Sidebar

Konferencijos programa

konf programa

 

Daugiau informacijos apie konferenciją rasite oficialioje konferencijos svetainėje: http://www.vertimas2022.flf.vu.lt/

VERTIMO RAŠTU IR MENINIO VERTIMO MAGISTRANTŪROS STUDIJOS

MA stojimas 

Prašymų stoti į magistrantūros studijų programas teikimas vyksta per VU Informacinę sistemą nuo 2022 m. liepos 4 d. 15 val. iki liepos 7 d. 9 val.

Šiais metais Vertimo studijų katedra kviečia stoti į Vertimo programos Vertimo raštu (anglų arba vokiečių k.) ir Meninio vertimo (anglų arba prancūzų) šakas. 

Kviečiame stoti visų specialybių bakalaurus, labai gerai mokančius lietuvių kalbą ir dvi užsienio kalbas: pirmoji užsienio kalba turi būti anglų, prancūzų arba vokiečių. Antroji užsienio kalba gali būti anglų, italų, ispanų, prancūzų, rusų, vokiečių k. (dėl kitos antrosios kalbos kreiptis į VSK administratorę (tel. 852687245, )).

arqus

Vertimo studijų katedros vykdoma vertimo raštu magistrantūros programa įtraukta į geriausių Europos vertimo magistrantūros programų tinklą (EMT).

Pildydami stojimo prašymą, galite pamatyti tokią lentelę:

stojimas MA

Ją pamatę, tęskite stojimo žingsnius toliau. Atitikimas papildomiems atrankos kriterijams bus patvirtintas per kelias dienas automatiškai. Jeigu turite papildomų klausimų, kreipkitės į VSK administratorę:.

Daugiau informacijos apie programas rasite čia, o kokie yra stojimo žingsniai sužinosite čia.

Sekite naujienas Facebook socialiniame tinkle ir mūsų Twitter paskyroje.

 

VERTIMO BAKALAURO STUDIJOS

235x195

Jau prasidėjo Vilniaus universiteto priėmimas į bakalauro studijas. Pagrindinis etapas vyks nuo 2022 m. birželio 1 d. iki 2022 m. liepos 25 d. 12 val. Kviečiame pasidomėti programa VERTIMAS.

Vertimo studijų programoje rengiami plataus profilio vertėjai raštu, gebantys versti įvairių stilių ir žanrų tekstus iš anglų kalbos į lietuvių kalbą ir iš lietuvių kalbos į anglų kalbą.

2022 metais antroji užsienio kalba bus prancūzųrusų arba kinų (pasirenkama stojant). Antrosios užsienio kalbos pradedama mokytis įstojus.

BA programos reklama copy

Sekite naujienas Facebook socialiniame tinkle ir mūsų Twitter paskyroje. Jei turite klausimų kreipkitės į mūsų administratorę Guostę:  8 (5) 268 7245 arba .

 Daugiau informacijos apie stojimą į Vilniaus Universitetą rasite čia.

NAUJA STUDIJŲ PROGRAMA

Meninis MA3

Norime pasidalyti viena gera žinia – Filologijos falkulteto Taryba patvirtino ilgai lauktą Meninio vertimo magistrantūros specializaciją. Todėl jau nuo rugsėjo norintieji galės mokytis grožinės literatūros (prozos, dramos, poezijos), meninių filmų vertimo specifikos Vertimo magistrantūroje. Numatyti meninio vertimo metodologijos ir vertimo strategijų, terminologijos, literatūros antropologijos, diskursyvumo, intertekstualumo ir kiti įdomūs ir grožinės literatūros vertėjams itin naudingi kursai. Pagrindinės vertimo kalbos – anglų arba prancūzų.

Šiais metais įstoję į Vertimo magistrantūrą studentai galės pasirinkti studijuoti Vertimą raštu (anglų ar vokiečių k.) arba Meninį vertimą (anglų ar prancūzų k.). Planuojame Meninio vertimo specializaciją siūlyti kas antrus metus.

Daugiau informacijos apie šią programą rasite čia, o apie priėmimą į Vilniaus universitetą čia.

Jei turite klausimų, į juos mielai atsakys mūsų administratorė Guostė Stonienė ( tel. 8 (5) 268 7245, ).

MA stojimas

Sekite naujienas Facebook socialiniame tinkle ir mūsų Twitter paskyroje.

Kviečiame į studentų konferenciją

 studentų konf. skelbimas copy

2022 m. gegužės 4 d. 92 aud. įvyks Literatūros, kultūros ir vertimo tyrimų instituto studentų mokslinė konferencija „Pirmasis žvilgsnis: tarpdisciplininiai tyrimai“. Konferencijos pradžia 9:30. 

Kviečiame visus dalyvauti!

Konferencijos programa

Sekite naujienas Facebook socialiniame tinkle ir mūsų Twitter paskyroje.

Kviečiame į virtualią mugę

virtuali muge
Kviečiame dalyvauti programos „Verčiame Europai“ vertimo studentams ir studentėms skirtoje virtualioje mugėje, kurie vyks gegužės 3 d. Srities profesionalai ves seminarus apie tai, kaip pradėti dirbti vertimo darbą, vertėjų specializaciją, socialinių tinklų naudojimą, ryšių kūrimą ir kt.
Registracija: https://form.jotform.com/220947444640356
Programa: bit.ly/3JvF8KN

Kviečiame dalyvauti konferencijoje

svetainei konf2 copy

Kviečiame dalyvauti tarptautinėje konferencijoje

Vertimas, ideologija, etika: patikimumas ir atsakas

ir tarptautiniame seminare

Etika mašininio vertimo laikais

2022 m. rugsėjo 22–24 d.

Švęsdama savo 25-ių metų jubiliejų Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Vertimo studijų katedra kviečia apmąstyti vertimą, jo vietą, vaidmenį ir įtaką, sparčiai kintančiame plačiame socialiniame, daugiakultūriame komunikaciniame kontekste tarptautinėje konferencijoje Vertimas, ideologija, etika: patikimumas ir atsakas, kurios metu vyks ir vertimo tyrimams skirtas seminaras Etika mašininio vertimo laikais.

Šiandien, vykstant globaliems procesams, reikalaujantiems vis daugiau daugiakultūrio bendravimo, idėjų mainų ir pozicijų derinimo, auga ir vertimo poreikis bei svarba, didėja vertimo kaip tarpininkavimo terpės bei jo dalyvių matomumas. Vertimas nevyksta vakuume, jo poreikis atsiranda prisodrintame ideologijų, kultūrų, pozicijų ir laikysenų lauke, todėl ir pats procesas, ir produktas, ir vertimo situacijos dalyviai yra šio lauko veikiami ir patys jį veikia. Pastarųjų metų geopolitiniai pokyčiai, sparti komunikacinių technologijų plėtra, medijų skvarba į seniau tik vienos šalies interesams priklausiusias sritis ir visuotinis informacijos bei jos aptarimo poreikis išryškino ir vertimo patikimumo bei pasitikėjimo vertimu, o sykiu ir vertimo technologijų bei vertėjų atsakomybės klausimus. Ideologijų sandūrų ir etinių sprendimų kontekste vertimo rizikos atsiskleidė kaip siekiančios anapus teksto ir tiesiogiai veikiančios vertimo situacijos dalyvius. Šie pokyčiai atitinkamai veikė ir vertimų tyrimų lauką, kuris, kaip pažymi Susan Bassnett ir Davidas Johnstonas, yra visada susijęs su pačiais opiausiais kasdieniais mus supančio pasaulio suvokimo ir santykio su juo klausimais.  

Konferencijos organizatoriai kviečia svarstyti vertimo, ideologijos ir etikos santykį keldami šiuos klausimus (bet jais neapsiribodami):

* Kaip ideologijos veikia vertimų lauką?

* Koks yra vertimo procesas ribinėse situacijose?

* Kokio vertėjų etinio apsisprendimo reikalauja kritinės situacijos?

*Kokie yra vertimo į mažąsias ir didžiąsias kalbas ideologiniai pagrindai ir implikacijos?

* Kaip vertimai formuoja vertybines nuostatas, savęs pačių ir kitų kultūrų bei valstybių įvaizdžius?

* Kaip mes prisimename ir reflektuojame vertimo istoriją; kaip šitos istorijos funkcionuoja kolektyvinėje atmintyje ir individualiuose prisiminimuose?

*Kaip mašininiame ir žmonių vertime perteikiamas ideologinis ir etinis turinys; kokia yra vertėjų ir vertimo technologijų atsakomybė už vertimo tekstą?

*Kaip keičiasi vertimo etikos samprata?

*Kokių įgūdžių reikia vertėjams kintant situacijai, kai jie tampa ne pasyviu teksto transmisijos kanalu, o aktyviu komunikacijos moderatoriumi; kaip šie pokyčiai veikia vertimo pedagogiką?

* Kaip vertimo tyrimai reaguoja į kintančią aplinką; kokių problemų ar etinių iššūkių šiandien kyla vertimo tyrėjams; kaip vertimo tyrimai skleidžiasi daugiadisciplinių, transdisciplinių ir supradisciplinių tyrimų perspektyvose; ar vertimo tyrimais pasitikima ideologinių ir etinių pozicijų skirtumų kontekste? Kokios vertimo tyrimų perspektyvos šiandien yra aktualiausios?

Laukiame įvairių sričių, disciplinų ir krypčių tyrėjų pranešimų, pristatančių, kaip šios temos skleidžiasi vertimo istorijos ir istorijos vertimo, (neuro)mašininio, audiovizualinio, literatūrinio, politinio, parlamentinio, žurnalistinio ir debatų vertimo bei vertimo žodžiu (konferencinio ir vertimo bendruomenėse) tyrimuose. Taip pat laukiami istorijos, etikos, ideologijų, tarpkultūrinių santykių, semiotikos, sociolingvistikos ir psicholingvistikos, psichoanalizės, atminties studijų, diskurso analizės, imagologijos, tekstologijos ir literatūros bei klasikinių studijų  tyrėjų, kurių tyrimų objektas – vertimas, pranešimai.

Seminare bus diskutuojama apie platų šiandien vykdomų vertimo tyrimų spektrą ir jų taikymą vertimo ir viešajame sektoriuje.

LITERATŪRA

Bassnett, S., Johnston, D. 2019. The Outward Turn in Translation Studies, The Translator, 25:3, 181–188.

Hatim, B., Mason, I. 1997. The Translator as Communicator. Routledge.

Lefevere, A. 1992. Translation/History/Culture. London, New York: Routledge.

Venuti, L. 1995. The Translator's Invisibility. London, New York: Routledge.           

 

PAGRINDINIAI PRANEŠĖJAI

Prof. dr. Jorge Díaz-Cintas, Londono universiteto koledžas (UCL), Jungtinė Karalystė

Prof. dr. Nike Kocijančič Pokorn, Liublianos universitetas, Slovėnija

Prof. dr. Sharon O'Brien, Dublino miesto universitetas (DCU), Airija

Doc. dr. Elisabet Tiselius, Stokholmo universitetas, Švedija

 

INFORMACIJA GALIMIEMS PRANEŠĖJAMS

Konferencijos ir seminaro kalbos: anglų ir lietuvių.

Ne ilgesnes kaip 250 žodžių pranešimų santraukas anglų ar lietuvių kalba prašome pateikti užpildžius santraukų pateikimo formą iki 2022 m. birželio 20 d.: Galimiems pranešėjams

Mokslinis komitetas apsvarstęs visas santraukas informuos jus, ar jūsų pranešimas priimtas į konferenciją arba seminarą, iki 2022 m. liepos 1 d.

Dėl susiklosčiusios COVID 19 situacijos, siekdami suvaldyti rizikas, organizatoriai planuoja konferenciją ir seminarą rengti dviem formatais – gyvai Vilniaus universitete ir internetu. Jeigu situacija blogėtų, visa konferencija bus perkelta į internetinę terpę.

Kilus klausimų, prašome kreiptis į Žygimanto Pekūno atstovaujamą organizacinį komitetą el. adresu

Mokslinio ir organizacinio komitetų nariai bei kita svarbi informacija nurodyta konferencijos svetainėje Vertimas, ideologija, etika: patikimumas ir atsakas – 2022 m. rugsėjo 22–24 d.

 

Sekite naujienas Facebook socialiniame tinkle ir mūsų Twitter paskyroje.

Mūsų partneriai ieško vertėjų

alumnus.jpg

Vertimo bendrovė „Alumnus“ sėkmingai dirba nuo 1997 metų. Pagrindinė įmonės veiklos kryptis: ES institucijų dokumentų vertimas. Didžiausią dėmesį skiriame vertimo kokybei.

Šiuo metu ieškome etatinių ir laisvai samdomų anglų, prancūzų, vokiečių, italų ir ispanų kalbų vertėjų. 

 Darbo pobūdis:

 • vertimas raštu;
 • ateityje: vertimo projektų valdymas.

Reikalavimai kandidatui:

 •  geros lietuvių kalbos ir užsienio kalbos žinios;
 • punktualumas, terminų laikymasis;
 • gebėjimas bendradarbiauti su komandos nariais;
 • atsakingumas, kruopštumas, atidumas.

Privalumai:

 •  darbas vertimo programa „SDL Trados Studio“ – dėl darbo šia programa galime suteikti konsultaciją;
 • antros užsienio kalbos mokėjimas.

Įmonė siūlo:

 • visas socialines garantijas;
 • ilgalaikį bendradarbiavimą ir nuolatinį užsakymų srautą;
 • darbą sėkmingai veikiančioje ir perspektyvioje įmonėje;
 • ateityje tapti vertimo projektų vadovu.

Jūsų CV prašome siųsti el. pašto adresu

Kandidatų bus prašoma atlikti bandomąjį vertimą. Dėkojame už jūsų susidomėjimą ir skirtą laiką.

Sekite naujienas Facebook socialiniame tinkle ir mūsų Twitter paskyroje.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos