Sidebar

Švietimo mainų paramos fondas siūlo įvairių praktikos galimybiųFondas kartu su LR švietimo ir mokslo ministerijos Užsienio lietuvių skyriumi ir LR užsienio reikalų ministerija skelbia konkursą gauti paramai studentų praktikoms Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir neformaliojo bei formaliojo lituanistinio švietimo mokyklose užsienio šalyse 2014-2015 m.m.

2014 m. gegužės 30 d. 15 val. V. Krėvės auditorijoje ONA DAUKŠIENĖ gins disertaciją tema „Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus religinė poezija“ (Filologija 04 H), vadovė prof. habil. dr. Eugenija Ulčinaitė.

Disertacijos tyrimo objektas – Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus (1595–1640) lotyniška religinio turinio poezija. Tyrinėjamos Sarbievijaus religinės tematikos odės, epodės, taip pat jo religinės epigramos, daugiausia Giesmių Giesmės motyvais. Tikslas – išgvildenti mažai tyrinėtus ar visai netyrinėtus Sarbievijaus religinio turinio tekstų aspektus. Analizuojant Sarbievijaus religinės poezijos tekstus, tiriama, kokius iš įvairių šaltinių atėjusius intertekstus jie aprėpia; kaip iš skirtingų amžių ir autorių kildinami kalbos modeliai ir simboliai Sarbievijaus tekste transformuojami, įaudžiami į naujojo teksto audinį; kurie semantiniai klodai išlieka pastovūs, kurie pakinta ir galimai daro įtaką vėlesniems, be kitų – ir lietuvių religiniams XVIII–XIX a. poetiniams tekstams.

Tyrimas parodė, kad Sarbievijaus religinės poezijos tekstuose sąveikauja daugybė intertekstų: Giesmių giesmės simboliai, Marijos psalmių bei antifonų, Viduramžių himnų, litanijos kreipinių, maldų bei poetizuotų ikonografinių siužetų variacijos. Bibliniais siužetais paremtuose Sarbievijaus kūriniuose išryškėja potridentinės vaizduosenos ypatumai. Tokios vaizduosenos atspindžių esama vėlesniuose, taip pat ir lietuviškuose, katalikiškosios poezijos tekstuose. Su anapusybės ilgesiu susijusių topų raiška Sarbievijaus kūriniuose atveria asmeninio santykio su Dievu matmenį, perteikia augustiniškai intymaus pokalbio su Dievu patirtį. Epigramos Giesmių giesmės motyvais dėl jose sudėtingomis priemonėmis perteiktos transcendentinės įtampos yra priskirtinos mistinės poezijos žanrui. Sarbievijaus religinės poezijos analizė atskleidė poeto gebėjimą jungti universalią dievoieškos topiką su konkrečia Baroko epochos religinių recepcinių tendencijų raiška.(Vilniaus universitetas)

Išssamesnė informacija

2014 m. gegužės 27 d. 14 val. K. Donelaičio auditorijoje AUKSĖ RAZANOVAITĖ gins disertaciją tema "Lietuvių senųjų raštų klitiniai įvardžiai (XVI–XVIII a.)" (Filologija 04 H)

2013/2014 m.m. pavasario semestro sesija vyks birželio 3-30 dienomis.


N.B. Baigiamųjų kursų ištekėjusių studenčių dėmesiui!

Jeigu esate ištekėjusios ir norite, kad jūsų diplomuose būtų įrašyta tokia pavardė, kokia yra pase, pasirūpinkite pavardės pakeitimu duomenų bazėje, t.y. iki gegužės 15 dienos turite atnešti į dekanatą fakulteto vadovo vardu parašytus prašymus ir santuokos liudijimo kopijas.

2014 m. balandžio 22 d. 14 val. K. Donelaičio auditorijoje AGNĖ NAVICKAITĖ-KLIŠAUSKIENĖ gins disertaciją tema "Dabartinės latvių kalbos daiktavardžių darybos sistema (nomina agentis ir nomina actionis)" (Filologija 04 H)

 

Šiame darbe siekiama išsamiai aprašyti dvi pagrindines latvių kalbos daiktavardžių darybos kategorijas – veikėjų pavadinimus (nomina agentis) ir veiksmų pavadinimus (nomina actionis). Surinktą medžiagą (priesagų, galūnių vedinius) stengiamasi aiškiai suskirstyti į darybos tipus, nustatyti darybos reikšmes ir darybos tipų produktyvumą, išnagrinėti vedinių semantiką ir struktūrą ir pateikti aiškų sisteminį minėtųjų darybos kategorijų darybos latvių kalboje aprašą. Darbo tema yra aktuali ir svarbi, nes tai pirmasis bandymas aprašyti ne pavienius latvių kalbos žodžių darybos formantus, bet nagrinėti darybos kategorijas, nustatyti jas sudarančius produktyvius ir neproduktyvius darybos tipus.

Išssamesnė informacija

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos