Sidebar

Š. m. gegužės 13-17 d. BKKI Skandinavistikos centre vėl lankysis Humboldt universiteto prof. ir VU Garbės daktaras Jurij K. Kuzmenko.

Profesorius tęs Runologijos kursą, pradėtą rudenį. Pirmojoje kurso dalyje dalyviai išmoko skaityti vyresniąsias runas, o šioje bus mokomasi jaunesniųjų (Vikingų epochos) runų skaitymo.

Kursas atviras visiems studentams. Jį sudaro dvi paskaitos ir trys seminarai. Užsiregistravę dalyviai kurso pabaigoje laiko įskaitą (2,5 kreditų).

Kursas bus vedamas rusų kalba su vertimu į lietuvių kalbą.

Jurij Kuzmenko yra Berlyno Humboldtų universiteto Šiaurės Europos studijų instituto (Nordeuropa-Institut) profesorius emeritas, Rusijos mokslų akademijos Kalbotyros instituto vyr. mokslo bendradarbis. Jo tyrinėjimų laukas – istorinė fonologija, istorinė gramatika, dialektologija, runologija, kalbų tipologija, kalbotyros istorija, kalbų kontaktai, taip pat senųjų kalbų paminklų studijos. Pastarąjį dešimtmetį jis taip pat vadovavo Kolos pusiasalio samių, kuriems gresia išnykimas, dokumentacijos projektui, kurį finansavo Volkswageno fondas. Yra skaitęs paskaitas Lietuvos Lenkijos, Rusijos, Vokietijos, Švedijos, Norvegijos ir kitų šalių universitetuose. Jo tyrinėjimo rezultatai paskelbti daugiau nei 130 publikacijų, tarp kurių 4 monografijos.

Kurso programa >

Vilniaus universiteto (VU) neįgaliųjų draugija kviečia visus Universiteto bendruomenės narius kartu atšvęsti draugijos dvejų metų gimtadienį. 

Gimtadienio šventė vyks gegužės 17 d. 15 val. Filologijos fakulteto 118 (V. Krėvės) auditorijoje. Joje svečius džiugins Lietuvos graikų bendruomenės vokalinis instrumentinis ansamblis „Patrida“ ir VU Filologijos fakulteto Vokiečių filologijos 4 kurso studentė Ugnė Žilytė.

Pagrindinė draugijos vykdomų veiklų idėja – sudaryti platformą, kurioje VU bendruomenės neįgalieji galėtų pasidalyti sėkmėmis ir kylančiais iššūkiais, padėti vieni kitiems bei smagiai praleisti laiką. Draugijos tikslas – suvienyti įvairias negalias turinčius VU bendruomenės narius.

Neformali draugija savo veiklą pradėjo 2017 m. Filologijos fakultete. Pirmaisiais metais į veiklą įsitraukė 12 Filologijos fakulteto studentų. Vėliau prisijungė ir kitų fakultetų (Istorijos, Filosofijos, Fizikos) studentai. Veikloje dalyvauja regos, judėjimo, klausos ir kitas negalias turintys studentai.

Savo veikloje draugija laukia kiekvieno VU bendruomenės nario. Jei norite prisijungti, susisiekite su Ugne Žilyte.

Balandžio 29–30 d. Filologijos fakultete viešėjo Amsterdamo universiteto Medijų katedros profesorius Charles’is Forceville’is. Svečias pradėjo savo vizitą Lietuvoje dviem paskaitomis, kitas aštuonias skaitys Kauno fakultete. Pagrindinė paskaitų tema – daugiaterpis (angl. multimodal) diskursas, t. y. keliomis terpėmis – kalba, garsu, vaizdu – kuriama komunikacija. Šiuolaikiniame pasaulyje, kur tiek daug vietos užima bendravimas elektroninėmis priemonėmis, vizualumas ir daugiaterpiškumas (angl. multimodality) tampa vis aktualesni.

Pirmojoje paskaitoje prof. Ch. Forceville’is pristatė pagrindines sisteminės funkcinės lingvistikos ir relevancijos teorijos prielaidas ir būdus į multimodalumą žvelgti remiantis šiomis teorijomis. Antrojoje paskaitoje profesorius aptarė Maxo Blacko interakcinę metaforos teoriją, kuria remdamasis analizavo vizualiąsias ir daugiaterpes metaforas spausdintinėje ir lauko reklamoje, kai kuriuose gerai žinomuose filmuose, tokiuose kaip „Šrekas“. Šios paskaitos – puiki proga susipažinti su tarpdisciplininiais ir itin dinamiškais vizualumo ir daugiaterpio diskurso tyrimais, kuriuose keliami klausimai tebėra netikėti, dažnai neišsprendžiami vienos disciplinos ribose, o metodika dar tik kuriama.

Prof. Ch. Forceville’is dirba Amsterdamo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Medijų katedroje. Pagrindinė tyrimų sritis – daugiaterpiškumas įvairiuose žanruose ir medijose (dokumentiniuose filmuose, animacijoje, reklamoje, komiksuose ir karikatūrose, piktogramose ir kelio ženkluose). Savo tyrimus profesorius sėkmingai integruoja į skaitomus kursus. Ch. Forceville’is yra paskelbęs straipsnių tokiuose žurnaluose kaip „Metaphor and Symbol“, „Journal of Visual Communication“, „Metaphor and the Social World“, „Public Journal of Semiotics“ ir t. t. Pagrindiniai jo didesni darbai: 1996 m. išleista knyga „Pictorial Metaphor in Advertising“ („Vaizdinė metafora reklamoje“, Routledge) ir 2009 m. su bendraautoriumi Eduardo Urios-Aparisi parengta knyga „Multimodal Metaphor“ („Daugiaterpė metafora“, Mouton de Gruyter). Šiuo metu profesorius rengia monografiją, kurioje pristatomas teorinis modelis vaizdinei ir daugiaterpei komunikacijai tirti pasitelkiant relevancijos teoriją (Oxford University Press).

Nuotrauka sumažinta 642x410

Gegužės 6 d. 9 val. fakultete prasidės tarptautinė mokomoji vertimo žodžiu programos studentų konferencija „Politikos aktualijos regione ir ES“. Joje dalyvauja ne tik mūsų fakulteto, bet ir Latvijos universiteto studentai – būsimieji konferencijų vertėjai. Konferencijos svečiai – VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų studentai. Jie skaitys pranešimus ir dalyvaus diskusijose, kurios bus verčiamos į lietuvių, latvių, anglų ir prancūzų kalbas. Renginys vyksta pagal EK Vertimo žodžiu generalinio direktorato finansuojamą projektą.

Konferencijos programa >

Gegužės 10 d. (penktadienį) 10 val. vyks bandomasis IELTS egzaminas, kurį sudarys klausymo ir skaitymo dalys (rašymo ir kalbėjimo dalių nebus). IELTS sertifikatai nebus išduodami, tačiau egzamino rezultatai kiekvienam laikiusiam asmeniškai bus išsiųsti nurodytu el. pašto adresu.

Bandomasis IELTS egzaminas vyks Filologijos fakulteto patalpose – K. Donelaičio auditorijoje. Pradžioje bus IELTS pristatymas (apie 45 min.), po to apie 2 valandas vyks egzaminas. Laikantieji bandomąjį egzaminą turėtų būti ne žemesnio nei B2 anglų k. lygio ir ne jaunesni negu 17 metų.

Pageidaujantieji laikyti bandomąjį egzaminą turėtų iki gegužės 8 d. (trečiadienio) atsiųsti savo duomenis registracijai (vardas, pavardė, paso arba asmens tapatybės kortelės Nr., el. pašto adresas) šiuo adresu: 

Bandomojo IELTS egzamino vietų skaičius ribotas, todėl registracija baigsis užsiregistravus pirmiesiems 50 kandidatų (jie gaus patvirtinimo laiškus). 

 

Britų Tarybos biuras Lietuvoje   

VU Baltijos kalbų ir kultūrų instituto Baltistikos katedra kviečia į Latvijos Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga organizuojamą Lietuvos istorijos instituto tyrėjo dr. Sauliaus Grybkausko paskaitą „Latvijos Nepriklausomybės atkūrimo link: visuomenė, kultūrinė opozicija ir nomenklatūra vėlyvuoju sovietmečiu“.

Ji vyks 2019 m. gegužės 6 d. (pirmadienį), 11.00 val. VU Filologijos fakulteto J. Balkevičiaus auditorijoje.

Paskaitoje bus nušviesta kaimyninės respublikos politinė raida 1953–1990 metais. Nors, atrodytų, visos Baltijos respublikos išgyveno panašų likimą, vis dėlto Latvijos padėtis tuo metu buvo ypatinga ir skyrėsi nuo kaimynių Lietuvos ir Estijos. Nė viena kita Baltijos respublika nepatyrė tokios intensyvios sovietizacijos kaip Latvija. Paskaitoje aptarsime, kokios priežastys ir aplinkybės lėmė išskirtinę Latvijos situaciją sovietmečiu, kokios strategijos laikėsi sovietinė latvių nomenklatūra, kokių priemonių ir iniciatyvų ėmėsi respublikos kultūrinė opozicija. Paskaitą remia Latvių kalbos agentūra.

FLF ARKSI Anglų filologijos katedra kviečia į prof. Ericos Sheen (University of York) paskaitą #MeToo Be, or Not to Be? Why do we all like Hamlet (considering how badly he treats women)?

Profesorė skaitys paskaitą balandžio 30 d. (antradienį) 15 val. K. Donelaičio aud.

Erica Sheen teaches and researches in the Renaissance and in cinema, especially American and European cinemas in the Cold War. She taught at London, Oxford, Cambridge and Sheffield Universities before joining the Department at York in 2007. Since then, she has held a Visiting Scholarship at St Johns Oxford, a Visiting Fellowship at the Harry Ransom Center, Austin; research residences at the Tamiment Library NYU, the Truman Presidential Library and the Getty Research Institute; and in 2012-13, a Leverhulme Research Fellowship. In 2013-14 she has been elected to a Research Fellowship at CAS, LMU Munich and invited to the University of Würzburg as Visiting Professor.
Her book, Shakespeare and the Institution of Theatre: the Best in this Kind (2009), is published in Palgrave's Shakespeare Studies series. Edited collections include Literature, Politics and Law in Renaissance England (with Lorna Hutson, Palgrave 2004) and The Cinema of David Lynch (with Annette Davison, Wallflower 2004). Her next book is titled Cold War Shakespeare. She is co-organiser of the Cold War Cultures network, and of the NWO-funded international network Shakespeare in the Making of Europe 2014-16.

VU biblioteka kviečia į estų tapytojų Reiu Tüür ir Peeter Krosmann parodą „Diapozityvas“. Tai – antroji bendra menininkų paroda Lietuvoje.

Paroda vyks Vilniaus universiteto bibliotekos Galerijoje (III a., Universiteto g. 3) nuo gegužės 6 iki 24 dienos. Parodos atidarymas 2018 m. gegužės 6 d. 15 val.

Diapozityvas – skaidraus pagrindo fotografinis vaizdas, skirtas žiūrėti per projektorių. Šnekamojoje kalboje šiuos atvaizdus vadiname skaidrėmis; šiandienos skaitmeniniame pasaulyje – tai šiek tiek nostalgiškas ir beveik užmirštas būdas fiksuoti atmintį. Pozityvo atvaizdas, skirtingai nei negatyvas, nepatiria ryškinimo transformacijų. Projektoriaus iš tamsos ištraukta atminties akimirka yra autentiška, paliesta tik laiko. Pasak esto menininko Reiu Tüür, diapozityvas – tai tarsi pozityvus dialogas su laiku.

P. Krosmann darbai: https://www.facebook.com/krosmann.art/

Daugiau informacijos apie parodą >

UKI Užsienio kalbų didaktikos ir tyrimų katedra kviečia į dokt. Dalios Pinkevičienės seminarą „Dvi sociolingvistinės įžvalgos: kalbinis repertuaras ir kalbinis elgesys darbe su kolegomis užsieniečiais“, vyksiantį balandžio 30 d. 15 val. Filologijos fakulteto 111 auditorijoje. Seminare siekiama supažindinti su kalbinio repertuaro sąvoka, kuri leidžia kiek kitaip, nei įprasta, pažvelgti į kalbų mokymą ir mokymąsi. Antroje seminaro dalyje, remiantis sakytinio diskurso darbo aplinkoje pavyzdžiais, bus aptariama, kaip skirtingo amžiaus ir patirties lietuviai vartoja anglų kalbą, kalbėdami su kolegomis užsieniečiais.

Seminaras vyks lietuvių kalba.

Varšuvos universiteto Taikomosios kalbotyros fakultetas ir Vilniaus universiteto FLF ARKSI Italų kalbotyros ir literatūros katedra rengia konferenciją „Trans(n)azioni: keliai, susitikimai, italų kalbos, literatūros ir kultūros istorijos“. Jos tikslas – aptarti italų kalbos, literatūros ir kultūros vaidmenį bei per šimtmečius darytą ir toliau tebedaromą įtaką už Italijos ribų. Konferencija prasidės Varšuvoje balandžio 24 d. ir tęsis Vilniuje balandžio 26–27 d. Iš daugybės Europos bei kitų universitetų atvykę mokslininkai pristatys itin turiningą programą. Konferencijos metu per lyginamąją prizmę mezgamas Italijos ir „kitų” dialogas, pasitelkiant kelionių įspūdžius, migraciją, tremtį, taip pat, lyginant lingvistines-literatūrines ir istorines-politines sistemas, parodoma, kaip Italija vertina „kitus” ir kaip „kiti” vertina Italiją; diskutuojama ir apie italų kalbą kaip lingvistinio-kultūrinio tarpininkavimo priemonę per volgarizzamenti, vertimus, propagandą bei apie italų kalbą kaip studijų objektą per jos dėstymą bei docufiction. Konferencijos darbai bus apibendrinti straipsnių rinkinyje.

Daugiau informacijos apie konferenciją ir programa >

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Valstybingumo erdvėje 2019 m. balandžio 18 d. vyko Šeštasis tarpdalykinis diasporos tyrėjų seminaras. Seminare skirtingų sričių mokslininkai pasakojo apie atliktus tyrimus, dalijosi mintimis apie medžiagos rinkimo ir archyvų kaupimo iššūkius. Seminare pranešimus skaitė Lituanistinių studijų katedros dėstytojos dr. Eglė Gudavičienė ir dr. Kristina Jakaitė-Bulbukienė.

Seminaro pabaigoje buvo pristatomas dokumentinis Ramunės Rakauskaitės filmas „Kelionės namo“ apie JAV gyvenusių lietuvių grįžimus į sovietinę Lietuvą. Filmas įdomus, dramatiškas, niekada nematyti vaizdai iš Vilniaus – tiek degančio Vilniaus, tiek pabėgėlių skudurais aprištomis kojomis, tiek dipukų stovyklų Vokietijoje, o ir žmonės, kurie pasakoja apie patirtį į Sovietinėje Lietuvoje, įdomūs. Rekomenduojame! 

Filmas rodomas kino teatruose Ji taip pat (mokamai) galite peržiūrėti čia >

Egle Gudaviciene

Mielieji,

nuoširdžiai sveikinu Jus ir Jūsų artimuosius su šv. Velykom! Linkiu visiems šviesos, šilumos, susiklausymo ir meilės. Tegul ši graži pavasario šventė įkvepia naujoms idėjoms ir naujiems darbams.

VU Filologijos fakulteto dekanė profesorė Inesa Šeškauskienė

Pavas kaime abrik 180423

Brangūs Fakulteto bendruomenės nariai, 

balandžio 24–25 d. vyks pretendentų į Filologijos fakulteto profesoriaus vietas akademinės paskaitos:

  • Balandžio 24 d., trečiadienį, 15 val. V. Krėvės aud. doc. dr. Jurgis Pakerys skaitys paskaitą „Baltų kauzatyvinių konstrukcijų klausimai“
  • Balandžio 25 d., ketvirtadienį, 15 val. V. Krėvės aud. doc. dr. Loreta Vaicekauskienė skaitys paskaitą „Socialiniai lietuvių kalbos aspektai ir kontekstai. Kritinė perspektyva“

Kviečiame visą Fakulteto bendruomenę – dėstytojus ir studentus – aktyviai dalyvauti. Pusvalandis bus skirtas klausimams, atsakymams, diskusijai.

Gerbiami Filologijos fakulteto bendruomenės nariai, informuojame, kad 2019 m. balandžio 24 d. ir 25 d. vyks pretendentų į Filologijos fakulteto profesoriaus vietas akademinės paskaitos:

 

Balandžio 24 d., trečiadienį 15 val. V. Krėvės auditorijoje 

  •  Doc. dr. Jurgis Pakerys. Baltų kauzatyvinių konstrukcijų klausimai

 

Balandžio 25 d., ketvirtadienį 15 val. V. Krėvės auditorijoje

  •  Doc. dr. Loreta Vaicekauskienė. Socialiniai lietuvių kalbos aspektai ir kontekstai. Kritinė perspektyva

 

Kviečiame Filologijos fakulteto bendruomenę – dėstytojus ir studentus – aktyviai dalyvauti. Pusvalandis bus skirtas klausimams, atsakymams, diskusijai.

 

FilF Priėmimo-atestacijos komisija

Pagal ERASMUS dėstytojų mainų programą balandžio 8–12 d. VU Filologijos fakultete viešėjo ir paskaitas skaitė Gardino Jankos Kupalos vardo valstybinio universiteto profesorė Tatjana Avtuchovič. Profesorė išdėstė ekfrazės istoriją ir teoriją rusų ir pasaulio literatūroje, iliustravo ekfrazės poetiką, nagrinėdama Josifo Brodskio ir Boriso Pasternako eilėraščius. Studentų ir dėstytojų atsiliepimai apie išklausytas paskaitas puikūs.

Puslapis 4 iš 42
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos