Sidebar

Konferencijoje „Turkijos-Lietuvos santykių raida“

Maloniai kviečiame skaityti pranešimus tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Turkijos-Lietuvos santykių raida“. Konferencija vyks 2019 m. gegužės 26–30 d. Vilniaus universitete (Universiteto g. 5, Vilnius).

Siūlomos pranešimų temos:

 • Istorija
 • Literatūra ir folkloras
 • Etnografija
 • Menai
 • Šiuolaikinių santykių raida
 • Totorių ir karaimų bendruomenių socialines, kultūrines, meno ir ekonomines problemas.

Konferencijos metu nematyta paroda „Vaizduojamieji Turkijos ir Lietuvos tautiniai menai”

Konferencijos kalbos: turkų, lietuvių, anglų, rusų.

Pranešimų trukmė – iki 20 min.

 

Konferencijos datos:

 • Pranešėjų anketos – iki 2019 m. vasario 28 d.
 • Pranešimų tezės – iki 2019 m. kovo 15 d. (apimtis – 1500–2500 spaudos ženklų)
 • Patvirtinimas apie priėmimą – iki 2019 m. balandžio 1 d.

Dalyvių anketas ir tezes prašome siųsti e. paštu .

Dalyvio anketa ir tezių forma

 

We kindly invite you to present your papers at international scientific conference Development of Turkish-Lithuanian relations. Conference will be held in 26–30th of May 2019at Vilnius University (Universiteto street 5)

Proposed topics for the papers are:

 • History
 • Literature and folklore
 • Etnography
 • Fine Arts
 • Development of contemporary relations
 • Social, cultural, artial and economical issues of Tatar and Karai communities.  

During the conference will take place an exhibition "Figurative Turkish and Lithuanian folk art"

Conference languages: Turkish, Lithuanian, Russian, English.

Presentation time – up to 20 min.

Participants from abroad of the Conference presenting their papers alone or as co-authors are supposed to pay the full conference fee (200 Eur.). The registration fee should be paid by money transfer. The bank account number will be sent to the participants together with the letter of acceptance. 

 

Important dates

 • Participant form submission – 28th February 2019
 • Abstract submission – 15th March 2019 (1500–2500 characters)
 • Abstract acceptance notification – 1st April 2019

We kindly ask you to send your participant forms and abstracts at e-mail .

Participant form ir samples of abstract

Kvietimas į Tarptautinį lituanistų kongresą Vroclave

Gegužės 16–17 d. Vroclavo universitete vyks Tarptautinis lituanistų kongresas. Kongreso rengėjai maloniai kviečia dalyvauti. Paraiškų laukiama iki balandžio 7 d.

Daugiau informacijos žr. prisegtuke.

Konferencija „Stabiliųjų junginių tyrimai ir mokymas(is): frazeologizmai, kolokacijos ir kita“

BKKI Vokiečių filologijos katedra kviečia į tarptautinę mokslinę konferenciją „Stabiliųjų junginių tyrimai ir mokymas(is): frazeologizmai, kolokacijos ir kita. Saulių Lapinską (1954–2014) prisimenant“, kuri vyks spalio 11–12 d.

Stabilieji žodžių junginiai jau ne vieną šimtmetį kelia gramatikų ir žodynų autorių susidomėjimą. Anksčiau stabiliaisiais junginiais buvo laikomos patarlės ar priežodžiai, o pastaruoju metu jų samprata rašytinėje ir sakytinėje kalboje daug platesnė. Jie tiriami daugeliu aspektų – sintaksės, leksikologijos, leksikografijos, stilistikos, pragmatikos, didaktikos, gretinamuoju – įvairiose kalbos vartojimo srityse. Šiuo metu frazeologizmų kaip stabiliųjų žodžių junginių arba frazemų tyrimai remiasi ir naujomis teorijomis (pvz. konstrukcijų gramatika), įgyja naujų perspektyvų taikant tekstynais paremtus tyrimo metodus. 

Stabilieji žodžių junginiai – pirmiausia frazeologizmai plačiąja šios lingvistinės sąvokos prasme – ilgai buvo viena pagrindinių Vilniaus universiteto germanistų mokslinių tyrimų krypčių. Šios mokslo krypties pradininkas VU Vokiečių filologijos katedroje buvo Saulius Lapinskas (1954–2014).

Šioje mokslinėje konferencijoje kviečiame pristatyti įvairius stabiliųjų junginių ir formulinės kalbos elementų tyrimo aspektus. Puoselėdami pastarųjų dešimtmečių Lietuvos germanistų frazeologizmų tyrimų tradiciją kviečiame diskutuoti apie naujausias šio kalbinio reiškinio vartojimo ir tyrimų tendencijas. 

 

Konferenciją plenariniu pranešimu pradės žinomas frazeologizmų tyrėjas prof. dr. dr. Csaba Földes iš Erfurto universiteto (Vokietija). 

Laukiame pranešimų šiomis temomis

 • teoriniai stabiliųjų žodžių junginių, frazeologizmų, kolokacijų ir pan. tyrimų klausimai; 
 • stabiliųjų žodžių junginių vartojimas įvairiuose tekstų žanruose ir komunikacijos srityse; 
 • stabilieji žodžių junginiai ir kalbų mokymas(is); 
 • stabiliųjų žodžių junginių vaidmuo leksikografijoje; 
 • tekstynais paremti stabiliųjų žodžių junginių tyrimai;
 • stabilieji žodžių junginiai gretinamuoju aspektu; 
 • stabilieji žodžių junginiai istoriniu aspektu; 
 • stabiliųjų žodžių junginių vertimo klausimai; 
 • kita. 

Pranešimų temas ir santraukas (apie 200 žodžių) prašome siųsti adresu:

 

Svarbiausios datos: 

 • iki 2019 m. balandžio 30 d.: pateikiama pranešimo tema ir santrauka 
 • 2019 m. gegužės 10 d.: patvirtinamos pranešimų temos 
 • 2019 m. gegužės 30 d.: skelbiama preliminari konferencijos programa 
 • 2019 m. spalio 11–12 d.: konferencija

 

Konferencijos kalbos – vokiečių, lietuvių ir anglų. Dalyvio mokestis – 50 EUR (informacija, kada ir kaip pervesti dalyvio mokestį, bus paskelbta vėliau). Konferencija vyks Vilniaus universitete.

 

Organizacinis komitetas: 

 • dr. Aleksej Burov 
 • dr. Justina Daunorienė 
 • dr. Daumantas Katinas 
 • dr. Eglė Kontutytė 
 • prof. dr. Danguolė Satkauskaitė 
 • dr. Vaiva Žeimantienė 

Konferenciją rengia: 

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Baltijos kalbų ir kultūrų instituto Vokiečių filologijos katedra.
Kontaktinis asmuo: Justina Daunorienė,

Fakultete vyks Báltų akademija

Báltų akademija – tai ketvirtą kartą organizuojamas neformalus paskaitų ciklas, skirtas 9–12 klasių moksleiviams. Jo tikslas – suteikti informacijos apie baltų kalbas, istoriją ir kultūrą bei supažindinti su dabartine Latvija ir latvių kalba.

Šiemet Báltų akademija grįžta kaip visos dienos renginys, kuris vyks sausio 26 d. (šeštadienį) nuo 10 iki 17 val. Báltų akademiją rengia BKKI Baltistikos katedros jaun. asist. Ernesta Kazakėnaitė kartu su kolegomis.

Daugiau informacijos apie renginį >

Daugiau informacijos apie Baltų akademiją >

Plačiau apie įvykusią Baltų akademiją >

Kviečiame dalyvauti VU.ACADEMIA.RU

2019 vasario 09 d. Vilniaus universiteto durys vėl atsivers visiems besidomintiems rusų kalba, literatūra bei kultūra. Atviros projekto VU.ACADEMIA.RU paskaitos leis pažvelgti į rusų filologiją netikėtu kampu bei išgirsti apie naujus lingvistikos, literatūrologijos ir kultūros studijų pasiekimus.

 • Pavasario semestre paskaitos vyks kas antrą šeštadienį nuo 2019 m. vasario 09 d. iki 2019 m. gegužės 04 d.
 • Paskaitų pradžia: 11:00
 • Vieta: VU Filologijos fakulteto K. Donelaičio auditorija
 • Visi renginiai nemokami.

Išklausiusiems penkias ir daugiau Akademijos paskaitų bus įteikti dalyvavimą projekte patvirtinantys pažymėjimai.

Naujienas sekite Facebook socialiniame tinkle: VU Rusų filologijos katedra

Registracija: https://www.vu.lt/component/eventbooking/vu-academia-ru

 

Laukiame Jūsų! 

VU Rusų filologijos katedra, tel.: +370 5 268 7224

Lenkijos Respublikos ordinai dviems Fakulteto žmonėms

Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda ordinus „Už nuopelnus Lenkijos Respublikai“ paskyrė dviems Fakulteto tyrėjams:

 • Ordino „Už nuopelnus Lenkijos Respublikai“ Komandoro kryžiumi su žvaigžde apdovanotas iškilus polonistas ir lituanistas, lenkų ir lietuvių kultūrinių ryšių tyrinėtojas, literatūros kritikas, pedagogas, vienas iš Vilniaus universiteto Polonistikos centro įkūrėjų a. a. prof. Algis Kalėda (1952-2017). Profesoriui skirtą apdovanojimą atsiėmė žmona prof. Laima Kalėdienė.
 • dr. Mindaugui Kvietkauskui įteiktas Kavalieriaus kryžius už išskirtinius nuopelnus plėtojant lenkų ir lietuvių kultūrinį bendradarbiavimą, lenkų kultūros ir literatūros, ypač Czesławo Miłoszo ir Wisławos Szymborskos asmenybių ir kūrybos sklaidą.

Apdovanojimo teikimo iškilmės vyko 2019 m. sausio 22 dieną Pacų rūmuose Vilniuje, Lenkijos Respublikos ambasadoje, per susitikimą su kultūros ir mokslo pasaulio atstovais, rengiamą Lenkijos Respublikos ambasadorės Lietuvoje Urszulos Doroszewskos ir Lenkijos instituto Vilniuje direktoriaus, Lenkijos ambasados patarėjo Marcino Łapczyńskio. Apdovanojimus įteikė Lenkijos Respublikos Prezidento kanceliarijos valstybės pasekretorius Wojciech Kolarski.

Profesoriui Algiui Kalėdai – Lenkijos komandoro kryžius su žvaigžde

Lenkijos Respublikos Prezidentas Andrzej Duda nusprendė skirti a.a. profesoriui Algiui Kalėdai valstybinį apdovanojimą „Už nuopelnus Lenkijos Respublikai Komandoro kryžius su žvaigžde“. Apdovanojimas skiriamas už ilgametį VU FLF Polonistikos centro puoselėjimą ir tarpkultūrinių Lietuvos–Lenkijos ryšių plėtojimą.

 

Žurnalo „Literatūra: Rusistica Vilnensis“ jubiliejinis numeris

Pasirodė žurnalo „Literatūra“ jubiliejinio tomo numeris „Literatūra: Rusistica Vilnensis“ 60 (2), skirtas rusų literatūrai (sudarytoja ir mokslinė redaktorė prof. dr. Galina Michailova).

Naujame 192 puslapių (14,8 aut. l.) leidinyje skaitytojai ras dešimt straipsnių lietuvių ir rusų kalbomis, 1808 m. Sankt Peterburge išspausdintos bibliografinės retenybės „Panelės M** Kr*** pasivaikščiojimas arba Vilniaus miesto apylinkės“ komentarus ir paties teksto vertimą į lietuvių kalbą, akademinę recenziją, tarptautinės konferencijos apžvalgą. Žurnalo straipsniuose apžvelgiami vėlyvieji Ivano Turgenevo romanai, Ivano Bunino ir Marijos Čechovos santykiai, pristatomas tarpukario Vilniaus rusų literatūrinio gyvenimo veikėjas Vladimiras Samojlo, analizuojama poetų Anos Achmatovos ir Jelenos Švarc poezija, Jurgio Baltrušaičio diplomatiniai laiškai bei eilėraščiai, Achmatovos kūrybos recepcija lietuvių egzodo literatūroje. Nemažai dėmesio žurnale skiriama ir šiuolaikinių rusų kūrėjų – prozininko Jevgenijaus Vodolazkino, dramaturgo, teatro ir kino režisieriaus Ivano Vyrypajevo, reperio Mirono Fiodorovo – kūrybai.

Susipažinti su elektronine žurnalo versija galima VU žurnalų svetainėje >

literatura 60 6

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos