Sidebar

Lietuvos vokiečių kalbos mokytojų asociacijos konferencija „Intelligentes Lehren und Lernen“

2019 m. balandžio 6 d. Vilniaus universiteto Filologijos fakultete vyks Lietuvos vokiečių kalbos mokytojų asociacijos (LDV) metinė konferencija ir visuotinis narių susirinkimas. 

Konferenciją rengia Lietuvos vokiečių kalbos mokytojų asociacija, bendradarbiaudama su VU Filologijos fakultetu, Goethe‘s institutu, DAAD (Vokietijos akademinių mainų tarnyba), kitomis įstaigomis ir įmonėmis.

Šių metų konferencijos tema yra „Intelligentes Lehren und Lernen“ – „Sumanusis mokymas(is)“. Programoje numatyti LDV narių ir svečių pranešimai bei kūrybinės dirbtuvės. 

Konferencijoje pranešimus skaitys ir VU FilF BKKI Vokiečių filologijos dėstytojai – LDV nariai. VU germanistės ir germanistai kalbės apie vokiečių kalbos matomumą Lietuvos žiniasklaidoje, išmaniuosius įrankius, tinkamus taikyti mokant(is) vokiečių kalbos, integruotą kalbos ir dalyko mokymą(si), vokiečių filologijos studijų galimybes ir vokiečių kalbos mokytojų rengimą Vilniaus universitete. 

Profesoriaus Johano van der Auweros paskaitos

BKKI kviečia į profesoriaus Johano van der Auweros paskaitas:

 • Balandžio 2 d., antradienį, 15.00 val. J. Balkevičiaus aud. „Such and suchlike: a cross-linguistic reconnaissance“
 • Balandžio 3 d., trečiadienį, 15.00 val., V. Kėvės (118) aud. „Intertwining the negative cycles“
 • Balandžio 4 d., ketvirtadienį, 11.00, K. Donelaičio aud. „Negative indefinites in the Englishes and English Creoles, with a focus on Jamaican Creole“

Johan van der Auwera yra Antverpeno universiteto bendrosios ir anglų kalbotyros profesorius emeritas. Stažavosi Berklio, Stokholmo, Hanoverio ir kituose universitetuose, kaip kviestinis profesorius dėstė Princetono, Hong Kongo, Romos, Geteborgo ir kituose universitetuose. Savo publikacijose nagrinėja teorinės ir tipologinės lingvistikos, ypač gramatinės semantikos problemas. Svarbiausi jo tyrimai yra skirti sąlygos sakinių semantikai, nuosakos ir modalumo klausimams, neiginio, nnežymimųjų įvardžių, impersonalinių ir similiatyvinių konstrukcijų tipologijai, dažnai iš arealinės perspektyvos. Savo tyrimuose ypatingą dėmesį skiria anglų kalbai ir jos atmainoms (World Englishes), kreolinėms kalboms, germanų ir kitoms Europos kalboms.

Kristinos Voroncovos paskaita: Rusų kultūros lenkiškas tekstas

BKKI Rusų filologijos katedra kviečia į Kristinos Voroncovos paskaitą „Rusų kultūros lenkiškas tekstas. XX a. septintojo–aštuntojo dešimtmečių tarybinėje poezijoje“. Paskaita bus skaitoma rusų kalba. Paskaita vyks kovo 29 d., penktadienį, 13.00 val., 115А aud.

Daugelį amžių trukusiems lenkų ir rusų santykiams didelį poveikį darė politinės bei ideologinės aktualijos, o geografinis artumas sąlygojo ypatingos rūšies tarpkultūrinės komunikacijos – „meilės–neapykantos“ – formavimąsi. Tačiau antroje XX a. pusėje Lenkija ėmė vaidinti labai svarbų kultūrinį ir visuomeninį vaidmenį tiek oficialioje Tarybų Sąjungoje, tiek andergraundo, disidentų judėjime –  ji tapo sovietinės visuomenės ir pasaulio kultūros tarpininke. TSRS įvaizdžio evoliucija ir jo naujas pozicionavimas tradicinių globaliųjų antinomijų „savas–svetimas“ ir „Rytai–Vakarai“ kontekste atsispindėjo mene, ypač poezijoje, jautriausiai reaguojančioje į menkiausias visuomenės nuotaikų permainas.

Filologijos mokslų kandidatė, Sedlcos miesto (Lenkija) Lenkų filologijos ir modernių kalbų instituto adjunktė Kristina Voroncova skaitys paskaitą, kurioje, remdamasi tarybine oficialiąja ir neoficialiąja poezija, apibrėš lenkiško teksto XX a. septintojo–aštuntojo dešimtmečių polonofilijos laikotarpio rusų kultūroje skiriamuosius bruožus. Bus aptariama, kaip, veikiami propagandos, kito tradiciniai, įtvirtinti tautosakoje, stereotipai (lenkė – gražuolė, lenkas – maištininkas), taip pat šalies kaip skirtingų pasaulių ribos archetipinė konotacija.

 

Seminaras. Senųjų lietuviškų tekstų rengimas mokslo tyrimams

Kviečiame dalyvauti senosios raštijos tyrėjams skirtame seminare „Senųjų lietuviškų tekstų rengimas mokslo tyrimams“, kuris vyks 2019 m. lapkričio 28–29 dienomis Vilniaus universiteto Filologijos fakultete. 

Numatomas dviejų dalių seminaras: rytiniai konferencijos pranešimai ir popietinės XML-TEI praktinės dirbtuvės.

Siūlomos pranešimų kryptys:

 • esamų duomenų bazių pristatymas;
 • suskaitmenintais tekstais paremti tyrimai;
 • senųjų tekstų skaitmeninimo patirtis kitose šalyse.

 

Dalyvavimas seminare yra nemokamas. Seminaro kalbos – lietuvių, anglų, vokiečių. Renginio vieta – VU Filologijos fakultetas (Universiteto g. 5). 

Numatoma pranešimų trukmė – 20 min. Pranešėjų registracija vyks iki rugpjūčio 30 d. 

Užpildytas paraiškos formas prašome siųsti adresu  

 

Organizatorės:

 • Gina Kavaliūnaitė-Holvoet
 • Birutė Kabašinskaitė
 • Ernesta Kazakėnaitė

Making Old Lithuanian Texts Usable for Research

We would like to invite you to take part in a seminar intended to bring together researchers working with Old Lithuanian texts. Its working title is Making Old Lithuanian Texts Usable for Research, and it is scheduled to take place at Vilnius University, Faculty of Philology, on November 28 and 29, 2019. 

The seminar will consist of two kinds of activity: we will have conference papers in the morning and a practical XML-TEI workshop in the afternoon.

We suggest the following general topics for papers:

 • Presentation of existing data bases;
 • Research carried out using digitalized Old Lithuanian texts;
 • Experience with digitalizing old texts in other language areas.

 

No participation fee will be charged. The working languages will be Lithuanian, English and German. 

The time limit for presentations is 20 minutes. The venue is Vilnius University, Faculty of Philology (Universiteto Str. 5).

The deadline for registration is August 30. 

Please send your completed registration form to  

The organizers:

 • Gina Kavaliūnaitė-Holvoet
 • Birutė Kabašinskaitė
 • Ernesta Kazakėnaitė

XXX Lietuvos mokinių lenkų kalbos olimpiada

2019 m. kovo 13–15 d. Vilniaus universiteto Filologijos fakultete vyks jubiliejinė XXX Lietuvos mokinių lenkų kalbos olimpiada, skirta 450-osioms Liublino unijos metinėms paminėti. 

Olimpiados tikslas – skatinti gabius mokinius domėtis lenkų kalba ir literatūra, lenkų kultūros raida, lenkų ir lietuvių kultūriniais ryšiais. Taip pat siekiama populiarinti humanitarinius mokslus ir motyvuoti moksleivius jais domėtis. 

Olimpiadoje gali dalyvauti šalies bendrojo lavinimo mokyklų 11–12 klasių mokiniai. XXX Lietuvos mokinių lenkų kalbos olimpiadoje lenkų kalbos ir literatūros žinias ir gebėjimus demonstruos apie 30 mokinių iš Vilniaus miesto bei Vilniaus, Trakų, Šalčininkų ir Švenčionių rajonų mokyklų. 

Olimpiadą rengia VU Filologijos fakulteto BKKI Polonistikos centras ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.

Su olimpiados programa galima susipažinti čia >

Naujausias VU polonistų mokslinių studijų rinkinys

VU leidykla išleido BKKI Polonistikos centro doc. dr. Irenos Fedorovič ir doc. dr. Miroslavo Davlevičiaus parengtą mokslinių studijų rinkinį Czesław Jankowski (1857–1929) – między „tutejszością“ a europejskością (Czeslawas Jankowskis (1857–1929) – tarp „čionykštiškumo“ ir europietiškumo). Rinkinį sudaro 19 įvairių sričių (literatūros istorijos, archyvistikos, teatrologijos, spaudos istorijos, kalbotyros) tyrėjų tekstai, skirti kurį laiką Vilniuje gyvenusiam lenkų poetui, publicistui, literatūros kritikui, vertėjui ir visuomeniniam veikėjui. Straipsnių autoriai – Polonistikos centro dėstytojai bei mokslininkai iš devynių skirtingų Lenkijos universitetų.

Rinkinį sudaro trys teminės sritys: I Dialogas su epochomis ir kūrėjais, II Teorijos ir praktikos takais ir III Mažai žinomi ir užmiršti tekstai. Paskutiniame skyriuje yra publikuojami dokumentai (piešiniai, nuotraukos) iš rašytojo asmeninio archyvo, kuris atkeliavo į Vilnių iš Varšuvos.

Knyga išleista lenkų kalba su santraukomis lietuvių ir anglų kalbomis. Susipažinti su elektronine knygos versija galima Fakulteto mokslo darbų polapyje.

Fakulteto studentė apdovanota LMA pagyrimo raštu

Lietuvos mokslų akademijos (LMA) Aukštųjų mokyklų 2018 m. studentų mokslinių darbų konkurso Humanitarinių ir socialinių mokslų kategorijoje Fakulteto magistrantė Ieva Mačiukaitytė (Taikomoji kalbotyra) apdovanota LMA pagyrimo raštu. Darbo tema – „Lietuvių ir latvių kalbų sudurtinių daiktavardžių semantika“ (darbo vadovas – akad. prof. dr. Bonifacas Stundžia).

Daugiau informacijos

Parodos apie prof. Urbutį pristatymas

Vilniaus universiteto biblioteka, Vilniaus universiteto Baltistikos katedra kviečia į parodos „Apie baltų žodžius moderniai: VU profesorius Vincas Urbutis (1929-2015)“ pristatymą 2019 m. vasario 28 d. 16 val. VU bibliotekos Baltojoje salėje (IV a., Universiteto g. 3).

Prof. habil. dr. Vincas Urbutis – pripažintas baltistikos autoritetas, vienas ryškiausių baltų kalbų žodžių ir žodynų tyrėjų, etimologas ir analitinių recenzijų meistras. Jo žodžių darybos darbai yra naujas šios srities baltistinių tyrimų etapas. Visuomeniškai ypač aktyvus Profesorius buvo atgavus Nepriklausomybę: su jam būdinga aistra kritikavo svetimvardžių originaliąją rašybą, jo supratimu, darkančią lietuvių kalbą ir keliančią grėsmę pačiai jos dvasiai. Jis buvo ir prisiekęs žvejys, žygininkas, garsėjo kaip fanatiškas krepšinio ir „Žalgirio“ komandos gerbėjas, net ir šiai veiklai atsidėjo su tokia pat aistra, rimtumu kaip ir moksliniam darbui. 

Renginio metu kalbės VUB direktorė dr. Marija Prokopčik, prof. habil. dr. Evalda Jakaitienė, akad. Grasilda Blažienė, doc. dr. Birutė Kabašinskaitė. Renginį ves prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos