Sidebar

Prof. B. Stundžia skaitė paskaitą Dusetų K. Būgos gimnazijos gimnazistams ir Dusetų bendruomenei

Baltistikos katedros profesorius Bonifacas Stundžia spalio 14 d. lankėsi Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos viešojoje bibliotekoje, kur Dusetų gimnazistams ir vietos bendruomenei skaitė paskaitą apie Kazimiero Būgos mokslo darbus ir jų reikšmę, apie jo kovą su savamoksliais kalbos švarintojais. Šis renginys yra diskusijų ciklo „Kalbos kelias“, skirto Jono Jablonskio 160-osioms metinėms, dalis.

Nuotraukose: paskaitos akimirkos.

thumbnail DSCN6447

thumbnail DSCN6441

Monika Bogdzevič apgynė daktaro disertaciją

MRMS Haber by Bartosz Fr tczak017Vakar, spalio 19 d. Monika Bogdzevič apgynė daktaro disertaciją tema PYKČIO, BAIMĖS ir GĖDOS jausmai lietuvių kalboje iš kognityvinės ir kultūrinės perspektyvos“. Disertacijos mokslinė vadovė –  prof. Kristina Rutkovska. Nuoširdžiai sveikiname jauną daktarę. Disertacija buvo ypač aukštai įvertinta visų komisijos narių, skambėjo gražūs žodžiai, vyko įdomi diskusija.

Monikos Bogdzevič disertacija neabejotinai yra svarus įnašas į etnolingvistinius ir antropologinius tyrimus. Pasirinkusi nagrinėti tris negatyvius jausmus ji talentingai išanalizavo lietuviškame pasaulėvaizdyje atsiskleidžiančius jų specifinius bruožus, o sykiu atrado ir tarpusavio jungtis, glūdinčias jausminių konceptų branduolyje. Disertacija atskleidžia daug svarbių iki šiol nežinotų dalykų apie lietuvišką pasaulėvaizdį ir jausmų suvokimą“ (dr. Daiva Vaitkevičienė).

Disertacijos naujumą ir aktualumą apsprendžia pasirinktas tarpdalykinis nagrinėjimo pobūdis – konceptualias struktūras lietuvių kalboje siekiama išanalizuoti pasitelkiant filosofijos, psichologijos, religijos ir kalbos mokslus“ (doc. Aleksej Burov).

Monika Bogdzievič yra teoriškai ir metodiškai puikiai pasirengusi atlikti aksiolingvistinius tyrimus kognityvinės ir kultūrinės etnolingvistikos srityje. Jos daktaro disertacija nusipelno pačių aukščiausių įvertinimų. Siūlau suteikti jai diplomą su pagyrimu (Cum Laude)“ (prof. Jerzy Bartmiński (tokie diplomai Lenkijoje yra)).

Germanistika ir rinkos poreikiai: Vokietijoje išleista knyga apie profesines galimybes su vokiečių kalba Baltijos šalyse

download 1Vis labiau augant vokiečių kalbos specialistų poreikiui Lietuvos ir kitose Baltijos šalyse, Vilniaus universiteto Vokiečių filologijos katedra nutarė pažvelgti į šį aktualų reiškinį iš mokslininkų perspektyvos. Bendradarbiaudama su kolegomis iš Vokietijos išleido straipsnių rinkinį apie germanistiką ir šį išsilavinimą įgijusių studentų profesines galimybes.

Vokietijoje pasirodžiusioje knygoje „Germanistika ir profesija“ („Germanistik für den Beruf“, Peter Lang Verlag, 2020, 342 psl.) publikuojami straipsniai apie tradicines ir naujas germanistų profesinės veiklos galimybes, germanistikos studijų reikšmę ir turinį bei germanistikos studijų programų rengimą atsižvelgiant į vokiečių kalbos specialistų poreikį ir perspektyvas darbo rinkoje. Knygos pradžioje taip pat apžvelgiama aktuali germanistikos situacija Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, be to, istoriškai pažvelgiama į vokiečių kalbos vaidmenį ir vokiečių kultūros įtaką Baltijos šalyse. Šios temos gvildenamos 15-oje straipsnių vokiečių kalba, kuriuos parengė Baltijos šalių, Suomijos ir Vokietijos germanistai.

Atsiveriančios galimybės

Į germanistikos studijas ir jų poreikį straipsnių autoriai žvelgia per darbo rinkos prizmę. Aprašomos germanistų galimos profesijos, analizuojama rinkos poreikių ir siūlomų universitetinių studijų programų atitiktis, tiriama, kokios dalykinės ir tarpdalykinės kompetencijos svarbios būsimiems germanistams, kad jie su kaupu galėtų atitikti ne tik Vokietijos, bet visų pirma Lietuvos ir kitų Baltijos šalių darbo rinkos keliamus reikalavimus.

Germanistų rengimo ir įsidarbinimo situacijos Lietuvoje analizę pristato Diana Šileikaitė-Kaishauri ir Virginija Masiulionytė (Vilniaus universitetas). Autorės knygoje apibendrina tyrimą apie germanistų profesines galimybes, pabaigus vokiečių filologijos studijas VU. Ištyrus, kuo dirba 2002–2018 metais vokiečių kalbą Vilniaus universitete studijavę absolventai ir absolventės, nustatyta, kad specialistams, mokantiems vokiečių kalbą, Lietuvoje atsiveria įvairios profesinės galimybės, taip vadinamos, tipinės ir netipinės specialybės: darbas švietimo ir mokslo srityje, paslaugų ir administravimo sektoriuje, vadybos, pardavimų, prekybos, finansų, logistikos sferoje, turizmo ir kitose srityse.

Beveik 150 kelių

D. Šileikaitė-Kaishauri ir V. Masiulionytė, įvertinusios 186 germanistų ir germanisčių, VU studijavusių vokiečių kalbą, apklausos rezultatus nustatė, kad atsakydami į klausimą, kuo jie dirba, vokiečių filologijos BA absolventai ir absolventės nurodė 143 skirtingų profesijų pavadinimus. Pavyzdžiui, reklamos ir rinkodaros specialistai, verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai, klientų informavimo tarnautojai, politikos ir administravimo specialistai, vadybos ir organizavimo analitikai, informacinių technologijų ir ryšių paslaugų pardavimo specialistai, administravimo ir vykdomieji sekretoriai, bankų kasininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai, finansų analitikai, išnešiojamosios prekybos pardavėjai, vertėjai, kalbininkai ir t. t.

Tai rodo, kokios plačios galimybės atsiveria baigus studijas su vokiečių kalba. Iš pristatomos studijos matyti, kad be vokiečių kalbos reikalingos ir kitos kompetencijos: darbas grupėje, gebėjimas naudotis skaitmeninėmis technologijomis, darbo planavimo įgūdžiai, konfliktų sprendimas ir pan. Kituose knygos straipsniuose pristatoma, kaip šiuos poreikius atliepia Lietuvos, Latvijos ir Estijos universitetuose vykdomos studijos su vokiečių kalba, o apie naujas mokslinių tyrimų ir studijų galimybes, siejant jas su būsima profesija, rašo Duisburgo-Eseno universiteto mokslininkai: Ulrikė Haß įvardija perspektyvas, kurias germanistikai atveria skaitmenizacija, o Patrickas Voßkampas pristato pokalbių tyrimų taikymo galimybes darbe. Sociolingvistikos reikšmę praktiniame kalbininko darbe parodo Maris Saagpakk (Talino universitetas) ir Heiko F. Martenas (Vokietijos akademinių mainų tarnybos (DAAD) informacijos centras Rygoje).

Universitetų bendradarbiavimas

Aprašydamas germanistų profesinius profilius Aleksej Burov (VU) analizuoja turizmo sritį. Agnese Dubova ir Egita Proveja iš Ventspilio aukštosios mokyklos tiria vertėjo profesiją ir nustato, kokios kompetencijos ir asmeninės bei tarpasmeninės savybės yra būtinos vertėjams žodžiu ir raštu, kaip jos atsispindi studijų programose ir yra ugdomos studijuojant. Merle Jung (Talino universitetas) apžvelgia vokiečių kalbos mokytojo profesijos rengimo Talino universitete svarbą, istoriją ir naujoves. Dzintra Lele-Rozentāle (Ventspilio aukštoji mokykla) parodo galimybes darbo rinkoje, turint istorinės kalbotyros žinių. O kaip tokios žinios gali būti praktiškai pritaikomos atsižvelgiant į miesto ir visuomenės poreikius, parodoma pristatant virtualų vokiškojo Tartu miesto žemėlapį (Reet Bender (Tartu universitetas) ir kt.) ar Kauno Šančių vokiškąjį paveldą (Rūta Eidukevičienė, Sidona Žvaliauskienė, VDU). Apie integruotą vokiečių literatūros, kultūros ir kalbos dalyko modelį, įgyjant darbo rinkai reikalingų kompetencijų, knygoje rašo Alexanderis Mionskowskis ir Justina Daunorienė (VU).

Knygą leidybai parengė VU Baltijos kalbų ir kultūrų instituto Vokiečių filologijos katedros docentės dr. Vaiva Žeimantienė ir dr. Eglė Kontutytė kartu su Duisburgo-Eseno universiteto profesore dr. Ulrike Haß. Leidinys pasirodė Vokietijos taikomosios kalbotyros asociacijos leidžiamoje mokslo darbų serijoje „Forum Angewandte Linguistik“ (F. A. L). Ši publikacija – tai Vilniaus universiteto ir Duisburgo-Eseno universiteto germanistikos katedrų partnerystės darbo vaisius. Abiejų universitetų bendradarbiavimą 2011–2019 m. finansavo Vokietijos akademinių mainų tarnyba (Deutscher Akademischer Austauschdienst, DAAD).

Pagal projektą „Užsienio Baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ rengtų mokymo priemonių pristatymas

Spalio 6 d., antradienį, 15.00 val. K. Donelaičio aud. bendruomenė maloniai kviečiama į pagal projektą „Užsienio Baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ rengiamų ir jau parengtų mokymo priemonių pristatymą.

 

15.00

  • Interaktyvus lietuvių kalbos mokymosi portalas (VDU; svetainės rengimo projekto vadovė Asta Kazlauskienė)
  • Mokomieji tekstynai (vadovė Erika Rimkutė)
  • Besimokančiųjų tekstynai (vadovė Jūratė Ruzaitė)
  • Morfologiškai anotuotas tekstynas (vadovas Andrius Utka)
  • Leksikonas (vadovė Jolanta Kovalevskaitė)
  • Tarties žodynas (vadovė Asta Kazlauskienė)
  • Kirčiuoklis (vadovė Asta Kazlauskienė)

15.30

  • Interaktyvus C1 lygio lietuvių kalbos vadovėlis „Nė dienos be lietuvių kalbos“. Autorės Aurelija Kaškelevičienė ir Virginija Stumbrienė

16.00  

  • Skaitmeninė integruoto ugdymo priemonė (SIUP) „Lietuva pasaulyje – pasaulis Lietuvoje“ (VDU Švietimo akademija)

 

Koncepcijos autorė ir sudarytoja Raimonda Ragauskienė.

Autoriai: Robertas Jurgaitis, Žydronė Kolevinskienė, Rasa Leonavičiūtė, Viktorija Moščuk, Sigutė Radzevičienė, Aivas Ragauskas, Raimonda Ragauskienė, Vilius Šadauskas, Dainius Vaitiekūnas   

 

Kviečiame dalyvauti!

 

Norinčius renginyje dalyvauti nuotoliniu būdu kviečiame registruotis Baltnexus – sudarysime galimybę prisijungti nuotoliniu būdu per Microsoft Teams.

Daugiau apie projektą >

Ingrida Kisieliūtė apgynė daktaro disertaciją

Rugsėjo 30 d. BKKI doktorantė Ingrida Kisieliūtė apgynė daktaro disertaciją Naujosios ekonominės kritikos taikymo strategijos. F. Dostojevskio atvejis, kurios vadovė buvo doc. dr. Dagnė Beržaitė.

Sveikiname ir linkime sėkmės!

 

Pasirodė naujas mokslinio žurnalo „Slavistica Vilnensis“ numeris

Daugiau apie naują numerį galite sužinoti čia >

Straipsniai:

 

Фрагмент «Канона врачебной науки» Ибн Сины в руськомовном переводе трактата «Тайная тайных»
Sergei Temchin

 

Новонайденные отрывки из Кормчей в прологе Национального музея им. А. Шептицкого
Marina Chistiakova

 

Типологическая классификация кириллических рукописей, содержащих тексты Żywotów Świętych Петра Скарги
Galina Sapozhnikova

 

К вопросу о русских и польских грамматиках XVIII в. как учебниках по теории языка
Alla Kozhinowa

 

Semantyka lit. baltas i pol. biały: próba analizy konfrontatywnej
Viktorija Ušinskienė

 

Интернациональная лексика русского и словенского языков: категория рода
Jelena Konickaja

 

Idiolekt Wojciecha Piotrowicza: słownictwo prozy autobiograficznej
Kinga Geben | Irena Fedorowicz

 

Kompetencje składniowe dzieci w wieku 6,5–7,5 (na przykładzie wypowiedzi z czasownikami ruchu)
Natalia Siudzińska | Kamila Brzeszkiewicz

 

Еще раз к вопросу о заголовках «новых медиа» как объекте прагматики и медиаэкологии
Jelena Kazimianec

Tarptautinė konferencija „4th International Limitless Education and Research Symposium (ISLER 2020)“

2020 m. sausio 22 d. buvo pasirašytas akademinio bendradarbiavimo protokolas tarp Vilniaus universiteto ir Švietimo ir mokslinių tyrimų be ribų asociacijos (SEAD).

Bendradarbiavimo rėmuose š.m. rugsėjo 3–6 d. nuotoliniu būdu vyko tarptautinė konferencija 4th International Limitless Education and Research Symposium (ISLER 2020). Konferencijos organizatoriai SEAD (Ankara, Turkija), Portlando valstybinis universitetas ir Vilniaus universitetas. COVID-19 pandemija šiek tiek pakoregavo konferencijos pagrindinę temą Verslumas ir naujovės. Pranešėjai daugiau dėmesio skyrė švietimo problemoms, atsiradusioms dėl dėstymo nuotoliniu būdu, klausimams, susijusiems su inovatyviais nuotolinio mokymo sprendimais bei kūrybinėmis partnerystėmis, buvo kalbama apie mokymosi ir tyrimų eigą, prisitaikant prie naujos realybės. Tačiau daug kalbėta ir apie naujoves, dėstymo metodiką, naujų technologijų svarbą, organizuojant mokymo procesą. Keturias dienas dviejose auditorijose dirbę mokslininkai galėjo išklausyti 88 pranešimus. Konferencijos dalyvavo mokslininkai iš 12 šalių, tame tarpe 15 kviestinių pranešėjų.

BKKI Baltistikos katedros docentė dr. Galina Miškinienė konferencijoje taip pat skaitė du pranešimus – Turkų kalba Vilniaus universitete ir Turkų kalbos, kaip užsienio dėstymas Vilniaus universitete – vadovėlių analizė, bei buvo dviejų posėdžių moderatore.

Artimiausiu metu atrinkti pranešimai bus paskelbti SEAD išleistame el. straipsnių rinkinyje. 

BKKI profesorius Axel Holvoet išrinktas Academia Europaea nariu

Kartu su bendruomene džiaugiamės gera žinia: BKKI profesorius Axel Holvoet išrinktas Academia Europaea ('European Academy of Sciences') nariu. Tai jau antras šiai organizacijai priklausantis narys iš Filologijos fakulteto.

Dabar, kartu su prof. Axel Holvoet, Academia Europaea turi penkis narius iš Lietuvos, iš kurių keturi yra Vilniaus Universiteto dėstytojai. Be GMC dėstančių prof. Virginijaus Šikšnio ir prof. Artūro Petronio, Academia Europaea priklauso ir Fakulteto profesorius Bonifacas Stundžia.

Šia garbinga narystė suteikiama už sustained academic excellence. 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos