Sidebar

Bendros naujienos

Nuoširdžiai sveikiname Skandinavistikos centro įkūrėją ir ilgametę vadovę doc. dr. Eriką Sausverdę su Švedijos akademijos apdovanojimu.

Šią premiją Švedijos akademija skiria iš savo lėšų už įvairius nuopelnus, susijusius su Akademijos veikla.

Erika Sausverdė yra kalbininkė, gimusi 1959 m. ir gyvenanti Vilniuje, Lietuvoje. 1987 m. ji apsigynė daktaro disertaciją ir šiuo metu dirba dėstytoja Vilniaus Universiteto Skandinavistikos centre. Šį padalinį ji įkūrė 1991 m. Tuomet jis vadinosi Vilniaus Universiteto Skandinavistikos katedra. Erika Sausverdė yra išleidusi keletą veikalų, tarp kurių yra ir Švedų-lietuvių kalbos žodynas (2012 m.)

Sveikiname Skandinavistikos centro vedėją dr. Rasą Baranauskienę, kuri buvo pripažinta geriausia 2016 metų Filologijos fakulteto dėstytoja!

Lituanistų sambūris ir VU Filologijos fakultetas gruodžio 13 d., antradienį, 17 val. kvietė į pokalbį su  Carmen Caro Dugo. Renginys vyko Kristijono Donelaičio auditorijoje.

Pokalbio, kurį moderavo dr. Darius Kuolys,  tema – „Kuo lietuvių literatūra įdomi pasauliui?“

Po susitikimo Lituanistų sambūrio valdybos narys Darius Kuolys pasidalijo įspūdžiais.

„Ar gali dabartinis lietuvių jaunimas pasitikėti lietuvių literatūra, kultūra?“ – klausiau šį vakarą kolegės Carmen Caro Dugo. „O, žinoma“, – sako Carmen, K. Donelaičio, A. Baranausko ir šiuolaikinių lietuvių autorių vertėja į ispanų kalbą.

„Jei nesugebi vertinti savos kultūros, negalėsi priimti ir kitos. Tik vertindama savą ispanų kultūrą, galiu vertinti ir lietuvių. Mane labiausiai sujaudino Ispanijos karaliaus skirtas apdovanojimas už ispanams suteiktą galimybę skaityti Donelaitį.“

Kartu su Vilniaus mokytojais, gimnazistais ir studentais pilnoje VU Donelaičio auditorijoje kalbinome Carmen apie lietuvių literatūrą – kuo ji yra, galėtų būti įdomi pasauliui. Netikėtas atsakymas – „kalbos turtingumu, mėgavimusi pačios kalbos grožiu šiais minimalizmo laikais“.

Nuoširdžiai dėkojame vertėjai Carmen Caro Dugo už smalsiam Lituanistų sambūrio ratui skirtą vakarą.

Carmen Caro Dugo yra išvertusi į ispanų kalbą Kristijono Donelaičio „Metus“ ir Antano Baranausko „Anykščių šilelį“. Už Ispanijos kultūros sklaidą Lietuvoje ir savo šaliai suteiktą galimybę skaityti Kristijono Donelaičio poemą vertėja yra apdovanota Ispanijos Karalystės Izabelės Katalikės ordino kryžiumi. 

1

Centrinė rinkimų komisija informuoja, jog vadovaujantis Vilniaus universiteto senato 2016 m. lapkričio 22 d. nutarimu Nr. S-2016-10-10 prasidėjo rinkimai į Vilniaus universiteto tarybos nario - ne Universiteto dėstytojo ar mokslo (meno) darbuotojo, atstovaujančio teisinės, politinės, socialinės, ūkio, finansų ir administravimo sistemų plėtros interesų sričiai, vietą. Šių rinkimų metu į Tarybą iš Vilniaus universitete nedirbančių asmenų bus renkamas naujas Tarybos narys, pakeisiantis Lietuvos Respublikos Seimo nare tapusią Ingridą Šimonytę.

Tarybos nario rinkimai vyksta vadovaujantis Senato patvirtinto Tarybos narių rinkimų ir įgaliojimų nutraukimo tvarkos aprašo nuostatomis.  Vadovaujantis Aprašu, teisę kelti kandidatus į Tarybos nario vietą bei balsuoti rinkimuose turi visi Universiteto akademinės bendruomenės nariai, atitinkantys Vilniaus universiteto statuto 12 straipsnio 4 dalies reikalavimus bei įtraukti į Centrinės rinkimų komisijos patvirtintą rinkėjų sąrašą. Kandidatai į Tarybos narius be kitų turi atitikti ir Aprašo 14 bei 15 punktų reikalavimus.

Kandidatus į Tarybos nario vietą galima kelti iki 2016 m. gruodžio 22 d. raštu pateikiant prašymą atitinkamo kamieninio akademinio padalinio rinkimų komisijai. Be to, į Tarybos narius keliamas asmuo ne vėliau kaip iki 2016 m. gruodžio 28 d. turi pateikti padalinio rinkimų komisijai:

- asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

- Centrinės rinkimų komisijos patvirtintos formos kandidato į Tarybos narius duomenų anketą;

- Centrinės rinkimų komisijos patvirtintos formos sutikimą kandidatuoti į Tarybos narius;

- kandidato į Tarybos narius deklaraciją dėl interesų konflikto atskleidimo (Aprašo priedas).

Numatoma, kad balsavimas padaliniuose vyks 2017 m. sausio 24-25 dienomis.

Kandidatus gali siūlyti šakiniai padaliniai, studentų atstovybė, studentų mokslinės draugijos, padalinio administracija, studentai, dėstytojai bei kiti VU padaliniai ir bendruomenės nariai. Pageidaujantys teikti kandidatus geriausio VU dėstytojo apdovanojimui prašomi pristatyti kandidato paraišką, kurioje apibūdinama jo pedagoginė veikla.

Kandidatai bus vertinami pagal VU Geriausių dėstytojų pripažinimo apraše pateikiamus VU geriausių dėstytojų rinkimo kriterijus. Pateiktas kandidatūras svarstys ir rekomendacijas Rektoriui teiks VU Geriausių dėstytojų pripažinimo komisija. Geriausi metų dėstytojai bus apdovanoti Rektoriaus premija.

Kandidatų paraiškas kviečiame pateikti iki š. m. gruodžio 12 d. 17.00 val. Julijai Šabasevičiūtei (Filologijos fakulteto dekanato studijų skyrius).

Svarbu! Rinkimuose gali dalyvauti visas akademinis personalas, turintis daktaro mokslo laipsnį ir ne mažesnę kaip trejų metų paskaitų skaitymo patirtį bei dirbantis VU ne mažiau kaip 0,5 etato (pagrindinė darbovietė yra VU). Dėstytojas negali dalyvauti rinkimuose, jei yra pripažintas pažeidusiu Vilniaus universiteto akademinės etikos kodeksą. Apdovanojimas tam pačiam dėstytojui gali būti skiriamas ne dažniau kaip vieną kartą per 5 metus (Geriausi VU dėstytojai 2015 – 2006 m.).

2016 m. spalio 28 d. Filologijos fakulteto tarybos posėdyje buvo patvirtintas Algimantos Railaitės-Pranckevičienės vardinės stipendijos laimėtojas, Anglų filologijos katedros bakalauro nuolatinių studijų programos II kurso studentas Antanas Bulota. Sveikiname stipendininką ir linkime jam visokeriopos sėkmės studijose.

2016 10 28 A R P stipendija

Š. m. spalio 28 d. VU Filologijos fakulteto Intermedialių literatūros studijų magistrantė Eleonora Buožytė buvo apdovanota JAV Lietuvių fondo įsteigta Bernardo Brazdžionio stipendija.  

Eleonora Buožytė (gimusi Vilniuje 1992 05 03), 2015 m. baigė pagrindines Lietuvių filologijos bakalauro bei gretutines Lotynų kalbos ir LDK raštijos studijas, kurių metu itin sėkmingai gilinosi į Lietuvos senosios literatūros istoriją. Jos bakalauro baigiamasis darbas „M. K. Radvilos Našlaitėlio Kelionė į Jeruzalę ir Renesanso sakraliosios kelionių geografijos kontekstai“ (darbo vadovė prof. Dainora Pociūtė) 2015 m. buvo apdovanotas Lietuvių literatūros katedroje įsteigta Vytauto Kavolio premija už geriausią Lietuvos aukštųjų mokyklų bakalauro darbą Lietuvos kultūros ir literatūros tema. Šiuo metu E. Buožytė sėkmingai studijuoja VU Lietuvių literatūros katedros kuruojamoje magistrantūros programoje „Intermedialios literatūros studijos“ ir toliau tęsia savo literatūros ir kultūros istorijos tyrimus. E. Buožytė yra itin motyvuota, kūrybinga ir veikli studentė, nuolat gilinanti savo žinias ir lituanistines kompetencijas. Ji išmoko kalbų (lotynų, anglų, lenkų), dalyvavo Erasmus mainų programoje, kurių metu studijavo Krokuvos Jogailaičių universitete Lenkijoje (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), skaitė pranešimus tarptautinėse studentų konferencijose. Studentė taip pat yra Vilniaus universiteto studentų mokslo draugijos „Filomatai“ valdybos narė, skaito paskaitas moksleiviams VU įkurtoje „Klasikų akademijoje“.

Sveikiname Eleonorą Buožytę.

Lietuvių literatūros katedros informacija

Brazdžionio apdovanojimas Buožytei

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos