Sidebar

Bendros naujienos

Mieli kolegos,

 

Lietuvos Respublikos vyriausybei imantis griežtų priemonių dėl koronaviruso pandemijos, nuo kovo 16 iki kovo 30 d. šalyje įvedamas karantinas. Mums tai reiškia, kad esant galimybei dirbti iš namų, taip ir turime daryti. Todėl penktadienio susitarimas, kad nuo rytojaus dekanate budės po 1-2 žmones kiekviename aukšte, atšaukiamas. 

Visi Fakulteto administracijos darbuotojai, įskaitant tarptautinius ryšius kuruojančias Giedrę ir Tatjaną, visą studijų skyrių, dekano padėjėjas, kalbų mokyklą kuruojančias specialistes, komunikacijos specialistę, neįgaliųjų specialistą, studijų programų administratores, IT ir ūkio reikalų specialistus, mokslo kolegijos administratorę, institutų direktores ir kt., nuo rytojaus gali dirbti iš namų. Visi yra pasiekiami el.paštu, o dekanato darbuotojai - ir Fakulteto puslapyje nurodytais telefonais, kurie yra peradresuoti į asmeninius darbuotoju numerius. Visiems darbuotojams rekomenduoju eiti į savo darbo vietą tik esant svarbiam reikalui. Drąsuti, Jums reikėtų pasirūpinti, kad Fakultete būtų užtikrinta švara ir tinkama dezinfekcija.

Šis susitarimas galioja tol, kol nebus nustatyta kitaip.

 

Dar kartą visų prašau elgtis atsakingai: nesibūriuoti, be būtino reikalo neiti iš namų, palaikyti su žmonėmis tik nuotolinį ryšį.  Dėkoju už supratingumą. Saugokime savo ir kitų sveikatą.

Aš pati žadu ateiti rytoj po pietų, o paskui, jei nebus skubiai pasirašytinų dokumentų ar kitų skubių darbų, dirbti iš namų.  

 

Linkiu visiems sveikatos ir susiklausymo,

Inesa. 

Pasaulio sveikatos organizacijai paskelbus, kad SARS-CoV-2 sukeltos infekcijos COVID-19 plitimas virto pandemija, siekiant apsaugoti Vilniaus universiteto bendruomenės narių sveikatą buvo nutarta kovo 13-27 d. studijas organizuoti nuotoliniu būdu. Tai reiškia, kad kontaktinis darbas – paskaitos ir seminarai – Universiteto patalpose nevyks, bet studijų procesas nenutrūksta, jis persikelia į elektroninę erdvę ir vyksta virtualiai. Terminas gali būti pratęstas, jeigu būtų toks poreikis.

Informacija SARS-CoV-2 sukeltos infekcijos COVID-19 prevencijai >

Informacija dėl Erasmus+ susitikimo

Erasmus+/Absolventų praktikos pristatymas, numatytas 2020-03-18 15.00 val. K. Donelaičio aud., nevyks. Pristatymas perkeliamas į balandžio mėnesį, datą ir laiką patikslinsime.

Mieli kolegos,

 

30 Lietuvos laisvės metų moko mus puoselėti laisvą savo dvasią, auginti laisvus savo vaikus ir nepamiršti, kad laisvę reikia branginti ir ginti. Sveikinu su pačia gyviausia mūsų švente – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena! Džiaugsmo, šviesos ir pasididžiavimo diena! Kiekvienas iš mūsų yra to vertas! Džiaugiuosi, kad galiu pasidalinti su jumis šia žinute, kartu išgyventi trisdešimtmečio akimirką. Būkim laisvi šiandien ir visados!

 

Nuoširdžiai jūsų,

VU Filologijos fakulteto dekanė

prof. Inesa Šeškauskienė

 

Screenshot 2020 03 11 at 12.05.07

Naujausiame pasauliniame universitetų dalykiniame reitinge „QS World University Rankings by Subject 2020“ paskelbti Vilniaus universiteto (VU) studijų krypčių rezultatai. VU įvertintas trijose iš penkių mokslo ir studijų sričių ir 32 studijų kryptyse iš 48 – tai dviem daugiau nei pernai. Net 22 iš jų rodikliai šiemet gerėjo. 

Tarp 500 geriausių universitetų pasaulyje VU pateko trijose studijų srityse: fizinių mokslų (401–450 vieta), socialinių mokslų ir vadybos (401–450 vieta), menų ir humanitarinių mokslų (451–500 vieta).

Džiaugiamės, kad menų ir humanitarinių mokslų srityje geriausiai ir toliau vertinama lingvistikos kryptis, kuri šiemet atsidūrė tarp 201–250 geriausių pasaulyje.

Sudarant reitingus, iš viso buvo vertinamos 1368 pasaulio institucijos, atsižvelgiant į 48 studijų kryptis 5 mokslo ir studijų srityse: menų ir humanitarinių mokslų, inžinerijos ir technologijų, gamtos mokslų ir medicinos, fizinių mokslų bei socialinių mokslų ir vadybos.

Universitetai reitinge vertinami pagal šiuos kriterijus: akademinio personalo vertinimas, darbdavių vertinimas, mokslinių publikacijų citavimų skaičius, H indeksas, kuriuo siekiama nustatyti mokslininkų produktyvumą ir jų darbų įtaką pasaulyje. Iš kriterijų didžiausią įtaką daro akademinio personalo vertinimas.

Miela fakulteto bendruomene,

 

Norime pasidžiaugti, kad 2019-ųjų pabaigoje pasirodė kolektyvinė Lituanistinių studijų katedros mokslininkių asist. dr. Eglės Gudavičienės, asist. dr. Ingos Hilbig, asist. dr. Kristinos Jakaitės-Bulbukienės, prof. dr. Meilutės Ramonienės, jaun. asist. Eglės Vaisėtaitės ir doc. dr. Loretos Vilkienės kolektyvinėmonografija „Emigrantai: kalba ir tapatybė II. Keturi sociolingvistiniai portretai“ (red. M. Ramonienė).  Dabar jau išėjo ir spausdintinis jos variantas. 

„Ši knyga parašyta remiantis lietuvių diasporos tyrimais, pradėtais dar 2011 metais. Tada mes, nemaža Vilniaus universiteto tyrėjų grupė, pradėjome analizuoti iki tol menkai tirtą lietuvių kilmės išeivių kalbinį elgesį, kalbos ir tapatybės klausimus. Jau išleista kolektyvinė monografija „Emigrantai: kalba ir tapatybė“, apginta disertacija, paskelbta mokslinių straipsnių, tarptautinėse ir Lietuvos mokslinėse konferencijose perskaityta nemažai pranešimų, kurie iškėlė daug naujų klausimų apie tai, kas vyksta su lietuvių kalba diasporoje. Tad buvo imtasi antrojo mokslinio projekto, kurį pavadinome „Lietuvių kalba diasporoje: mokėjimas, vartojimas, nykimas“. Vykdydamos šį projektą 2015–2017 metais surinkome daug naujos medžiagos, abiejų projektų kiekybinius ir kokybinius duomenis sujungėme į vieną didelę duomenų bazę, kuri duoda pagrindą nagrinėti daugelį iki šiol neištirtų klausimų“, – monografijos pratarmėje teigia jos autorės.

Taigi, remiantis dviejų sociolingvistinių projektų („Emigrantų kalba“ ir „Lietuvių kalba diasporoje: mokėjimas, vartojimas, nykimas“) duomenimis, monografijoje gvildenama sociolingvistinė situacija keturiose skirtingą lietuvių emigracijos istoriją reprezentuojančiose pasaulio vietose: Argentinoje, Didžiojoje Britanijoje, Kanadoje ir Norvegijoje. Knygoje tiriama skirtingų emigracijos bangų ir kartų lietuvių išeivių bei jų palikuonių lietuvių kalbos (ne)išlaikymas, mokėjimas ir vartojimas, kalbinės nuostatos ir elgsena, kalbinės ir tautinės tapatybės klausimai. Tiriamosios medžiagos pagrindą sudaro projekto „Lietuvių kalba diasporoje: mokėjimas, vartojimas, nykimas“ (2015-2017 m.) duomenys.

Knygą „Emigrantai: kalba ir tapatybė II“ galite įsigyti knygynuose „Akademinė knyga“, „Versmė“, el. knygynuose patogupirkti.ltknygos.lthumanitas.lt.

Laisvos prieigos elektroninis galimas parsiųsti iš katedros svetainės >

 

Emigrantai 3D 642x410

Kovo 9 d., pirmadienį, 17.00 val. Fakulteto bendruomenę maloniai kviečiame į A. J. Greimo knygos „Apie viską ir nieką: žmogus, visuomenė, kultūra“ pristatymą, kuris vyks Vilniaus universiteto bibliotekos Baltojoje salėje (Universiteto g. 3, IV a.). Renginyje dalyvauja: doc. dr. Darius Kuolys, prof. dr. Brigita Speičytė, prof. dr. Arūnas Sverdiolas ir sudarytoja dr. Jūratė Levina. Renginį moderuoja dr. Jurga Katkuvienė.

Knygą sudaro Algirdo Juliaus Greimo ankstyvoji, 1947–1959 m., publicistika: sociopolitinių realijų analizės, poleminiai straipsniai visuomenės ir kultūros klausimais, literatūros veikalų recenzijos, literatūros istorijai ir estetikai skirta eseistika. Parengta iš rankraščių pagal paties Greimo sudarytą planą, knyga atskleidžia savitą, daugeliu aspektų ir šiandien aktualią žmogaus ir kultūros sampratą, išdėstytą gyvu stiliumi, su Greimui būdingu subtilumu, ironija, humoru ir kritine galia.

Facebook renginys >

greimas copy copy

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto tarybos 2020 m. vasario 28 d. posėdžio darbotvarkė (projektas)

Posėdis vyksta Jono Balkevičiaus auditorijoje, pradžia – 11 val., posėdžio trukmė 90 min.

 1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.
 2. Praėjusių posėdžių protokolų tvirtinimas.
 3. Dekano pateiktos Fakulteto veiklos metinės ataskaitos svarstymas, tvirtinimas ir teikimas Rektoriui išvados dėl Fakulteto veiklos plano įgyvendinimo (pristato prof. dr. Inesa Šeškauskienė).
 4. Fakulteto pajamų ir išlaidų metinės 2019 m. sąmatos įvykdymo ataskaitos svarstymas (pristato prof. dr. Inesa Šeškauskienė).
 5. Atnaujintas Anglų ir kitos užsienio kalbos bakalauro studijų programos planas (pristato prodekanė doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri).
 6. Dėl naujos užsienio piliečiams skirtos pirmosios pakopos studijų programos „Lituanistinės studijos“ (pristato prodekanė doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri).
 7. Nauji BUS moduliai:

                 1) History of Baltic Culture (EN), prof. Bonifacas Stundžia, doc. dr. Vytautas Rinkevičius;

                 2) Linguistic Diversity (EN), prof. Axel Holvoet, dr. Vladimir Panov;

                 3) Mokėjimas mokytis ‒ mokymasis gyvenimui (LT), doc. dr. Virginija Pukevičiūtė;

                4) Vilnius kultūrų sankryžoje (XIX‒XX a. 1 p.) (RU arba LT), doc. dr. Pavel Lavrinec, dr. Julija Snežko.

 1. Lauros Giniūnienės ir Irenos Snukiškienės parengtos metodinės priemonės „Reading for Students of Informatics“ Matematikos ir informatikos fakulteto  studentams teikimas leidybai.
 2. Annos Ruskan mokomosios knygos „Attitudinal and epistemic dimensions of evaluation: form, meaning and discursive contexts“ teikimas leidybai.
 3. Dėl VU leidyklos, kaip vieno iš mokslo žurnalo „Taikomoji kalbotyra“ (ISSN: 2029-8935) žurnalo leidėjų kartu su Lietuvos taikomosios kalbotyros asociacija (LITAKA) (pristato prof. dr. Meilutė Ramonienė).
 4. Kiti klausimai.

Kviečiame Vilniaus knygų mugės metu apsilankyti renginiuose, kuriuose dalyvaus Fakulteto tyrėjai, dėstytojai, studentai ar alumnai.

 

Vasario 20 d., ketvirtadienis

 • 11.00 Konf. salė 5.2. Dzūkiškas susbuvimas su Simno žmonėm. Arvydo Šeškevičiaus monografijos Simno šimtmečių istorija pristatymas. Dalyvauja Nijolė Maskaliūnienė.
 • 11.00 Konf. salė 5.3. Dalios Čiočytės ir Gedimino Mikelaičio knygos Netituluotasis Bažnyčios ambasadorius: atsiminimai apie kunigą Vaclovą Aliulį mic pristatymas. Dalyvauja autorė. Daugiau informacijos >
 • 12.00 Konf salė 3.2. Knygos Matas Pretorijus, Prūsijos įdomybės, arba Prūsijos regykla, t. 5: VIII knyga, Senovės Prūsijos valstybė; IX knyga, Pokyčiai Prūsijoje pristatymas. Dalyvauja Darius Kuolys.
 • 13.00 Rašytojų kampas. Hesiodo poemos Darbai ir dienos pristatymas. Dalyvauja Mantas Tamošaitis, Arnoldas Kazimierėnas, Naglis Kardelis, Vytautas Ališauskas.
 • 15.00 15min forumas. Moišės Vorobeičiko (Moï Ver) albumo Vilniaus žydų gatvė/ The Ghetto Lane in Wilna pristatymas. Dalyvauja Mindaugas Kvietkauskas. Renginio kalbos: LT/E
 • 16.00 15min forumas. Diskusija Sovietmečio lietuvių literatūra: skaityti, pamiršti, pasmerkti?. Dalyvauja Mantas Tamošaitis.
 • 17.00. konf. salė 5.2 Knygos Iš širdies ir tikru reikalu. Juozo Tumo-Vaižganto šeimyninė korespondencija (sud. Jurgita Žana Raškevičiūtė) pristatymas. Dalyvauja sudarytoja, Aistė Kučinskienė.
 • 18.00 Konf. salė 5.5. Knygos Balys Sruoga. Raštai, 16 tomas (laiškai) pristatymas. Dalyvauja Aistė Kučinskienė.
 • 18. 00 Konf. salė 3.1. Irenos Smetonienės, Mariaus Smetonos, Kristinos Rutkovskos monografijos Kalba. Tauta. Valstybė pristatymas. Dalyvauja autoriai, Vytautas Kardelis.
 • 18.00 Rašytojų kampas. Oskaro Milašiaus knygos Laiškai pristatymas. Dalyvauja Genovaitė Dručkutė, Vytautas Bikulčius, Paulius V. Subačius.

 

Vasario 21 d., penkadienis

 • 11.00 LRT salė / 5.1. Pokalbis Arvydo Šliogerio palikimas: žvilgsnis į Lietuvos ir filosofijos ateitį. Dalyvauja Viktorija Daujotytė-Pakerienė, Naglis Kardelis.
 • 12.00 Konf. salė 5.5. Cicerono knygų Apie lemtį ir Kalbos prieš Verį pristatymas. Dalyvauja Paulius Garbačiauskas, Živilė Pabijutaitė, Audronė Kučinskienė.
 • 12.00 LRT salė / 5.1 Matildos Olkinaitės knygos Atrakintas dienoraštis pristatymas. Sudarytojas – Mindaugas Kvietkauskas.
 • 12.00 Konf. salė 1.2. Walto Whitmano knygos Žolės lapai pristatymas. Dalyvauja Rimas Užgiris.
 • 12.00 Konf. salė 1.3. Birutės Ciplijauskaitės knygos Tarp lituanistikos ir ispanistikos ir Lauros Laurušaitės knygos Literatūra, mobilumas, imago: lietuvių ir latvių XXI a (e)migracijos patirtys pristatymas. Dalyvauja Aistė Kučinskienė.
 • 13.00 Konf. salė 5.3. Pietro U. Dini knygos Baltų kalbų lyginamoji istorija pristatymas. Dalyvauja Bonifacas Stundžia.
 • 14.00 Konf. salė 3.1. Maurice’o Maeterlincko knygos Pelėjas ir Melisanda pristatymas. Dalyvauja Vytautas Bikulčius, Genovaitė Dručkutė.
 • 14.00 Konf. salė 1.2. Nariaus Kairio romano Toliau nei vandenynas pristatymas. Dalyvauja Brigita Speičytė.
 • 14.00 Konf. salė 5.5. Valdo Daškevičiaus knygos Budėtojas pristatymas. Dalyvauja Regimantas Tamošaitis.
 • 16.00 Konf. salė 3.2. Vandos Zaborskaitės knygos Dienoraštis pristatymas. Dalyvauja Kęstutis Nastopka.
 • 16.00 Konf. salė 1.2. Vilijos Niauronytės knygos Homo sum. Lotyniški aforizmai, citatos ir kasdieniai posakiaipristatymas. Dalyvauja Audronė Kučinskienė.
 • 17.00 Rašytojų kampas Rimo Užgirio eilėraščių rinkinio Tarp pristatymas. Dalyvauja autorius.
 • 18.00 Rašytojų kampas. Avromo Suckeverio poezijos rinkinio Dešimt eilėraščių / Ten Poems pristatymas. Dalyvauja Mindaugas Kvietkauskas.
 • 19.00 Rašytojų kampas. Birutės Jasiūnaitės knygos Lietuvių velniavardžiai pristatymas. Dalyvauja autorė, Vilma Zubaitienė, Bronė Stundžienė.

 

Vasario 22 d., šeštadienis

 • 10.15 Konf. salė 5.5. Ginos Kavaliūnaitės knygos Samuelio Boguslavo Chylinskio Biblija. II tomas pristatymas. Dalyvauja autorė, Darius Kuolys, Vytautas Ališauskas, Mintautas Čiurinskas. Daugiau informacijos >
 • 13.00 Konf. salė 1.2. Gedimino Kajėno knygos 33 portretai: pokalbiai su menininkais pristatymas. Dalyvauja autorius, Viktorija Daujotytė.
 • 14.00 Rašytojų kampas. Birutės Jonuškaitės leidinio Laikas ir likimai pristatymas. Dalyvauja Carmen Caro Dugo. Renginio kalbos: LT/PL.
 • 15.00 Konf. salė 5.5. Aldžio Gedučio ir Kęsto Kirtiklio knygos Tarp vertės ir poveikio: apie tikrą ir tariamą humanitarinių mokslų krizę ir jos įveikos būdus pristatymas. Dalyvauja Aistė Kučinskienė.
 • 15.00 Rašytojų kampas. Pokalbis Apie kalbos laisvę ir laisvę kalboje. Dalyvauja Naglis, Kardelis, Viktorija Daujotytė.
 • 16.00 Rašytojų kampas. Pokalbis su šiuolaikinės lietuvių poezijos antologijos rusų kalba sudarytoju Georgijum Ereminu. Poezijos skaitymai. Dalyvauja Marius Burokas, Giedrė Kazlauskaitė.
 • 17.00 Konf. salė 5.3. Siiri Enoranta knygos Graudaragio užkalbėjimas pristatymas. Dalyvauja Dovilė Kuzminskaitė. Renginio kalbos: LT/FI.
 • 18.00 Konf. salė 5.2. Tadeuszo Konwickio knygos Meilės įvykių kronika pristatymas. Dalyvauja Darius Kuolys. Renginio kalbos: LT/PL.

 

Vasario 23 d., sekmadienis

 • 12.00 Konf. salė 1.3. Knygos Devyndarbė literatė Aldona Liobytė pristatymas. Dalyvauja Kęstutis Urba.
 • 14.00 Konf. salė 3.2. Lietuvių liaudies dainyno tomų pristatymas: 22 tomo Vestuvinės dainos ir 24 tomo Vaišių dainos. Dalyvauja Saulė Matulevičienė, Bronė Stundžienė.
 • 14.00 15min forumas. Diskusija Parduota, bet ar skaityta?. Dalyvauja Giedrė Kazlauskaitė.
 • 15.00 Konf. salė 5.2. Aido Marčėno knygos Ir. 123 eilėraščiai pristatymas. Dalyvauja Viktorija Daujotytė. 
 • 16.00 Konf. salė 1.3. Levo Karsavino knygos Apie tobulybę pristatymas. Dalyvauja Vytautas Ališauskas.

 

Detali renginių programa >

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos