Sidebar

BKKI darbuotojų susirinkimas

Rugsėjo 7 d. 15.00 val. 92 aud. vyks Baltijos kalbų ir kultūrų instituto susirinkimas. Pagrindinis klausimas – būsima instituto struktūra.

Maloniai kviečiame dalyvauti visus instituto darbuotojus.

 

Susitikimas su Varšuvos universiteto prof. J. Bralczyku

VU BKKI Polonistikos centras maloniai kviečia į susitikimą su vienu žymiausių lenkų kalbos populiarizatoriumi, keliolikos monografijų autoriumi, radijo ir televizijos laidų vedėju, Varšuvos universiteto profesoriumi Jerzy Bralczyku.

Susitikimas įvyks š.m. birželio 21 d. 11.00 val. VU Filologijos fakultete, V. Krevės auditorijoje.

Laukiami visi lenkų kalbos mylėtojai. Susitikimo kalba – lenkų.

 

Konferencija „Laikas Baltijos regiono kalbose“

2018 m. birželio 19–20 d. (antradienį ir trečiadienį) Kristijono Donelaičio auditorijoje vyks konferencija, skirta laiko klausimams Baltijos regiono kalbose – „Time and Tense in Circum-Baltic“.

Antradienį 9.30 val. kviestinį pranešimą skaitys Tuomas Huumo (How conceptualizations of time interact in language), o trečiadienį 9.00 val. – Bernhard Wälchli (‘Before’, ‘until’ and ‘as long as’ clauses in the Circum-Baltic languages).

Visą programą ir tezes galima rasti šiuo adresu: https://sites.google.com/site/timeandtenseincb/ 

Kviečiame pasiklausyti pranešimų!

 

Kalbotyros seminaras „Kolloquium Deutsche Sprachwissenschaft“

2018 m. birželio 15 d. (penktadienį), 10.00 val. Germanistikos studijų kabinete dr. Eglė Kontutytė skaitys pranešimą „Germanistik und Beruf: Können wir über die fachsprachenorientierte Wende im Germanistikstudium sprechen?“. Pranešimas bus skaitomas vokiečių kalba. Seminarą rengia "Gesellschaft für deutsche Sprache" ir VU Vokiečių filologijos katedra. Kviečiame pasiklausyti!

Pranešimo aprašymas:

Seit einigen Jahrzehnten sucht die Germanistik außerhalb der deutschsprachigen Länder nach neuen Wegen. Es geht um die Frage, für welche Berufsprofile die heutigen Germanist_inn_en der nicht deutschsprachigen Länder ausgebildet werden sollten. Dieser Problematik gehen mehrere Publikationen (Brünner, Fiehler, Herlemann, 1983; Janota, 1993; Hess-Lüttich, Reuter, Colliander 2009; Middeke 2010.) nach und diskutieren, welche Kompetenzen im Germanistikstudium vermittelt werden sollten.

Thorsten Roelcke (2001) stellt aufgrund der alltäglichen Konfrontation mit Fachtexten die Rolle der allgemeinen Fachsprachenkompetenz heraus und weist auf ihre fehlende Vermittlung an Schulen und Hochschulen für Muttersprachler hin. Dieser Auffassung von der Notwendigkeit einer allgemeinen fachsprachlichen Kompetenz entsprechend gewinnt die fachsprachliche Kompetenz im Germanistikstudium mit marktorientierten

Berufsprofilen an Bedeutung.
Außerdem wird also auf die Rolle der theoretisch ausgerichtete Fachsprachenlinguistik, fachsprachliche Forschungsschwerpunkte im Germanistikstudium, auf den Erwerb praktischer fachsprachlicher Kompetenz (z. B. Fachsprache Jura, Wirtschaftssprache, Fachsprache Politik) sowie der Fachsprache Linguistik und Literaturwissenschaft als fachsprachliche Kompetenz der Germanistikstudierenden diskutiert.

 

Prof. Eleonoros Lassan Lectio Ultima

Visą Fakulteto bendruomenę kviečiame į BKKI prof. Eleonoros Lassan atsisveikinimo su Universitetu paskaitą (lot. lectio ultima). Ji vyks 2018-06-18 15 val. V. Krėvės aud. Paskaita vyks rusų kalba. 

ПРОЩАНИЕ – СКОРБНОЕ СЛОВО
Автор рассматривает русский концепт "прощание", отмечая его некоторую лингвокультурную специфичность. Автор демонстрирует аппарат описания двух основных единиц когнитивной лингвистики – фрейма и концепта, показывая преимущества фреймового описания семантики лексических единиц. Фрейм автор соотносит с речевыми жанрами, а концепт – с особым литературным жанром прощания. По мнению автора в литературном жанре можно говорить о трех видах прощания – прощание с человеком, прощание с местом, прощание со временем. Происходит модификация концепта, что связано с экстралингвистическими факторами: определенный период российской истории характеризуется своим "прощанием". В терминологии Фуко этот концепт относится к концептам прерывности, означающим переход в некое новое состояние. The author focuses on the concept of “farewell” and provides the procedure for its investigation different from the one having been applied in the recent decade in cognitive linguistics. The author compares the concept with the frame, on the one hand, and the concept with the speech genres, on the other hand. The three “types” of farewell are being considered a farewell to a man, a farewell to a place, a farewell to the epoch all of them are being regarded as the modifications of the concept of “farewell”, having been conditioned to some extent by the period of time the texts had been produced in, with the concept incorporated into their headlines. The concept itself, in Foucault's terminology, may be assigned to the concepts of discontinuity, assuming thresholds, transformations in one case this is the transformation of a personality. 

BKKI kalbotyros seminaras / Linguistics Seminar

BKKI kviečia į 2018 m. pavasario semestro seminarų ciklo „BKKI kalbotyros seminaras / BKKI Linguistics Seminar“ (seminarų vadovas prof. habil. dr. Axel Holvoet) pranešimą ir diskusiją. Pranešimas bus skaitomas lietuvių kalba.

 

Gegužės 18 d.

2018 m. gegužės 18 d. 15 val. 402 aud. Skandinavistikos centre / 18 May 2018, 3 p.m. Room 402 at the Centre of Scandinavian Studies dr. Rolandas Mikulskas (LKI) skaitys pranešimą

Jungčių virsti ir tapti koegzistavimas semantinėje ingresyvinio aspekto raiškos erdvėje. Empirinis tyrimas DLKT duomenų pagrindu

The Coexistence of the Copulas Virsti ‘Turn Into’ and Tapti ‘Become’ in the Semantic Space of Ingressive Aspect: A Corpus-Based Study

Tiek veiksmažodžio virsti, tiek ir veiksmažodžio tapti būtojo ir būsimojo laiko formos pokyčio įvykį perteikiančiose jungties konstrukcijose pasitelkiamos ingresyvinio aspekto raiškai, tačiau vieno esinio ingresiją į kito būtį jos, dėl inherentinių semantinių savybių, dažnai perteikia skirtingai. Skirtumą reikėtų sieti su šių formų galimais turėti aspektiniais profiliais. Pavyzdžiui, jungties forma virto paprastai pasirenkama, kaip subjektinio referento ingresija į naują būtį vyksta laipsniškai, inkrementine tvarka. Taip vartojama ši forma turi vyksmo (accomplishment) akcionalinio tipo predikato profilį. Jungties forma tapo paprastai vienareikšmiškai perteikia atsitikimo (achievement) įvykį, kuriame inceptyvinė pokyčio fazė sutampa su kompletyvine/tranzitine, taigi tokiam pokyčiui nebūdingas duratyvumas.

Atlikta kontrastinė jungties formų virto vs. tapo semantinės distribucijos tirtose DLKT imtyse analizė leidžia manyti, kad abiejų jungčių koegzistavimą gramatėjimo kelyje lydėjo ne tik tarpusavio sąveika dėl funkcinės analogijos, bet ir semantinės ingresyvinio aspekto raiškos erdvės dalijimasis pagal paveldėtosios reikšmės nulemtas šių jungčių semantines specifikacijas ir jas atliepiančius jų aspektinius profilius.

Vis dėlto esama empirinio pagrindo manyti, kad nepaisant reikšmingų semantinės distribucijos skirtumų, jungties konstrukcijos su minėtomis veiksmažodžių formomis kalboje funkcionuoja kaip bendresnės ingresyvinio aspekto raiškos konstrukcijos dvi atskiros instanciacijos. Pirmiausia, žinoma, tą liudija tas pats jungties konstrukcijų su veiksmažodžiais virsti ir tapti predikatyvinių komplementų morfosintaksinis kodavimas ir (retsykiais) net kai kurie bendri sintaksinės jų struktūros elementai dabartinėje lietuvių kalboje. Tačiau ne mažiau svarus argumentas įrodinėjant bendresnės ingresyvinio aspekto raiškos konstrukcijos egzistavimą kalboje yra besiribojantys semantiniai kontekstai, kuriuose be didesnio reikšmės nuostolio viena jungtis galėtų keisti kitą. Pranešime pagrindinį dėmesį ir skirsiu tokių kontekstų DLKT nustatymo metodikai, kuri leistų patikimiau spręsti apie aspektinių jungčių virsti ir tapti tarpusavio sukeičiamumo kalbos vartosenoje mastą.

In copular constructions denoting change events both virsti ‘turn into’ and tapti ‘become’, (especially their past and future forms), are used to express ingressive aspect, but these verbs express ingression into another state in different ways due to their inherent semantic properties. The difference may be accounted for by the different aspectual potential of the two verbs. So, e.g., virto is usually chosen when ingression of the subject referent into a new mode of existence proceeds incrementally, so that the verb is profiled as an accomplishment. In contrast, tapo always profiles the event as an achievement, the inceptive phase of the change event coinciding with its completive/transition phase, so that the profiled event is completely devoid of durativity.

A contrastive analysis of the semantic distribution of the copular forms virto and tapo in the Corpus of Modern Lithuanian shows that parallel development of these copulas can be characterized not only as their mutual interaction on the basis of functional analogy but also as the division of the semantic space of aspectual expression between them according to their inherited semantic specifications and corresponding aspectual profiles.

Nevertheless, empirical facts suggest that the copular constructions, featuring the copular verbs under discussion, function in language as two separate instantiations of one more abstract ingressive construction. They share the same morphosyntactic coding of their predicative complements (instrumental) and occasionally also additional elements of syntactic structure. Secondly, and most importantly, in some relevant borderline contexts, these copular verb forms can be used interchangeably without any noticeable loss in sentential meaning. In my talk I will concentrate on the methodology of establishing such contexts. That should allow us to judge with reliability to what extent aspectual copulas can replace each other in language usage in general.

 

Maloniai kviečiame!

 

Senosios lenkų literatūros seminaras

BKKI Polonistikos centras gegužės 17 d. kviečia dėstytojus ir studentus į seminarą, skirtą senajai lenkų literatūrai. Paskaitas skaitys Mikalojaus Koperniko universiteto Torunėje dėstytojas dr. Paweł Bohuszewicz.

Seminaro temos:

  • Senoji literatūra skaitoma šiandien
  • Kaip interpretacija veikia literatūros kūrinį?

Seminaras vyks Filologijos fakulteto 115B auditorijoje, pradžia – 15.00 val.
Seminaro kalba – lenkų.

 

Tarptautinė studentų polonistų mokslinė konferencija

BKKI Polonistikos centras maloniai kviečia į Tarptautinę studentų polonistų mokslinę konferenciją „In memoriam prof. Algis Kalėda“, kuri vyks 2018 m. gegužės 10 d. (ketvirtadienį) 11.00–14.45 val.

Detalią konferencijos programą rasite čia >

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos