Sidebar

Įteikta Nordclinic Artmedica vardinė stipendija

Šiemet Nordclinic Artmedica vardinė stipendija atiteko Anglų filologijos studijų programos studentei Marijai Stalaučinskaitei ir Skandinavistikos studijų programos studentei Gabijai Kilkutei. Sveikiname Mariją ir Gabiją!

Nordclinic Artmedica vardinės stipendijos tikslas – skatinti Universiteto Filologijos fakulteto Skandinavistikos ir Anglų filologijos studijų programų studentus už pasiektus labai gerus studijų rezultatus.

Dėkojame įmonei už iniciatyvą bei bendradarbiavimą, prisidedant prie studentų ugdymo ir tobulėjimo.

Nordclinic Artmedica stipendija įteikta Fakulteto Tarybos posėdyje, kuris įvyko lapkričio 24 d.

IMG_3851.jpeg

Apie baltų kultūras aiškiai ir įdomiai – VU Filologijos fakultetas pristato naują edukacinių filmukų ciklą „Baltistikos miniatiūros“

52518970648_204014e954_o.jpg 

 

Ar žinojote, kad seniai seniai baltų kalbos buvo paplitusios nuo Vyslos upės Vakaruose iki Okos upės Rytuose? Ką apie baltų kilmę gali pasakyti lingvistas, archeologas ir genetiką išmanantis antropologas?

Atsakymus į šiuos ir kitus su baltų kultūra susijusius klausimus pabandė surasti Vilniaus universiteto (VU) Filologijos fakulteto mokslininkai naujame edukacinių filmukų cikle „Baltistikos miniatiūros“. Profesionaliai parengtų vaizdo paskaitų tematika apima įvairias su baltų kalbomis ir kultūromis susijusias sritis: lietuvių kalbos gramatinę sistemą, jos raidą ir mokslinius tyrimus; latvių, prūsų ir kitas baltų kalbas bei kultūras ir jų kilmę; senąją ir šiuolaikinę lietuvių literatūrą; Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės rašytinį paveldą ir jo aidus Vakarų Europoje; Lietuvos žydų, totorių ir kitų tautų raštiją ir kt.

Vaizdo paskaitos paskelbtos specialiai šiam tikslui sukurtame „Youtube“ kanale ir yra laisvai prieinamos visiems susidomėjusiems. Nors paskaitos parengtos lietuvių kalba, jas galima žiūrėti su profesionaliai išverstais angliškais ar lietuviškais subtitrais. Angliški subtitrai skirti lietuvių kalbos nemokantiems žiūrovams, lietuviški – kaip pagalbinė priemonė besimokantiems lietuvių kalbos

 

Projektas gimė iš noro sujungti baltistus visame pasaulyje

 

40 vaizdo paskaitų ciklas yra viena iš projekto „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimas“ veiklos sričių. Svarbiausios jau aštuonerius metus trunkančio projekto veiklos yra susijusios su studijomis ir lituanistinių disciplinų dėstymo kokybės užtikrinimu: finansuojamos ilgalaikio dėstymo veiklos užsienyje veikiančiuose baltistikos centruose, duodamos stipendijos iš užsienio į semestro studijas, praktikas, vasaros ir žiemos kursus atvykstantiems studentams, organizuojami dėstytojų kompetencijų kėlimo kursai ir vasaros mokyklos.

„Idėja sukurti šį paskaitų ciklą radosi 2020 m. pirmojoje pusėje, pasaulį užklupus pandemijai ir staiga užsidarius valstybių sienoms. Tuo metu daugybė Lietuvos dėstytojų lituanistų, iki tol aktyviai naudodavęsi minėtojo projekto teiktomis galimybėmis vykti skaityti paskaitų į įvairius baltistikos centrus užsienio universitetuose, netikėtai nebeteko šios galimybės ir pajuto savyje didžiulę tuštumą. Tuo metu, kai visi dar mokėmės dėstyti nuotoliu ir naudotis įvairiomis vaizdo srauto perdavimo platformomis, kilo mintis, kad galbūt būtų galima sukurti šį tą profesionalesnio ir didesnę išliekamąją vertę turinčio nei paprastos vienkartinės zoom paskaitos – galbūt ne visuomet tobulos dėl nuolatos stringančio interneto ryšio ar ne visai tvarkingai dėstytojo ekrane pasidalintos prezentacijos. Galbūt būtų galima nufilmuoti paskaitas profesionalia filmavimo įranga, sumontuoti profesionalioje studijoje, iliustruoti tinkamai atrinkta vaizdine medžiaga ir paskelbti viešai, kad nebūtų gėda jų rodyti visiems – tiek studentams, tiek plačiajai visuomenei“, – sako „Baltistikos miniatiūrų“ projekto vadovas doc. Vytautas Rinkevičius.

 

IMG_20220121_110706_copy.jpg

 

Dėstytojams – nauja patirtis

„Baltistikos miniatiūros“, nufilmuotos gražiausiose Vilniaus universiteto ir miesto vietose, suteikė progą dėstytojams išbandyti save nauju vaidmeniu – prieš kameras. „Kreipėmės į VU Filologijos fakulteto dėstytojus su prašymu prisidėti prie projekto ir sukurti scenarijus remiantis savo mėgstamiausių, geriausių paskaitų temomis, kad pagal juos galėtume sukurti neilgus, 10–20 min. trukmės filmukus, kuriuos užsienio baltistikos centrų dėstytojai galėtų rodyti per paskaitas, o vėliau aptarti su studentais“, – pasakoja VU Baltistikos katedros asistentė ir projekto vadovė dr. Gina Kavaliūnaitė-Holvoet.

Anot doc. V. Rinkevičiaus, filmavimo metu dėstytojai susidūrė su įvairiausiomis naujomis patirtimis ir iššūkiais: „Ne tik galėjome pasimėgauti moderniausia garso ir vaizdo įrašymo technika ar profesionaliomis grimuotojų paslaugomis, bet ir mokėmės kurti tokio pobūdžio paskaitų scenarijus, nebijoti kalbėti prieš kamerą ir kitų videosiužetų kūrimo subtilybių. Neabejoju, kad ši patirtis leis sukurti ne mažiau įdomių vaizdo paskaitų ir ateityje.“

„Baltistikos miniatiūrų“ ciklą galite rasti čia >> 

VU Vokiečių filologijos studentėms – 2000 EUR įmonės „Reiz Tech“ stipendija

MicrosoftTeams-image_23.png

 

2023 m. lapkričio 10 d. įmonėje „Reiz“ vyko VU Vokiečių filologijos studenčių, pretendavusių į įmonės įsteigtą 2000 EUR vertės stipendiją, projektų apie tvarią komunikaciją pristatymas. Projektų tikslas buvo pasiūlyti sprendimus, kaip padaryti įmonės komunikaciją su klientais ir darbuotojais tvaresne, empatiškesne ir labiau socialiai įtraukia.   

Komisija, kurią sudarė UAB „Reiz Tech“ ir Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto atstovės, nutarė apdovanoti abi projektus parengusias studentes ir padalinti numatytą stipendijos sumą perpus. Taip pat studentės bus kviečiamos atlikti praktiką šioje įmonėje. 

Vilniaus universiteto Vokiečių filologijos katedra nuoširdžiai sveikina stipendininkes Mariolą Aną Krukovską ir Liubou Tsishchanką, linki joms visokeriopos sėkmės studijose bei džiaugiasi bendradarbiavimu su įmone „Reiz Tech“.

Primename, kad šiemet įsteigta stipendija bus skatinami gerai besimokantys aukštesnių kursų Vokiečių filologijos ir Anglų bei kitos užsienio kalbos (vokiečių) studentai bei studentės, kurie/kurios parengs ir pristatys su vokiečių kalba ir/ar daugiakalbyste susijusius projektus. VU Vokiečių filologijos katedra toliau tęs bendradarbiavimą su įmone „Reiz Tech“, be kita ko, ir organizuodama „Metų vokiečių kalbos mokytojo/-os apdovanojimą“ bei rengdama kitus projektus.

 

MicrosoftTeams-image_24_copy.png

Pasirodė naujas mokslinio žurnalo „Literatūra" numeris, skirtas slavų literatūroms

cover issue 2337 enPasirodė naujas mokslinio žurnalo „Literatūra“ numeris, skirtas slavų literatūroms. Daugiau apie naują žurnalo numerį 65 (2) galite sužinoti čia >>


STRAIPSNIAI


Татьяна Пахарева

Соловьиный сад у самого моря: к вопросу об ахматовском интертексте в поэме А. Блока «Соловьиный сад» | Lakštingalų sodas prie jūros: apie Achmatovos intertekstą A. Bloko poemoje „Lakštingalų sodas“


Полина Поберезкина

Португалия в русской поэзии XVIII–XХ веков | Portugalija XVIII–XX a. rusų poezijoje


Андрей Десницкий

Поэзия русской релокации-22: основные мотивы | Rusų relokantų poezija-22: pagrindiniai motyvai 


Tomas Čenys

The Evolution of the Concept of Prison in Viktor Pelevin’s Works | Kalėjimo sampratos raida Viktoro Pelevino kūryboje


Олег Лекманов

«Мальчик плохо различал лица»: мир глазами ребенка в рассказе Ф. Горенштейна «Дом с башенкой» | „Berniukas blogai skyrė veidus“: pasaulis vaiko akimis F. Gorenšteino apsakyme „Namas su bokšteliu“


PUBLIKACIJOS


Павел Глушаков

Неопубликованное письмо профессора Ф. П. Федорова об исторической прозе Русского зарубежья | Nepublikuotas profesoriaus F. P. Fiodorovo laiškas apie Rusų išeivijos istorinę prozą 

Swedish ambassador's visit to the Faculty

The new Swedish ambassador to Lithuania Lars Wahlund the Head of Promotion Robin Rinaldo was welcomed to the Faculty of Philology by the Dean Prof. Dr Mindaugas Kvietkauskas, the founder of the Centre for Scandinavian Studies and head of The Institute for the Languages and Cultures of the Baltic Assoc. Prof. Dr Erika Sausverde, head of The Institute for Literary, Cultural and Translation Studies Assoc. Prof. Dr Inga Vidugirytė-Pakerienė, head of the Department of Lithuanian Literature Prof. Dr Brigita Speičytė and head of Centre for Scandinavian Studies Assoc. Prof. Dr Ieva Steponavičiūtė-Aleksiejūnienė.  

IMG_1811.png

Standing from the left: Assoc. Prof. Dr Ieva Steponavičiūtė-Aleksiejūnienė, Assoc. Prof. Dr Erika Sausverde, Swedish ambassador to Lithuania Lars Wahlund, Dean Prof. Dr Mindaugas Kvietkauskas, Assoc. Prof. Dr Inga Vidugirytė-Pakerienė and Prof. Dr Brigita Speičytė.

During a round table meeting, new avenues of cooperation and cultural exchange were discussed between the Embassy of Sweden and the Faculty of Philology. One of the proposed fields was fostering interest in the Lithuanian diaspora research in Sweden and vice versa, as well as advancing the teaching of the Lithuanian language in the Swedish educational system. 

The meeting was followed by the Ambassador Mr Wahlund's guest lecture to the Centre for Scandinavian Studies students. We present the highlights as told by Swedish language lecturer Erik Svenning

The ambassador met the Swedish and Finnish students at Vilnius University on the 18th of October. He gave an overview of Swedish history from the Middle Ages, via the exceptionalism of the 20th century, to today’s heterogeneous Sweden. The room was packed with students who after his speech bombarded the ambassador with questions. Ranging from personal questions about what books he reads and what little town he was from, to the burning of the Coran and the recent gang criminality in Sweden. It was a relaxed and friendly atmosphere, and we concluded that the students and the ambassador would soon meet again and continue to get to know each other.

 

392860837_872011864616579_4913916472187513039_n.jpg

Antrieji tarptautiniai slavistikos studentų skaitymai

Spalio 14 dieną pasibaigė dvi dienas (spalio 13-14) trukę Slavistikos katedroje organizuoti Antrieji tarptautiniai studentų skaitymai. Iš viso juose dalyvavo 19 studentų ir doktorantų iš Vilniaus ir Klaipėdos universitetų, taip pat jaunieji slavistai iš Austrijos, Italijos, Kroatijos, Lenkijos, Prancūzijos, Šveicarijos ir Vengrijos. Norime pasidžiaugti, kad dauguma užsienio svečių panoro aplankyti Vilnių ir mūsų universitetą, todėl skaitymuose dalyvavo tiesiogiai.

Tarptautinių studentų skaitymų metu pasitelkiant struktūrinę, sociologinę, psichoanalitinę, tipologinę, kultūrinę ir istorinę strategijas buvo nagrinėjami įvairūs slavų kalbų (kroatų, lenkų, rusų, serbų), rusų literatūros, kultūros, politikos ir ideologijos reiškiniai. Studentai ir doktorantai pasirinko įvairius tyrimo objektus: nuo M. Dobužinskio archyvų iki šiuolaikės lenkų spaudos, nuo serbų ir “ilyrų” kalbų gramatikos, rusų ir lenkų kalbos dėstymo metodikos ir skirtingų jų mokymų platformų analizės, V. Goreckio “Pradžiamokslio” iki XVIII a. rusų ir N. Gogolio mistinės prozos, F. Dostojevskio ir L. Tolstojaus kūrinių, A. Matvejevos prozos, A. Tarkovskio filmų, nuo imagologijos instrumentarijaus, kalbinių ir vaizdinių miestų reprezentacijos klausimų, rusiško repo, socialinių ir neuroninių tinklų vaidmens šiuolaikiniame pasaulyje iki japonų popkultūroje pristatomo rusų įvaizdžio.

Dėkojame Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto administracijai už suteiktą galimybę organizuoti šią jaunatviškai gyvą ir aktualią tarptautinę studentų-slavistų konferenciją, už šiltus sveikinimo žodžius padėką norėtume išreikšti ir fakulteto prodekanei doc. dr. Gintarei Judžentytei-Šinkūnienei, Baltijos kalbų ir kultūrų instituto direktorei doc. dr. Erikai Sausverde, Slavistikos katedros vedėjui doc. dr. Pavelui Lavrinec. Dėkojame ir visam Antrųjų studentų skaitymų organizaciniam komitetui, Slavistikos katedros III kurso studentėms Alicijai Dubovskai, Dzianai Himpel ir Vitalijai Timofejevai, ITPC Multimedia techninės įrangos konsultantei Laurai Bložytei.


Slavistikos katedra

391708629_10227485362578214_8487295153411908858_n44444.jpg

Nemokama kalbų mokymo(si) platforma „TestU“ jau veikia!

Picture_1_copy_copy_copy.png

 

Baigėsi daugiau nei dvejus metus trukęs darbas ties nemokamos internetinės užsienio kalbų užduočių, pratimų ir testų kūrimo platformos „TestU“ sukūrimo. Projekto tikslu buvo sukurti daugiakalbę nemokamą internetinę platformą, kurioje galima lengvai ir greitai kurti įvairias užduotis, testus ir pratimus įvairiomis užsienio kalbomis, naudojant įvairias priemones.

2020 m. pavasarį tarptautinei jaunimo nevyriausybinei organizacijai E@I (Slovakija) kilo idėja sukurti daugiakalbę nemokamą internetinę platformą lengvam ir greitam įvairių užduočių kūrimui, kuria galėtų naudotis ir užsienio kalbų mokytojai, ir visi norintys mokytis užsienio kalbų. 2021 m. balandį projektas gavo Slovakijos nacionalinės Erasmus+ programos agentūros patvirtinimą. Vilniaus universiteto komanda (doc. dr. Jelena Konickaja, dr. Ingrida Kisieliūtė, Aida Jungaitytė) šiame projekte bendradarbiauja su bit Schulungscenter GmbH centru (Gracas, Austrija), Adomo Mickevičiaus universitetu (Poznanė, Lenkija), Leipcigo universitetu (Vokietija).  Vilniaus universitetas su E@I bendradarbiavo ir kuriant svetaines Slovake.eu, Russky.info ir kt.

Per šiuos darbo metus svarbiems projekto plėtros klausimams aptarti partneriai susitikdavo įvairiose Europos šalyse (Austrijoje, Vokietijoje), o šių metų balandį projekto partnerių susitikimas vyko Lietuvoje. Nuolat vykusiuose virtualiuose susitikimuose buvo aptariami įvairūs platformos turinio klausimai - nuo paprasčiausių gramatikos ir leksikos užduočių kūrimo aspektų iki galimybių naudoti garso ir vaizdo medžiagą užduotyse. 

2023 m. birželį projektas buvo pristatytas Lietuvos mokytojams ir aukštųjų mokyklų dėstytojams. Vilniaus universitete vykusiame pristatyme Lietuvos užsienio kalbų mokytojai, taip pat, kaip ir kitų Europos šalių kolegos, galėjo ne tik susipažinti su platformos galimybėmis, bet ir teikti pasiūlymus platformai tobulinti. Projekto dalyviai atsižvelgė į mokytojų rekomendacijas ir, galiausiai, galime pasidžiaugti: daugiakalbė platforma jau sukurta!

Su visomis naudojimosi instrukcijomis, rekomendacijomis ir taisyklėmis galima susipažinti įvairiomis kalbomis (anglų, vokiečių, ispanų, lietuvių, valų, esperanto ir t.t.). Mokytojai gali neribotai naudotis platformoje esančiomis užduotimis ir pratimais arba gali kurti savo užduotis pagal savo mokymo tikslus ir mokinio kalbos mokėjimo lygį. Kviečiame visus naudotis nemokama platforma - moderniu būdų mokytis užsienio kalbų! 

Tikimės, kad TestU  platforma https://www.testu.eu/, nemokamas testų portalas mokymui(si), finansuojamas pagal Erasmus+ programą (Nr. 2020-1-SK01-KA226-SCH-094341) taps jūsų patikimu pagalbininku darbe!

Picture_č.png

Pasirodė naujas mokslinio žurnalo „Slavistica Vilnensis" numeris

cover issue 2330 en

Straipsnių lenkų, lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis reprezentuoja Čekijos, Lenkijos, Lenkijos, Vokietijos mokslo ir studijų institucijas. Daugiau apie naują žurnalo numerį galite sužinoti čia >


STRAIPSNIAI


Jerzy Ostapczuk

Oryginał cyrylickich starych druków Ewangelii tetr wydanych w Poczajowie. Analiza świąt i świętych obecnych w menologionach


Витторио Спрингфилд Томеллери

Te Deum в кириллической транскрипции с подстрочным церковно­славянским переводом 


Mirosława Sagan-Bielawa

Świadomość językowa mieszkańcówGórnego Śląska przesiedlonych z dawnychwojewództw południowo­wschodnichDrugiej Rzeczypospolitej


Irena Bogoczová

Mieszana odmiana językowa jako sposób na wielojęzyczność i wielo­etniczność pogranicza (na przykładzie Śląska Cieszyńskiego w Republice Czeskiej) 


Vilija Ragaišienė

Pietų aukštaičių šnektose vartojamų slavizmų vertinimo atspalviai 


Irena Masojć

Zapożyczenia czy przełączanie kodów? Analiza integracji morfo­syntaktycznej litewskich i rosyjskich rzeczowników w powieści Bartosza Połońskiego „Robczik”


APŽVALGA


Владимир Овсейчик

Из истории изучения старообрядчества северо­западной Беларуси: обзор литературы (современный этап)


ATSIMINIMAI 


Rainer Eckert

Erinnerungen an Akademiemitglied Professor Dr. Vjačeslav Vsevolodovič Ivánov anlässlich seines fünften Todestages 


KRONIKA


Александр Паршенков

Год Франциска Скорины в Литве, Польше и Чехии 


IN MEMORIAM


Надежда Морозова

Юрий Александрович Новиков (30.10.1938 – 12.01.2023)

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos