Sidebar

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Valstybingumo erdvėje 2019 m. balandžio 18 d. vyko Šeštasis tarpdalykinis diasporos tyrėjų seminaras. Seminare skirtingų sričių mokslininkai pasakojo apie atliktus tyrimus, dalijosi mintimis apie medžiagos rinkimo ir archyvų kaupimo iššūkius. Seminare pranešimus skaitė Lituanistinių studijų katedros dėstytojos dr. Eglė Gudavičienė ir dr. Kristina Jakaitė-Bulbukienė.

Seminaro pabaigoje buvo pristatomas dokumentinis Ramunės Rakauskaitės filmas „Kelionės namo“ apie JAV gyvenusių lietuvių grįžimus į sovietinę Lietuvą. Filmas įdomus, dramatiškas, niekada nematyti vaizdai iš Vilniaus – tiek degančio Vilniaus, tiek pabėgėlių skudurais aprištomis kojomis, tiek dipukų stovyklų Vokietijoje, o ir žmonės, kurie pasakoja apie patirtį į Sovietinėje Lietuvoje, įdomūs. Rekomenduojame! 

Filmas rodomas kino teatruose Ji taip pat (mokamai) galite peržiūrėti čia >

Egle Gudaviciene

Mielieji,

nuoširdžiai sveikinu Jus ir Jūsų artimuosius su šv. Velykom! Linkiu visiems šviesos, šilumos, susiklausymo ir meilės. Tegul ši graži pavasario šventė įkvepia naujoms idėjoms ir naujiems darbams.

VU Filologijos fakulteto dekanė profesorė Inesa Šeškauskienė

Pavas kaime abrik 180423

Brangūs Fakulteto bendruomenės nariai, 

balandžio 24–25 d. vyks pretendentų į Filologijos fakulteto profesoriaus vietas akademinės paskaitos:

 • Balandžio 24 d., trečiadienį, 15 val. V. Krėvės aud. doc. dr. Jurgis Pakerys skaitys paskaitą „Baltų kauzatyvinių konstrukcijų klausimai“
 • Balandžio 25 d., ketvirtadienį, 15 val. V. Krėvės aud. doc. dr. Loreta Vaicekauskienė skaitys paskaitą „Socialiniai lietuvių kalbos aspektai ir kontekstai. Kritinė perspektyva“

Kviečiame visą Fakulteto bendruomenę – dėstytojus ir studentus – aktyviai dalyvauti. Pusvalandis bus skirtas klausimams, atsakymams, diskusijai.

Gerbiami Filologijos fakulteto bendruomenės nariai, informuojame, kad 2019 m. balandžio 24 d. ir 25 d. vyks pretendentų į Filologijos fakulteto profesoriaus vietas akademinės paskaitos:

 

Balandžio 24 d., trečiadienį 15 val. V. Krėvės auditorijoje 

 •  Doc. dr. Jurgis Pakerys. Baltų kauzatyvinių konstrukcijų klausimai

 

Balandžio 25 d., ketvirtadienį 15 val. V. Krėvės auditorijoje

 •  Doc. dr. Loreta Vaicekauskienė. Socialiniai lietuvių kalbos aspektai ir kontekstai. Kritinė perspektyva

 

Kviečiame Filologijos fakulteto bendruomenę – dėstytojus ir studentus – aktyviai dalyvauti. Pusvalandis bus skirtas klausimams, atsakymams, diskusijai.

 

FilF Priėmimo-atestacijos komisija

Pagal ERASMUS dėstytojų mainų programą balandžio 8–12 d. VU Filologijos fakultete viešėjo ir paskaitas skaitė Gardino Jankos Kupalos vardo valstybinio universiteto profesorė Tatjana Avtuchovič. Profesorė išdėstė ekfrazės istoriją ir teoriją rusų ir pasaulio literatūroje, iliustravo ekfrazės poetiką, nagrinėdama Josifo Brodskio ir Boriso Pasternako eilėraščius. Studentų ir dėstytojų atsiliepimai apie išklausytas paskaitas puikūs.

2019 m. balandžio 9 d. Vilniaus universiteto Filologijos fakultete (VU FLF) vyks Vertimo studijų katedros kartu su Europos Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato Lietuvių kalbos departamentu organizuojamas vertimo seminaras „Kelias į stebuklingų tekstų šalį“. 

Šis vertimo seminaras yra skirtas užsienio kalbų ir lietuvių kalbos mokytojams. Jame dalyvaus daugiau kaip 60 mokytojų iš 49 mokyklų visoje Lietuvoje.

Seminaro pranešimus skaitys ir diskusijoms vadovaus VU FLF dėstytoja Agnė Zolubienė, profesorė Nijolė Maskaliūnienė, rašytojas ir vertėjas Laurynas Katkus, Europos Komisijos Lietuvių kalbos departamento vertėjas Jonas Morkus ir Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje atstovas Egidijus Zaikauskas.

Seminaro programą rasite čia >

 

2019 m. balandžio 6 d. Vilniaus universiteto Filologijos fakultete vyks Lietuvos vokiečių kalbos mokytojų asociacijos (LDV) metinė konferencija ir visuotinis narių susirinkimas. 

Konferenciją rengia Lietuvos vokiečių kalbos mokytojų asociacija, bendradarbiaudama su VU Filologijos fakultetu, Goethe‘s institutu, DAAD (Vokietijos akademinių mainų tarnyba), kitomis įstaigomis ir įmonėmis.

Šių metų konferencijos tema yra „Intelligentes Lehren und Lernen“ – „Sumanusis mokymas(is)“. Programoje numatyti LDV narių ir svečių pranešimai bei kūrybinės dirbtuvės. 

Konferencijoje pranešimus skaitys ir VU FilF BKKI Vokiečių filologijos dėstytojai – LDV nariai. VU germanistės ir germanistai kalbės apie vokiečių kalbos matomumą Lietuvos žiniasklaidoje, išmaniuosius įrankius, tinkamus taikyti mokant(is) vokiečių kalbos, integruotą kalbos ir dalyko mokymą(si), vokiečių filologijos studijų galimybes ir vokiečių kalbos mokytojų rengimą Vilniaus universitete. 

Nebūtų vaikų literatūros, nebūtų folologų. Nebūtų filologų – nebūtų Filologijos fakulteto. Tarptautinė vaikų knygos diena pasaulyje švenčiama nuo 1967 metų. Jos iniciatorė ir organizatorė – Tarptautinė vaikų literatūros asociacija, arba tiksliau – Tarptautinė vaikų knygos taryba, IBBY (International Board on Books for Young people). Šios organizacijos padaliniui Lietuvoje dvidešimt šešerius metus vadovavo Filologijos fakulteto docentas Kęstutis Urba. Praėjusių metų pabaigoje šias pareigas perėmė fakulteto absolventė rusistė Inga Mitunevičiūtė.

Tarptautinę vaikų knygos dieną švęsti buvo pasirinkta Hanso Christiano Anderseno gimimo dieną – balandžio 2-ąją. Ta proga kuriamas plakatas ir rašomas kreipimasis, kurio adresatas yra ir skaitantys vaikai, ir suaugusieji. Tokią garbę 2019 metais laimėjo IBBY Lietuvos skyrius, plakatą sukurti patikėta garsiausiam vaikų knygos kūrėjui Kęstučiui Kasparavičiui. (Plakato dizainerė Deimantė Rybakovienė.)

Plakatas, kreipimasis, taip pat bukletas su kreipimosi tekstu, išverstu į oficialias IBBY kalbas – anglų, vokiečių, prancūzų ir ispanų, iškeliavao į daugiau kaip 80 pasaulio šalių. Buklete pateikta ir glaustų žinių apie mūsų šalį. Nėra abejonių, jog šiemet milijonai pasaulio vaikų, o gal ir nemažai suaugusiųjų pirmą kartą išgirs Lietuvos vardą.

Dauguma IBBY skyrių kreipimosi tekstą pateikia anglų kalba, o tada sekretoriatas organizuoja jo vertimą į kitas kalbas. Doc. K. Urba pasirūpino, kad tekstas tiesiogiai iš lietuvių į visas keturias užsienio kalbas būtų išverstas Lietuvoje – Filologijos fakulteto dėstytojų pajėgomis. Kolegės Daina Valentinavičienė, Carmen Caro Dugo, Liucija Černiuvienė  ir Lina Plaušinaitytė profesionaliai išvertė šį trumpą, bet mums labai reikšmingą tekstą. Dėkojame vertėjoms ir visiems kolegoms, kurie prie to darbo prisidėjo.

Plakatas ir tekstas publikuotas tarptautiniame IBBY žurnale “Bookbird”. Bukletą galite peržiūrėti čia >

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Lituanistinių studijų katedros dėstytoja Aurelija Kaškelevičienė, daug metų dirbanti lietuvių kalbos lektore Helsinkio universitete, apdovanota Užsienio reikalų ministerijos garbės ženklu „Lietuvos diplomatijos žvaigždė“. Apdovanojimas skirtas už lietuvybės puoselėjimą, lietuvių kultūros ir istorijos garsinimą. 

54214992 2107101982716749 7068777851452915712 n

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto tarybos 2019 m. kovo 29 d. posėdžio darbotvarkė (projektas). Posėdis vyksta Jono Balkevičiaus auditorijoje, pradžia – 11 val.

 1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas ( dr. Meilutė Ramonienė, 2 min.).
 2. Praėjusių posėdžių protokolų tvirtinimas ( dr. Meilutė Ramonienė, 2 min.).
 3. Fakulteto pajamų ir išlaidų metinės sąmatos įvykdymo ataskaitos.
 4. Dekano pateiktos Fakulteto veiklos metinės ataskaitos svarstymas, tvirtinimas ir teikimas Rektoriui išvados dėl Fakulteto veiklos plano įgyvendinimo.
 5. Bakalauro studijų programos „Skandinavistika (suomių ir švedų)“ peržiūrėto plano tvirtinimas; (pristato prodekanė doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri).
 6. Studijų programų planų, pertvarkytų 5 kr. kartotiniu principu, tvirtinimas (pristato prodekanė doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri):
  • bakalauro studijų programa „Klasikinė (lotynų ir senovės graikų) filologija“;
  • magistro studijų programa „Klasikinės studijos“;
  • magistro studijų programa „Intermedialios literatūros studijos“;
  • magistro studijų programa „Semiotika“
 7. Literatūrologijos SPK sudėties atnaujinimas (vieno nario statuso pasikeitimas) (pristato dr. Jūratė Levina):
  • Dr. Jūratė Levina (pirmininkė)
  • Doc. dr. Darius Kuolys
  • Prof. dr. Dainora Pociūtė
  • Prof. dr. Brigita Speičytė
  • Prof. dr. Paulius Vaidotas Subačius
  • Prof. habil. dr. Arūnas Sverdiolas
  • Doc. dr. Rita Tūtlytė
  • Studentų atstovai: 2 studentų atstovai
  • Socialiniai partneriai:
  • Giedrė Kadžiulytė (leidykla „Apostrofa“), dr. Mindaugas Kvietkauskas (LR Kultūros ministerija)
 8. Egzaminų sesija studentams, išvykstantiems vasarą pagal "Work & Travel" ir panašias programas. (pristato prodekanė doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri).
 9. VU Filologijos fakulteto dėstytojų darbo laiko apskaitos patikslinimai (paskaitų ir seminarų be kitų užsiėmimų koeficientai, minimalūs studentų srautai ir kt.) (pristato prodekanė doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri).
 10. Dėl Loretos Vilkienės, Lauros Vilkaitės-Lozdienės ir Justinos Bružaitės-Liseckienės parengtos studijos „Lietuvių kalba Vilniaus lietuviškose, lenkiškose ir rusiškose gimnazijose: mokėjimo kokybė, kalbinės nuostatos ir motyvacija“ teikimas leidybai (pristato prof. dr. Meilutė Ramonienė).
 11. TKI docentės dr. Kingos Geben mokymo priemonės „Współczesny język polski. Swoistość języka polskiego na Litwie“ (liet. Šiuolaikinė lenkų kalba. Lenkų kalbos Lietuvoje specifika) teikimas leidybai (pristato prof. dr. Meilutė Ramonienė).
 12. Studijų įmokos mažinimas (pristato prodekanė doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri).
 13. Kiti klausimai. 

Kovo 22 d. 11 val. Vilniaus universiteto Filologijos fakultete vyko Tarptautinė rusų kaip užsienio kalbos olimpiada. Joje dalyvavo geriausi 22 mokiniai iš įvairių Lietuvos mokyklų, perėję mokyklų ir rajonų etapus.

Olimpiadą organizuoja Sankt Peterburgo universitetas ir Lietuvos rusų kalbos (užsienio) mokytojų asociacija.

DSC 1891

Kovo 21–24 dienomis Lietuva grįžta į tarptautinę Leipcigo knygų mugę, kurioje be į vokiečių kalbą išversto I. Simonaitytės romano „Vilius Karalius“, M. Petuchausko atsiminimų „Santarvės kaina“ ir U. Radzevičiūtės romano „Kraujas mėlynas“, Lietuvai atstovaus ir Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto dėstytojos Rasos Bačiulienės neseniai Londone Excellence Awards 2019 nominuota keturių dvikalbių patarlių žodynų serija „Kol gyveni, tol ir mokaisi“. Lietuvių–vokiečių patarlių leidinys „Kol gyveni, tol ir mokaisi. Deutsch-Litauische Sprichwörter. Der Mensch lernt, solange er lebt“ jau įtrauktas ir į Vokietijos Nacionalinės bibliotekos fondus.

Knygas iliustravo vaikai iš Lietuvos, Didžiosios Britanijos ir Vokietijos mokyklų, specialiųjų ugdymo centrų ir vaikų namų. Šie leidiniai yra tarptautinio patarlių projekto „Kol gyveni, tol ir mokaisi" rezultatai. Projekte dalyvauja įvairių tautybių ir įvairaus amžiaus moksleiviai bei vaikai iš įvairių socialinių sluoksnių.

Lietuva Leipcigo mugėje itin sėkmingai dalyvavo išskirtinėmis viešnios teisėmis 2017 metais, o dabar toliau sėkmingai tęsia suintensyvėjusį bendradarbiavimą su Austrijos, Šveicarijos ir Vokietijos leidėjais. O šūkis „Pasakojimas tęsiasi“ tapo nuosekliu Lietuvos literatūros įsitvirtinimo vokiškoje kultūrinėje erdvėje leitmotyvu ir principu.

4 patarliu serija

Kovo 20 diena yra žinoma ir kaip tarptautinė Frankofonijos diena. Visame pasaulyje, kur tik yra frankofonų ir frankofilų, ne tik tą dieną, bet kartais ir visą kovo mėnesį vyksta įvairūs renginiai, kuriais atkreipiamas dėmesys į prancūzų kalbą. Mat ši kalba yra gimtoji dviem šimtams milijonų pasaulio gyventojų, o ją moka aštuoni šimtai milijonų žmonių septyniasdešimtyje pasaulio šalių.

Jau penkerius metus iš eilės Filologijos fakulteto Prancūzų filologijos katedra ta proga organizuoja renginius, kuriuose dalyvauja ne tik prancūzų filologijos, bet ir kitų programų studentai. Šiemet ypač reikia pasidžiaugti UKI anglų-prancūzų programos studentais, kurie aktyviai dalyvavo tiek prancūzų kalbos diktanto konkurse, tiek Paulio Verlaine‘o (šiemet literatūros pasaulis mini šio poeto 175-ąsias gimimo metines) poezijos skaitovų konkurse, tiek šio poeto poezijos vertimo į lietuvių kalbą konkurse.

Diktanto konkurse dalyvavo dvi grupės studentų, suskirstytų pagal A2 ir B2 lygius. Jo tekstą parengė katedros lektorė Lina Perkauskytė. A2 lygio studentams diktantą diktavo Lina Perkauskytė, o B2 lygio studentams – lektorė iš Belgijos Stephanie Crêteur.

Tarp A2 lygio studentų prizinės vietos pasiskirstė taip: Justė Marija Lemke (skandinavų filologijos 3 k. studentė) – 1 vieta, Monika Ignatavičiūtė (Vertimo 1 k. studentė) – 2 vieta, Aušrinė Vilčinskaitė (prancūzų filologijos 1 k. studentė) – 3 vieta. Tarp B2 lygio studentų stipriausia buvo UKI anglų ir kitos užsienio kalbos (prancūzų) 2 k. studentė Augustė Deniušytė, antroji vieta atiteko prancūzų filologijos 3 k. studentei Dovilei Keraitei, o trečiąją vietą pelnė prancūzų filologijos 3 k. studentė Greta Labeikytė. Čia reikia pridurti, kad diktanto konkurso stipriausių grupėje visuomet dalyvauja (tiesa, be konkurencijos) ir prof. G. Dručkutė, kuri šįkart padarė tik vieną klaidą.

Skaitovų konkurse geriausiai pasirodė UKI anglų ir kitos užsienio kalbos (prancūzų) pirmakursis Gabrielius Andrijauskas, antrąją vietą pelnė klasikinės filologijos antrakursis Lukas Bieliauskas, trečioji vieta atiteko UKI anglų ir kitos užsienio kalbos (prancūzų) antrakursei Augustei Deniušytei.

P. Verlaine‘ eilėraščio „Colloque sentimental“ („Sentimentalus pašnekesys“) vertimo konkurse nugalėtoja tapo UKI anglų ir kitos užsienio kalbos (prancūzų) ketvirtakursė Julija Gulbinovičiūtė. Antroji vieta teko vertimo programos studentui Pauliui Stasiūnui, trečioji – klasikinės filologijos II kurso studentui Lukui Bieliauskui. Paskatinamoji premija buvo skirta Filosofijos fakulteto studentei Emai Šumskytei. Visų konkursų prizininkai apdovanoti Prancūzų instituto dovanomis.

 

Skaitytojų dėmesiui siūlome P. Verlaine‘o eilėraščio „Colloque sentimental“ J. Gulbinovičiūtės vertimą. 

COLLOQUE SENTIMENTAL

Dans le vieux parc solitaire et glacé
Deux formes ont tout à l'heure passé. 

Leurs yeux sont morts et leurs lèvres sont molles,
Et l'on entend à peine leurs paroles. 

Dans le vieux parc solitaire et glacé
Deux spectres ont évoqué le passé.

- Te souvient-il de notre extase ancienne?
- Pourquoi voulez-vous donc qu'il m'en souvienne? 

- Ton coeur bat-il toujours à mon seul nom?
Toujours vois-tu mon âme en rêve? - Non. 

Ah ! les beaux jours de bonheur indicible
Où nous joignions nos bouches ! - C'est possible. 

- Qu'il était bleu, le ciel, et grand, l'espoir !
- L'espoir a fui, vaincu, vers le ciel noir.

Tels ils marchaient dans les avoines folles,
Et la nuit seule entendit leurs paroles.

SENTIMENTALUS PAŠNEKESYS 

Vienišam senam parke žiemą šaltą
Du siluetai prasilenkė kartą. 

Akys bedvasės, bet lūpos švelnios,
Žodžių jų išgirst nieks nenusipelnė

Vienišam senam parke žiemą šaltą
Dvi vėlės prisiminė praeitį nekaltą. 

– Mūsų laimę prarastą ar jau užmiršai?
– Kodėl prisimint manęs to prašai? 

– Ar vis daužos širdis tau minint mane?
Ar vaidenas dvasia mano tavajam sapne? – Ne. 

Kokia laime neapsakoma tos dienos sruvo
Lūpoms mūs susijungus. – Kas buvo – pražuvo.

– Buvo viltys kaip dangaus mėlynė bekraštė!
– Taip į dangų tamsų jos ir išsilakstė. 

Ir žengė jie taip – petys petin,
Jų žodžiams aidint tamsion naktin. 

Iš prancūzų kalbos vertė Julija Gulbinovičiūtė

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Doktorantūros komiteto 2019 m. kovo 22 d. posėdžio darbotvarkė (projektas).

Posėdis vyksta Jono Balkevičiaus auditorijoje, pradžia – 11 val.

 1. Talino universiteto doktorantūros organizavimo patirtis, prof. Anna Verschik 
 2. ES doktorantų atestacija.
 3. Jungtinės VU ir LLTI Humanitarinių mokslų srities Filologijos krypties II k. doktorantės Magdalenos Slavinskos atestacija.
 4. Dėl papildomų 3 kreditų skyrimo už bendruosius doktorantų gebėjimus.
 5. Doktorantų mobilumo klausimas.
 6. Dėl stojimo komisijų sudarymo.
 7. Dėl baltistų siūlymų (Baltistikos katedros protokolo 2019-02-21 Nr. 18-2 išrašas):
  1. siūlyti, kad į reikalavimų doktorantams sąrašą būtų įtraukta mokslinė bei kultūrinė veikla ir įskaitomas stendinis dalyvavimas konferencijoje;
  2. siūlyti, kad priimant į Doktorantūrą būtų išlaikyta pusiausvyra tarp fundamentinių ir taikomųjų mokslų.
 8. Dėl papildomų reikalavimų konkursinei eilei patikslinti surinkus vienodą balų skaičių. 
 9. Dėl LLTI –VU doktorantės Jurgos Dzikaitės studijų plano koregavimo (prašymas yra).
 10. Dėl VU KnF doktorantės Giedrės Buivytės prašymo tikslinti disertacijos temą. 
 11. Kiti klausimai.

2019 m. kovo 13–15 d. Vilniaus universiteto Filologijos fakultete (VU FLF) vyko jubiliejinė XXX Lietuvos mokinių lenkų kalbos olimpiada, skirta 450-osioms Liublino unijos metinėms paminėti. 

„Be galo džiaugiamės, kad jubiliejinė olimpiada vyksta senajame Vilniaus universitete, kuriame mokėsi daugybė žymiausių lietuvių ir lenkų poetų, rašytojų bei mokslininkų“, – sakė VU FLF Baltijos kalbų ir kultūrų instituto Polonistikos centro profesorė Kristina Rutkovska.

Olimpiados dalyvius taip pat pasveikino VU FLF dekanė profesorė Inesa Šeškauskienė ir studijų prodekanė Diana Šileikaitė-Kaishauri.

Olimpiadoje dalyvavo dvidešimt geriausių 11–12 klasių mokinių iš Vilniaus miesto ir Vilniaus, Trakų, Šalčininkų ir Švenčionių rajonų mokyklų, laimėjusių mokyklų ir rajonų atrankos etapus. Olimpiadą organizuoja VU FLF Baltijos kalbų ir kultūrų instituto Polonistikos centras ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.

Olimpiados tikslas – skatinti gabius mokinius domėtis lenkų kalba ir literatūra, lenkų kultūros raida, lenkų ir lietuvių kultūriniais ryšiais. Taip pat siekiama populiarinti humanitarinius mokslus. 

Marian Paluszkiewicz, Kurier Wilenski nuotr.

14 marca olimpiada 1

Tarptautinis JAV Čikagos architektūros ir dizaino muziejus ATHENAEUM, turintis savo padalinius Dubline (Airijoje) ir Atėnuose (Graikijoje), bendradarbiaudamas su Europos meninio dizaino ir urbanistinių studijų centru, jau kelis dešimtmečius rengia visame pasaulyje plačiai žinomus ir pripažintus globalius kasmetinius naujausių architektūros kūrinių konkursus. Kiekvienais metais šis Čikagos muziejus išleidžia ir apdovanotiems architektūros bei urbanistikos projektų viešinimui skirtą knygą. 

ATHENAEUM architektūros ir dizaino muziejaus rengiamas tarptautinio konkurso vertinimas ypatingas tuo, kad pagal konkurso sąlygas vertinimui kasmet kviečiami vis kitos šalies architektūros meno žinovai. 2019 metų geriausius architektūros meno projektus iš 350 konkursui pateiktų darbų, reprezentuojančių daugiau nei 40 šalių, atrinko kovo mėnesį posėdžiavusi architektūros ekspertų žiuri, tarp kurios narių – Filologijos fakulteto profesorius dr. Almantas Samalavičius.

ATHENAEUM steigėjas ir prezidentas yra architektas, architektūros kritikas, dailininkas ir rašytojas, buvęs Ilinojaus technologijos instituto profesorius Christian Narkiewiczius-Laine, kuris jau kelerius metus bendradarbiauja su Fakulteto profesoriumi Almantu Samalavičiumi. Dėka šių dalykinių ryšių, šiais metais tapti šio prestižinio konkurso vertinimo komisijos nariais buvo pakviesti lietuvių architektai ir architektūros kritikai. 

Jau dešimtus metus iš eilės Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto mokslininkai bendradarbiaudami su Lietuvos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija bei Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru rūpinasi Lietuvių kalbos ir literatūros Lietuvos ir užsienio lietuviškųjų mokyklų olimpiados organizavimu: rengia olimpiados užduotis, vertina jų atlikimą ir išrenka olimpiados nugalėtojus. Šiemet jubiliejinė olimpiada, kasmet sutraukianti apie pusantro šimto moksleivių, lydimų savo mokytojų iš Lietuvos ir užsienio, vyks kovo 8–9 dienomis Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje.

Olimpiados vertinimo komisijai vadovauja Literatūros, kultūros ir vertimo tyrimų instituto profesorė Dainora Pociūtė. Sykiu su Baltijos kalbų ir kultūrų instituto profesore Daiva Sinkevičiūte ji rengia ir olimpiados užduotis.

Vertinimo komisijos nariai yra Literatūros, kultūros ir vertimo tyrimų instituto mokslininkai doc. dr. Regimantas Tamošaitis, asist. dr. Neringa Klišienė, Baltijos kalbų ir kultūrų instituto doc. dr. Vytautas Rinkevičius, Taikomosios kalbotyros instituto doc. dr. Vilma Zubaitienė ir asist. dr. Erika Jasionytė-Mikučionienė.

IMG 20190308 110456

Paskelbtas prestižinės tarptautinės Londono knygų mugės „International Excellence Awards 2019“ kandidatų sąrašas. Jame Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto dėstytojos Rasos Bačiulienės projektas „Kol gyveni, tol ir mokaisi“ nominuotas kategorijoje „The Educational Learning Resources“ kartu su projektu iš JAV leidyklos „Bookful by Inception“ ir Pietų Afrikos leidyklos „Virtual Reading Gym“. 

„International Excellence Award 2019“ apdovanojimai rengiami jau šeštąjį kartą bendradarbiaujant su Jungtinės Karalystės leidėjų asociacija. Apdovanojimai teikiami septyniolikoje kategorijų, kurias atstovauja geriausi leidybos ambasadoriai, novatoriški leidiniai ir iniciatyvos. Kiekvienoje apdovanojimo kategorijoje teisėjų grupę sudarė šio sektoriaus ekspertai. Septyniolikoje kategorijų varžėsi net 26 šalys.

Rasos Bačiulienės inicijuotas projektas „Kol gyveni, tol ir mokaisi“ įvertintas už tai, kad įtraukė tautines mažumas, socialiai pažeidžiamus jaunuolius ir jaunus individus, turinčius negalią ar kitus specialiuosius poreikius, iš Lietuvos, Jungtinės Karalystės, Vokietijos ir Norvegijos.

Londono knygų mugė, vyksianti kovo 12–14 d., yra viena didžiausių ir ekspertų laikoma antra pagal svarbą pasaulyje. Šiais metais mugėje dalyvauja beveik 60 šalių iš visų kontinentų ir daugiau nei 2000 leidyklų bei spaustuvių. 

Kviečiame dalyvauti senosios raštijos tyrėjams skirtame seminare „Senųjų lietuviškų tekstų rengimas mokslo tyrimams“, kuris vyks 2019 m. lapkričio 28–29 dienomis Vilniaus universiteto Filologijos fakultete. 

Numatomas dviejų dalių seminaras: rytiniai konferencijos pranešimai ir popietinės XML-TEI praktinės dirbtuvės.

Siūlomos pranešimų kryptys:

 • esamų duomenų bazių pristatymas;
 • suskaitmenintais tekstais paremti tyrimai;
 • senųjų tekstų skaitmeninimo patirtis kitose šalyse.

 

Dalyvavimas seminare yra nemokamas. Seminaro kalbos – lietuvių, anglų, vokiečių. Renginio vieta – VU Filologijos fakultetas (Universiteto g. 5). 

Numatoma pranešimų trukmė – 20 min. Pranešėjų registracija vyks iki birželio 1 d., dalyvavimą patvirtinsime iki birželio 30 d. 

Užpildytas paraiškos formas prašome siųsti adresu  

 

Organizatorės:

 • Gina Kavaliūnaitė-Holvoet
 • Birutė Kabašinskaitė
 • Ernesta Kazakėnaitė

Making Old Lithuanian Texts Usable for Research

We would like to invite you to take part in a seminar intended to bring together researchers working with Old Lithuanian texts. Its working title is Making Old Lithuanian Texts Usable for Research, and it is scheduled to take place at Vilnius University, Faculty of Philology, on November 28 and 29, 2019. 

The seminar will consist of two kinds of activity: we will have conference papers in the morning and a practical XML-TEI workshop in the afternoon.

We suggest the following general topics for papers:

 • Presentation of existing data bases;
 • Research carried out using digitalized Old Lithuanian texts;
 • Experience with digitalizing old texts in other language areas.

 

No participation fee will be charged. The working languages will be Lithuanian, English and German. 

The time limit for presentations is 20 minutes. The venue is Vilnius University, Faculty of Philology (Universiteto Str. 5).

The deadline for registration is June 1, acceptanceof proposals will be confirmed by June 30. 

Please send your completed registration form to  

The organizers:

 • Gina Kavaliūnaitė-Holvoet
 • Birutė Kabašinskaitė
 • Ernesta Kazakėnaitė
Puslapis 2 iš 38
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos