Sidebar

Bendros naujienos

Baneris-LT.png

 

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Baltijos kalbų ir kultūrų institutas, Mikalojaus Koperniko universiteto Kitabistikos tyrimų centras ir Lietuvių kalbos institutas kviečia dalyvauti tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Kitabistika – tyrimų metodologija ir šaltinių publikavimas, skirtoje paminėti 55-ąsias prof. Antono Antonovičiaus (1910–1980) monografijos „Baltarusių tekstai, rašyti arabų rašmenimis, ir jų grafikos bei ortografijos sistema“ (1968) išleidimo metines ir prof. Valerijaus Čekmono (1937–2004) 85-ąsias gimimo metines.

Konferencija vyks 2023 m. spalio 5–6 d. Vilniaus universiteto Filologijos fakultete (Universiteto g. 3, Vilnius).

Konferencijos tikslas ‒ suburti mokslininkus dialogui ir diskusijai, siekiant tęsti ir plėtoti iškilių profesorių A. Antonovičiaus ir V. Čekmono pradėtus tyrimus.


Siūlomos pranešimų temos:


 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės totorių kultūros paveldas;
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės raštijos paveldas;
 • Lenkų ir baltarusių kalbų teritorinė, tarminė ir socialinė įvairovė;
 • Kalba ir visuomenė;

Pranešimų trukmė:


 • Žodinių pranešimų trukmė – 20 min.
 • Plenarinių pranešimų trukmė ‒ 30 min.

Konferencijos kalbos


 • Lietuvių, anglų, lenkų, baltarusių ir rusų.

Svarbios datos:


 • Dalyvio anketos ir pranešimo santraukos lauksime iki 2023 m. birželio 30 d.
 • Patvirtinimą apie priimtus pranešimus e. paštu atsiųsime iki 2023 m. liepos 15 d.
 • Registracija – iki 2023 m. rugpjūčio 15 d.
 • Konferencijos programa bus paskelbta 2023 m. rugsėjo 22 d. 

Kviestiniai pranešėjai


 • Prof. habil. dr. Czesław Łapicz (Mikalojaus Koperniko universitetas)
 • Prof. habil. dr. Joanna Kulwicka-Kamińska (Mikalojaus Koperniko universitetas)
 • Dr. Vladislav Hrybovskyi (Ukrainos nacionalinė mokslų akademija)
 • Doc. dr. Nadiežda Morozova (Lietuvių kalbos institutas)

Konferencijos mokslinis komitetas


 • Prof. habil. dr. Stefan Grzybowski (Mikalojaus Koperniko universitetas)
 • Dr. Vladislav Hrybovskyi (Ukrainos nacionalinė mokslų akademija)
 • Doc. dr. Jelena Konickaja (Vilniaus universitetas)
 • Prof. habil. dr. Alla Kozhinowa (Silezijos universitetas)
 • Prof. habil. dr. Czesław Łapicz (Mikalojaus Koperniko universitetas)
 • Prof. habil. dr. Danguolė Mikulėnienė (Lietuvių kalbos institutas)
 • Prof. habil. dr. Agata S. Nalborczyk (Varšuvos universitetas)
 • Doc. dr. Grigorijus Potašenko (Vilniaus universitetas)
 • Prof. dr. Kristina Rutkovska (Vilniaus universitetas)
 • Doc. dr. Ērika Sausverde (Vilniaus universitetas)
 • Prof. dr. Daiva Sinkevičiūtė-Villanueva Svensson (Vilniaus universitetas)
 • Prof. habil. dr. Marek Stachowski (Jogailos universitetas)
 • Akad. prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia (Vilniaus universitetas)
 • Prof. habil. dr. Sergejus Temčinas (Lietuvių kalbos institutas)
 • Doc. dr. Viktorija Ušinskienė (Vilniaus universitetas)
 • Prof. habil. dr. Andrzej Zakrzewski (Varšuvos universitetas)

Konferencijos organizacinis komitetas


 • Prof. habil. dr. Joanna Kulwicka-Kamińska (Mikalojaus Koperniko universitetas)
 • Doc. dr. Galina Miškinienė (Vilniaus universitetas, Lietuvių kalbos institutas)
 • Doc. dr. Nadiežda Morozova (Lietuvių kalbos institutas)

Konferencijos dalyvio mokestis


 • Pranešimą skaitantiems dalyviams – 50 eurų*.
 • Studentams, doktorantams – 40 eurų.

Kontaktai


 • Dalyvių anketas ir pranešimų santraukas  prašome siųsti e. paštais  ir 
 • Kilus klausimų, kreipkitės e. paštu 

 

Dalyvio (pranešėjo) anketa

Pranešimo santraukos forma

Kvietimas

 

Laukiame Jūsų tarptautinėje mokslinėje kitabistikos konferencijoje!

*Į mokestį įskaičiuotas maitinimas, konferencijos medžiaga ir pranešimo publikavimas straipsnių rinkinyje. Konferencijos dalyviams pageidaujant, mielai padėsime susirasti apgyvendinimą patogioje vietoje.

kalbotyra.pngVU mokslo žurnalo Kalbotyra atsakingosiomis redaktorėmis patvirtintos doc. dr. Jolanta Šinkūnienė (ARKSI) ir doc. dr. Vaiva Žeimantienė (BKKI), atsakingoji sekretorė – doc. dr. Justina Daunorienė (BKKI). Taip pat buvo atnaujinta ir redakcinė kolegija, kurią sudaro 14 narių, 4 iš Lietuvos ir 10 iš užsienio. 

Tarptautinis atvirosios prieigos žurnalas Kalbotyra skirtas įvairių kalbų aspektų (taip pat ir tarpkalbinių) sinchroniniams ir diachroniniams tyrimams. Jame spausdinami mokslo straipsniai, knygų recenzijos, pranešimai apie konferencijas. Gali būti spausdinama ir konferencijų medžiaga. Kaip informavo VU leidykla, 2023 m. pavasarį Kalbotyrai, kaip ir daugumai Vilniaus universiteto (VU) leidžiamų mokslo žurnalų, DOAJ duomenų bazėje suteiktas aukščiausio atvirumo įvertinimas – „DOAJ Seal“. 

Šiuo metu priimami straipsniai 76 (2023) Kalbotyros numeriui. 

Lietuvos ir užsienio mokslininkus kviečiame teikti straipsnius

LKD_logo_Spalv2.png2023 m. birželio 18 d., sekmadienį, Vilniuje, Šv. Jonų bažnyčioje, po 11 valandos Šv. Mišių vyks kalbininko Petro Būtėno ir jo mokinės Aleksandros Kazickienės atminimo premijos įteikimo šventė.

Šių metų premijos laureatė – Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto profesorė emeritė habil. dr. Evalda Jakaitienė.

Renginyje dalyvaus Kazickų šeimos fondo Niujorko biuro direktorė Neila Baumilienė.

XKFF_LOGO_2021_06_copy_copy.jpgVargonuos prof. Renata Marcinkutė-Lesieur.

Renginį ves dr. Aurelija Gritėnienė.

Maloniai kviečiame dalyvauti!

Birželio 15 d., ketvirtadienį, 13 val. K. Donelaičio aud. Tomas Riklius gins disertaciją „Estetinių Baroko kategorijų tapsmas potridentiniuose meno teorijos traktatuose“ filologijos mokslo krypties daktaro mokslo laipsniui gauti.

Disertacija rengta 2018–2022 metais Vilniaus universiteto Filologijos fakultete. Mokslinis vadovas – doc. dr. Vytautas Ališauskas (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, filologija – H 004).

Disertacijos gynimo tarybos sudėtis:

 • doc. dr. Ona Dilytė-Čiurinskienė – tarybos pirmininkė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, humanitariniai mokslai, filologija – H 004),
 • prof. dr. Jolanta Gelumbeckaitė (Goethe’s universitetas Frankfurte prie Maino, humanitariniai mokslai, filologija – H 004),
 • doc. dr. Sigita Maslauskaitė-Mažylienė (Vilniaus dailės akademija, humanitariniai mokslai, menotyra – H 003),
 • dr. Sigitas Narbutas (Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, humanitariniai mokslai, filologija – H 004),
 • dr. Tojana Račiūnaitė (Vilniaus dailės akademija, humanitariniai mokslai, menotyra – H 003).

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bibliotekose ir VU svetainėje adresu > 

VU Filologijos fakulteto Šakinių akademinių padalinių direktorių rinkimuose laikomi išrinkti šie kandidatai:

Anglistikos, romanistikos ir klasikinių studijų institutas
Doc. dr. Jolanta Šinkūnienė

Baltijos kalbų ir kultūrų institutas
Doc. dr. Erika Sausverde

Literatūros, kultūros ir vertimo tyrimų institutas
Doc. dr. Inga Vidugirytė-Pakerienė

Taikomosios kalbotyros institutas
Doc. dr. Vilma Zubaitienė

Užsienio kalbų institutas
Prof. dr. Roma Kriaučiūnienė

Sveikiname naująsias fakulteto institutų direktores!


Filologijos fakulteto rinkimų komisija

A. J. Greimo centras kasmet organizuoja vasaros akademinių studijų savaitę „Baltos lankos“, kur galima išgirsti pranešimų įvairiomis temomis: apie filosofiją, literatūrą, kultūrą, aktualijas. Keturias dienas liepos pradžioje tyrėjai skaitys paskaitas pritrūkę laiko auditorijoje, renginio dalyviai diskusijas tęsia miesto erdvėse bei tradicija tapusioje iškyloje ant Liškiavos piliakalnio.

Kaip visuomet dalyvių lauksime Druskininkuose, pranešimų klausysimės liepos 6-9 dienomis. Be pranešimų ir diskusijų dar planuojama bendra išvyka į Liškiavą.

Registracijos mokestis: €20 (studentams: €15)

Registracija > 

Facebook renginys >

Facebook puslapis >

Programa >

Baltos_Lankos_2023_plakatas-1.png

349242394_219101037551438_2010000367023161339_n.jpg

 

Gegužės 22–26 dienomis Filologijos fakultete lankėsi Erasmus+ programos studentai, dalyvavavę mobilumo projekte Multilingual Vilnius Literature, skirtame supažindinti su Lietuvos daugiakultūre literatūra. Šio projekto metu studentai turėjo puikią galimybę pažinti Vilnių, jo literatūrą ir kultūrą.  

Projekto metu studentai iš įvairių šalių lankėsi muziejuose, paskaitose, aktyviai diskutavo apie lenkų, lietuvių ir žydų literatūrą Vilniuje. Džiugu matyti, kaip įvairių šalių studentai kartu tyrinėja ir domisi Lietuvos literatūros istorija bei daugiakultūriniu paveldu. 

Dėkojame visiems dėstytojams ir darbuotojams, kurie prisidėjo prie šio mobilumo projekto organizavimo ir įgyvendinimo.

 

My_project-1.png

 

Kviečiame į Granados universiteto (Ispanija) profesoriaus dr. Ángel Felices Lago ir profesorėsdr. Ángela Alameda Hernández seminarus ir paskaitą birželio 1 d., Kanados (A7) aud. Paskaita ir seminarai vyks anglų kalba.

11:00 – 12:15

Seminaras: Presenting the ALLEGRO PROJECT: a multi-modal system fortheanalysis and fusion of information posted on social networks.

Pirmoji dalis: The schemes in the DIAPASON platform: Examples of thedescription and representation of some social problems.

Antroji dalis: Design and compilation of a corpus of microtexts fortheautomatic detection of physical-safety problems on the social medianetworks

15:00 – 16:15

Paskaita: The importance of dealing with cultural differences for doing business and/or travelling around: Some examples from SpanishandEnglish-Speaking countries.


Prof. dr. Ángel Felices Lago Granados universitete dirba nuo 1984 m. Dėstomi dalykai – anglų ir ispanų verslo ir turizmo kalba. Moksliniai interesai apima leksikologiją, diskurso analizę, skaitmeninį natūralios kalbos apdorojimą ir jo pritaikymą dalykinės kalbos mokymui. Profesorius vienas ir su bendraautoriais yra išleidęs 10 knygų ir daugiau nei 90 mokslinių straipsnių ir recenzijų, yra skaitęs paskaitas keturiuose kontinentuose, dalyvauja įvairiuose nacionaliniuose ir tarptautiniuose mokslo projektuose.

Prof. dr. Ángela Alameda Hernández dirba Anglistikos katedroje Granados universitete. Dėstomi dalykai - anglų kaip užsienio kalba, tekstų tipologija, įvadas į kompiuterinę lingvistiką. Moksliniai interesai apima diskurso analizę, žiniasklaidos diskursą, skaitmeninius natūralios kalbos apdorojimo būdus. Profesorė vykdo įvairius mokslinius projektus, publikuoja knygas ir mokslinius straipsnius savo mokslinių interesų srities tematika.


Kviečiame visus susidomėjusius prisijungti!

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos