Sidebar

Seminaras. Senųjų lietuviškų tekstų rengimas mokslo tyrimams

Kviečiame dalyvauti senosios raštijos tyrėjams skirtame seminare „Senųjų lietuviškų tekstų rengimas mokslo tyrimams“, kuris vyks 2019 m. lapkričio 28–29 dienomis Vilniaus universiteto Filologijos fakultete. 

Numatomas dviejų dalių seminaras: rytiniai konferencijos pranešimai ir popietinės XML-TEI praktinės dirbtuvės.

Siūlomos pranešimų kryptys:

 • esamų duomenų bazių pristatymas;
 • suskaitmenintais tekstais paremti tyrimai;
 • senųjų tekstų skaitmeninimo patirtis kitose šalyse.

 

Dalyvavimas seminare yra nemokamas. Seminaro kalbos – lietuvių, anglų, vokiečių. Renginio vieta – VU Filologijos fakultetas (Universiteto g. 5). 

Numatoma pranešimų trukmė – 20 min. Pranešėjų registracija vyks iki rugpjūčio 30 d. 

Užpildytas paraiškos formas prašome siųsti adresu  

 

Organizatorės:

 • Gina Kavaliūnaitė-Holvoet
 • Birutė Kabašinskaitė
 • Ernesta Kazakėnaitė

Making Old Lithuanian Texts Usable for Research

We would like to invite you to take part in a seminar intended to bring together researchers working with Old Lithuanian texts. Its working title is Making Old Lithuanian Texts Usable for Research, and it is scheduled to take place at Vilnius University, Faculty of Philology, on November 28 and 29, 2019. 

The seminar will consist of two kinds of activity: we will have conference papers in the morning and a practical XML-TEI workshop in the afternoon.

We suggest the following general topics for papers:

 • Presentation of existing data bases;
 • Research carried out using digitalized Old Lithuanian texts;
 • Experience with digitalizing old texts in other language areas.

 

No participation fee will be charged. The working languages will be Lithuanian, English and German. 

The time limit for presentations is 20 minutes. The venue is Vilnius University, Faculty of Philology (Universiteto Str. 5).

The deadline for registration is August 30. 

Please send your completed registration form to  

The organizers:

 • Gina Kavaliūnaitė-Holvoet
 • Birutė Kabašinskaitė
 • Ernesta Kazakėnaitė

XXX Lietuvos mokinių lenkų kalbos olimpiada

2019 m. kovo 13–15 d. Vilniaus universiteto Filologijos fakultete vyks jubiliejinė XXX Lietuvos mokinių lenkų kalbos olimpiada, skirta 450-osioms Liublino unijos metinėms paminėti. 

Olimpiados tikslas – skatinti gabius mokinius domėtis lenkų kalba ir literatūra, lenkų kultūros raida, lenkų ir lietuvių kultūriniais ryšiais. Taip pat siekiama populiarinti humanitarinius mokslus ir motyvuoti moksleivius jais domėtis. 

Olimpiadoje gali dalyvauti šalies bendrojo lavinimo mokyklų 11–12 klasių mokiniai. XXX Lietuvos mokinių lenkų kalbos olimpiadoje lenkų kalbos ir literatūros žinias ir gebėjimus demonstruos apie 30 mokinių iš Vilniaus miesto bei Vilniaus, Trakų, Šalčininkų ir Švenčionių rajonų mokyklų. 

Olimpiadą rengia VU Filologijos fakulteto BKKI Polonistikos centras ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.

Su olimpiados programa galima susipažinti čia >

Naujausias VU polonistų mokslinių studijų rinkinys

VU leidykla išleido BKKI Polonistikos centro doc. dr. Irenos Fedorovič ir doc. dr. Miroslavo Davlevičiaus parengtą mokslinių studijų rinkinį Czesław Jankowski (1857–1929) – między „tutejszością“ a europejskością (Czeslawas Jankowskis (1857–1929) – tarp „čionykštiškumo“ ir europietiškumo). Rinkinį sudaro 19 įvairių sričių (literatūros istorijos, archyvistikos, teatrologijos, spaudos istorijos, kalbotyros) tyrėjų tekstai, skirti kurį laiką Vilniuje gyvenusiam lenkų poetui, publicistui, literatūros kritikui, vertėjui ir visuomeniniam veikėjui. Straipsnių autoriai – Polonistikos centro dėstytojai bei mokslininkai iš devynių skirtingų Lenkijos universitetų.

Rinkinį sudaro trys teminės sritys: I Dialogas su epochomis ir kūrėjais, II Teorijos ir praktikos takais ir III Mažai žinomi ir užmiršti tekstai. Paskutiniame skyriuje yra publikuojami dokumentai (piešiniai, nuotraukos) iš rašytojo asmeninio archyvo, kuris atkeliavo į Vilnių iš Varšuvos.

Knyga išleista lenkų kalba su santraukomis lietuvių ir anglų kalbomis. Susipažinti su elektronine knygos versija galima Fakulteto mokslo darbų polapyje.

Fakulteto studentė apdovanota LMA pagyrimo raštu

Lietuvos mokslų akademijos (LMA) Aukštųjų mokyklų 2018 m. studentų mokslinių darbų konkurso Humanitarinių ir socialinių mokslų kategorijoje Fakulteto magistrantė Ieva Mačiukaitytė (Taikomoji kalbotyra) apdovanota LMA pagyrimo raštu. Darbo tema – „Lietuvių ir latvių kalbų sudurtinių daiktavardžių semantika“ (darbo vadovas – akad. prof. dr. Bonifacas Stundžia).

Daugiau informacijos

Parodos apie prof. Urbutį pristatymas

Vilniaus universiteto biblioteka, Vilniaus universiteto Baltistikos katedra kviečia į parodos „Apie baltų žodžius moderniai: VU profesorius Vincas Urbutis (1929-2015)“ pristatymą 2019 m. vasario 28 d. 16 val. VU bibliotekos Baltojoje salėje (IV a., Universiteto g. 3).

Prof. habil. dr. Vincas Urbutis – pripažintas baltistikos autoritetas, vienas ryškiausių baltų kalbų žodžių ir žodynų tyrėjų, etimologas ir analitinių recenzijų meistras. Jo žodžių darybos darbai yra naujas šios srities baltistinių tyrimų etapas. Visuomeniškai ypač aktyvus Profesorius buvo atgavus Nepriklausomybę: su jam būdinga aistra kritikavo svetimvardžių originaliąją rašybą, jo supratimu, darkančią lietuvių kalbą ir keliančią grėsmę pačiai jos dvasiai. Jis buvo ir prisiekęs žvejys, žygininkas, garsėjo kaip fanatiškas krepšinio ir „Žalgirio“ komandos gerbėjas, net ir šiai veiklai atsidėjo su tokia pat aistra, rimtumu kaip ir moksliniam darbui. 

Renginio metu kalbės VUB direktorė dr. Marija Prokopčik, prof. habil. dr. Evalda Jakaitienė, akad. Grasilda Blažienė, doc. dr. Birutė Kabašinskaitė. Renginį ves prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia

Konferencijoje „Turkijos-Lietuvos santykių raida“

Maloniai kviečiame skaityti pranešimus tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Turkijos-Lietuvos santykių raida“. Konferencija vyks 2019 m. gegužės 26–30 d. Vilniaus universitete (Universiteto g. 5, Vilnius).

Siūlomos pranešimų temos:

 • Istorija
 • Literatūra ir folkloras
 • Etnografija
 • Menai
 • Šiuolaikinių santykių raida
 • Totorių ir karaimų bendruomenių socialines, kultūrines, meno ir ekonomines problemas.

Konferencijos metu nematyta paroda „Vaizduojamieji Turkijos ir Lietuvos tautiniai menai”

Konferencijos kalbos: turkų, lietuvių, anglų, rusų.

Pranešimų trukmė – iki 20 min.

 

Konferencijos datos:

 • Pranešėjų anketos – iki 2019 m. vasario 28 d.
 • Pranešimų tezės – iki 2019 m. kovo 15 d. (apimtis – 1500–2500 spaudos ženklų)
 • Patvirtinimas apie priėmimą – iki 2019 m. balandžio 1 d.

Dalyvių anketas ir tezes prašome siųsti e. paštu .

Dalyvio anketa ir tezių forma

 

We kindly invite you to present your papers at international scientific conference Development of Turkish-Lithuanian relations. Conference will be held in 26–30th of May 2019at Vilnius University (Universiteto street 5)

Proposed topics for the papers are:

 • History
 • Literature and folklore
 • Etnography
 • Fine Arts
 • Development of contemporary relations
 • Social, cultural, artial and economical issues of Tatar and Karai communities.  

During the conference will take place an exhibition "Figurative Turkish and Lithuanian folk art"

Conference languages: Turkish, Lithuanian, Russian, English.

Presentation time – up to 20 min.

Participants from abroad of the Conference presenting their papers alone or as co-authors are supposed to pay the full conference fee (200 Eur.). The registration fee should be paid by money transfer. The bank account number will be sent to the participants together with the letter of acceptance. 

 

Important dates

 • Participant form submission – 28th February 2019
 • Abstract submission – 15th March 2019 (1500–2500 characters)
 • Abstract acceptance notification – 1st April 2019

We kindly ask you to send your participant forms and abstracts at e-mail .

Participant form ir samples of abstract

Kvietimas į Tarptautinį lituanistų kongresą Vroclave

Gegužės 16–17 d. Vroclavo universitete vyks Tarptautinis lituanistų kongresas. Kongreso rengėjai maloniai kviečia dalyvauti. Paraiškų laukiama iki balandžio 7 d.

Daugiau informacijos žr. prisegtuke.

Konferencija „Stabiliųjų junginių tyrimai ir mokymas(is): frazeologizmai, kolokacijos ir kita“

BKKI Vokiečių filologijos katedra kviečia į tarptautinę mokslinę konferenciją „Stabiliųjų junginių tyrimai ir mokymas(is): frazeologizmai, kolokacijos ir kita. Saulių Lapinską (1954–2014) prisimenant“, kuri vyks spalio 11–12 d.

Stabilieji žodžių junginiai jau ne vieną šimtmetį kelia gramatikų ir žodynų autorių susidomėjimą. Anksčiau stabiliaisiais junginiais buvo laikomos patarlės ar priežodžiai, o pastaruoju metu jų samprata rašytinėje ir sakytinėje kalboje daug platesnė. Jie tiriami daugeliu aspektų – sintaksės, leksikologijos, leksikografijos, stilistikos, pragmatikos, didaktikos, gretinamuoju – įvairiose kalbos vartojimo srityse. Šiuo metu frazeologizmų kaip stabiliųjų žodžių junginių arba frazemų tyrimai remiasi ir naujomis teorijomis (pvz. konstrukcijų gramatika), įgyja naujų perspektyvų taikant tekstynais paremtus tyrimo metodus. 

Stabilieji žodžių junginiai – pirmiausia frazeologizmai plačiąja šios lingvistinės sąvokos prasme – ilgai buvo viena pagrindinių Vilniaus universiteto germanistų mokslinių tyrimų krypčių. Šios mokslo krypties pradininkas VU Vokiečių filologijos katedroje buvo Saulius Lapinskas (1954–2014).

Šioje mokslinėje konferencijoje kviečiame pristatyti įvairius stabiliųjų junginių ir formulinės kalbos elementų tyrimo aspektus. Puoselėdami pastarųjų dešimtmečių Lietuvos germanistų frazeologizmų tyrimų tradiciją kviečiame diskutuoti apie naujausias šio kalbinio reiškinio vartojimo ir tyrimų tendencijas. 

 

Konferenciją plenariniu pranešimu pradės žinomas frazeologizmų tyrėjas prof. dr. dr. Csaba Földes iš Erfurto universiteto (Vokietija). 

Laukiame pranešimų šiomis temomis

 • teoriniai stabiliųjų žodžių junginių, frazeologizmų, kolokacijų ir pan. tyrimų klausimai; 
 • stabiliųjų žodžių junginių vartojimas įvairiuose tekstų žanruose ir komunikacijos srityse; 
 • stabilieji žodžių junginiai ir kalbų mokymas(is); 
 • stabiliųjų žodžių junginių vaidmuo leksikografijoje; 
 • tekstynais paremti stabiliųjų žodžių junginių tyrimai;
 • stabilieji žodžių junginiai gretinamuoju aspektu; 
 • stabilieji žodžių junginiai istoriniu aspektu; 
 • stabiliųjų žodžių junginių vertimo klausimai; 
 • kita. 

Pranešimų temas ir santraukas (apie 200 žodžių) prašome siųsti adresu:

 

Svarbiausios datos: 

 • iki 2019 m. balandžio 30 d.: pateikiama pranešimo tema ir santrauka 
 • 2019 m. gegužės 10 d.: patvirtinamos pranešimų temos 
 • 2019 m. gegužės 30 d.: skelbiama preliminari konferencijos programa 
 • 2019 m. spalio 11–12 d.: konferencija

 

Konferencijos kalbos – vokiečių, lietuvių ir anglų. Dalyvio mokestis – 50 EUR (informacija, kada ir kaip pervesti dalyvio mokestį, bus paskelbta vėliau). Konferencija vyks Vilniaus universitete.

 

Organizacinis komitetas: 

 • dr. Aleksej Burov 
 • dr. Justina Daunorienė 
 • dr. Daumantas Katinas 
 • dr. Eglė Kontutytė 
 • prof. dr. Danguolė Satkauskaitė 
 • dr. Vaiva Žeimantienė 

Konferenciją rengia: 

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Baltijos kalbų ir kultūrų instituto Vokiečių filologijos katedra.
Kontaktinis asmuo: Justina Daunorienė,

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos