Sidebar

BKKI kalbotyros seminaras / Linguistics Seminar

BKKI kviečia į 2018 m. pavasario semestro seminarų ciklo „BKKI kalbotyros seminaras / BKKI Linguistics Seminar“ pranešimą ir diskusiją. Pranešimas bus skaitomas lietuvių kalba.

 

Kovo 9 d.

2018 m. kovo 9 d. 15 val. 314 aud. Skandinavistikos centre / 9 March 2018, 3 p.m. Room 314 at the Centre of Scandinavian Studies dr. Vladimiras Panovas (BKKI) skaitys pranešimą

Sakinio dalelytės arealinės tipologijos požiūriu

Sentential particles from an areal point of view

Pranešime siekiama bendrais bruožais išdėstyti podoktorantūros projekto „Sakinio dalelyčių pozicijos ir funkcijos Eurazijos kalbose: arealinės tipologijos tyrimas“ problematiką. Sakinio dalelytės (toliau – SD), t.y., su visu sakiniu susijusios dalelytės, yra pakankamai gerai apibūdintos konkrečių kalbų gramatikose, bet iki šiol mažai tirtos kaip lyginamasis konceptas. Kalbėsiu apie keletą SD tipologinio tyrimo problemų, pradėdamas jų klasifikacija. Sieksiu atsakyti į tokius klausimus: ar galima žiūrėti į sakinio dalelytes kaip į tipologinį lyginamąjį konceptą; kokie yra santykiai tarp jų ir kitų žodžių klasių, pvz., diskursinių žodžių ir fokusinių dalelyčių. Antra problemų grupė susijusi su SD arealiniu pasiskirstymu. Ypač pasirodžius įtakingam M. Dryer’io straipsniui „Large linguistic areas and language sampling“ (Studies in Language 13.2, 1989, 257-292) tapo aišku, kad reprezentatyvi pasaulio kalbų imtis neįmanoma be preliminaraus tiriamųjų požymių arealinio pasiskirstymo vaizdo. Parodysiu, kaip SD yra pasiskirsčiusios Eurazijos žemyne, atsižvelgdamas tiek į SD pozicijas, tiek į jų funkcijas (patvirtinimo, klausimo, kreipimosi, loginio minčių jungimo diskurse/tekste ir kt.). Tam tikros izoglosės yra, be abejo, ilgalaikių kalbinių kontaktų rezultatas. Pranešimo pabaigoje bandysiu tam tikras izogloses susieti su žinomais istoriniais procesais.

 

In my talk I will outline the main problems of my postdoctoral project “Positions and Functions of Sentential Particles (SP) in Eurasian Languages: A Study in Areal Typology”. Sentential particles, i.e, particles having a whole sentence in their scope, are usually well characterized in the grammars of individual languages but the notion of sentential particle as a comparative concept is underinvestigated. I will touch on a number of typological aspects of SPs starting with their classification. I will attempt to answer the following questions: is the notion of SP a workable typological concept? How to SPs relate to other word classes like discourse markers and focus particles? Another aspect I will touch upon is areal distribution. Especially after Dryer’s influential article “Large linguistic areas and language sampling” (Studies in Language 13.2, 1989, 257-292) it has become clear that adequate sampling is impossible without at least a preliminary idea of areal distribution. I will discuss the distribution of SPs in the Eurasian area, taking into account both their positions and their functions (affirmative, interrogative, addressative, text/discourse connective). Certain isoglosses are undoubtedly the outcome of language contacts. In the concluding part of my talk I will attempt to establish connections between isoglosses and known historical processes.

Maloniai kviečiame!

 

BKKI kalbotyros seminaras / Linguistics Seminar

BKKI kviečia į 2018 m. pavasario semestro seminarų ciklo „BKKI kalbotyros seminaras / BKKI Linguistics Seminar“ pranešimą ir diskusiją. Pranešimas bus skaitomas anglų kalba.

Seminaras. Kino scenarijų kūrimas: ar to mokoma Filologijos fakultete?

Baltijos kalbų ir kultūrų institutas, Rusų filologijos katedra tęsia seminarų ciklą „Bendrųjų ir dalykinių filologo kompetencijų ugdymas“

Kviečiame į aštuntąjį šio ciklo seminarą tema „Kino scenarijų kūrimas: ar to mokoma Filologijos fakultete?“

Seminaras vyks š. m. vasario 28 d., 17–18.30 val., 115A aud.

Pranešėjas – Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto absolventas, dramaturgas, filmų bei vaidybinių ir animacinių serialų scenarijų autorius EDUARDAS SAŠKO.

Labai kviečiame visų specialybių studentus ir dėstytojus, besidominčius kinu ir norinčius sužinoti, kokias filologijos fakultete gaunamas žinias galima pritaikyti rašant kino scenarijus.

Pranešimo kalba – rusų. Paskui bendrausime auditorijai patogia kalba.

BKKI kalbotyros seminaras / Linguistics Seminar

BKKI pradeda 2018 m. pavasario semestro seminarų ciklą „BKKI kalbotyros seminaras / BKKI Linguistics Seminar“. Pirmieji du ciklo seminarai numatyti vasario 23 d. ir kovo 2 d. Seminarų kalba – lietuvių arba anglų (pagal dalyvių poreikį):

Vasario 23 d.

2018 m. vasario 23 d. 15 val. 402 aud. Skandinavistikos centre / 23 February 2018, 3 p.m. Room 402 at the Centre of Scandinavian Studies prof. habil. dr. Axel Holvoet (BKKI) skaitys seminarą

Nedirektyviniai imperatyvai ir jų kilmė

Non-directive Imperatives and their Sources

Pranešime bus aptariami tie imperatyvo vartojimo tipai, kuriais nereiškiami paliepimai arba panašūs direktyviniai šnekos aktai, pvz., Nors mirk iš juoko: lietuvė surinko absurdiškiausius darbo pasiūlymus. Bus kalbama konkrečiai apie šią konstrukciją, bet kartu bus aptartas ir platesnis nedirektyvinių imperatyvų kontekstas bei atskleisti mechanizmai, kuriais imperatyvai įvairių konstrukcijų rėmuose įgyja kitokias, nedirektyvines reikšmes.

The talk will be about non-directive imperatives, i.e. imperatives used for other purposes than to express commands, requests etc. A Lithuanian example would be Nors mirk iš juoko: lietuvė surinko absurdiškiausius darbo pasiūlymus „You could die of laughter (lit. „die of laughter!“): A Lithuanian‘s collection of the most absurd job offers”. This construction will be discussed in some detail, but I will also attempt to place it in the broader context of non-directive imperatives in general, and I will discuss the mechanisms of semantic change by which imperatives develop non-directive uses.

Maloniai kviečiame!

Kovo 2 d.

2018 m. kovo 2 d. 15 val. 402 aud. pranešimą Sakinio dalelyčių funkcijos ir pozicijos Eurazijos kalbose / Positions and Functions of Sentential Particles in Eurasian Languages“ skaitys BKKI podoktorantūros stažuotojas dr. Vladimir Panov.

Pranešimo santrauka bus paskelbta vėliau.

Dr. Iudithos Balint (Vokietija) paskaitos

Vasario 12–14 dienomis VU Filologijos fakulteto Baltijos kalbų ir kultūrų institute pagal GIP (Germanistikos katedrų partnerystės) mainų programą viešės dr. Iuditha Balint (Duisburgo-Eseno universitetas) ir skaitys šias paskaitas:

  • vasario 12 d., pirmadienį, 17:00 val., Germansitikos studijų kab. (A9 aud.): „Metaphern und Mentalitäten. Zu den Epochenspezifika metaphorischer Sprachverwendung“
  • vasario 13 d., antradienį, 11:00 val., (K3 aud.): Ökonomisches in Goethes Wilhelm Meisters Lehrjahre. Das Gespräch zwischen Werner und Wilhelm
  • vasario 14 d., trečiadienį, 11:00 val., Germanistikos studijų kab. (A9 aud.): Schöpferische Intransparenz. Kreativität und Eignung in Rainer Merkels Roman Jahr der Wunder (2001)

Paskaitos apie rusų literatūros Sidabro amžių

Profesorė Natalia Gamalova (Université Jean Moulin Lyon 3, Faculté des Langues) skaitys paskaitas šias paskaitas apie rusų literatūros Sidabro amžių. Paskaitos vyks rusų kalba.

Pirmadienis, gruodžio 11 d.:

  • 13.00–14.30: Reception of Ancient Heritage in Silver Age of Russian literature (127 aud.)
  • 15.00–16.30: Mythopoetic theories of Vyacheslav Ivanov (123 аud.)

Ketvirtadienis, gruodžio 14 d.:

  • 11.00–12.30: Aesthetic criticism of I. Annensky (“Books of Reflections“) (120 аud.)
  • 13.00–14.30: Sergei Diaghilev and Russian Seasons (120 аud.)

Kalbotyros seminaras „Kolloquium Deutsche Sprachwissenschaft“

2017 m. gruodžio 7 d. (ketvirtadienį), 17.00 val. Germanistikos studijų kabinete prof. dr. Alja Lipavic Oštir (Mariboro universitetas) skaitys pranešimą „Šuhi, zokni, tašengelt und hozntregerji – was stimmt hier nicht? Zum Leben und Verschwinden von Germanismen“. Kviečiame dalyvauti!

Daugiau informacijos:
https://gfds.de/events/suhi-zokni-tasengelt-und-hozntregerji-was-stimmt-hier-nicht-zum-leben-und-verschwinden-von-germanismen/ 

BKKI seminaras

VU Filologijos fakulteto Baltijos kalbų ir kultūrų institutas kviečia į atvirą seminarą: „Biuletyn Polonistyczny“ – veiklos sritys ir bendradarbiavimo su polonistikomis šalyje ir užsienyje perspektyvos. 

Seminaras vyks gruodžio 4 d. K. Donelaičio aud., pradžia 15 val. Seminaro kalba – lenkų.

Internetinį laikraštį „Biuletyn Polonistyczny, leidžiamą Lenkijos Mokslo akademijos Literatūros tyrinėjimo instituto Skaitmeninės humanistikos centro Varšuvoje, atstovaus Olga Zakolska ir Piotr Bordzoł. Renginio, skirto mokslininkams, studentams ir mokytojams organizatorius – VU Polonistikos centras.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos