Sidebar

Doc. dr. Veros Kotelevskajos (Federalinis Pietų universitetas, Rusija) paskaita

BKKI Rusų filologijos katedra kviečia į Federalinio Pietų universiteto (Rusija) Filologijos ir žurnalistikos instituto Visuotinės literatūros teorijos ir istorijos katedros docentės Veros Kotelevskajos paskaitą. Ji vyks rugsėjo 23 d. (pirmadienį) 11 val. 115A auditorijoje Modernistinio pasivaikščiojimo poetika ir poetologija: nuo „fiziologijos“ iki „absoliučios muzikos“.

Paskaitoje bus aptariamas modernistinio „didmiesčio romano“ dykinėjimo topas, analizuojama medijų ir technikos įtaka šio topo raiškos atnaujinimui, susvetimėjusio individo, fragmentuoto miesto pasaulėvaizdžio kūrimas S. Kracauerio, W. Benjamino, R. M. Rilkės, J. Joyce'o, V Woolf, О. Маndelštamo, K. Vaginovo, R. Walserio ir T. Bernhardo kūryboje.

Vera Kotelevskaja yra pirmosios rusų kalba parašytos monografijos apie žymiausią austrų rašytoją Tomą Bernhardą – «Томас Бернхард и модернистский метароман» (Tomas Bernhardas ir modernistinis metaromanas, 2018) autorė. Ji dėsto XX–XXI a. pr. užsienio literatūrą, literatūros teoriją, meno kritiką, yra parašiusi 70 mokslo darbų, tarp jų – ir paminėtą monografiją.

Paskaita vyks rusų kalba.

Profesoriaus Östeno Dahlio (Stokholmo universitetas) paskaitos

BKKI kviečia į Stokholmo universiteto Bendrosios kalbotyros instituto profesoriaus emerito Östeno Dahlio paskaitas:

  • Antradienį, rugsėjo 24 d., 10.00 val., 107 auditorijoje „TAME in a Multilingual Parallel Corpus“ (1 dalis)
  • Trečiadienį, rugsėjo 25 d., 15.00 val., 92 auditorijoje „TAME in a Multilingual Parallel Corpus“ (2 dalis)
  • Ketvirtadienį, rugsėjo 26 d., 15.00 val., A7 auditorijoje „‘Up’, ‘down’ and ‘out’: Directionals and Perfectivity“

Bendrosios kalbotyros ir lingvistinės tipologijos srityse išgarsėjęs Stokholmo universiteto lingvistikos profesorius emeritas Östen Dahl kaip kviestinis pranešėjas dalyvaus rugsėjo 24–25 dienomis visuotinės dotacijos projekto „Baltų kalbų veiksmažodis: Gramemos, kategorijos, domenai“ rėmuose rengiamose kūrybinėse dirbtuvėse New Explorations into the Baltic Verb. Östeno Dahlio gramatinės tipologijos tyrimai, kai vietoj tradicinių gramatinių kategorijų į tyrėjo akiratį patenka pasaulio kalbose besikartojantys gramatikalizacijos procesai ir jų nulemtos (kaip istorinės raidos rezultatai suvokiamos) gramatinių reikšmių žymėjimo strategijos, padarė gilios įtakos ne tik lingvistinei tipologijai, bet apskritai kalbų gramatinės struktūros supratimui. Östen Dahl yra Švedijos Karališkosios akademijos bei Academia Europaea narys, Helsinkio universiteto garbės daktaras, daugelio Europos mokslinių draugijų išrinktasis narys. Svarbesnės publikacijos: Tense and Aspect Systems (1985), The Growth and Maintenance of Linguistic Complexity (2004), Grammaticalization in the North (2017). Su Maria Koptjevskaja-Tamm sudarė straipsnių rinkinį The Circum-Baltic Languages (Vols. 1–2, 2001).

Baltijos kalbų ir kultūrų institute - du nauji profesoriai

Sveikiname dr. Jurgį Pakerį ir dr. Loretą Vaicekauskienę tapus BKKI profesoriais!

Prof. J. Pakerys dirba Baltistikos katedroje, prof. L. Vaicekauskienė - Skandinavistikos centre.

Pakerys2

2nuotr. Monikos Mykolaitytės

Du nauji Scandinavistica Vilnensis tomai

Išėjo du nauji Scandinavistica Vilnensis tomai:

  • Scandinavistica Vilnensis nr. 14. Shaping the Rings of the Scandinavian Fellowship. Festschrift in Honour of Ērika Sausverde. Edited by Ieva Steponavičiūtė Aleksiejūnienė and Loreta Vaicekauskienė. VUP, 2019. Atvira prieiga >

cover issue 1139 en US

  • Scandinavistica Vilnensis nr. 15. Birutė Spraunienė. Danų kalbos gramatika / Danish Grammar. Kitas takas, 2019. Aprašymas >

cover issue 1188 en US

Išleista Chylinskio Biblijos lietuviško vertimo rankraščio faksimilė

Išleista BKKI Baltistikos katedros tyrėjos dr. Ginos Kavaliūnaitės-Holvoet parengta knyga „Samuelio Boguslavo Chylinskio Biblija, Vol. 2: Naujasis Testamentas Viešpaties mūsų Jėzaus Kristaus, lietuvių kalba duotas Samuelio Boguslavo Chylinskio. Lietuviško vertimo rankraščio faksimilė = Biblia Lithuanica Samueli Boguslai Chylinski. Tomus 2: Novum Testamentum Domini Nostri Jesu Christi Lithvanicâ Linguâdonatum a Samuelo Boguslao Chylinski. Manuscripti Lithuanici imagines digitales“, Vilnius: Vilniaus universitetas, 2019. 

Taip pat startavo lietuviškai Biblijai skirta interneto svetainė www.chylinskibible.flf.vu.lt. Svetainė ateityje bus pildoma ir tobulinama.

Leidinys yra parengtas įgyvendinus Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Samuelio Boguslavo Chylinskio Naujasis Testamentas. Rankraščio tyrimas, faksimilinis ir interaktyvus skaitmeninis leidimas“ (sutarties Nr. LIP-022/2016). Projekte dirbo tarptautinis tyrėjų kolektyvas – dr. Rūta Čapaitė (Vilnius), mgr. Bartłomiej Kowal (Varšuva), mgr. Valentinas Kulinič (Vilnius), dr. Wolf-Dieter Syring (Bukstehudė), dr. Felix Thies (Frankfurtas prie Maino), projekto vadovė dr. Gina Kavaliūnaitė (Vilnius).  

IMG 5595

Dr. Skaistė Volungevičienė skaitė paskaitas Hamburgo universitete

2019 m. gegužės 6-10 d. BKKI Vokiečių filologijos katedros dėstytoja dr. Skaistė Volungevičienė pagal ERASMUS+ programą viešėjo Hamburgo universiteto (Vokietija) Germanistikos institute, kur skaitė paskaitas bakalauro ir magistro pakopų studentams, bendravo su instituto doktorantais, pristatė ERASMUS+ programos mainų su Vilniaus universitetu galimybes. Taip pat buvo aptartos Vilniaus universiteto ir Hamburgo universiteto germanistų tolesnio bendradarbiavimo ir bendrų mokslinių projektų galimybės, dalintasi dėstymo bei moksline patirtimi tekstynų ir kompiuterinės lingvistikos srityje.

VU garbės daktaro prof. J.K. Kuzmenko (Berlyno Humboldtų universitetas) seminaras

BKKI kviečia į Vilniaus universiteto garbės daktaro profesoriaus Jurij K. Kuzmenko (Berlyno Humboldtų universitetas) seminarą. Jis vyks gegužės 17 d., penktadienį, 15.00 val. 314B auditorijoje. Paskaita vyks rusų kalba, diskusija – įvairiomis kalbomis.

„Сокращение долгих корневых ударных гласных в датском и английском языках“

Taip profesorius apibudina savo tyrimą:

„Сокращение долгих корневых ударных гласных в современных германских языках, прежде всего в датском и английском и изменение типа примыкания (свободное > плотное), которые привели к увеличению количества слов с совпадением слоговых и морфологических границ, также как  усиление качественных различий между слого- и морфемоначальными и слого- и морфемоконечными согласными рассматриваются как результат действия самонастраивающейся системы языка, которая может перестроить себя для выполнения определенной задачи: обеспечение лучшей сегментации корневой морфемы в тексте, что увеличивает типологическое сходство английского и датского языков со слогоморфемными языками типа китайского.“ 

 

Jurij Kuzmenko yra Berlyno Humboldtų universiteto Šiaurės Europos studijų instituto (Nordeuropa-Institut) profesorius emeritas, Rusijos mokslų akademijos Kalbotyros instituto vyr. mokslo bendradarbis. Jo  tyrimų laukas – istorinė fonologija, istorinė gramatika, dialektologija, runologija, kalbų tipologija, kalbotyros istorija, kalbų kontaktai, taip pat senųjų kalbų paminklų studijos. Pastarąjį dešimtmetį jis vadovavo Kolos pusiasalio samių, kuriems gresia išnykimas, dokumentacijos projektui, kurį finansavo Volkswageno fondas. Yra skaitęs paskaitas Lenkijos, Rusijos, Vokietijos, Švedijos, Norvegijos universitetuose.  

Jo tyrimų rezultatai paskelbti daugiau nei 130 publikacijose, tarp kurių 4 monografijos:

  • Der samische Einfluss auf die skandinavischen Sprachen. Eine Beitrag zur skandinavischen Sprachgeschichte. Berlin 2008, 462 S. (= Berliner Beiträge zur Skandinavistik; 10). 2., durchgesehene Ausg., 2011, 460 S. (= Berliner Beiträge zur Skandinavistik; 10) [elektronische Ressource]
  • Rannije germancy i ich sosedi. Lingvistika, arheologija, genetika. Sankt-Petersburg 2011, 265 S.

XVII tarptautinė studentų polonistų mokslinė konferencija

Polonistikos centras maloniai kviečia į XVII tarptautinę studentų polonistų mokslinę konferenciją, kuri vyks 2019 m. gegužės 16 d. (ketvirtadienį) 11.00–12.55 val. (K. Donelaičio aud.).

Konferencijos programa >

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos