Sidebar

Šią savaitę, birželio 23 d. prasideda VU Filologijos fakulteto ir Tarptautinės metaforų asociacijos (Researching and Applying Metaphor, RaAM) rengiama 14-ta (virtuali) konferencija Metafora ir erdvė. Plenarinius pranešimus skaitys tokie žinomi mokslininkai kaip amerikietė psicholingvistė Michele Feist, kritinės diskurso analizės principus metaforoms tirti taikantis britų mokslininkas Jonathanas Charteris_Black'as, metaforas gestuose tiriantis Amsterdamo laisvojo universiteto profesorius Alanas Cienkis, žinomas daugiaterpės metaforos specialistas, prieš keletą metų skaitęs paskaitas Vilniaus universitete, Charlesas Forceville'is. Pranešimus skaitys mokslininkai iš 41 pasaulio šalies, penkių žemynų. Konferencija vyks iki birželio 26 d.

Daugiau informacijos galite rasti konferencijos puslapyje > 

BKKI Polonistikos centras džiaugiasi galėdamas pranešti, kad 2021 m. birželio 7 d. POLONICUM premijos komitetas, vadovaujamas J. M. Varšuvos universiteto rektoriaus, nusprendė suteikti prof. dr. Kristinai Rutkovskai POLONICUM 2021 apdovanojimą.

POLONICUM (Varšuvos universiteto Lenkų kalbos ir kultūros centro užsieniečiams) apdovanojimai skiriami užsienio mokslininkams už puikius pasiekimus puoselėjant lenkų kalbą bei lenkų kultūrą ir istoriją pasaulyje. Premijos tikslas – skatinti lenkų kultūros sklaidą užsienyje kalbos, literatūros, kultūros, istorijos ir meno srityse.

Nuoširdžiai sveikiname Profesorę K. Rutkovską pelnius apdovanojimą ir džiaugiamės įspūdingais moksliniais bei didaktiniais pasiekimais.

Sveikiname Filologijos fakulteto TKI Lituanistinių studijų katedros dėstytoją Justiną Bružaitę-Liseckienę, 2021 m. birželio 18 d. sėkmingai apgynusią  daktaro disertaciją tema „Objekto raiška lietuvių kalboje: gimnazijų rusų ugdomąja kalba moksleivių atvejis“. Disertantės mokslinė vadvoė – prof. dr. Loreta Vilkienė.

Linkime sėkmės, drąsos ir ištvermės žengiant vingriais mokslo keliais!

Birželio 18 d., penktadienį, nuo 15.00 val. kviečiame į Justinos Bružaitės-Liseckienės disertacijos Objekto raiška lietuvių kalba: gimnazijų rusų ugdomąja kalba moksleivių atvejis gynimą filologijos mokslo krypties daktaro mokslo laipsniui gauti.

Stebėti disertacijos gynimą galite nuotoliniu būdu pasinaudodami nuoroda >

Disertacija rengta 2016–2020 metais Vilniaus universitete.

Mokslinė vadovė – prof. dr. Loreta Vilkienė (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, filologija – H 004).

Disertacijos gynimo tarybos sudėtis:

 • prof. dr. Ineta Dabašinskienė – tarybos pirmininkė (Vytauto Didžiojo universitetas, humanitariniai mokslai, filologija – H 004);
 • doc. dr. Rita Juknevičienė (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, filologija – H 004);
 • doc. dr. Laura Kamandulytė-Merfeldienė (Vytauto Didžiojo universitetas, humanitariniai mokslai, filologija – H 004);
 • prof. dr. Ala Lichačiova (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, filologija – H 004);
 • prof. dr. Meilutė Ramonienė (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, filologija – H 004).

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bibliotekose ir VU svetainėje adresu >

2021 m. birželio 6 d. VU FLF TKI Lituanistinių studijų katedroje prasidėjo mokytojų, dirbančių užsienio šalių lituanistinėse mokyklose, neformaliosios studijos. Studijos vyks dvi savaites – birželio 6–20 d., jose dalyvauja 13 mokytojų iš pačių skirtingiausių pasaulio šalių: Australijos, Islandijos, JAV, Jungtinės Karalystės, Latvijos, Kolumbijos, Norvegijos ir Švedijos.

Studijos organizuojamos laimėjus Švietimo mainų paramos fondo Užsienio lietuvių intensyvių neformalių lituanistinių studijų mokytojams organizavimo konkursą. Studijose paskaitas skaitys gausus būrys Viliaus universiteto dėstytojų ir kviestinių savo srities specialistų.

Per studijas dalyvės pagilins savo žinias apie lietuvių kalbos kaip paveldėtosios mokymo metodiką, praplės savo žinias apie Lietuvos ir lietuvių kalbos istoriją, socialinį gyvenimą ir šiandienos politikos aktualijas, naujausią vaikų ir paauglių literatūrą. Taip pat aiškinsis, kaip motyvuoti mokytis kalbos, mokytis skaityti, prisitaikyti prie Z kartos mokinių.

Kad paskaitos neprailgtų, dalyvės mokysis pasakoti istorijas, virtualiai vesti ekskursijas, lankysis MO muziejuje ir ekskursijoje po Vilnių, klausysis apie lietuvių tautinį kostiumą, tradicinius instrumentus, žaidimus, ratelius ir dainas. Taip pat pristatys savo lituanistines mokyklas, rūpesčius, džiaugsmus ir iššūkius, diskutuos apie savo darbo ir emigracijos patirtį, kalbos ir tapatybės išlaikymą, dvikalbystę.

Birželio 4 d., penktadienį, nuo 10 val. kviečiame dalyvauti nuotoliniame dvikalbiame moksliniame seminare „Georgo Elgerio parengtam giesmynui Geiſtliche Catholiſche Geſaͤnge (1621) – 400“. Renginį palydės virtualios parodos, skirtos giesmyno 400 metų jubiliejui, atidarymas. Išsamią programą ir pranešimų anotacijas lietuvių ir latvių kalbomis rasite priede.

Prisijungimo nuoroda > (Meeting ID: 978 5806 8950)

Programa >

Pranešimų anotacijos >

Daugiau apie renginį > 

Screenshot 2021 05 28 at 13.43.26

Neseniai dienos šviesą išvydo naujas VU Filologijos fakulteto Užsienio kalbų instituto dėstytojos Rasos Bačiulienės dvikalbis patarlių žodynas „Vilko ašara“. Leidinį sudaro lietuvių ir anglų patarlės, priežodžiai bei palyginimai, kurių pagrindinis veikėjas yra vilkas. Tai gana gudrus gyvūnas, tad ir patarlėmis dažnai perteikiamas gudrumas, suktumas, apgaulė, veidmainystė. Vilko įvaizdis pasirenkamas kalbant apie nepasotinamą alkį, ėdrumą, godumą, taip pat įsisenėjusius blogus įpročius, piktumą ir tinginystę. Kiekvienos patarlės reikšmė paaiškinta, patarlės papildytos variantais, pateikti tiesioginiai ir netiesioginiai atitikmenys anglų kalba. Pabaigoje skaitytojas ras temų rodyklę ir lietuvių bei anglų patarlių rodykles. Ši knyga puikiai tinka tiek lietuvaičiams, norintiems gražiai kalbėti gimtąja kalba ir geidaujantiems turtinti anglų kalbos žinias, tiek kitataučiams, trokštantiems šnekėti vaizdinga lietuvių kalba, taip pat mokytojams, ieškantiems papildomų ugdymo priemonių ar vertėjams, ieškantiems šmaikštaus, taiklaus ar sąmojingo posakio ir atitikmens. 

Dvikalbį žodyną puošia jaunosios menininkės Emilijos Čypaitės iliustracijos, kurios taikliai atskleidžia vilko charakterį smulkiosios tautosakos kūriniuose.

Projektą remia Lietuvos kultūros taryba

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto tarybos 2021 m. gegužės 28 d. posėdžio darbotvarkė (projektas)

Posėdis vyksta MS Teams Tarybos grupėje, pradžia – 11 val.

 1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas (5 min.).
 2. Praėjusių posėdžių protokolų (04 16, 04 30, 05 05) tvirtinimas (5 min.).
 3. Filologijos fakulteto rinkimų komisijos sudėties atnaujinimas (dekanė prof. Inesa Šeškauskienė, 5 min.).
 4. Atnaujinto Skatinimo už aukšto lygio mokslo pasiekimus tvarkos aprašo svarstymas (prof. Irina Melnikova, 15 min.).
 5. Naujo Mokslo kolegijos nario-kalbininko rinkimai (10 min.).
 6. Kandidatų siūlymai į Doktorantūros komiteto narius (10 min.).
 7. Elvyros Petrašiūnienės, Aušros Valančiauskienės, Linos Vaškevičienės, Kristinos Jakaitės-Bulbukienės, Vaidos Našlėnaitės-Eberhardt parengtos mokomosios knygos „Langas į lietuvių kalbą“ teikimas leidybai (dr. Vaida Našlėnaitė-Eberhardt, 5 min.).
 8. Studijų programų planų atnaujinimas (Klasikinė filologija (BA); Intermedialios literatūros studijos (MA)) (prodekanė doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri, 5 min.).
 9. Naujas BUS modulis „Lytis kultūroje“ (prodekanė doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri, doc. dr. Eglė Kačkutė-Hagan, 10 min.).
 10. Dėstytojų darbo laiko apskaitos tvarkos atnaujinimas (darbo grupės informacija) (prodekanė doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri, 5 min.).
 11. Dėl Medijų lingvistikos centro laikinojo vedėjo (dekanė prof. Inesa Šeškauskienė, 5 min.).
 12. Kiti klausimai. 

Gegužės 31 d., pirmadienį, nuo 11.00 val. Polonistikos centras kviečia mokytojus ir pedagogus į seminarą-dirbtuves Logopedijos metodų taikymas dirbant su dvikalbiais vaikais, turinčiais kalbos sutrikimų.

Seminarą ves Varšuvos universiteto Taikomosios polonistikos instituto specialistės: habil. dr. Natalia SIUDZIŃSKA, habil. dr. Marzena STĘPIEŃ.

Seminaras vyks nuotoliniu būdu, prisijungimo nuoroda bus atsiųsta prieš seminarą el. paštu.

Kalba: lenkų.

Programa ir registracija >

Organizatoriai:

 • Vilniaus universiteto Polonistikos centras (doc. dr. Viktorija UŠINSKIENĖ, doc. dr. Miroslav DAVLEVIČ, doc. dr. Kinga GEBEN);
 • Varšuvos universiteto Taikomosios polonistikos institutas (habil. dr. Natalia SIUDZIŃSKA, habil. dr. Marzena STĘPIEŃ).

[English below]

Šių metų liepos 25-31 dienomis vyks Aštuonioliktoji Salų kalbotyros vasaros mokykla (Academia Grammaticorum Salensis Duodevigesima)

Mokykla bus organizuojama gyvai ir nuotoliniu būdu. Kviestiniai pranešėjai skaitys paskaitas iš kalbų tipologijos: dalyvaus Walter Bisang (Mainz), Matti Miestamo (Helsinki), Simone Mattiola (Bologna), Bernhard Wälchli (Stokholm) ir kiti.

Mokyklos metu taip pat vyks pagal projektą „Baltų kalbų veiksmažodis: gramemos, kategorijos, domenai“ organizuojama konferencija „Further Perspectives on the Baltic Verb“.

Kaip įprasta, bus sudaryta galimybė Salų mokyklos dalyviams skaityti pranešimus ir kitomis temomis.

Programa >

Registracija pratęsiama iki liepos 25 d. Norinčius dalyvauti kviečiame užpildyti registracijos formą  > 

 

EN

Between July 25 and 31, 2021, the Faculty of Philology of Vilnius University is planning to hold the 18th edition of its annual summer school of linguistics (Academia Grammaticorum Salensis Duodevigesima) at Salos Manor, Municipality of Rokiškis, Lithuania. Those who would like to learn more about this event can have a look at the Salos website >

This year the Salos event will take place in hybrid mode: lectures and conference talks will mostly be held remotely, but limited participation in situ is also possible to the extent that Covid-related restrictions will allow it.

The Salos event will consist of a small summer school focusing on linguistic typology, and a project-related conference. The invited speakers at the summer school will include Walter Bisang (Mainz), Matti Miestamo (Helsinki), Simone Mattiola (Bologna), Bernhard Wälchli (Stockholm) and others. The conference, entitled Further Perspectives on the Baltic Verb, will reflect research work conducted in the framework of the research project The Baltic Verb: Grams, Categories and Domains, implemented by Vilnius University with funding from the European Social Fund (project No. 09.3.3-LMT-K-712-01-0071) under grant agreement with the Research Council of Lithuania (LMTLT).

As in previous years, we invite non-project-related talks as well, to the extent that the time-frame allows it. No participation fee will be charged, whether for remote or in situ attendance.

Programme >

Those interested in taking part in the Salos event are kindly requested to register online > Registration is open until 25th of July.

Gegužės 21 d., penktadienį, 13.00 val. kviečiame į nuotolinę paskaitą Donelaitis be Rėzos ir Neselmano – autentika ar sintetika?

Prelegentas – Masaryko universiteto Laisvųjų menų fakulteto Bendrosios kalbotyros ir baltistikos instituto docentas dr. Vaidas Šeferis.

Paskaitoje bus svarstomos dvi temos – probleminiai „Metų“ kompozicijos klausimai ir Kristijono Donelaičio biografijos pokyčiai naujų archyvinių atradimų šviesoje. Kompozicijos svarstymuose prelegentas dar kartą grįš prie jo siūlomos naujos „Metų“ interpretacijos poreikio ir pagrįstumo – kodėl Rėzos ir Neselmano siūlomi „Metų“ modeliai yra netinkami ir ką galima pasiūlyti vietoj jų? Biografinių svarstymų tikslas – pristatyti neseniai surastų, Rėzai ir Neselmanui nežinomų Kristijono Donelaičio dokumentų svarbą rašytojo biografijos kontekste bei šių atradimų lemiamą rašytojo įvaizdžio kaitą.

Teams prisijungimas >

Š. m. gegužės 20 d., ketvirtadienį, Vokiečių kalbos draugija (GfdS, Gesellschaft für deutsche Sprache e.V.) ir VU Filologijos fakulteto Vokiečių filologijos katedra organizuoja Hamburgo universiteto profesorės dr. Heike Zinsmeister ir Belqis Aimaq pranešimą „Konzeptuelle Frames als Architektur eines Online-Lernerlexikons anhand des Beispiels RUBIN für Deutsch-Dari: Möglichkeiten und Herausforderungen“.

Džiugi žinia besimokysiantiems latvių kalbos – pasirodė pirmoji lietuviams skirto latvių kalbos vadovėlio dalis. Tai bendras Baltistikos katedros dėstytojų dr. Agnės Navickaitės-Klišauskienės, dr. Vytauto Rinkevičiaus ir dr. Eglės Žilinskaitės-Šinkūnienės darbas, pavadinimu „Skaidrs! Latviešu valoda lietuviešu studentiem“ (‘Aišku! Latvių kalba lietuvių studentams’; Rīga: Latviešu valodas aģentūra, 2020. 232 p. ISBN: 9789984829807). 

„Skaidrs!“ yra įtraukus, nuotaikingas ir žaismingai Anitos Rupeikos iliustruotas vadovėlis. Jis ne tik pratimas po pratimo padeda pasiekti pradinį kalbos mokėjimo lygį, bet ir seka nuoseklią istoriją apie latvį studentą Martinį (Mārtiņš), jo draugę lietuvę Rūtą bei kitus artimuosius. Tai knyga, kurioje latviškai prabyla ir visas būrys šmaikščiai pavadintų gyvūnų (Ezītis šuvējs ‘Ežys siuvėjas’, Lapsa zvērinātā advokate ‘prisiekusioji advokatė Lapė’, Zirgs Avīžu pārdevējs ‘laikraščių pardavėjas Žirgas’ ir kt.), ir net Lietuvos bei Latvijos prezidentai. 

Nuoširdžiai sveikiname kolegas ir linkime sklandaus darbo prie antrosios dalies! 

Vadovėlis išleistas Latvijoje, jį šiuo metu įsigyti galima čia > tačiau visai netrukus bus galimybė įsigyti ir Lietuvoje, knygyne „Humanitas“.

Vadovėlio klausymo užduotis rasite >

Apie vadovėlį iš pačių autorių lūpų klausykite >  

Kitas latvistines naujienas sekite facebook

 

Lietuvos mokslo taryba pripažino finansuotinu ir iš rezervinių lėšų skyrė finansavimą mokslininkų grupės projektui „Antikinės retorikos šaltiniai“ (sutarties Nr. S-MIP-21-52, vadovė doc. dr. Audronė Kučinskienė, dalyviai doc. dr. Tomas Veteikis ir dr. Alius Jaskelevičius). Projekto trukmė – treji metai.

Seniai vyksta diskusijos dėl retorikos tekstų lietuvių kalba stygiaus, pripažįstama, kad ypač trūksta pamatinių antikinės retorikos veikalų lietuvių kalba, nes tenka kreips į šaltinius kitomis kalbomis.

Todėl projekto sumanytojai užsibrėžė ambicingą tikslą – išversti ir ištirti tris kanoninius antikinės retorikos tekstus – Aristotelio „Retoriką“, Cicerono retorikos traktatus „Brutas“ ir „Oratorius“ ir padaryti juos prieinamus įvairių disciplinų studentams bei tyrėjams. Projekto trukmė – treji metai. Per šį laiką tikimasi išleisti Cicerono „Oratorių“ atskira knyga su paraleliniu lotynišku tekstu, kitus du veikalus – elektroniniu formatu.

Gegužės 11 d., antradienį, 17.00 val. kviečiame bendruomenės narius į doc. dr. Pavel Lavrinec seminarą Tarpukario Vilniaus rusų literatūrinis gyvenimas// Русская литературная жизнь межвоенного Вильнюса.

Seminaras vyks rusų kalba.

Anotacija:

Русская литературная жизнь Вильнюса в межвоенный период (1918–1939) по своим участникам, формам литературной коммуникации, характеру литературного творчества радикально отличается от предыдущего и последующего периода. Она представляет собой особый феномен, который можно рассматривать как элемент литературы русского зарубежья и, в частности, как важнейший очаг русской литературной и культурной жизни межвоенной Польши, не уступающий Варшаве. На семинаре для обсуждения будут представлены наиболее яркие участники – немногие жители Вильнюса и в основном беженцы и эмигранты из советской Белоруссии и России от Бобруйска и Минска до Тамбовской губернии и Иркутска и наиболее важные каналы литературной коммуникации – немногие книги поэзии, периодическая печать (газеты и журналы с достаточно обильными литературными материалами) и литературные вечера, в частности, студенческого кружка «Барка поэтов» и объединения «Содружество поэтов».

Prisijungimas prie BKKI Teams grupės >

Visi norintys maloniai kviečiami prisijungti!

Nijolė 3x2 4On 13th May at 17.30 CEST, Arqus holds the webinar Ideological aspects of translation: Translation and censorship under a totalitarian regime by Nijolė Maskaliūnienė (Vilnius University). It will be broadcast live on the Arqus YouTube channel.

There are many different angles from which to approach the issue of ideology and translation. It relates to the theory of equivalence between two languages and translatability of the ST, to the theory of the norm and to the theory of cultural relevance in translation. Under certain conditions, translation may become a means of ideological manipulation – be it for the purposes to protect children from ‘improper’ influences or to protect the regime against real or imaginary threats that books by different authors pose to it.

In this lecture, Nijolė will speak about a particular ideological manipulation in the form of state censorship, focusing on the situation in Soviet Lithuania (1940–1990). The Soviet ideological system was a typical totalitarian regime, thus the analysis of censorship can be further projected on any totalitarian regime that existed or may appear in the future. We are going to discuss the goals of the Soviet censorship and criteria according to which authors and their works were selected for or excluded from translation, i.e. we will speak about preventive and repressive censorship as well as consider the role of the translator as a censor (self-censorship). The different types of censorship, i.e. based on political, religious and moral motives, will be discussed through a number of examples from the translations by such authors as Ernest Hemingway, John Steinbeck, Harriet Beecher-Stowe, Daniel Defoe, Jack Kerouac and a few others.

Gegužės 6 d., ketvirtadienį, 17.30 val. kviečiame bendruomenės narius į Latvijos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo progai skirtą paskaitą Baltų brolystė ir vienybė sovietmečiu Sibire, kuri vyks Zoom platformoje. 

Etnomuzikologė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentė dr. Gaila Kirdienė papasakos apie baltų brolystę ir vienybę sovietmečiu Sibiro lageriuose, besipriešinant režimui: dainavimą, jaunimo šokių vakarėlius, tradicines šventes ir kitokį muzikinį-kultūrinį bendravimą 1941 m. ir vėlesnėse tremtyse. Paskaitoje bus naudojami 1958–2019 m. garso ir vaizdo įrašai iš Krasnojarsko krašto, Latvijos ir Lietuvos.

Renginio prisijungimo nuoroda > 

Meeting ID: 954 7547 7667
Passcode: 055792

Informacija facebook

Skleisk žodį ir prisidėk prie geresnio lietuvių, latvių ir estų kalbų mokymo aukštosiose mokyklose! Fakulteto Užsienio kalbų institutas dalyvauja projekte QUILL (Quality in Language Learning / Kalbų mokymo(si) kokybė), kurio vienas iš tikslų yra sudaryti kuo įvairesnį atviros prieigos išteklių (užduočių, vaizdo/garso įrašų, laboratorinių darbų, testų, žaidimų ir t. t.) sąvadą, skirtą lietuvių, latvių ir estų kalbų mokymui aukštosiose mokyklose. 

Projekto koordinatoriai kreipiasi į visus aukštųjų mokyklų lietuvių, latvių ir estų kalbų dėstytojus, taikančius savo kalbų mokymo praktikoje savo pačių ar kolegų sukurtus atviros prieigos išteklius, pasidalinti turimomis nuorodomis į šaltinius su QuiLL projekto nariais.

Naudingą medžiagą siųsti el. paštu

Kviečiame skleisti žodį dalinantis šiuo video, o taip pat daugiau sužinoti apie projektą > 

DSC08626 copy

 

Ar jau imate svarstyti, ką veiksite po bakalauro studijų? O galbūt po pertraukos kyla vis daugiau minčių apie magistrantūros studijas? Kviečiame virtualiai apsilankyti VU Filologijos fakultete ir ne tik daugiau sužinoti apie magistrantūrą, bet ir patiems įsijausti į magistranto ar magistrantės amplua! 

Gegužės 5-21 dienomis kviečiame visus susidomėjusius į VU Filologijos fakulteto magistrantūros studijų pristatymą, konsultacijas ir atviras paskaitas ir seminarus.

 

 

Gegužės 5 d.:

 • 16:00–16:30 VU Filologijos fakulteto magistrantūros studijų pristatymas su prodekane doc. dr. Diana Šileikaite-Kaishauri ir akademine konsultante Aušrine Gedminaite.
 • 16:30–17:00 Konsultacijos pagal studijų programas (dalyvauja SPK atstovai, dėstytojai ir studentai).

Prisijungimo prie pristatymo nuoroda > 

Nuo gegužės 6 iki 21 d.: Atviros paskaitos ir seminarai – galimybė prisijungti prie magistrantams dėstomų paskaitų ir seminarų.

 

ATVIROS PASKAITOS:

Norėdami gauti priminimą apie paskaitą dieną prieš jai vykstant, užpildykite šią formą >

Gegužės 7 d., penktadienis

Gegužės 10 d., pirmadienis

Gegužės 11 d., antradienis

Gegužės 12 d., trečiadienis

Gegužės 13 d., ketvirtadienis

Gegužės 17 d., pirmadienis

Gegužės 18 d., antradienis

Gegužės 20 d., ketvirtadienis

 

Iki pasimatymo paskaitose!

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos