Sidebar

Bendros naujienos

Visus – mokinius, studentus ir kitus – kviečiame dalyvauti Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Atvirosios lingvistikos olimpiados 2023 metų pavasario ture!

Ši olimpiada – tai galvosūkiai apie kalbas. Lingvistikos žinios bei kalbų mokėjimas (išskyrus lietuvių ir anglų) nėra būtinas jiems išspręsti.

Olimpiados užduočių sprendimo nuoroda >

Prizai – lingvistikos knygos.

VU FLF Atviroji lingvistikos olimpiada

Kviečiame mokytojus ar dėstytojus, dirbančius lituanistinio švietimo įstaigose užsienyje, teikti paraiškas intensyvioms neformalioms lituanistinėms studijoms Vilniaus universiteto Lituanistinių studijų katedroje.

Studijų laikas: 2023 m. birželio 18 d. – liepos 2 d., jos vyks nuotoliu, grupės dydis – 8 žmonės.

Studijas finansuoja Švietimo mainų paramos fondas.

Paraiškas ir motyvacinius laiškus pageidaujame gauti kuo anksčiau, kad būtų aiškus būsimas dalyvių skaičius, o kitus dokumentus galite pateikti ir vėliau – iki 2023 m. balandžio 18 d. imtinai (Lietuvos laiku).

Daugiau informacijos >> 

Pereitą savaitę visame pasaulyje ir Vilniuje vyko frankofonijos renginių savaitė, prie kurios ženkliai prisidėjo ir Prancūzų filologijos katedros ir studijų programos narės/iai.

Kovo 20-24d. Taikomosios kalbotyros docentės Vitalijos Kazlauskienės kvietimu viešėjo Varšuvos universiteto docentė Agnieszka Dryjanska. Ji skaitė paskaitas Prancūzų filologijos studentėms/ams ir dėstytojoms/ams prancūzų kalbos didaktikos, istorijos ir meno temomis.

Kovo 21d. Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vyko svarbiausias Prancūzų filologijos katedros, Nacionalinės bibliotekos ir Prancūzų instituto organizuojamas frankofonijos renginys – dokumentinio filmo « Éclairer la nuit. Regards poétiques entre Pierre Soulages & Léopold Sédar Senghor », rež. Anne-Camille Charliat) peržiūra ir aptarimas su filmo sumanytoju ir veikėju, kultūros ir meno ekspertu, istoriku Jean Gérard Bosio. Filme pasakojama apie svarbų XXa. antros pusės prancūzų tapytoją Pierre Soulages, jo kūrybos etapus ir sąsajas su poeto, mąstytojo ir pirmojo Senegalo prezidento Léopold Sédar Senghor idėjomis. Po filmo vykusioje diskusijoje svarstyta apie meno ir politikos santykį, meno vaidmenį skleidžiant žmogaus teisių idėjas.

Kovo 24d. VU Filologijos fakultete vyko Prancūzų filologijos studijų programos studentų mokslinė konferencija, kurioje sveikinimo žodį tarė Prancūzų instituto Lietuvoje direktorius Pascal Sliwanski, plenarinį pranešimą « Langue française et patrimoine culturel européen : l’exemple des relations franco-lituaniennes » skaitė frankofonijos ekspertas Jean-René Bourrel. Konferencijoje savo bakalauro tiriamuosius darbus pristatė 7 studentės, kurių pranešimai sukėlė įdomias diskusijas. Abu renginiai vyko Prancūzų filologijos katedros asistentės Vitos Valiukienės iniciatyva ir pastangomis.

Frankofonijos savaitę vainikavo kovo 27d. profesorės Genovaitės Dručkutės verstų O. Milašiaus laiškų antrojo tomo pristatymas ir Rūtos Eidukaitytės parodos Sugrįžimas į Fontenblo ("Le retour à Fontainebleau") atidarymas Prancūzų institute.

Visi renginiai detaliau dokumentuoti Prancūzų filologijos katedros / studijų programos FB paskyroje.

336782108_6737936096221582_3686128891914218028_n.jpg

Dokumentinio filmo « Éclairer la nuit. Regards poétiques entre Pierre Soulages & Léopold Sédar Senghor » peržiūra ir aptarimas

336914952_2376802792482586_3540175799442008135_n.jpg

Prancūzų filologijos studijų programos studentų mokslinė konferencija

337996810_5974822102613897_9015970444299740746_n.jpg

Rūta Eidukaitytė ir Genovaitė Dručkutė Prancūzų institute

Maloniai kviečiame balandžio 14 d. 15 val. 92 (Z. Zinkevičiaus) aud. į prof. Andrej Desnitskij seminarą „Fundamentalists, minimalists, and post-modernists studying the Bible: what do we know exactly, if anything?". Prof. A. Desnitskij yra Slavistikos katedros vyriausasis mokslo darbuotojas, jo mokslo interesų sritys: Biblija, vertimo teorija, poetika, intertekstualumas, religija ir visuomenė, krikščionybė.  Šį semestrą jis skaito kursą XX-XXI a. rusų poezijos intertekstualumas.

Seminaras vyks anglų kalba, diskusija – įvairiomis kalbomis. 


Summary


Bible narratives are essential for the (post-)Christian civilization, and not only for it. But they can be read with different eyes. The main question usually is  “what has actually happened?” But in most cases, we just do not have a single answer. To mark the best-known approaches, fundamentalists insist on a literal interpretation, minimalists believe that nothing has ever happened unless it is proven archaeologically and postmodernists say it is all in the eyes of a looker. Needless to say, there are many other positions, too.  What is each approach's methodological basis and how trustworthy are they, after all? The lecture will give a brief introduction to these issues. We will concentrate mostly on the Old Testament since it presents more obvious cases (such as Exodus, the conquest of Canaan, the formation of Israeli monarchy, etc.) but we can touch briefly on the New Testament as well, depending on the audience’s interest. 


About professor A. Desnitsky


 • a Russian scholar (Prof. Dr.), translator, writer, and essayist who left the country in March 2022 in disagreement with the regime; 
 • a leading expert in Bible translation and exegesis for the Russian-speaking audience, known for his ability to teach complicated things in simple words;
 • a translation consultant with a large experience in building multi-ethnic teams and working across language and culture barriers;
 • an essayist and blogger widely known for his creative style and allegiance to democratic values (“Liberal Mission” award 2018).
 • author of 95 scholarly articles (in Russian, English, German, and Italian) and hundreds of essays and columns published in various media (in Russian and Italian).

Monographs


 • Поэтика библейского параллелизма. Москва: ББИ, 2007, 554 стр., ISBN 5-89647-133-5, тираж 1000 экз.
 • Введение в библейскую экзегетику. Москва: ПСТГУ, 2011, 413 стр., ISBN 978-5-7429-0660-5, тираж 2000 экз.
 • Современный библейский перевод: теория и методология. Москва: ПСТГУ, 2015, 430 стр., ISBN: 978-5-7429-0972-9, тираж 1000 экз.
 • Павловы Послания. Комментированное издание (руководитель проекта и научный редактор). Москва: Гранат – Институт перевода Библии, 2017, ISBN 978-5-93943-238-2 и 978-5-90645-628-1. 44 а.л.
 • Вожди и цари Израиля. Библейские переводы Андрея Десницкого. Москва: Рипол классик, 2018, ISBN 978-5-386-10413-9. 15,5 а.л.
 • Пророки Израиля. Библейские переводы Андрея Десницкого. Москва: Рипол классик, 2018, ISBN 978-5-386-10750-5. 14,3 а.л.
 • Послания апостолов. Библейские переводы Андрея Десницкого. Москва: Гранат, 2021, ISBN 978-5-906456-47-2.
 • Библия: что было «на самом деле»? Танах / Ветхий Завет. Москва: Альпина нон-фикшн, 2022, ISBN 978-5-00139-489-1.

Maloniai kviečiame į kandidatų, dalyvaujančių konkurse profesoriauspareigoms užimti, viešas paskaitas. 


Kovo 29 d. 13 val. 92 aud.


 • Doc. Jolanta Šinkūnienė „From Discourse Marking to Identity Construction: Semantic and Pragmatic Insights into Discourse Analysis". Paskaita vyks anglų kalba (diskusijos gali vykti įvairiomis kalbomis).

Kovo 31 d. 13 val. V. Krėvės aud.  


 • Prof. dr. Brigita Speičytė „Romantinė autorystė Lietuvos literatūroje".

2023 m. kovo 23 d. VU Filologijos fakulteto dekanė prof. Inesa Šeškauskienė kartu MA studijų  programos „Dalykinė (teisės) kalba“ SPK narėmis dėstytojomis germanistėmis dr. Egle Kontutyte ir dr. Vaiva Žeimantiene ir angliste dr. Justina Urbonaite susitiko su Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) Lietuvių kalbos teisinio vertimo raštu skyriaus vadove Natalija Točickiene ir skyriaus teisininkėmis lingvistėmis Sigita Bružaite, dr. Kristina Savickaite ir Jolita Vanglovskaja, kurios yra atsakingos už ryšius su Lietuvos universitetais.

Susitikimo metu buvo aptartos bendradarbiavimo galimybės, mainai, pristatyta magistrantūros studijų programa „Dalykinė (teisės) kalba“, Vilniaus universitete vykdoma bendradarbiaujant Teisės ir Filologijos fakultetams. Studijuojant dalykinę teisės kalbą kaip užsienio kalbą galima rinktis anglų arba vokiečių kalbą. ESTT Lietuvių kalbos teisinio vertimo raštu skyriaus vadovė ir teisininkės lingvistės sakė, kad jaučiamas vertėjų teisininkų stygius, ypač prancūzų, vokiečių, lenkų, ispanų ir italų kalbų, ir džiaugtųsi, jei būtų plečiamos užsienio kalbų, ypač dalykinės teisės kalbos, mokymosi galimybės.

Kviečiame dalyvauti tarptautinėje mokslinėje konferencijoje, kurios tema – „Kalbų įvairovė pasaulyje ir pasauliui“. Konferencija vyks 2023 m. rugsėjo 20–22 d. Vilniaus universiteto Filologijos fakultete.

Džiaugiamės, kad kviestinius pranešimus konferencijoje sutiko skaityti įvairių šalių kalbininkai ir kalbininkės, savo pranešimuose nagrinėsiantys šias temas:

 • Johan van der Auwera (Antwerp) „Negative and free choice indefinites: a reappraisal“
 • Klaus Geyer (Odense) „Ungleiche Schwestern? Über Sprachvergleiche am Beispiel Dänisch-Deutsch“
 • Jurgis Pakerys (Vilnius) „Baltic causatives in the Circum-Baltic context“
 • Lina Plaušinaitytė (Vilnius) „Welche Art litauisch-deutsches Wörterbuch brauchen wir?“

Kviečiame visus registruotis ir diskutuoti pačiomis įvairiausioms su kalbų įvairove susijusiomis temomis.

Visą aktualią informaciją galite rasti konferencijos puslapyje > 

Konferencijos kalbos: vokiečių, prancūzų, anglų


Svarbios datos


gegužės 12 d. – registracija

birželio 1 d. – patvirtinimas apie priėmimą

rugpjūčio 1 d. – dalyvio mokesčio pervedimas

rugpjūčio 25 d. – konferencijos programos paskelbimas


[EN]

We are pleased to invite you to the 58th Linguistics Colloquium titled “Linguistic Diversity in the World and for the World”. The Conference will take place at Vilnius University, Faculty of Philology, on September 20-22, 2023.

We are very happy that our plenary speakers this year come from different countries. Their talks will focus on the following topics:

 • Johan van der Auwera (Antwerp) “Negative and free choice indefinites: a reappraisal”
 • Klaus Geyer (Odense) “Ungleiche Schwestern? Über Sprachvergleiche am Beispiel Dänisch-Deutsch”
 • Jurgis Pakerys (Vilnius) “Baltic causatives in the Circum-Baltic context”
 • Lina Plaušinaitytė (Vilnius) “Welche Art litauisch-deutsches Wörterbuch brauchen wir?”

We invite researchers from any country of the world and from all linguistic backgrounds to submit contributions related to linguistic diversity. 

You can find all relevant information on the conference page > 

Conference languages: German, French, English


Important dates


Deadline for abstract submission and registration: May 12, 2023

Notification of acceptance: June 01, 2023

Deadline of paying the Conference fee: August 01, 2023

Online publication of the Conference program: August 25, 2023

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos