Sidebar

Bendros naujienos

Prancūzų institutas kartu su Prancūzišku knygynu rengia vakarą, kurio metu VU prof. dr. Vytautas Bikulčius atskleis, kaip Prancūzijos leidyklos stengiasi suvilioti skaitytojus vasarą, kai, regis, jiems rūpi tik malonios poilsio akimirkos. Ir mūsų skaitytojai, nė kiek nenusileisdami prancūzams, gali jau skaityti jų pamėgtus autorius – M. Houellebecq’ą, R. Gary, A. Ledig’ą, O. Guez’ą ir kt. Kokia vasara bus su jais?
Renginys vyks lietuvių kalba birželio 6 d., ketvirtadienį, 18 val. Prancūzų instituto mediatekoje. Įėjimas laisvas.

Sveikiname Filologijos fakulteto sportines komamdas, tarpfakultetinėse Rektoriaus taurės varžybose pasiekusias puikių rezultatų!

Aerobikos varžybose 2018 m. gruodžio 5 d. Fakulteto komanda (Marija Potašenko, Donata Gavėnaitė, Asta Žukauskaitė, Kristina Andriulytė, Agnė Baguškaitė) laimėjo II vietą.

https://scontent.fvno2-1.fna.fbcdn.net/v/t31.0-8/25626464_1824150534284628_4551654438006185628_o.jpg?_nc_cat=109&_nc_ht=scontent.fvno2-1.fna&oh=c7c9d0e47671ffe82dbcf961c92028e3&oe=5D9B3827

Rankos lenkimo varžybose 2018 m. gruodžio 5 d. mūsų fakulteto studentė, VU tinklinio rinktinės narė, Gabrielė Užlytė užėmė III vietą.

http://www.ssc.vu.lt/dokumentai/nuotraukos/naujienos/2018/12/2.jpg

Lengvosios atletikos varžybose 2019 m. balandžio 11 d. komandinėje rikiuotėje Filologijos fakultetas (Jogailė Ručinskaitė, Meilė Masiulytė) užėmė IV vietą.

Gegužės 30 d. Filologijos fakultete lankėsi Lietuvoje viešinti Lenkijos Seimo delegacija. Lenkijos Seimo Švietimo, mokslo ir jaunimo komiteto pirmininkas Rafał Grupiński, taip pat parlamentarai Krystyna Szumilas, Mirosława Stachowiak-Różecka, Tomasz Zieliński, Elżbieta Wojciechowska kartu su Lenkijos Respublikos nepaprastąja ir įgaliotąja ambasadore Lietuvos Respublikoje Urszula Doroszewska bei konsulu Marcin Zieniewicz susitiko su Fakulteto dekane, Polonistikos centro vadovu bei dėstytojais.

Svečiai domėjosi Polonistikos studijomis Vilniaus universitete, čia vykdomais tyrimais bei moksline sklaida. Po susitikimo delegacija aplankė Vilniaus universiteto ansamblį ir biblioteką.

2019 m. gegužės 27 d. Kalbos ir kultūros institute „Lingua Lituanica“ įvyko Kazickų šeimos fondo Petro Būtėno premijos komisijos posėdis. Jame slaptu balsavimu nuspręsta 2019 m. premiją skirti pedagogui, kalbininkui, lietuvių kalbos vadovėlių, metodinių ir mokomųjų priemonių autoriui doc. dr. Broniui Dobrovolskiui už ilgametę turiningą ir visapusišką veiklą lituanistikos ir pedagogikos srityse. Premijos laureatas yra Pegagogo pavyzdys, mokytojų Mokytojas, vienas žymiausių lietuvių kalbos didaktikos autoritetų, visą gyvenimą paskyręs gimtosios kalbos puoselėjimui. 

2018 m. įsteigta Kazickų šeimos fondo Petro Būtėno premija siekiama įamžinti kalbininko, pedagogo, tautosakininko, kraštotyrininko Petro Būtėno ir jo mokinės, kultūrinės ir lituanistinės veiklos mecenatės, Aleksandros Kalvėnaitės-Kazickienės atminimą.

Premija laureatui doc. dr. Broniui Dobrovolskiui bus iškilmingai įteikta birželio 13 d. 15 val. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje.

dobrovolskis

BKKI Skandinavistikos centro jaunesnysis asistentas, LKI doktorantas, Vuk Vukotić gegužės 31 d., penktadienį, 10 val. Lietuvių kalbos instituto Didžiojoje salėje (P. Vileišio g. 5, Vilnius) gins disertaciją humanitarinių mokslų daktaro laipsniui gauti: „Language serves the people, not the other way around!  Ideologies of language in Lithuania, Norway, Serbia  and the Baltic, Scandinavian and Ex-Yugoslav regions. A typological perspective on metalinguistic media discourses  and language policies“ (vadovė doc. dr. Loreta Vaicekauskienė).

Disetacijos gynimas vyks anglų kalba su vertimu į lietuvių kalbą.

Disertacijos gynimo taryba:

  • Pirmininkė: prof. dr. Ineta Dabašinskienė (Vytauto Didžiojo universitetas, humanitariniai mokslai, filologija H 004).
  • doc. dr. Inga Vinogradnaitė (Vilniaus universitetas);
  • prof. Endre Brunstad (Bergeno universitetas);
  • prof. Jelena Filipović (Belgrado universitetas);
  • prof. Anna Verschik (Talino universitetas).

Su daktaro disertacija galima susipažinti Skandinavistikos centre, Lietuvių kalbos instituto, Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo, Klaipėdos universiteto, Šiaulių universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekose. 

2019 m. birželio 4 d. 11.00 val. (antradienį) Filologijos fakulteto 118 (V. Krėvės) auditorijoje vyks BBKI Polonistikos centro ir Vroclavo universiteto Lenkų filologijos instituto Antropologinės lingvistikos laboratorijos rengiamas mokslo seminaras „Przekaz treści kulturowych w dydaktyce języka polskiego jako obcego, drugiego i odziedziczonego“ / „Kultūros turinio sklaida mokant lenkų kalbos kaip užsienio, antrosios ir paveldėtos kalbos“. Seminaro tikslas – diskutuoti apie kultūros informacijos sklaidos vietą ir būdą lenkų kalbos kaip užsienio, antrosios ir paveldėtos kalbos mokymo procese įvairiakalbėje ir daugiakultūrėje aplinkoje. Susitikime bus aptariami kultūros turinio perteikimo kai kuriose lenkų kalbos mokomuosiuose leidiniuose ir pagalbinėse priemonėse įvairiais mokymo kontekstais (formalusis ir neformalusis, pvz., universitetinis ugdymas ar mokymas namuose). Taip pat bus pristatoma kultūros turinio parinkimo problema, atsižvelgiant į požiūrį ir lenkų kalbos sklaidos Lenkijoje ir užsienyje (ypač Lietuvoje) perspektyvą. Seminaro kalba lenkų (diskusijos – įvairiomis kalbomis).

Maloniai kviečiame!

Pranešėjai:

  • prof. habil. dr. St. Cygan (Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach / Kelcų Jano Kochanowskio universitetas), Podręczniki do nauki języka polskiego jako obcego na poziomie A1 jako narzędzie kształcenia i rozwijania kompetencji socjokulturowej (na wybranych przykładach) / Lenkų kalbos kaip užsienio kalbos mokymo A1 lygiu vadovėliai ¬– sociokultūrinių gebėjimų ugdymo ir tobulinimo priemonė (kai kurie pavyzdžiai).
  • prof. dr. K. Rutkovska (Vilniaus universitetas), Źródła multimedialne w nauczaniu szkolnym i akademickim. Przewodnik po gwarach polskich na Litwie / Multimedijos šaltiniai mokyklinėje ir akademinėje edukacijoje. Vadovas po lenkų tarmes Lietuvoje.
  • dr. A. Burzyńska-Kamieniecka (Uniwersytet Wrocławski / Vroclavo universitetas), Aspekt lokalny w nauczaniu języka polskiego jako obcego i odziedziczonego (na wybranych przykładach) / Lenkų kalbos mokymo kaip užsienio ir paveldėtos kalbos vietos aspektas (kai kurie pavyzdžiai).
  • dr. J. Kamieniecki (Uniwersytet Wrocławski / Vroclavo universitetas), Rola tekstów dawnych w przekazie treści kulturowych / Senųjų tekstų reikšmė kultūros turinio sklaidai.
  • doc. dr. K. Geben (Vilniaus universitetas), Problemy nauczania kultury języka polskiego na Uniwersytecie Wileńskim / Lenkų kalbos kultūros mokymo Vilniaus universitete problemos.

Gegužės mėnesį Pizos universiteto Filologijos, literatūros ir lingvistikos departamente vyko tarptautinė baltistikai skirta konferencija „PRA17 / IV Incontro di Baltistica“, kurioje dalyvavo mokslininkai iš Lietuvos, Vokietijos, Čekijos, Šveicarijos ir Bergamo, Florencijos, Neapolio, Milano, Trento bei Pizos universitetų Italijoje.

Konferencijoje taip pat dalyvavo Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius, Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas Eugenijus Jovaiša ir Lietuvos ambasados Italijoje kultūros atašė Laura Gabrielaitytė. 

Konferencijos posėdžiuose pranešimus skaitė Filologijos fakulteto dekanė profesorė Inesa Šeškauskienė, profesorius Bonifacas Stundžia, profesorius Vytautas Kardelis, docentė Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė, docentas Diego Ardoino, dr. Gina Kavaliūnaitė-Holvoet bei doktorantė Julija Šabasevičiūtė.

„Mūsų nedaug, bet esame darbštūs ir solidarūs. Jūsų parama mums reikalinga ne vien moksliškai, bet ir bičiuliškai“, – atidarydamas konferenciją džiaugėsi Pizos universiteto profesorius, Baltistikos katedros įkūrėjas ir vadovas Pietro Umberto Dini.

Konferencijos organizatorius profesorius Dini teigė, kad ši konferencija itin svarbi, siekiant sustiprinti baltistikos studijas bei tyrimus Italijoje, taip pat užtikrinti jų tęstinumą Pizoje. Dėl to Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministras susitiko su Pizos universiteto rektoriumi Paolo Mancarella.

Konferencija taip pat svarbi stiprinant Pizos ir Vilniaus universitetų bendradarbiavimą, besitęsiantį ne vienerius metus. Pizos universitetas rūpinasi ne tik baltistikos sklaida Italijoje, bet ir bendradarbiauja stiprinant italistikos studijas Vilniaus universitete, kuris yra pagrindinis baltistikos ir lituanistikos tyrimų bei studijų centras Lietuvoje.

Šiuo metu Pizos universitetas yra pagrindinis baltistikos tyrimų centras Italijoje. Jame siūlomos Baltų filologijos magistrantūros bei Lietuvių kalbos ir kultūros bakalauro studijos. Baltistika Pizos universitete pradėta dėstyti dar 1998 m. 

20190513 094600

Filologijos fakulteto Baltijos kalbų ir kultūros institutas ir Kultūros tyrimų institutas (Turkija) maloniai kviečia į tarptautinę mokslinę konferenciją „Turkijos-Lietuvos santykių raida“, kuri vyks 2019 m. gegužės 27–28 d.

Konferencijos atidarymas 2019 m. gegužės 27 d. 10.00 val. Vilniaus Universiteto Mažojoje auloje (Universiteto g. 3).

Konferencijos metu veiks paroda „Vaizduojamieji Turkijos ir Lietuvos tautiniai menai“. Paroda bus atidaryta 2019 m. gegužės 27 d. (pirmadienį) 12.15 val. Literatų menėje (Universiteto g. 5).

Konferencijos programa >

Puslapis 7 iš 73
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos