Sidebar

Skaitmeninių tekstų analizė įrankiu „Voyant Tools“ (seminaras)

Naujas semestras, nauji praktiniai seminarai! 2022 m. vasario 23 d., ketvirtadienį, 15 val. kviečiame bendruomenės narius į skaitmeninei humanitarikai skirtą seminarą, kuriame bus pristatytos tekstinių duomenų analizės ir vizualizacijos įrankio „Voyant Tools“ galimybės bei aptarta SH įrankių bazė (http://dhresourcesforprojectbuilding.pbworks.com/).

„Voyant Tools“ yra Stéfano Sinclairo ir Geoffrey Rockwello kurtas atviro kodo išteklius, skirtas tekstinių duomenų analizei. Nors tai vienas populiariausių mokomųjų SH įrankių, juo kaip pagalbine tyrimo priemone gali naudotis tiek literatūros ar kalbos tyrėjai, tiek dėstytojai, norėdami patraukliau pateikti medžiagą paskaitų ar pristatymų metu.

Įrankiu itin lengvai galima išgauti ne tik tokius elementarius dalykus kaip žodžių sąrašą ar debesį, bet ir tirti žodžius ar jų junginius kontekste (kolokacijos ir konkordancijos), vizualizuoti leksemų pasiskirstymą tekste, nustatyti jų ryšius, panašumo indeksą ir t. t. Šiuo metu „Voyant Tools“ prieinami daugiau kaip 20 tekstinių duomenų analizės įrankių. Jie naudojami tiek vieno teksto, tiek tekstų rinkinio analizei, abi galimybės bus išbandytos seminaro metu.

Planuojama eiga: ~40 min. darbo kartu, atliekant paruoštas užduotis, likusi dalis bus skirta jūsų tekstų analizei.

Seminarą ves Skaitmeninės humanitarikos įvado dėstytoja dr. Ernesta Kazakėnaitė.

Aptariant šį išteklių nebus išvengta ir tokių temų kaip atsietasis skaitymas, dar vadinamas nuotoliniu ar skaitymu iš toli (ang. distant reading), Zipfo dėsnis ir atmetinių sąrašai (ang. Stopwords). Papildomai galima apie tai peržvelgti šiuos darbus:

Negalintys dalyvauti seminare, tačiau norintys išbandyti įrankį, daugiau informacijos ras čia > 

Šį semestrą planuojame dar du seminarus:

 • internetinių duomenų gavyba (ves Justina Mandravickaitė)
 • tekstų analizė ir panašumo nustatymas įrankiu „Lexos“ (ves Ernesta Kazakėnaitė)

Visa informacija bus skelbiama Filologijos fakulteto naujienose.

SH_4.png

Germanistikos katedrų partnerystės programa „Tekstynų didaktika ir tekstynais grįsti bendrosios ir dalykinės kalbos stabiliųjų junginių tyrimai“

Maloniai kviečiame į dr. Julios Hübner ir dr. Sarah’os Ihden (Hamburgo universitetas) pranešimus:

antradienį, vasario 14 d., 09:00 val., A9 aud.
Julia Hübner „Frühneuzeitliche Fremdsprachenlehrwerke als Quelle für die historische Linguistik“

penktadienį, vasario 17 d., 11:00 val., A9 aud.
Sarah Ihden „Variation im Gebrauch von bezweifeln mit Konjunktionalsätzen“

pirmadienį, vasario 13 d., 15:00 val., A9 aud.
Julia Hübner ir Sarah Ihden „Skaitmeniniai kalbų tyrimo įrankiai“ (vokiečių kalba)

Doktorantų seminaras: indoeuropeistika

Vasario 17 d., penktadienį, 13.00 val. 314A aud. vėl kviečiame į kalbotyros doktorantų seminarą kartu su prof. dr. Axeliu Holvoetu ir doc. dr. Vladimir Panov. 

Pavasario semestro tema – indoeuropiečių kalbos. Tai nebus istorinės-lyginamosios kalbotyros seminarai – bus kalbama ir apie ją, tačiau žiūrima daug plačiau: seminaruose skaitysime ir kalbėsime apie arealinius reiškinius, dideliu mastu lemiančius didžiulius dabartinių indoeuropiečių kalbų struktūros skirtumus, kalbėsime apie diachroninę tipologiją, apie indoeuropiečių kalbų situaciją dabartiniame pasaulyje, jų įtaką kitoms kalboms ir pan. Į technines detales (kur rekonstruoti kokį laringalinį priebalsį ir pan.) nesigilinsime.

Pradžiai siūlome perskaityti gana neseniai parašytą įvadinį skyrių apie indoeuropeistiką, kad prisimintume, kas kadaise išmokta ir gal dar ką nors naujo sužinotume. Prisegamas skyrius iš Jameso Clacksono Indo-European Linguistics.

Tekstas >>

Prie seminarų galima prisijungti ir nuotoliniu būdu per Teams grupę > 

Visi maloniai laukiami!

Dr. Julios Hübner ir dr. Sarah’os Ihden Vokiečių kalbotyros seminaro pranešimas 

Maloniai kviečiame į Vokiečių kalbotyros seminaro ir GfdS (Gesellschaft für deutsche Sprache) organizuojamą dr. Julios Hübner ir dr. Sarah’os Ihden (Hamburgo universitetas) pranešimą vokiečių kalba „Formelhafte Sprache in historischer Wissens- und Gebrauchsliteratur“.

Pranešimas vyks š. m. vasario 15 d., 13:00 val., Germanistikos studijų kabinete (A9 aud.).

Daugiau informacijos rasite čia >

Knygos „Adomo Mickevičiaus Poezija. Pirmas tomas / Poezye Adama Mickiewicza. Tom pierwszy“ pristatymas

Justino Auškelio nuotjpg

 

Vilniaus universiteto muziejus vasario 9 d. 18.00 val. kviečia į knygos „Adomo Mickevičiaus Poezija. Pirmas tomas / Poezye Adama Mickiewicza. Tom pierwszy“ pristatymą.

2022 m. buvo minėtas lenkiško ir lietuviško Romantizmo jubiliejus. Romantizmo atskaitos tašku laikoma pirmoji poeto Adomo Mickevičiaus poezijos knyga. 1822 m. ši knyga buvo išleista Vilniaus universiteto veikusioje Juozapo Zavadskio spaustuvėje. Šia proga lygiai po 200 metų Vilniaus universiteto muziejus išleido naują šios knygos „Adomo Mickevičiaus Poezija. Pirmas tomas / Poezye Adama Mickiewicza. Tom pierwszy“ leidimą.

Daugiau informacijos: Naujo leidinio "Adomo Mickevičiaus Poezija. Pirmas tomas" pristatymas.


Muzeum Uniwersytetu Wileńskiego 9 lutego o godz. 18.00 zaprasza na prezentację książki „Adomo Mickevičiaus Poezija. Pirmas tomas / Poezye Adama Mickiewicza. Tom pierwszy”.

W 2022 r. obchodziliśmy jubileusz polskiego i litewskiego Romantyzmu. Za jego początek uważa się wydanie pierwszego tomu „Poezyj” Adama Mickiewicza. W 1822 r. ta książka ukazała się w działającej przy Uniwersytecie Wileńskim drukarni Józefa Zawadzkiego. Z okazji jubileuszu, dokładnie po 200 latach, Muzeum Uniwersytetu Wileńskiego ponowiło wydanie: „Adomo Mickevičiaus Poezija. Pirmas tomas / Poezye Adama Mickiewicza. Tom pierwszy”.

Więcej informacji: Naujo leidinio "Adomo Mickevičiaus Poezija. Pirmas tomas" pristatymas.

LT_Kvietimas_į_AM_knygos_pristatymą.png

 

Akad. prof. habil. dr. Zigmo Zinkevičiaus atminimui skirta popietė

Vasario 8 d., trečiadienį, 15.00 val. Z. ZInkevičiaus aud. maloniai kviečiame dalyvauti popietėje, skirtoje kalbininko Zigmo Zinkevičiaus atminimui (1925–2018). Renginį ves profesorius Bonifacas Stundžia, renginio metu veiks Zinkevičiaus darbų ir nuotraukų paroda, bus renkamos aukos koplytstulpio gimtojoje sodyboje pastatymui, kviečiama rašyti atsiminimus apie Profesorių rengiamai knygai.

Kvietimo plakatas >

Dalyvaus

 • dr. Albina AUKSORIŪTĖ (Lietuvių kalbos instituto direktorė)
 • prof. dr. Birutė JASIŪNAITĖ (Vilniaus universitetas)
 • prof. habil. dr. Domas KAUNAS (Lietuvos mokslų akademija)
 • habil. dr. Jūratė SPRINDYTĖ (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)
 • prof. habil. dr. Bonifacas STUNDŽIA (Vilniaus universitetas)
 • Danutė TARVYDAITĖ (Vilniaus universitetas)
 • Rita URNĖŽIŪTĖ (Lietuvių kalbos draugija, „Gimtoji kalba“)
 • dr. Regina VENCKUTĖ (Vilniaus universitetas)
 • Rimantas ZINKEVIČIUS (Juodausiai, Ukmergės raj.)
 • Vidmantas ŽILIUS (Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija)

ir kiti.

ZinkeviciusFB.jpg

VI Kultūrinės lingvistikos seminaras: Liublino regiono tarmių žodynas Rytų Lenkijos regioninėje erdvėje

Sausio 26 d., ketvirtadienį, 19.00 val. bendruomenę maloniai kviečiame į VI Kultūrinės lingvistikos seminarą. Paskaitą „Słownik gwar Lubelszczyzny [Liublino regiono tarmių žodynas] Rytų Lenkijos regioninėje erdvėje“ skaitys profesorė habil. dr. Halina Pelcowa.

Svarstymų objektas – Liublino regiono kalbinis paveldas, įamžintas Liublino tarmių žodyne. Bus kalbama apie žodyno metodologiją ir redagavimo principus, jo vietą Rytų Lenkijos dialektologiniame žemėlapyje, taip pat bus pristatyta tekstą ir vaizdą siejanti antraštinio straipsnio struktūra. Teorinius samprotavimus papildys pasirinktų žodyno straipsnių (bławat, zezula, koromysła, zolnik, kociuba, fajerczaka, kutia) lingvistinė analizė.

Prisijungti prie seminaro galėsite paspaudę šią nuorodą >

Seminaras vyks su vertimu į lietuvių kalbą.


Prof. habil. dr. Halina Pelc (darbus publikuoja kaip Halina Pelcowa) – kalbininkė, Liublino Marijos Ciuri-Skłodowskos universiteto mokslo darbuotoja. Profesorė 2010–2017 m. vadovavo Lenkų kalbos istorijos ir dialektologijos katedrai, 2005–2012 m. buvo Humanitarinių mokslų fakulteto prodekanė. Tarptautinės sociolingvistikos komisijos prie Tarptautinio slavistikos komiteto, Lenkijos mokslų akademijos Kalbotyros komiteto, Dialektologinės komisijos ir Etnolingvistinės komisijos narė. Mokslinio projekto Regioninis etninis kalbinis paveldas Liublino valsčiuje. Liublino tarmių žodynas (VI–XII tomai) su leksikografine, kartografine, ikonografine ir garso dokumentacija vadovė (2018–2023 m.).

Moksliniai interesai: dialektologija, kalbos istorija, sociolingvistika, etnolingvistika, žodinė istorija, šnekamoji lenkų kalba, taip pat regiono problematika plačiąja prasme, įskaitant Liublino regiono kalbą ir kultūrą. 

Daugiau kaip 200 mokslinių darbų autorė, tarp jų knygų Interferencje leksykalne w gwarach Lubelszczyzny (2001 m.) ir Słownik gwar Lubelszczyzny, I–XI tomai (2012–2022 m.).

Kompetencijų tobulinimo seminaras mokytojams Filologijos fakultete

duo_logo.pngBaltijos kalbų ir kultūrų instituto Vokiečių filologijos katedra 2023 m. sausio 27 d. kviečia į kompetencijų tobulinimo seminarą „Skaitmeniniai įrankiai užsienio kalbos pamokoje: ateities kompetencijų link“, kurio metu bus pristatyti tarptautinio Erasmus+ projekto DUO (Deutsch Unterricht Online) rezultatai.

Seminare užsienio kalbų mokytojos ir mokytojai susipažins su užsienio kalbų BUP (bendrųjų ugdymo programų) naujovėmis ir skaitmeniniais įrankiais, mokantis užsienio kalbų ugdytinomis ateities kompetencijomis ir pratimų duomenų baze, sukurta vykdant projektą. 

Projekto DUO tikslas – atsižvelgiant į naujausias užsienio kalbų mokymo(si) tendencijas, sukurti vokiečių kalbos pratimų duomenų bazę ir parengti skaitmeninio vokiečių kalbos mokymo(si) metodines gaires, kuriose pristatomi užsienio kalbų mokymo(si) skaitmeninėje erdvėje pagrindiniai principai, įvairūs mokymo(si) įrankiai ir ištekliai bei panaudojimo galimybės vokiečių kalbos pamokoje. Pratimai ir metodinės gairės, kuriomis siekiama prisidėti prie vokiečių kaip svetimosios kalbos mokymo(si) kokybės gerinimo Lietuvoje, bus laisvai prieinamas projekto interneto svetainėje.

Kvietimas į renginį >>

Cofunded_Erasmus.png

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos