Sidebar

2023 m. kovo 23 d. VU Filologijos fakulteto dekanė prof. Inesa Šeškauskienė kartu MA studijų  programos „Dalykinė (teisės) kalba“ SPK narėmis dėstytojomis germanistėmis dr. Egle Kontutyte ir dr. Vaiva Žeimantiene ir angliste dr. Justina Urbonaite susitiko su Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) Lietuvių kalbos teisinio vertimo raštu skyriaus vadove Natalija Točickiene ir skyriaus teisininkėmis lingvistėmis Sigita Bružaite, dr. Kristina Savickaite ir Jolita Vanglovskaja, kurios yra atsakingos už ryšius su Lietuvos universitetais.

Susitikimo metu buvo aptartos bendradarbiavimo galimybės, mainai, pristatyta magistrantūros studijų programa „Dalykinė (teisės) kalba“, Vilniaus universitete vykdoma bendradarbiaujant Teisės ir Filologijos fakultetams. Studijuojant dalykinę teisės kalbą kaip užsienio kalbą galima rinktis anglų arba vokiečių kalbą. ESTT Lietuvių kalbos teisinio vertimo raštu skyriaus vadovė ir teisininkės lingvistės sakė, kad jaučiamas vertėjų teisininkų stygius, ypač prancūzų, vokiečių, lenkų, ispanų ir italų kalbų, ir džiaugtųsi, jei būtų plečiamos užsienio kalbų, ypač dalykinės teisės kalbos, mokymosi galimybės.

Kviečiame dalyvauti tarptautinėje mokslinėje konferencijoje, kurios tema – „Kalbų įvairovė pasaulyje ir pasauliui“. Konferencija vyks 2023 m. rugsėjo 20–22 d. Vilniaus universiteto Filologijos fakultete.

Džiaugiamės, kad kviestinius pranešimus konferencijoje sutiko skaityti įvairių šalių kalbininkai ir kalbininkės, savo pranešimuose nagrinėsiantys šias temas:

 • Johan van der Auwera (Antwerp) „Negative and free choice indefinites: a reappraisal“
 • Klaus Geyer (Odense) „Ungleiche Schwestern? Über Sprachvergleiche am Beispiel Dänisch-Deutsch“
 • Jurgis Pakerys (Vilnius) „Baltic causatives in the Circum-Baltic context“
 • Lina Plaušinaitytė (Vilnius) „Welche Art litauisch-deutsches Wörterbuch brauchen wir?“

Kviečiame visus registruotis ir diskutuoti pačiomis įvairiausioms su kalbų įvairove susijusiomis temomis.

Visą aktualią informaciją galite rasti konferencijos puslapyje > 

Konferencijos kalbos: vokiečių, prancūzų, anglų


Svarbios datos


gegužės 12 d. – registracija

birželio 1 d. – patvirtinimas apie priėmimą

rugpjūčio 1 d. – dalyvio mokesčio pervedimas

rugpjūčio 25 d. – konferencijos programos paskelbimas


[EN]

We are pleased to invite you to the 58th Linguistics Colloquium titled “Linguistic Diversity in the World and for the World”. The Conference will take place at Vilnius University, Faculty of Philology, on September 20-22, 2023.

We are very happy that our plenary speakers this year come from different countries. Their talks will focus on the following topics:

 • Johan van der Auwera (Antwerp) “Negative and free choice indefinites: a reappraisal”
 • Klaus Geyer (Odense) “Ungleiche Schwestern? Über Sprachvergleiche am Beispiel Dänisch-Deutsch”
 • Jurgis Pakerys (Vilnius) “Baltic causatives in the Circum-Baltic context”
 • Lina Plaušinaitytė (Vilnius) “Welche Art litauisch-deutsches Wörterbuch brauchen wir?”

We invite researchers from any country of the world and from all linguistic backgrounds to submit contributions related to linguistic diversity. 

You can find all relevant information on the conference page > 

Conference languages: German, French, English


Important dates


Deadline for abstract submission and registration: May 12, 2023

Notification of acceptance: June 01, 2023

Deadline of paying the Conference fee: August 01, 2023

Online publication of the Conference program: August 25, 2023

Maloniai kviečiame į kandidatų, dalyvaujančių konkurse docento pareigoms užimti, viešas paskaitas. 


 • Marius Smetona "Klasikinė ir šiuolaikinė retorika: ar jos skiriasi?" 
 • Evaldas Švageris "Baltų kalbų prozodija eksperimentininko akimis: keletas probleminių aspektų"

Paskaitos vyks 2023 m. kovo 24 d. 13 val. Filologijos fakulteto SP2 auditorijoje.

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto tarybos 2023 m. kovo 24 d. posėdžio darbotvarkė (projektas)

Posėdis vyks Jono Balkevičiaus (84) aud., pradžia – 11 val. Posėdžio trukmė – 90-100 min. 

 1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas, praėjusio posėdžio protokolo tvirtinimas (prof. Jurgis Pakerys, 5 min.).
 2. ŠAP nuostatų tvirtinimas (dekanė prof. Inesa Šeškauskienė, institutų direktorės, 20 min.).
 3. Mokslo strategijos rengimo grupės tarpinė ataskaita (prof. Mindaugas Kvietkauskas, dr. Vilius Bartninkas, 20 min.).
 4. Doktorantūros studijų apžvalga (prof. Meilutė Ramonienė, 20 min.).
 5. Minimalūs grupių dydžiai ir koeficientai (BA) (prodekanė doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri, 20 min.).
 6. Atnaujinti studijų planai (Ispanų filologija, Skandinavistika (suomių)) (prodekanė doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri, 10 min.).
 7. Prancūzų filologijos SPK sudėties atnaujinimas (prodekanė doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri, 5 min.).
 8. Prašymai dėl studijų įmokų mažinimo (prodekanė doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri, 5 min.).

Kovo 21 d. 18 val. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Konferencijų salėje vyks dokumentinio filmo „Apšviesti naktį. Poetiniai Pierre’o Soulages’o ir Léopoldo Sédaro Senghoro susižvalgymai“ (pranc. Éclairer la nuit. Regards poétiques entre Pierre Soulages & Léopold Sédar Senghor, režisierė Anne-Camille Charliat) peržiūra ir aptarimas. Filmą pristatys jo sumanytojas, kultūros ir meno ekspertas, istorikas Jeanas Gérard’as Bosio – P. Soulages’o ir L. Sédaro Senghoro kūrybos žinovas, asmeniškai labai gerai pažinojęs abu garsius menininkus. Filmas bus rodomas prancūzų kalba, o aptarimas vyks prancūzų ir lietuvių kalbomis.

Renginiu siūloma atrasti nepaprastai įdomią dviejų giminingų menų – tapybos ir poezijos – sąsają, kuria aukštinamas kultūrų grožis, tautų laisvė ir bendras paveldas. Gretindamas P. Soulages’o tapybą ir L. Sédaro Senghoro poeziją, filmas atiduoda duoklę civilizacijų ir visuotines žmogiškąsias vertybes šlovinančiai meninės kūrybos galiai.

G. Bosio gimė 1945 m. Nicoje, glaudžiai su vietos kultūros gyvenimu susijusioje šeimoje. Įgijęs teisės, ekonomikos ir literatūros mokslų diplomus, 1969–1971 m. jis buvo prancūzų kultūros renginių kuratorius Europoje, Kanadoje ir Haityje, vėliau dešimt metų (1972–1982 m.) dirbo Senegalo prezidento L. Sédaro Senghoro patarėju kultūros ir diplomatijos klausimais.

Dirbdamas Senegale, G. Bosio organizavo Marco Chagallo, Pablo Picasso ir P. Soulages’o parodas. Užmezgęs draugiškus santykius su žymiais to meto menininkais, jis turėjo galimybę išleisti L. Sédaro Senghoro eilėraščius, iliustruotus M. Chagallo, P. Soulages’o, André Massono, Hanso Hartungo, Vieiros da Silvos, Alfredo Manessier kūriniais. Paryžiuje, Branlio krantinės muziejuje (Le musée du quai Branly), surengtoje parodoje „Senghor and the Arts“ („Senghor ir menas“) pristatomi G. Bosio dovanoti darbai ir keli kūriniai iš jo asmeninės kolekcijos.  


Renginyje sveikinimo žodžius tars Vilniaus universiteto, Prancūzų instituto Lietuvoje atstovai.

Renginio organizatoriai  – Vilniaus universitetas ir Prancūzų institutas Lietuvoje.

Partnerė – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.

Renginys – Frankofonijos dienų Lietuvoje programos dalis.

Iliustracijai panaudota Pierre’o Soulages’o litografija, 1957 m.

Apsviesti_nakti_794x530_naujiena.png

Simaite-nuotr-642x410.jpg

Lietuvos Respublikos Seimui patvirtinus ir į atmintinų dienų sąrašą įrašius Lietuvos žydų gelbėtojų dieną, pirmą kartą Lietuvoje bus rengiamas šios dienos minėjimas. Kovo 15 d. (trečiadienį) 16.00 val. Vilniaus universiteto (VU) Filologijos fakulteto Simono Daukanto kiemelyje  (Universiteto g. 5) aukščiausi valstybės vadovai, politikai, žydų gelbėtojų ainiai, Lietuvos žydų atstovai, kelių šalių ambasadoriai, VU profesoriai, darbuotojai ir studentai skaitys 1785 žydų gyvybes gelbėjusių asmenų pavardes.

Žydų gelbėtojų diena pasirinkta kovo 15-oji, prisimenant VU bibliotekininkę Oną Šimaitę, kuriai 1966 m. kovo 15 d. buvo suteiktas garbingas Pasaulio Tautų Teisuolės vardas. Jos atminimui pagerbti ir žydų gelbėtojų dienai paminėti 15.00-19.00 val. VU Filologijos fakulteto laisvalaikio zonoje prie Kristijono Donelaičio auditorijos veiks paroda.

Nacių okupacijos metais žydų gelbėtojai buvo žmonės, kurie dažnai niekuo neišsiskyrė iš kitų, bet buvo orūs savo vertybėmis, išliko žmogiški net ir sunkiausiomis aplinkybėmis, gelbėjo kitus rizikuodami savo ir savo artimųjų laisve ir net gyvybe.

Tarp tokių buvo Lietuvos prezidentas Kazys Grinius, poetas ir dramaturgas Balys Sruoga, Landsbergių bei Sondeckių šeimos ir garsioji VU bibliotekininkė Ona Šimaitė. Pasinaudodama savo tarnybine padėtimi, ji gelbėjo žydus per Antrąjį pasaulinį karą. Kaip bibliotekininkė gavusi leidimą patekti į Vilniaus getą tariamai atsiimti knygų iš jas pasiskolinusių žydų studentų, ateidama į getą ji stengdavosi atnešti įkalintiems žmonėms kiek galima daugiau būtiniausių daiktų, o išeidama išnešdavo vertingą kultūrinę medžiagą, kurią stengėsi išsaugoti gete įkalinti žydai – dokumentus, rankraščius, retas knygas. Juos išslapstydavo VU arba kitose patikimose vietose. Taip ji išgelbėjo Grigorijaus Šuro dienoraštį, poeto Abraomo Suckeverio geto laikotarpio eilėraščius ir kitą neįkainojamą žydų kultūros palikimą. Ona savo ir bendraminčių suaukotus pinigus leido maisto produktams, padirbtiems dokumentams, antspaudams pirkti, slėpė pabėgėlius iš geto ir ieškojo slėptuvių žydų vaikams, stengėsi padėti gete įkalintiems žmonėms atgauti mieste paliktus daiktus.

O. Šimaitė – viena iš daugybės narsių Lietuvos žmonių, suteikusių šiek tiek vilties ir šviesos vienam juodžiausių istorijos laikotarpių. Iš Vilniaus geto išgelbėjusi dešimtis žmonių, ji pati tapo kankine Dachau koncentracijos stovykloje.

O. Šimaitė niekada nemėgo kalbėti apie savo žygdarbius, tačiau žydų tauta niekada jos nepamirš. Jeruzalėje, Jad Vašem Teisuolių alėjoje, auga jos garbei pasodintas medis. 2002 m. O. Šimaitė apdovanota Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi (po mirties), o 2004 m. VU Simono Daukanto kiemelyje jos atminimui pagerbti atidengta memorialinė lenta, skelbianti, kad 1940–1944 m. ji dirbo VU bibliotekoje.

Renginio programa >>

Kovo 17 d., penktadienį, 15 val., 92 aud. kviečiame į VU Filosofijos fakulteto kognityvinės antropologijos profesoriaus Victor de Munck paskaitą/seminarą Cultural models, agency, and affordances: looking for meaning.

Lingivistai žino, kad žmogiškoji kalba turi dvigubą pobūdį: viena vertus, ji yra individualus kognityvinis fenomenas,kita vertus, ji egzistuoja visuomenėje ir yra socialinis reiškinys. Tačiau ši priešprieša nesiriboja kalbos mokslu - ji yra dėmesio centre kognityviniuose ir socialiniuose moksluose apskritai. Savo paskaitoje Victor de Munck aptars šios priešpriešos istoriją ir savo požiūri į ją kaip kognityvinio antropologo. Kognityvinė antropologija - disciplina sankirtoje tarp kognityvinių ir socialinių mokslų. Paskaitos dėmesio centre yra reikšmės sąvoka, kuri, nors yra ir kalbotyros objektas, nesiriboja tik kalbotyra. 

Paskaita bus įdomi visiems, kas norėtų įsigyti platesnį tarpdisciplininį žvilgsnį į tradicines kalbos tyrimų problemas. 

Detalesnę Victor'o de Munck'o paskaitos santrauką rasite čia >> 

Prof. Victor de Munck anksčiau dirbo State University of New York (New Paltz). 2019 m. profesoriui buvo įteiktas JAV Antropologijos mokslų draugijos (Society for Anthropological Sciences) prizas už geriausią 2019 metų mokslinį darbą antropologijos srityje. Profesoriaus tyrinėjimų sritys: Sociokultūrinė antropologija, kognityvinė antropologija, tarpkultūriniai tyrimai, kultūriniai modeliai, Šri Lanka, romantinė meilė.

Svarbiausios publikacijos:

 • De Munck, Viktor Celestin and Elisa J. Sobo (eds.). (2002). The Anthropology of Power, Agency, and Morality. The Enduring Legacy of F. G. Bailey. Manchester: Manchester University Press, 2022.
 • Bennardo, Giovanni and Victor Celestin De Munck (eds.). (2020). “Cultural Model Theory in Cognitive Anthropology: Recent Developments and Applications”, a special issue of Journal of Cultural Cognitive Science, 4, 1.
 • De Munck, Victor Celestin and Giovanni Bennardo (2019). Disciplining culture: a sociocognitive approach. Current Anthropology, 60, 2, p. 174-193. DOI: 10.1086/702470.
 • De Munck, Victor Celestin. (2019). Romantic Love in America: Cultural Models of Gay, Straight, and Polyamorous Relationships. London: Lexington Books

We cordially invite you to the lecture/seminar of Victor de Munck, professor of cognitive anthropology of the Faculty of Philosophy: Cultural models, agency, and affordances: looking for meaning on 17th March, Friday, at 3 pm, in room 92.

Linguists know that human language has a dual nature: on the one hand, it is an individual cognitive phenomenon, on the other, it exists in society and is a social phenomenon. However, this opposition is not limited to language science - it is the focus of attention in cognitive and social sciences in general. In his lecture, Victor de Munck will discuss the history of this opposition and his perspective on it as a cognitive anthropologist. Cognitive anthropology is a discipline at the intersection of cognitive and social sciences. The focus of the lecture is on the concept of meaning, which, although it is also an object of linguistics, is not limited to linguistics.

The lecture will be of interest to anyone who would like to acquire a broader interdisciplinary perspective on traditional problems in language research.

A more detailed summary of Victor de Munck's lecture can be found here >>

Prof. Victor de Munck previously worked at the State University of New York (New Paltz). In 2019 professor was awarded the prize of the American Society for Anthropological Sciences for the best scientific work in the field of anthropology 2019. Professor's research areas: Sociocultural anthropology, cognitive anthropology, cross-cultural studies, cultural models, Sri Lanka, romantic love.

Main publications:

 •  De Munck, Viktor Celestin and Elisa J. Sobo (eds.). (2002). The Anthropology of Power, Agency, and Morality. The Enduring Legacy of F. G. Bailey. Manchester: Manchester University Press, 2022.
 • Bennardo, Giovanni and Victor Celestin De Munck (eds.). (2020). “Cultural Model Theory in Cognitive Anthropology: Recent Developments and Applications”, a special issue of Journal of Cultural Cognitive Science, 4, 1.
 • De Munck, Victor Celestin and Giovanni Bennardo (2019). Disciplining culture: a sociocognitive approach. Current Anthropology, 60, 2, p. 174-193. DOI: 10.1086/702470.
 • De Munck, Victor Celestin. (2019). Romantic Love in America: Cultural Models of Gay, Straight, and Polyamorous Relationships. London: Lexington Books.  

Sugrįžta atnaujinti seminarai Pas skandinavus"! Šie seminarai skirti lietuvių kalbos gramatikos klausimams.

Kovo 16 d., ketvirtadienį, 15 val. 113 aud. kviečiame į seminaro Skaliarinės priešdėlio be- funkcijos" tęsinį, kurio metu bus toliau kalbama apie dalelytinį priešdėlį be- ir įvairias jo funkcijas lietuvių kalbos gramatikoje.

Maloniai kviečiame visus susidomėjusius. 

Mieli bendruomenės nariai, kviečiame dalintis žinia apie aštuntą kartą rengiamą Báltų akademiją moksleiviams. Tai nemokamas ir neformalus renginys, skirtas 9–12 klasių moksleiviams, kurio tikslas – suteikti informacijos apie baltų kalbas, istoriją ir kultūrą bei supažindinti su dabartine Latvija ir latvių kalba.

Šiemet jis vyks balandžio 1 d. (šeštadienį) nuo 9:40 val. iki 17 val. VU Filologijos fakultete (Universiteto g. 5).


Renginio programa


09:40 Registracija ir arbata

09:50 Organizatorių žodis

10:00 „Mažvydas ir Augustinas“ (Jurgis Pakerys) ir ekskursija

11:10 „Dainuojanti revoliucija Latvijoje: dainų galia“ (Valdis Muktupāvelas)

12:20 „Pavasaris, motociklas ir pienas: latvių poeto Imanto Zieduonio (1933–2013) kūrybos spalvos ir briaunos“ (Kristina Vaisvalavičienė)

13:20 Pietūs

14:30 Latvių kalbos paskaita I

15:30 Pertraukėlė

16:00 Latvių kalbos paskaita II

17:00 Uždarymas


Registracija vyksta iki kovo 26 d. Registruokitės čia >>

Visa Báltų akademijos veikla moksleiviams yra nemokama, taip pat dalyvius vaišinsime pietumis. Vykstantiems iš kitų miestų turime galimybę nupirkti kelionės bilietus.

Dalyvių skaičius ribotas.


Daugiau apie Báltų akademiją čia >> 

Apie renginį čia >>

Turite klausimų? Rašykite 

Renginį remia Latvių kalbos agentūra.

Báltų akademiją organizuoja Ernesta Kazakėnaitė, Agnė Zujevaitė ir Sandra Stragienė.

ba_fb_cover1.png

Kovo 30 d. 15 val. Jono Balkevičiaus aud. vyks LMT remiamo projekto (LMT LIP-20-12) Prievartinės migracijos iš Lietuvos diasporos Rytuose ir jų tapatybė: Užvolgio ir Kazachstano atvejai rezultatų aptarimo seminaras, organizuojamas TKI (Taikomosios kalbotyros instituto).

Projektą vykdo Vilniaus universitetas.


Pranešimai:

 1. Loreta Vilkienė (VU). Projekto pristatymas
 2. Irena Šutinienė (LGGRTC). Represijų atmintis kaip lietuvių diasporos Kazachstane etninio identiteto išteklius
 3. Jolanta Kuznecovienė (LSMU). Lietuvių diaspora Kazachstane: etninės tapatybės konstravimo viražai
 4. Vytis Čiubrinskas (VDU). Priešinantis asimiliacijai: prievartinių migrantų į Rusijos Užvolgį diasporos identiteto ir paveldo strategijos
 5. Loreta Vilkienė (VU). Kazachstano lietuvių diasporos kalbinis portretas

Kviečiame dalyvauti!

Kviečiame į Skandinavistikos centro organizuojamą neurolingvistikos seminarą kovo 31 d., nuo 9:30 iki 12:30, 314 A-B auditorijoje. Seminarą ves Lundo universiteto neurolingvistų grupė. Seminaro tema – Neurolinguistic Discoveries in Nordic Languages: Perception and Prediction of Speech Input. Renginys vyks anglų kalba. 

Prisegame renginio programą ir pranešimų santraukas >>

Daugiau informacijos apie Lundo universiteto neurolingvistų grupę rasite čia >>


[ENG]

Centre for Scandinavian Studies is happy to announce a neurolinguistics seminar, held by The Lund Neurolinguistics group at our centre on 31st March, from 9:30 to 12:30, in Room 314 A-B. The topic of the seminar is Neurolinguistic Discoveries in Nordic Languages: Perception and Prediction of Speech Input. The event will be held in English.

Please also find the event program and abstracts attached >>

You can read about The Lund Neurolinguistics group here >>

52740305733_bec6ff3171_c.jpg

 

Nuoširdžiai sveikiname Fakulteto dėstytoją dr. Vil Bartninką, kuriam Kovo 11-ąją iškilmingame Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjime Seime buvo įteikta 2023 m. Valstybės nepriklausomybės stipendija. 

Džiaugiamės, kad galime pasidalinti laureato kalba su Fakulteto bendruomene.


Gerbiami Lietuvos Respublikos vadovai ir vadovės, Seimo nariai ir narės, valstybės atkūrėjai ir atkūrėjos, užsienio ambasadoriai, brangūs svečiai,

Dėkoju Komisijai už suteiktą apdovanojimą, progą į Jus kreiptis ir paskatą gilintis į rašytojo Petro Dirgėlos ir publicisto Gintaro Beresnevičiaus kūrybą. Valstybingumo klausimas šiems autoriams buvo svarbus - jiems rašymas reiškė rūpinimąsi Lietuva. Savo veikaluose jie nerimavo, kad viešasis reikalas nyksta iš kasdien gausėjančių mūsų nesutarimų, kad sąžinė ir atmintis, artimo meilė ir teisingumas yra pavirtusios kaimynėmis, kurios tesusitinka valstybinių švenčių metu, kad viešos kalbos dažniau nutyli nei pasako tai, ką reikia pasakyti. Tačiau jų nerimas tikrai nebuvo kritika. Tai buvo pretekstas dairytis į praeities ženklus ir ateities galimybes, ieškant to, kas mus atgaivintų. Jie abu ieškojo idealios Lietuvos. Ne pasakų, ne reklaminių įvaizdžių, bet idėjų ir simbolių, sąvokų ir tekstų, kuriuos mes kartu, kaip politinė tauta, esame sukūrę.

Šiandien švenčiame būtent tokį kūrinį, mūsų valstybės nepriklausomybės atstatymą ir jo Aktą, tekstą, kuriuo šis veiksmas išreikštas. Politikoje dažniau vertiname darbus, vis dar sakome „mažiau kalbų, daugiau darbų“, primiršdami, kad žodžiai ir darbai sudaro nedalomą visumą. Lietuvos istorija yra ne tik žygiai ir statybos, bet ir laiškai, aktai, statutai, poemos, eilėraščiai ir konstitucijos. Tekstai brėžia idealios Lietuvos vertybių ir tikslų kontūrus, darbai geriau ar blogiau tai įgyvendina.

Mūsų valstybės idealas ir dabar yra kruopščiai saugomas 1992 m. spalio 25 d. priimtos Konstitucijos. Šis idealas savo išgryninta forma pasirodo pačioje pradžioje, Preambulėje. Preambulė prasideda nuo praeities laiko ir prisiminimo: „Lietuvių tauta prieš daugelį amžių sukūrusi Lietuvos valstybę“. Tarsi pabudusi po gilaus politinio miego, tautos atmintis išsklaido sapnus sugrąžindama į tikrovę, suvokimą, kad esame valstybė, o kartu su savimi atnešdama prisiminimų bangą.

Preambulės toliau minimi prisiminimai yra apie mūsų politinės gyvasties ženklus – sukurtus teisynus, dalyvautas kovas, perduotą kultūrinį palikimą – ir šie ženklai nurodo į gausybę istorinių pasakojimų. Petras Dirgėla mus mėgo vadinti mažais istorijos mikrobais, žmonėmis, kurie turi tvirtą buvimą istorijos tėkmėje. Šie pasakojimai taip pat primena apie mūsų ryšius su aplinkinėmis tautomis ir valstybėmis, apie amžiną pareigą priešintis despotijoms ir padėti laisvės draugams. Šiandien tokią pareigą vykdome Ukrainai, iki kol jos jau turima moralinė pergalė taps karine ir politine pergale.

Atmintyje atrandame, kad kiekvienas iš mūsų yra istorinis ir politinis veikėjas. Būtent apie veikimą toliau jau esamuoju laiku kalba ir Preambulė. Ji išskiria dviejų veiksmų svarbą dabarčiai: pirma, aktyvią kūrybą, kurios realizavimo formas kiekvienas iš mūsų laisvai renkasi savo gyvenime; antra, rūpinimąsi tarpusavio bendrystės saitais, santarve. Gintaras Beresnevičius tai įvardijo Vyčio ir Rūpintojėlio simboliais. Vytis žymi aktyvią jėgą, pasitikinčią savimi ir atvirą naujovėms, Rūpintojėlis nurodo į kontempliatyvų, rūpestingą santykį su tikrove. Beresnevičius tikėjo, kad niekas negali savintis šių simbolių atskirai, nes kiekviename iš mūsų jie yra įrašyti bendrai.

Žmogiškasis vyksmas negali būti betikslis, todėl Preambulė baigiasi žvilgsniu į ateitį ir jos moralinėmis gairėmis. Ji pareiškia, kad nuo šiol mes sieksime „atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės“. Tai yra sunki užduotis mums. Atvirumas įpareigoja gerbti žmogaus orumą ir žmonių įvairovę, puoselėjant tai saugančias teises ir institucijas, be to, kuriant ir naujas. Teisingumas reikalauja atrasti tokius gėrybių paskirstymo būdus valstybės struktūrose, kurie įgalintų piliečius klestėti ir patiems siekti savo išsipildymo. Darna numato viešąjį gyvenimą, pagrįstą empatija, gebėjimu tartis girdint ir suprantant vienas kitą.

Šį pažadą mes esame priėmę ir šiandien kaip niekad anksčiau turime stengtis atrasti tas politines ir teisines formas, kurios leistų jį įgyvendinti.

Preambulė yra ypatinga Konstitucijos dalis. Antikos filosofas Platonas manė, kad įžangos į įstatymus sutvirtina juos: preambulės yra tai, kas saugo įstatymo balsą piliečių sielose.

Tad nepaliaukime klausytis mūsų steigties dokumentų.

Gražios Jums visiems šventės!

V._Barninkas_vidut.jpg

Mieli kolegos filologai ir jų draugai visame pasaulyje,

Kovo 11-ji yra diena, kai mes kalbame apie laisvę, apie jaunystę ir apie ateitį. Laisvę gyventi savo šalyje, jai dirbti, ją puošti. Jaunystę, nes Kovo 11-ai yra tik trisdešimt treji, tiek ar mažiau yra laisvėje gimusiems žmonėms. Ateitį, nes Universitetas ir jo vertybės yra apie šalies ir pasaulio ateitį. Einame į ateitį išmokę istorijos pamokas, remdamiesi patyrusiais garbingais žmonėmis, mūsų kolegomis, visi drauge. Su Kovo 11-ja!

Pagarbiai,

Filologijos fakulteto dekanė
prof. dr. Inesa Šeškauskienė

10603815_799451163421120_3494937568526837037_o_copy.jpg

Ukr_6.jpg

Simbolinę dieną – poeto ir menininko Taraso Ševčenkos gimimo dienos išvakarėse ­– kovo 8 d.  Fakultete įvyko Ukrainos ambasadoriaus Lietuvoje Petro Beštos susitikimas su ukrainiečių moksleivių ir mokytojų bendruomene. 

Fakulteto T. Ševčenkos auditorijoje skambėjo sveikinimo ir draugystės žodžiai, tradiciniais apdarais ir aksesuarais pasipuošusių moksleivių skaitoma poeto poezija. Norime pasidalinti Fakulteto dėstytojos Yelyzavetos Drach mintimis apie T. Ševčenkos reikšmę Ukrainos kultūrai: 

Taras Shevchenko was and still is an example for many Ukrainians all over the world. Especially in those times when we are far from home, we perceive this great personality not only as a poet and artist, but also as a human. The life path taken by Taras Shevchenko is being followed by us now, however, we know that our path is the path of already free people. Taras Hryhorovych, on the other hand, had to bear the burden of slavery, endure humiliation and fight for freedom - his own freedom and at the same time the freedom of future generations of Ukrainians. If he never did it, we would not feel such inner independence nowadays, perhaps we would not even have such inner strength. He put it in us through his artworks. And although we are far from home, Kobzar's poetry inspires us - and we never stop, even for a moment, we carry our culture and values in our hearts and demonstrate the power and greatness of the nation to others.

Nuoširdžiai dėkojame visiems susirinkusiems bei Fakulteto bendruomenės nariams, surengusiems šį susitikimą. Tikimės toliau puoselėti draugiškus ryšius!


Primename, kad Fakultete siūlomos įvairios ukrainiečių kalbos studijavimo galimybės:

 • kaip pasirenkamasis dalykas;
 • nuo 2023 m. rudens bus dėstoma Vertimo BA programoje kaip antroji užsienio kalba (šalia anglų);
 • 2023 m. stojantieji į Lietuvių filologiją ir į Lenkų filologiją galės rinktis programos variantą su Ukrainistikos specializacija;
 • rengiamos Ukrainistikos gretutinės studijos, kurios bus siūlomos visiems VU studentams.

 

Ukr_4.jpg

UKr_5.jpg

UKr_č2.jpg

VU FlF Klasikinės filologijos katedra kviečia į trečiąją studentų konferenciją. Šių metų konferencija yra skiriama romėnų poeto Vergilijaus didaktinei poemai Georgikos (29 m. pr. Kr.). Konferencijos metu bus nagrinėjamas kūrinio istorinis kontektas, skaitytojo bei aukso amžiaus koncepto problematika Vergilijaus kūryboje, Georgikų sąsąjos su stoikų ir Lukrecijaus filosofija.

Georgikas lietuviškai yra išvertę: Antanas Dambrauskas (1971 m.), Antanas Rukša (1975 m.) ir Alfonsas Nyka-Niliūnas (1984 / 1997 m.).

Konferencija vyks kovo 18 d., šeštadienį, nuo 11.00 val. Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto K. Donelaičio auditorijoje.


Konferencijos programa


11.00–11.20 Konferencijos atidarymas
Tomas Riklius „Geriausias geriausio poeto kūrinys“
11.20–11.40 Gabrielė Černiauskaitė „Apie ūkį ir bites: istorinių realijų paieškos Georgikose“
11.40–12.00 Gabija Smailytė ir Kipras Laučys „Tikrasis Georgikų skaitytojas – žemdirbys ar poetas?“
12.00–12.20 Klausimai
12.20–12.40 Pertrauka
12.40–13.00 Mykolas Degutis ir Mantas Šadreika „Askrietiška daina: Vergilijaus Georgikųintertekstualumas“
13.00–13.20 Laisvūnas Čekavičius „Aukso amžiaus nuoseklumo problema Vergilijaus kūryboje“
13.20–13.40 Klausimai
13.40–14.00 Pertrauka
14.00–14.20 Lukas Bieliauskas „Ramybės garanto trapumas: Vergilijus versus Lukrecijus“
14.20–14.40 Elzbieta Reivytytė „Kieta Aristajo ranka: kuriančioji ir griaunamoji jėga ketvirtojoje Georgikų knygoje“
14.40–15.00 Klausimai

stud_konf23_fb.png

Kovo 16-17 dienomis Druskininkuose vyks keturioliktoji Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams.  Visus šiuos metus olimpiadai vadovauja prof.  Dainora Pociūtė, o pagrindinė jos bendradarbė koordinuojant  lietuvių kalbos užduotis – prof. Daiva Sinkevičiūtė. Šiemet Olimpiados vertinimo komisijoje dalyvauja Doc. Vilma Zubaitienė, Doc. dr. Regimantas Tamošaitis, Doc. Vytautas Rinkevičius, Dr. Neringa Klišienė, Doc. Erika Jasionytė-Mikučionienė,  Dr. Ernesta Kazakėnaitė, fakulteto studentės Gaja Klišytė, Viltė Stukaitė ir Severija Banaitytė.

Olimpiada, kurioje kasmet dalyvauja beveik pusantro šimto moksleivių,  yra svarbi lituanistų bendruomenės telkimo forma, populiarina filologines studijas ir tyrimus. Per trylika olimpiados metų I-III laipsnio diplomais apdovanota daugiau nei 150 moksleivių iš Lietuvos, dar keliasdešimt – iš užsienio lietuviškųjų mokyklų. Pirmoji olimpiados laureatė (2010), dr. Aistė Kiltinavičiūtė, šiuo metu yra mūsų fakulteto mokslinė Literatūros, kultūros ir vertimų instituto mokslo darbuotoja. 

Nuotraukoje: 2019 m. Olimpiados vertinimo komisijos nariai.

2019.03.08_072_olimpiada_Copy.jpg

Maloniai kviečiame į kovo 24 d., penktadienį, 10 val. 122 aud. vyksiančią Prancūzų filologiją studijuojančių studentų mokslinę konferenciją, skirtą Prancūzijos ir Lietuvos diplomatinių santykių 100-mečiui paminėti. 


Programa


10.00  – 10.10 Sveikinimo žodis. Prancūzų instituto Lietuvoje direktorius Pascal Sliwanski.

10.10 – 10.45 Frankofonijos eksperto Jean-René Bourrelio paskaita : « Langue française et patrimoine culturel européen : l’exemple des relations franco-lituaniennes ».

10.45 – 13.00 Studentų baigiamųjų darbų rezultatų pristatymas.


Dalyviai


 1. Giedrė Bružaitė. « Hospitalité, communauté et subjectivité féminine transnationale dans le roman Le pays des autres de Leila Slimani »
 2. Viktorija Gužaitė. « Cinécriture d’Agnès Varda : la condition féminine et l’aspect urbain dans Cléo de 5 à 7 »
 3. Eivina Ikasalaitė. « L’analyse sémantique des anglicismes lexicaux sélectionnés par l’Académie française des années 2011-2022 »
 4. Dobilė Kisieliūtė. « La traduction des dénominations chromatiques »
 5. Justina Mieldažytė. « Traduire le langage dialogique : est-il possible de transmettre le caractère d’un personnage à travers la traduction ? Le cas d’un roman Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon de Jean Paul Dubois »
 6. Laura Motiejaitytė. « L’emploi diminutif en français »
 7. Vakarė Petrauskaitė. « Maintien de la langue lituanienne dans les familles mixtes des pays francophones : France, Belgique, Canada »
 8. Aistė Staškūnaitė. « Evolution de la compétence collocationnelle dans des essais universitaires des groupes débutants et avancés »
 9. Gertrūda Švilpaitė. « La représentation de l’amour dans la pièce Cyrano de Bergerac d’Edmond de Rostand »
 10. Radvilė Tarutytė. « La douleur et ses symboles dans la poésie d’Alfred de Musset »
 11. Aušrinė Vilčinskaitė. « La traduction des verbes de déplacement métaphoriques du français en lituanien »
 12. Silvija Zujūtė. « Que la réflexivité peut-elle faire ? La réflexivité langagière dans le film de Jean-Luc Godard Pierrot le fou comme une pragmatique de la parole filmique »
 13. Klaudija Butkutė. « De l’adverbe de temps au marqueur discursif : le cas de déjà » (pranešimas nuotoliu)

 

Copy_of_Linkedin_įrašai.png

Šiemet Konstantino Sirvydo (~1579–1631), Vilniaus universiteto dėstytojo, Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios pamokslininko, sudaryto Dictionarium trium lingvarum penktajam ir paskutiniam leidimui sukanka 310 metų. Tai pagrindinis ir vienintelis spausdintas lietuviškas žodynas Didžiojoje Lietuvoje iki pat XIX a. pabaigos, turėjęs įtakos tolesnei lietuvių leksikografijos raidai. Šiuo trikalbiu (lenkų-lotynų-lietuvių) žodynu naudojosi ne tik bažnyčios atstovai ar kiti raštijos veikėjai, bet ir studentai, mokydamiesi kalbų.

Ta proga kviečiame visus kovo 10 dieną (penktadienį) nuo 13.10 iki 15.10 val. užsukti minutei kitai į Rašytojų menę žvilgterėti bei pavartyti šį paminklą.  

Bus eksponuojamas egzempliorius iš privačios kolekcijos, iki 2018 m. priklausęs buvusiam fakulteto dekanui prof. Jonui Palioniui. Jį pakomentuos Baltistikos katedros asistentė Ernesta Kazakėnaitė.


Apie K. Sirvydą glaustai >>

Skaitmeninė 1713 m. žodyno kopija >>


Sirvydas_kvietimas.jpg

2023 m. kovo 8-9 d. VU Filologijos fakultete vyks XXXIV Lietuvos mokinių lenkų kalbos olimpiada, skirta Vilniaus miesto 700 metų jubiliejaus minėjimui. Olimpiadą rengia Filologijos fakulteto BKKI Polonistikos centras ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Olimpiados tikslas – skatinti gabius mokinius domėtis lenkų kalba ir literatūra, kultūros raida, lenkų ir lietuvių kultūriniais ryšiais. Taip pat siekiama populiarinti humanitarinius mokslus ir motyvuoti moksleivius jais domėtis. Olimpiadoje gali dalyvauti II-IV klasių gimnazijų mokiniai. Šiais metais Lietuvos mokinių lenkų kalbos olimpiadoje dalyvauja 30 mokinių iš Vilniaus miesto bei Vilniaus, Trakų ir Šalčininkų rajonų gimnazijų. Iškilmingas laureatų apdovanojimas vyks kovo 10 d.  Vilniaus rotušėje. Laimėtojai atstovaus Lietuvą Lenkų kalbos ir literatūros olimpiadoje Varšuvoje.

Programa >

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos