Sidebar

 

 audrius-beinorius-51360db685f41

Prof. AUDRIUS BEINORIUS

 • Nacionalinė lyderystė ir vaidmuo – puoselėti universiteto autonomiją formuojant ir ugdant pilietiškai sąmoningas, pasauliui atviras, atsakingas ir patriotiškas Lietuvos ateities kartas.
 • Tarptautiškumas – stiprinti bendrą VU humanitarų indėlį mokslinių tyrimų ir studijų srityse, didinant tarptautinį universiteto prestižą, statusą ir įvaizdį sudėtingose nūdienos socialinėse, demografinėse, studijų masifikacijos ir mokslo konkurencijos sąlygose.
 • Universiteto valdymas ir turtas – efektyvinti organizacinį ir administracinį universiteto valdymą; vykdyti turto, resursų, infrastruktūros ir biudžeto panaudos kontrolę, įgyvendinant strateginius VU siekius bei tikslus.
 • Darbuotojų motyvacija ir darbo sąlygos – intelektiniai ištekliai, mokslininkų žinios bei kompetencijos yra universiteto gyvavimo ir klestėjimo pamatas, todėl darbuotojų veiklos motyvacija, darbo ir mobilumo sąlygos, žmogiškųjų santykių atmosfera turėtų tapti VU Tarybos veiklos prioritetais.
 • Tarpdalykiškumas – įveikti uždarą padalinių parapijiškumą, optimizuoti vidinę VU struktūrą, glaudinti tarpfakultetinę sąveiką plėtojant tarpdisciplinines ir daugiadisciplinines studijas bei tyrimus.
 • VU sąveika su visuomene – skatinti bendras veikas su verslo ir viešojo sektoriaus partneriais, pritraukiant investicijas; jautriau orientuotis ir į visuomenės poreikius, viešai reflektuojant kultūrinus, socialinius procesus šalyje bei pasaulyje ir juos formuojant.
 bumblauskas

 Prof. ALFREDAS BUMBLAUSKAS

 • Lietuva – be kultūros. Kultūra – be universiteto. Universitetas – be humanistikos
 • Ši konstatacija leidžia apibrėžti humanitarų padėtį, nes ji tiesiogiai priklauso nuo situacijos, kada kultūra yra praradusi savo egzistencinę ir metafizinę dimensiją.
 • Tik kultūroje galima ieškoti lietuviškosios ir europietiškosios tapatybės. Tačiau istorija, filosofija ir teologija net Nepriklausomoje Lietuvoje yra laikomi pigiausiais mokslais. Tokia yra išminties ir Dievo paieškų kaina!!!
 • Universitetas neturi būti tik humanistinis. Bet Universitetas, ignoruojantis humanistiką, negalės tapti Europos ir Lietuvos vertybių puoselėtoju, valstybės ir visuomenės interesų reiškėju.
 • Jei kam atrodo, kad prasmių paieškos šiandien yra bereikšmės, primename, kad Lietuvos simbolis Briuselyje Europos parke – senasis VU ansamblis – yra sukurtas prasmių paieškų epochoje 17–18 a. Būtent tada VU įėjo į šimtuką, o labiausiai cituojamu autorium lieka Adomas Mickevičius. Jis atneša vainikuotojo poeto Sarbievijaus šlovę iki vienintelio Nobelio premijos laureato Česlovo Milošo.
 • Taigi poezijos ir poetikos tradicija teikia iškiliausius VU šlovės ženklus, vardus ir knygas. Iš Rektoriaus lauksime tokios tradicijos strateginės vertės pripažinimo, nes visa kita yra numatyta VU statute.
 • Ir aš beveik žinau kas atitiktų tokių įžvalgų apibrėžiamus Rektoriui taikytinus kriterijus...
 Kaunas 1

 Prof. DOMAS KAUNAS

SVARBIAUSI VEIKLOS ORIENTYRAI:

 • Statuto suteikta teise vykdysiu Universiteto strateginio veiklos plano rengimo, jo įgyvendinimo, biudžeto vykdymo, atsiskaitomybės bendruomenei ir visuomenei, valstybei priklausančio turto apsaugos kontrolę.
 • Pagal galimybes ir kompetenciją Universitetui atstovausiu Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių institucijose ir organizacijose, ginsiu Universiteto garbę ir prestižą.
 • Gilinsiuos ir teiksiu siūlymus dėl Universiteto struktūros ir valdymo tobulinimo, mokslininkų, studentų, specialistų, kitų bendruomenės narių darbo sąlygų, gerovės, moralinio klimato, savitarpio supratimo ir paramos gerinimo.
 • Statuto suteikta teise vykdysiu Universiteto strateginio veiklos plano rengimo, jo įgyvendinimo, biudžeto vykdymo, atsiskaitomybės bendruomenei ir visuomenei, valstybei priklausančio turto apsaugos kontrolę.
 • Pagal galimybes ir kompetenciją Universitetui atstovausiu Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių institucijose ir organizacijose, ginsiu Universiteto garbę ir prestižą.
 • Gilinsiuos ir teiksiu siūlymus dėl Universiteto struktūros ir valdymo tobulinimo, mokslininkų, studentų, specialistų, kitų bendruomenės narių darbo sąlygų, gerovės, moralinio klimato, savitarpio supratimo ir paramos gerinimo.
 tikuisiene  

Doc. AUDINGA PELURITYTĖ TIKUIŠIENĖ

„Valdžia – kaip kirpėjas, kuris kiekvieną sykį kerpa jus ir kiekvieną kartą stebisi: ir kas jus paskutinį kartą taip blogai apkirpo?“ Liutauras Degėsis, Prisiminimų prisiminimai, 2010.

 • Tarybos paskirtis – užtikrinti ilgalaikius VU tikslus, atsakomybę Tautai ir Lietuvos valstybei. Rektoriaus teikimu Taryba tvirtina VU strateginį veiklos planą. Šiame plane dominuoja štai šios plėtros kryptys: mokslas, tarptautiškumas, partnerystė, bendruomenė, valdymo efektyvumas.
 • Prioritetai:  studijų kokybė; mokslo rezultatai, žinių perdavimas; mobilumas ir mokslo iniciatyva; turto valdymas; viešieji pirkimai.
 • VU strateginiuose planuose dominuoja mokslo ir rezultato siekiamybė, taikoma absoliučiai visoms veiklos rūšims, o kokybinius rezultatus lemia viešieji pirkimai. Prieštaravimas, kurį siekdamas mokslo turi įveikti VU mokslininkas, glūdi idėjų atotrūkyje nuo praktinės realybės. Pati didžiausia problema – neefektyvus valdymas.
 • VU mokslo rezultatai šiuo metu pasiekiami pasiaukojančių savižudžių sąskaita: asmeniniu žavesiu suvilioję potencialius studentus, o studijų metais praleidę su jais kuo daugiau kontaktinių valandų, kandidatai į mokslo rezultatus turi patys sukurti savo studijų programas ir jas administruoti, kas šeši metai rašyti savianalizes ir susirašinėti su ekspertais, ekspertuoti kitų aukštųjų mokyklų studijų programas, bendrauti su alumnais ir atsiskaityti jų darbdaviams, dalyvauti padalinio komisijų veikloje, rengti konferencijas ir mokslo projektus, administruoti mokslo projektus ir dalyvauti viešųjų pirkimų konkursuose.
 • Jau VU strateginiuose planuose dėstytojai ir mokslo darbuotojai, iki atsiskaitydami Tautai ir Valstybei, virsta tiesiog žmogiškųjų išteklių rūšimi, panašiai kaip gamtos, naftos ar medienos ištekliai žemės ūkyje. Ir baisiausia yra ne tai, kad ši metamorfozė tėra tik netyčinis žodžių žaismas, artimas metaforai, bet tai, kad tai visai ne metafora.
 Paulius-Subacius  

Prof. PAULIUS VAIDOTAS SUBAČIUS

MUMS REIKIA UNIVERSITETO

 • kuriame skatinama ir gerbiama, o ne gąsdinama ir spaudžiama,
 • kurio stiprybė yra visų mokslų ir fakultetų pusiausvyra, o ne kova,
 • kuris ilgaamžę humanitarų tradiciją suvokia kaip pranašumą,
 • kuriam lituanistikos prioritetas dera su dėstomų kalbų ir kultūrų įvairove.
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos