Sidebar

Bendrą informaciją apie studijų baigimą Vilniaus universitete rasite čia.

Vilniaus universiteto Studijų nuostatai.

 

2013–2014 m. m.

Studijų baigimas ir atsiskaitymas su Universitetu

Kalendorius baigiamų kursų studentams

Diplomų įteikimo tvarkaraštis

Norint gauti studijas patvirtinantį diplomą ir diplomo priedėlį, privalu atsiskaityti su Universitetu. Atsiskaitymo su Universitetu procedūros apibrėžtos Absolventų atsiskaitymo su Vilniaus universiteto tvarkoje.

Universiteto padaliniai, su kuriais reikia atsiskaityti, jei esate jiems skolingi, yra šie:

 

Turintiems įsiskolinimų studentams atsiskaityti su Universiteto padaliniais reikia iki 2014 m. birželio 13 d. Praėjus šiam terminui atsiskaityti reikia tik naudojant atsiskaitymo su VU lapelį.

Neatsiskaičiusiems su Universiteto padaliniais studentams nebus išduotas diplomas ar pažymėjimas.

 

Visi absolventai (bakalaurai ir magistrai) birželio 20 d. (penktadienį) 10.00–16.00 val. turi pasirašyti  DIPLOMŲ REGISTRACIJOS ŽURNALE. Jūs esate laukiami dekanate (II a.).

 

Mieli studentai,

primename, kad mantijos nėra mūsų universiteto tradicija. Daug gražiau atrodytumėte pasipuošę universitetinėmis kepurėlėmis ar net tautiniais drabužiais.
Būkite išradingi!

 

Geriausi Universiteto absolventai

Kasmet sudaromas geriausių Universiteto absolventų reitingas, į kurį patenka geriausi bakalauro, vientisųjų ir magistrantūros studijų absolventai. Geriausių Universiteto absolventų reitingas sudaromas atsižvelgiant į absolventų viso studijų laikotarpio akademinius rezultatus. Išskiriami absolventai, gavę CUM LAUDE ir MAGNA CUM LAUDE diplomus. Reitinge taip pat nurodoma, kokius baigiamuosius darbus rengė absolventai bei kas jiems vadovavo.

Geriausi Filologijos fakulteto absolventai

Švietimo mainų paramos fondas siūlo įvairių praktikos galimybiųFondas kartu su LR švietimo ir mokslo ministerijos Užsienio lietuvių skyriumi ir LR užsienio reikalų ministerija skelbia konkursą gauti paramai studentų praktikoms Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir neformaliojo bei formaliojo lituanistinio švietimo mokyklose užsienio šalyse 2014-2015 m.m.

2014 m. gegužės 30 d. 15 val. V. Krėvės auditorijoje ONA DAUKŠIENĖ gins disertaciją tema „Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus religinė poezija“ (Filologija 04 H), vadovė prof. habil. dr. Eugenija Ulčinaitė.

Disertacijos tyrimo objektas – Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus (1595–1640) lotyniška religinio turinio poezija. Tyrinėjamos Sarbievijaus religinės tematikos odės, epodės, taip pat jo religinės epigramos, daugiausia Giesmių Giesmės motyvais. Tikslas – išgvildenti mažai tyrinėtus ar visai netyrinėtus Sarbievijaus religinio turinio tekstų aspektus. Analizuojant Sarbievijaus religinės poezijos tekstus, tiriama, kokius iš įvairių šaltinių atėjusius intertekstus jie aprėpia; kaip iš skirtingų amžių ir autorių kildinami kalbos modeliai ir simboliai Sarbievijaus tekste transformuojami, įaudžiami į naujojo teksto audinį; kurie semantiniai klodai išlieka pastovūs, kurie pakinta ir galimai daro įtaką vėlesniems, be kitų – ir lietuvių religiniams XVIII–XIX a. poetiniams tekstams.

Tyrimas parodė, kad Sarbievijaus religinės poezijos tekstuose sąveikauja daugybė intertekstų: Giesmių giesmės simboliai, Marijos psalmių bei antifonų, Viduramžių himnų, litanijos kreipinių, maldų bei poetizuotų ikonografinių siužetų variacijos. Bibliniais siužetais paremtuose Sarbievijaus kūriniuose išryškėja potridentinės vaizduosenos ypatumai. Tokios vaizduosenos atspindžių esama vėlesniuose, taip pat ir lietuviškuose, katalikiškosios poezijos tekstuose. Su anapusybės ilgesiu susijusių topų raiška Sarbievijaus kūriniuose atveria asmeninio santykio su Dievu matmenį, perteikia augustiniškai intymaus pokalbio su Dievu patirtį. Epigramos Giesmių giesmės motyvais dėl jose sudėtingomis priemonėmis perteiktos transcendentinės įtampos yra priskirtinos mistinės poezijos žanrui. Sarbievijaus religinės poezijos analizė atskleidė poeto gebėjimą jungti universalią dievoieškos topiką su konkrečia Baroko epochos religinių recepcinių tendencijų raiška.(Vilniaus universitetas)

Išssamesnė informacija

2014 m. gegužės 27 d. 14 val. K. Donelaičio auditorijoje AUKSĖ RAZANOVAITĖ gins disertaciją tema "Lietuvių senųjų raštų klitiniai įvardžiai (XVI–XVIII a.)" (Filologija 04 H)

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos