Sidebar

Klasikų asociacija drauge su Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Klasikinės filologijos katedra ir Nacionaliniu dramos teatru skelbia Gintaro Varno režisuoto spektaklio „Oidipo mitas“ recenzijų konkursą studentams.

Būsimus recenzentus kviečiami registruotis iki balandžio 27 d., užsiregistravę būsite pakviesti į spektaklį.

Recenzijos teikiamos iki birželio 1 d. el. paštu .

Geriausius darbus skelbs Klasikų asociacija ir Nacionalinis dramos teatras, nugalėtojų laukia prizai.

 

REGISTRACIJA

 

Recenzijos rašymo gairės:

• Temos ir problemos įvertinimas, jų santykis su literatūriniu originalu.
• Spektaklio elementų (visų ar pasirinktinai) aptarimas: režisūriniai sprendimai, aktorių darbai, scenografija, muzika ir t. t. Jų sąryšis spektaklio visumos požiūriu.
• Spektaklio žanro ir stiliaus nustatymas.
• Žiūrovo (recenzento) santykis: argumentuota asmeninė meninės spektaklio visumos ir problemikos refleksija.
• Apimtis – iki 6000 spaudos ženklų (su tarpais).

Iki š. m. balandžio 13 d. Vilniaus universiteto fakultetai gali teikti kandidatus Lietuvos Respublikos Prezidentų Antano Smetonos, Kazio Griniaus, Aleksandro Stulginskio, Jono Žemaičio ir Algirdo Brazausko vardinėms stipendijoms gauti.

Pagal LR Prezidentų A. Smetonos, K. Griniaus, A. Stulginskio, J. Žemaičio ir A. Brazausko vardinių stipendijų nuostatus, Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) skirs bakalauro/vientisųjų studijų programų studentams 190 Eur stipendiją, o magistro/vientisųjų – 266 Eur.

Stipendija skiriama studijų metams, t. y. nuo rugsėjo 1 d. iki kitų metų rugpjūčio 31 d. Stipendijos mokėjimas nutraukiamas Švietimo ir mokslo ministro sprendimu, jei studentas turi akademinių skolų, jei studentui paskirta drausminė nuobauda, jei studentas nutraukia studijas arba pašalinamas iš aukštosios mokyklos jos nustatyta tvarka, taip pat jei atsiranda arba paaiškėja aplinkybių, dėl kurių studentui negalėjo būti skirta stipendija.

Vilniaus universitetas iš viso galės pateikti ŠMM iki 20 kandidatų stipendijoms gauti. Prezidento A. Smetonos vardinei stipendijai galima teikti keturis kandidatus iš humanitarinių mokslų studijų srities. Prezidento K. Griniaus vardo stipendijai galima deleguoti keturis biomedicinos mokslų studijų srities studentus. Prezidento A. Stulginskio vardo stipendijai galima pateikti keturis kandidatus iš fizinių mokslų studijų srities. Taip pat galima pateikti keturis kandidatus A. Brazausko vardo stipendijai, kuri skiriama socialinių mokslų studijų srities studentams, bei keturis kandidatus J. Žemaičio vardo stipendijai, kuri skiriama technologijos mokslų studijų srities studentams.

Kiekvienu atveju iš keturių kandidatų du turi būti bakalauro būsimųjų 3-4 kursų arba vientisųjų studijų programų būsimųjų 3-4 kursų studentai, bei du magistro būsimojo 2 kurso arba vientisųjų studijų programų būsimųjų 5-6 kursų studentai.

Siūlant kandidatą, pateikiami šie dokumentai:

 1. Studento studijų, mokslinės ir (arba) meninės veiklos įvertinimas, parengtas atsižvelgus į ypač gerus studijų, mokslinės ir (arba) meninės veiklos rezultatus, studento dalyvavimą konkursuose, ekspedicijose, studentų mokslinės praktikos projektuose, paskelbtus mokslo ir kitus darbus, pasirašytas Vilniaus universiteto rektoriaus ir padalinio vadovo;
 2. Pažyma apie studijų rezultatus (paskutiniųjų dviejų semestrų);
 3. Mokslo darbų, pranešimų kopijos (galima teikti el. paštu);
 4. Kandidatų, LR Prezidentų vardinėms stipendijoms gauti, studijų rezultatų, mokslinės ir (arba) meninės veiklos paraiškos forma (galima teikti el. paštu).

Vilniaus universiteto atrinkti kandidatai nuo balandžio 13 d. iki gegužės 1 d. skaitmeniniu pavidalu turės pateikti paraiškas ir dokumentus Lietuvos mokslo akademijos nurodytu adresu.

Prezidentų vardinių stipendijų nuostatus galima rasti skyrelyje „Vardinės stipendijos“.

 

Scuola Galileiana di Studi Superiori (Galilean School of Higher Education) in Padua offers five scholarships reserved to foreign student who aim to enter any Master program offered by Padua  University ("Laurea Magistrale": the 4th and 5th year, in the Italian "3+2" system).

The deadline is May 25, the selection will be completed by early June 2016. The selection will be based on records of previous University performance, recommendation letters and possibly an interview via skype. Applicants must hold a Bachelor degree (or earn it before August 31, 2016) and not be older than 26.

The benefits include free lodging and meals, one round trip ticket per year, a contribution to buy textbooks, possibly a grant up to 5,000 Euros per year. The students will enjoy an additional educational program (dedicated courses and seminars, dedicated tutors) in a friendly college life. Students are expected to be very good and motivated, able to follow with high scores their chosen program at Padua University, as well as the additional program proposed by the Galilean School.

Call for foreign students

 

Iki balandžio 11 d. 10.00 val. Švietimo mainų paramos fondas priima paraiškas praktikai lituanistinio švietimo mokyklose, lietuvių bendruomenėse ir lituanistikos centruose užsienio šalyse 2016-2017 m.m. pagal Švietimo mainų paramos fondo direktoriaus patvirtintą programos aprašą. Praktikos gali vykti nuo 2016-09-01 iki 2017-08-31. Galimų praktikos vietų sąrašą rasite čia.

Atkreipiame dėmesį, kad šis konkursas taikomas praktikoms tik šiame sąraše pateiktose institucijose.* Galima praktikų trukmė – 2-10 mėn.

 

Reikalavimai kandidatams:

 • Paraiškas gali teikti tik Lietuvos Respublikos piliečiai, studijuojantys Lietuvos mokslo ir studijų institucijose visų pakopų ir visų studijų krypčių studijose.
 • Paskutinio kurso studentai atrankoje gali dalyvauti su sąlyga, kad praktiką atliks per 12 mėn. nuo studijų pabaigos (absolventų praktika).
 • Priimančiosios praktikos institucijos gali numatyti kitus papildomus reikalavimus kandidatų studijų krypčiai, kompetencijoms ir gebėjimams (žr. praktikos vietų sąrašą).

 

Skiriamas finansavimas:

 1. 700,00 eurų per mėnesį stipendija pragyvenimui;
 2. išmoka kelionei, kurios dydis nustatomas pagal atstumą nuo Lietuvos (gyvenamosios vietos arba studijų vietos miesto) iki praktikos vietos (miesto), remiantis Europos Komisijos atstumų skaičiuokle:
 • 100-499 km – iki 180,00 eurų;
 • 500-1999 km – iki 275,00 eurų;
 • 2000-2999 km – iki 360,00 eurų;
 • 3000-3999 km – iki 530,00 eurų;
 • 4000-7999 km – iki 820,00 eurų;
 • virš 8000 km – iki 1100,00 eurų.

Atstumams iki 100 km kelionės išmoka neskiriama.

 

Konkursui pateikiami dokumentai:

1. Paraiška, kurioje galite nurodyti iki 3 praktikos vietų iš sąrašo prioritetine eile. Paraiškos forma pildymui.

2. Mokslo ir studijų institucijos (toliau – MSI), kurioje studijuojate, raštas, kuriame turi būti patvirtinta:

 • kad esate šios institucijos studentas, nurodant studijų programą ir kursą;
 • kad mokslo ir studijų institucija rekomenduoja Jus praktikai paraiškoje nurodytam laikotarpiui ir trukmei;
 • kad ši praktika bus įskaityta/neįskaityta kaip studijų programos dalis.

3. Gyvenimo aprašymas;

4. Motyvacinis laiškas, adresuotas priimančiajai praktikos institucijai. Jeigu pretenduojate į daugiau nei vieną praktikos vietą, pridėkite atskirus motyvacinius laiškus kiekvienai praktikos vietai.

 

Paraiškų teikimas

Pasirašyta ir nuskenuota paraiška, MSI raštas, gyvenimo aprašymas ir motyvaciniai laiškai turi būti atsiųsti el. paš iki 2016 m. balandžio 11 d. 10.00 val. Paraiškos, pateiktos vėliau, bus laikomos netinkamomis ir svarstomos nebus.

Pateikusiems paraišką bus išsiųstas paraiškos gavimą patvirtinantis el. laiškas.

Dėmesio: jeigu paraišką siuntėte, tačiau patvirtinimo laiško negavote, prašome susisiekti nurodytais kontaktais.

 

Konkurso eiga:

1. Švietimo mainų paramos fondas, gavęs paraiškas, atliks tinkamumo vertinimą. Tinkamumo kriterijai:

 • Paraiška pateikta laiku;
 • Pateikti visi reikalingi dokumentai;
 • Užpildyti visi reikiami tinkamos paraiškos formos laukai;
 • Kandidatas atitinka konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus;
 • Pasirinktos praktikų vietos yra iš konkurso sąlygose paskelbto sąrašo;
 • Planuojama praktikos trukmė (2-10 mėn.) ir laikotarpis (nuo 2016-09-01 iki 2017-08-31) atitinka konkurso sąlygas.

2. Tinkamų kandidatų gyvenimo aprašymai ir motyvaciniai laiškai bus perduoti priimančiosioms praktikos institucijoms, kurios atrinks kandidatus.

3. Galutinį sprendimą dėl atrinktų kandidatų finansavimo priims „Erasmus+“ ir kitų tarptautinių aukštojo mokslo programų atrankos komisija. Patvirtinti kandidatai bus informuojami ne vėliau kaip iki 2016 m. birželio 1 d.

4. Po kandidatų informavimo per nurodytą laikotarpį atrinkti praktikantai turės susiderinti su priimančiosiomis institucijomis tikslias praktikos pradžios ir pabaigos datas.

5. Finansavimas bus skiriamas atrinktų kandidatų aukštosioms mokykloms pagal lėšų naudojimo sutartį. Studentams stipendiją ir išmoką kelionei išmokės aukštoji mokykla pagal dvišalę finansavimo sutartį.

 

Jeigu turite klausimų, kreipkitės el. paštu

Dovilė Rudzenskė, tel. (8 5) 250 7368

Audronė Bagdonienė, tel.  (8 5) 249 8189

 

LAUKIAME JŪSŲ PARAIŠKŲ!

* Jeigu norite atlikti praktiką ES/EEE šalies lituanistinio švietimo mokykloje, bendruomenėje arba lituanistikos centre, kreipkitės į Vilniaus universiteto Karjeros ir konsultavimo skyrių dėl galimybės atlikti praktiką per „Erasmus+“ programą ( , (8 5) 236 6255).

pritraukimas RM iki 03.14d. JPG

„Priimk iššūkį – tapk pokyčiu mokykloje!“ – jau septintąjį kartą kviečia „Renkuosi mokyti!“. Pirmoji Lietuvoje alternatyvaus pritraukimo į pedagogo kelią programa ieško jaunų, aktyvių, motyvuotų žmonių, kurie dvejus metus dirbdami mokykloje kiekvieną vaiką įkvėptų mokytis, o ilguoju laikotarpiu siektų kiekvieno vaiko mokymosi sėkmės ir džiaugsmo, prisidėdami prie sisteminių pokyčių švietime, politikoje ir visuomenėje.

Šiais metais atrankoje gali dalyvauti aukštąjį universitetinį išsilavinimą turintys žmonės iki 35 m., kurie nėra dirbę mokykloje, arba dirbę ne daugiau kaip vienerius metus, pedagogo kvalifikacija nebūtina. Kandidatų registracija vyksta iki kovo 14 dienos programos internetiniame puslapyje www.renkuosimokyti.lt. Lietuvos mokyklos, norinčios nuo rugsėjo priimti atrinktus „Renkuosi mokyti!“ dalyvius, kviečiamos registruotis iki gegužės 1 dienos. Pirmenybė teikiama mokykloms, kuriose yra daugiau socialiai pažeidžiamų vaikų.

Programos vadovė Gabrielė Characiejienė kviečia skleisti žinią ir prisidėti prie svarbių darbų mokyklose: „Šiandien vis daugiau žvilgsnių visuomenėje krypsta į švietimą, didėja suvokimas, kad tai yra viena svarbiausių valstybės vystymosi sričių, tačiau dar turime daug padirbėti, kad kiekvienas vaikas būtų pastebėtas ir turėtų galimybę gauti kokybišką išsilavinimą. „Renkuosi mokyti!“ – tai kelias ne tik išbandyti mokytojo profesiją, bet ir galimybė prisijungti prie entuziastingų žmonių bendruomenės, kurie kartu tobulėja ir kiekvienas savo darbu prisideda prie esminių pokyčių“.

Kaip ir kiekvienais metais, „Renkuosi mokyti!“ dalyviai bus kruopščiai atrenkami: iš kelių šimtų kandidatų atrenkama 10–20 dalyvių grupė, bendradarbiaujant su verslo konsultacijų įmone „Primum esse“: „Atrinkdami programos dalyvius, dėmesį kreipiame į keletą sričių – koks jo santykis su savimi, koks jis su kitais ir kaip jis mato aplinkinį pasaulį. Santykis su savimi – kokie jo siekiai, motyvacija, ryžtas, optimizmas. Labai svarbu ir kita savybių grupė – atsparumas, gebėjimas atsistatyti – nes mokytojo darbas sunkus tiek fiziškai, tiek emociškai. Santykis su kitais – tikėjimas kitais žmonėmis, domėjimasis jais, pagarba kiekvienam asmeniui, gebėjimas įkvėpti. Santykis su pasauliu – tikėjimas, kad gali jį keisti, pozityvus požiūris į aplinką. Svarbu, ne kad pats mokytojas būtų žvaigždė, bet kad mokiniai greta jo atsiskleistų, sužydėtų,“ – sakė „Primum esse“ direktorė Solveiga Grudienė.

Atrinkti dalyviai dvejus metus dirba mokytojais įvairiose šalies mokyklose, dalyvauja tęstinėje pedagogikos ir lyderystės mokymų programoje, kuri prasideda mėnesio trukmės intensyviu kursu vasarą. Be to, jie gauna individualią profesinę pagalbą, kuri yra ypač svarbi mokytojo darbo pradžioje. Mokymų programa paremta šiuolaikinės pedagogikos principais, orientuota į aktyvų mokinių įtraukimą.

Dvejiems programos metams pasibaigus, 80 proc. „Renkuosi mokyti!“ alumnų lieka aktyviai susiję su švietimu, iš jų yra: 2 mokyklos direktoriai, 3 direktoriaus pavaduotojai, 1 mokytojas metodininkas, keletas vyr. mokytojų, NVO steigėjai ir vadovai, 1 mokslų daktaras, 4 Meilės Lukšienės premijos laureatai, Metų Tolerancijos žmogaus laureatas.

„Renkuosi mokyti!“ alumnas, KTU gimnazijos direktorius Tomas Kivaras atėjo į švietimą kaip pirmosios „Renkuosi mokyti!“ kartos dalyvis, 2013 m. laimėjo M. Lukšienės premiją jauniesiems mokytojams, rengia Lietuvos mokinius tarptautinėms gamtos mokslų olimpiadoms. T. Kivaras sako: „Man „Renkuosi mokyti!“ buvo tiesiausias kelias įgyvendinti savo svajonę – būti tarp žmonių, kurie kiekvieną dieną dirba su Lietuvos ateitimi. Aš tikiu, kad kiekvieną dieną turiu progą bendrauti su būsimais mokslininkais, gydytojais, iškiliais kultūros atstovais ir net būsimais valstybės vadovais. Bet svarbiausia, kad kiekvieną dieną turiu galimybę matyti, kaip auga ir tvirtėja mūsų valstybės ateitis. Ir tai, ką matau, mane priverčia dažniau būti optimistu.“

                       

„Renkuosi mokyti!“ yra ilgalaikė nevyriausybinė iniciatyva, Lietuvoje veikianti nuo 2008 metų, ją įgyvendina viešoji įstaiga „Mokyklų tobulinimo centras“. Programą „Renkuosi mokyti!“ remia „Primum esse“, Kazickų šeimos fondas, „Samsung Electronics Baltics“, „Linea Libera“, „Public Policy and Management Institute“, „Friisberg & Partners“, iniciatyvą palaiko LR Švietimo ir mokslo ministerija. „Renkuosi mokyti!“ yra pasaulinio tinklo „Teach For All“ narė. Daugiau informacijos apie programą ir atranką – www.renkuosimokyti.lt

 

 

 

Štai ką apie šią programą pasakoja mūsų absolventai

 urte

Gal gali trumpai prisistatyti?

Esu Urtė Penkauskaitė. 2010 metais įstojau į Vilniaus universitetą, Prancūzų filologijos studijų programą. 2014 metais baigiau bakalauro studijas, o 2015 metais tame pačiame Vilniaus universitete įgijau pedagogo kvalifikaciją laipsnio nesuteikiančiose Mokyklos pedagogikos studijose.

Taip pat esu aktyvi skautė. Skautauju nuo 7 metų, dar būdama mokykloje pradėjau dirbti su jaunesniais skautais, manau, kad ši patirtis stipriai prisidėjo prie mano noro tapti mokytoja.

Gal atsimeni, kaip pamatei/sužinojai/susidomėjai programa „Renkuosi mokyti!“? Kodėl apsisprendei prisijungti ir tapti „Renkuosi mokyti!“ mokytoju, ateiti dirbti į mokyklą?

Apie „Renkuosi mokyti!“ programą sužinojau iš pažįstamų, draugų, kurie yra arba buvo šios programos mokytojai. Dar 12 klasėj galvojau apie mokytojos profesiją, studijų metais šis noras neišblėso, o baigus bakalaurą tikrai žinojau, kad noriu dėstyti prancūzų kalbą mokykloje. Dalyvavimas programoje man atrodė užtikrinčiausias būdas įgyti geram mokytojui reikalingų kompetencijų, taip pat mane sužavėjo „Renkuosi mokyti!“ bendruomenė, kuriai priklauso žmonės, nuoširdžiai siekiantys, kad mokykloje būtų pastebėtas kiekvienas vaikas, kad mokymasis būtų prasmingas ir teikiantis džiaugsmą. Būti tarp tokių bendraminčių, dalintis kylančiomis problemomis ir su jų pagalba jas spręsti man yra viena stipriausių šios programos pusių.

Kuo tau asmeniškai svarbi „Renkuosi mokyti!“ vizija – siekis mokymosi sėkmės ir džiaugsmo kiekvienam vaikui?

Visų pirma man ši vizija yra svarbi tuo, kad sutampa su mano vidine vizija. Nėra smagu girdėti, kai mokiniai sako, kad mokykloje jiems nepatinka, kad jie laukia, kada baigs mokyklą ir galės pradėti „gyventi“. Nuoširdžiai noriu, kad visi vaikai atrastų prasmę mokykloje, o tai yra įmanoma tada, kai jie patiria džiaugsmą besimokydami, jaučiasi pastebėti, įvertinti.

Kokie tavo atsiminimai, įspūdžiai iš atrankos? Ką patartum/palinkėtum dabar dalyvaujantiems?

Pats atrankos procesas buvo labai įdomus. Pildydama atrankos anketą, permąsčiau savo ateities tikslus, labai aiškiai sau įsivardinau, kur ir dėl ko einu. Grupinės atrankos buvo įdomios jau vien dėl to, kad susipažinau su kitais jaunais žmonėmis, norinčiais dirbti mokykloje, sužinojau, kodėl jie nori būti mokytojais, koks jų požiūris į švietimą, tai dar geriau padėjo suprasti savo santykį su mokykla. Juk dalintis savo požiūriu su kitais, diskutuoti yra pats geriausias būdas augti. Tad po grupinės atrankos ir 7 minučių pamokos jaučiausi patobulėjusi ir sakiau sau, kad nesigraušiu nepatekusi, nes įgyta patirtis man tikrai pravers.

Ką galėčiau patarti dalyvausiantiems? Nuo galvos iki kojų būti savimi, sakyti, rašyti tai, kuo tikite. Nes bet kokiu atveju visą tą tikėjimą, vertybes atsinešite į mokyklą, niekur to nepaslėpsite. O kai esi nuoširdus, tai pats procesas tampa tikrai malonus, nesistengi niekam įtikti, tiesiog darai tai, kas tau atrodo teisinga.

Koks tavo laikas mokykloje programos metu: darbas su mokiniais, kolegomis, santykiai, smagumai, sunkumai? Kodėl buvo verta – gal gali pasidalinti bent vienu atsiminimu, kuris ir dabar iškyla?

Mokykloje leidžiu labai įdomų laiką. Kiekviena diena kaip nors vis kitokia (na, bent jau pirmaisiais mokymo metais). Mokau prancūzų kalbos 3-8 klasių mokinius Vilniaus Petro Vileišio progimnazijoje, taip pat esu penktokų auklėtoja. Smagiausias yra buvimas su vaikais, jų progreso matymas, o patys geriausi momentai būna, kai pamoka baigiasi ir tu matai iš jos išeinančius laimingus, pamokos temą supratusius ir išmokusius mokinius. Na, o pagrindinis kiekvieno pradedančio mokytojos sunkumas – didelis naujos informacijos kiekis ir daug darbo ir laiko pasiruošiant pamokoms. Tačiau pamokoms ruoštis man patinka – tai kūrybiškas procesas. Tu žinai, ką mokiniai turi išmokti ir juk reikia padaryti, kad jiems tai būtų įdomu, kad jie būtų ne pasyvus dalyviai, o aktyvūs veikėjai. Tada ir prasideda kūryba: kuri įvairius žaidimus, dėlioji, adaptuoji metodus, o dar ir iššūkis tilpte laike.

Praėjus pirmam mokslo semestrui, neseniai atsiminiau savo pirmąsias pamokas (beje, tikrai atrodo, kad tai buvo prieš daug daugiau nei pusmetį). Su visų klasių mokiniais norėjau susipažinti, tad pirmąsias pamokas mėtėme kamuoliuką, sakėme savo vardus, kas patinka ir nepatinka mokykloje. Man šis atsiminimas iškilo dėl to, kad antrąją-trečiąją pamokas jau mokėjau visų mokinių vardus ir mačiau, kad jie buvo laimingi, pamokoje išgirdę savo vardą. Labai gera būti pastebėtam. Tai galioja visiems, ne tik vaikams.

Kaip manai: kaip dalyvavimas programoje „Renkuosi mokyti!“ turės įtakos dabartiniam tavo pasirinkimui, tavo karjerai, veiklai?

Visų pirma tai, jog aš niekada neliksiu abejinga švietimui. Nežinau, ką veiksiu po kelių metų, manau, kad liksiu švietime – ar tai bus mokykla, ar projektai, ar kita su tuo susijusi veikla. Na, ir bet kokiu atveju, manau, kad tikrai rasiu, kur pritaikyti įgytą patirtį. O patirties tikrai labai daug.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos