Sidebar

Mokslinių straipsnių rinkinio „Lietuvos ir Turkijos istorinės, kultūrinės ir literatūrinės sąsajos. Totorių ir karaimų įnašas“ pristatymo akimirkos

Gegužės 11 d. Bažnytinio paveldo muziejuje vyko mokslinių straipsnių rinkinio „Lietuvos ir Turkijos istorinės, kultūrinės ir literatūrinės sąsajos. Totorių ir karaimų įnašas“ pristatymas. Leidinys skirtas paminėti Turkijos ir Lietuvos 1930 m. rugsėjo 17 d. pasirašytos ir 1931 m. birželio 9 d. ratifikuotos Draugystės sutarties 90-ąsias metines, prisimenant Lietuvos totorių ir karaimų indėlį į istorinius santykius. Pristatymo renginyje dalyvavo rinkinio sudarytoja ir mokslinė redaktorė doc. dr. Galina Miškinienė, knygos recenzentas dr. Tomas Čelkis, Turkijos Respublikos ambasadorius Lietuvoje J. E. Gökhan Turan, Azerbaidžano Respublikos ambasadorius Lietuvoje J. E. Dr. Tamerlan Garayev, Bažnytinio paveldo muziejaus parodos „Pro Rytų vartus: Orientas Lietuvos liturginėje tekstilėje XVI–XX amžiais“ kuratorė dr. Gabija Surdokaitė-Vitienė, akademinė visuomenė, VU turkų kalbą studijuojantys studentai, žurnalistai, svečiai. Renginį moderavo Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto dekanė prof. dr. Inesa Šeškauskienė. Pristatymo metu susirinkusieji galėjo išvysti ritualinį dervišų šokį „Sema“.

Po pristatymo visi dalyviai susipažino su paroda ir  totorių kulinarinių paveldu. Vaišes paruošė asociacija „Totoriškas skonis“ (vadovas Tairas Kuznecovas).

Leidinio rengėja doc. dr. Galina Miškinienė dėkoja: Užsienyje gyvenančių turkų ir giminingų bendruomenių valdybai (Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı), Turkijos Respublikos ambasadai Lietuvoje, Vilniaus apskrities totorių bendruomenei, Lietuvos nacionaliniam muziejui, Bažnytinio paveldo muziejui, recenzentams dr. T. Čelkiui ir prof. dr. Süer Ekerui, redaktorei Tatjanai Girniuvienei, maketuotojai-dizainerei Jūratei Žižytei  už visokeriopą pagalbą rengiant ir pristatant mokslinių straipsnių rinkinį.

IMG_20220511_180333.jpg

IMG_20220511_181714.jpg

Doc. dr. Galina Miškinienė

IMG_20220511_181348.jpg

IMG_20220511_185317.jpg

Iš kairės į dešinę: Filologijos fakulteto dekanė prof. dr. Inesa Šeškauskienė, turkų kalbą studijuojanti studentė, Turkijos Respublikos ambasadorius Lietuvoje J. E. Gökhan Turan, doc. dr. Galina Miškinienė, Azerbaidžano Respublikos ambasadorius Lietuvoje J. E. Dr. Tamerlan Garayev ir  turkų kalbą studijuojanti studentė

Interviu su doc. dr. Pavel Lavrinec: apie rusų literatūrą ir agresiją Ukrainoje

1245392-160707-756x425.jpgLietuvoje vyksta diskusijos dėl Lietuvos rusų dramos teatro pervadinimo, taip pat dėl Kauno A. Puškino gimnazijos pavadinimo keitimo. Vilniaus universiteto Rusų filologijos katedros vedėjas, humanitarinių mokslų daktaras Pavelas Lavrinecas mano, kad karas Ukrainoje sujudino visuomenę, sukėlė labai daug emocijų, tačiau nereikėtų veikti paskubomis.

„Turime suvokti skirtumą tarp rusų kultūros ir šiuolaikinės Rusijos valstybės. Ir juo labiau pačioje rusų kultūroje skleisti šį suvokimą – suvokimą, kad Lietuvos rusų kultūra yra mūsų šalies kultūros paletės dalis, elementas, viena iš spalvų“, – interviu portalui LRT.lt sakė P. Lavrinecas.
Kviečiame skaityti visą interviu >

Doc. dr. G. Tamaševičius: apie nesutarimus stačiatikių bažnyčioje ir to pasekmes

Stačiatikybė – antra pasaulyje ir Lietuvoje pagal tikinčiųjų skaičių krikščionybės kryptis. Iki XX a. pradžios, dabartinės Ukrainos teritorijoje veikė vienintelė – Maskvos patriarchatui pavaldi – Ukrainos stačiatikių bažnyčia. Tačiau, kartu su politinės nepriklausomybės siekiais, atsirado ir nepriklausomomis norinčios būti nacionalinės bažnyčios. Šiuo metu Ukrainoje egzistuoja dvi didelės stačiatikių bendruomenės: jau minėtoji Maskvos patriarchato Ukrainos ortodoksų bažnyčia ir vieninga Ukrainos stačiatikių bažnyčia. Pastaroji autokefaline tapo po Krymo aneksijos – prieš trejus metus Konstantinopolio ekumeninis patriarchas Baltramiejus suteikė jai nepriklausomybę ir savivaldą.

Apie nesutarimus stačiatikių bažnyčioje laidoje „Svarbi valanda“ – pokalbis su Vilniaus universiteto docentu dr. Giedriumi Tamaševičiumi. Kviečiame klausytis >

Hamburgo ir Vilniaus universitetų germanistai pradeda bendradarbiavimą: domėsis naujomis technologijomis ir skaitmeniniais metodais

2022 m. Vilniaus universiteto Vokiečių filologijos katedros ir Hamburgo universiteto germanistai ir germanistės pradėjo bendradarbiavimą pagal germanistikos katedrų partnerystės programą (Germanistische Institutspartnerschaft, GIP).

Universitetų bendro darbo programa parengta atsižvelgiant į naujas technologijas ir skaitmeninius metodus, taikomus atliekant humanitarinių mokslų tyrimus. Kalbos ir literatūros mokslas tampa glaudžiai susijęs su elektroniniais tekstynais, visų pirma jų sudarymu, anotavimo principais, tekstynų kalbinės medžiagos analize naudojant automatizuotus kalbos analizės įrankius. Mokantis kalbos taip pat neapsieinama be skaitmeninių technologijų. Būtent šiose srityje bus gilinamos žinios ir keičiamasi patirtimi.

Pirmasis projekto etapas apims laikotarpį nuo 2022 m. iki 2024 m., vėliau bendradarbiavimą bus galima pratęsti. Projektą koordinuoja Hamburgo universiteto Germanistikos instituto Vokiečių kalbos ir tekstynų lingvistikos profesorė dr. Heike Zinsmeister.

Šios naujos germanistų partnerystės tema – „Tekstynų didaktika ir tekstynais grįsti bendrosios ir dalykinės kalbos stabiliųjų junginių tyrimai“ (Korpusdidaktik für formelhafte (Fach)Sprache (KoDi-FS)). Projekto metu numatyti dėstytojų mainai, stažuotės, studijų stipendijos, praktikos, kūrybinės dirbtuvės ir bendros publikacijos.

Dėstytojai (-jos) ir studentai (-ės) galės įgyti moderniame pasaulyje reikalingų darbo skaitmeninėje aplinkoje įgūdžių. Tekstynai bus plačiau naudojami atliekant vokiečių ir lietuvių kalbos mokslinius tyrimus, mokantis kalbos ar studijuojant literatūrą. Pirmasis Hamburgo mokslininkių Belqis Aimaq, Carlos Sökefeld ir prof. Heikes Zinsmeister vizitas pagal šią programą Vilniaus universitete įvyko 2022 m. kovo 13–19 d.

Projektą finansuoja Vokietijos akademinių mainų tarnyba (Deutscher Akademischer Austauschdienst, DAAD).

Šis naujas projektas yra natūrali 10 metų trukusio VU germanistų ir germanisčių bendradarbiavimo su Duisburgo-Eseno universiteto germanistais (-tėmis) tąsa. Pastarojo bendradarbiavimo metu, vadovaujant profesorei Ulrikei Haß, VU Vokiečių filologijos katedra gilinosi į tekstynų ir glosarijų sudarymo klausimus, domėjosi germanistikos ir vokiečių kalbos ateities perspektyvomis.

Hamburg Vilnius

Pasirodė naujas mokslinio žurnalo „Slavistica Vilnesis“ numeris

cover_issue_1993_en_US.jpgDaugiau apie naują žurnalo numerį galite sužinoti čia >


STRAIPSNIAI


Marina Čistiakova

Пандекты Антиоха в церковнославянском Прологе (на материале
чтений первого полугодия)


Сергей Темчин

Новые тексты в списках руськомовного перевода 1636 года чешского
Луцидария (*Оломоуц, 1622)


Jelena Celunova

Текстологическое исследование латинографичной Псалтири на
церковнославянском языке из собрания А. С. Норова


Ekaterina Matveenko

Księgi Metamorphoseon В. Отвиновского как источник для русских переводов Метаморфоз Овидия начала XVIII века: номинация святилищ


Илья Мельников

Личность книжника и общинные книжные собрания в старообрядчестве: инок Киприан и библиотека скита на Ильюшкином острове


Jelena Konickaja

Русские и литовские фразеологизмы с компонентом береза / beržas: лингвокультурологический и этнолингвистический аспекты


Драгана М. Ратковић

Фитонимски пејоративни називи за човека у пиротском говору (лингвокултуролошки аспект)


Татьяна Шкапенко | Евгений Шаповаленко

Функционирование словообразовательных компонентов гомо- / гетеро- в русском языке

Pro memoria Lars Erik Blomqvist (1942 07 03 – 2021 10 10)

Lars_Erik_Blomqvist_01.jpeg2021 metų spalį netikėtai mirė Lars Erik Blomkvist – garsus švedų slavistas, puikus rusų literatūros vertėjas, už vertimus apdovanotas daugybe premijų, išrinktas geriausiu Upsalos universiteto dėstytoju, Stokholmo universiteto garbės daktaras. Jis buvo vienas iš Södertörno universiteto grožinės literatūros vertėjų seminaro organizatorių ir vadovų. Pirmasis jo vertimas – M. Bulgakovo Meistras ir Margarita (1971) – Švedijoje tapo kultine knyga. Tarp Lars Eriko verstų autorių daug XX a. rašytojų: I. Erenburgas, L. Leonovas, Č. Aitmatovas, A. Pristavkinas, V. Pjecuchas, B. Pilnyakas, V. Grosmanas, A. Bitovas ir kt. Lars Erikas taip pat išvertė daug rusų XIX a. klasikų – A. Radiščevą, L. Tolstojų, F. Dostojevskį, F. Sologubą ir kt. Ypatingą vietą tarp jo vertimų užima rusų poezijos antologija Från Derzjavin till Brodsky [Nuo Deržavino iki Brodskio] (1989) – bendras Lars Eriko Blomkvisto ir Hanso Björkegreno projektas. Lars Erik ne kartą yra lankęsis Vilniaus universitete su paskaitomis ir grožinės literatūros vertimo meistriškumo seminarais. Mums jo labai trūks.

Dabar daug kam kyla klausimų dėl Rusijos istorijos, jos vertinimo vingių. Simptomatiška, kad paskutinis Lars Eriko, deja, taip ir nebaigtas vertimas buvo Aleksandro Gerceno, vakarietiškų pažiūrų rašytojo, veikalas Былое и думы [Praeitis ir mintys].

Su pilnu pro memoria tekstu galima susipažinti paskutiniame Slavistica Vilnensis numeryje > 


Erika Sausverde

Pokalbis su profesoriumi Jurijumi Kuzmenko

Vilniaus universiteto garbės daktaras, Humboldtų universiteto profesorius emeritas ir Rusijos mokslų akademijos Kalbotyros instituto profesorius Jurijus Kuzmenko, šiuo metu gyvenantis Berlyne, sutiko pasidalinti savo mintimis apie tai, kas šiomis dienomis visiems kelia didžiausią rūpestį. Kviečiame skaityti Bernardinai.lt publikuotą interviu > 

Sveikinimai Baltistikos katedros profesoriui Bonifacui Stundžiai!

Sveikiname Baltistikos katedros profesorių Bonifacą Stundžią, apdovanotą Lietuvos mokslų akademijos vardine Kazimiero Būgos premija už fundamentalius baltistikos tyrimus ir Kazimiero Būgos tradicijų nuoseklią tąsą.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos