Sidebar

Vasario 22 d. Vilniaus universitete ir Filologijos fakultete lankėsi Charkivo mokyklos Gravitacija 9-11 klasių moksleiviai. Mokykla registruota Lietuvoje ir įsikūrusi Vilniuje. Čia moksleiviai mokosi ukrainiečių kalbos pagal Ukrainoje akredituotą mokslo programą, papildomai mokosi lietuvių kalbos ir Lietuvos istorijos, vyksta anglų kalbos pamokos pagal Cambridge English for Schools sistemą. Ekskursija į Vilniaus universitetą organizavo Ukrainos ambasada Lietuvoje. Pusantros valandos pasivaikščiojimas po mūsų kiemelius, koridorius ir auditorijas, gyvi pasakojimai apie ilgą VU istoriją ir VU asmenybes paliko moksleiviams didelį įspūdį. Lauksime jų sugrįžtant jau kaip VU FilF studentų.

Nuotraukos darytos Charkivo mokyklos Gravitacija direktorės Julijos Dobroskok

417958204_362118490023432_556556991498487118_n.jpg

418012936_936507631194757_9164294694786250837_n.jpg

418191331_1489979125273531_2985508871310204053_n.jpg

Filologijos fakulteto Užsienio kalbų instituto dėstytoja Rasa Bačiulienė pakviesta pristatyti savo dvikalbį žodyną "Lietuvių-ukrainiečių patarlės. Kol gyveni, tol ir mokaisi" Vilniaus knygų mugėje 2024.

Ši knyga - jau aštuntoji ilgamečio tarptautinio projekto rezultatas.  Jo metu leidžiamos dvikalbės patarlių knygos, o joms iliustracijas, pagal tai, kaip supranta ir interpretuoja patarles, piešia mokiniai. 2023 metais prie projekto prisijungė apie 400 ukrainiečių pabėgėlių nuo karo vaikų, besimokančių Vilniaus mokykloje "Varnų sala", taip pat ukrainiečių moksleiviai iš Kamjanskės miesto, Dniepropetrovsko srityje.

Projekte jau sudalyvavo moksleiviai iš 37 Lietuvos, Didžiosios Britanijos, Vokietijos, Norvegijos, Danijos, Lenkijos ir Ukrainos tradicinių, specialiųjų ir integruotų mokyklų. 2019 metais prestižinėje tarptautinėje Londono knygų mugėje projektas buvo nominuotas „Iternational Excellence Awards 2019“ tarp trijų geriausių pasaulyje kategorijoje „Educational Learning Recourses“.

Vasario 24 d. nuo 12 iki 14 val. 5 salėje prie mokyklos "Varnų sala" stendo bus galima pabendrauti su projekto ir knygos autore UKI dėstytoja Rasa Bačiulienė.

Lietuvių-ukrainiečių_patarlės.jpg

Kviečiame į literatūrą studijuojančių doktorantų seminarą, kuris vyks vasario 27 d. 17-19 val. 111 auditorijoje Filologijos fakultete. Jo metu aptarinėsime doktorantės Domantės Vaišvylaitės (VU, Kauno fakultetas) straipsnį "Nearchetipinės motinos patirtis A. Landsbergio dramaturgijoje". Teksto recenzentai:

 • dr. Gitana Vanagaitė (LLTI)
 • dr. Rima Pociūtė (knygos Psichės istorijos: šiuolaikiniai lietuvių rašytojai psichoanalizės kontekste (2009), autorė)
 • VU A. J. Greimo centro doktorantas Augustas Sireikis

Pageidaujantys susipažinti su straipsniu iš anksto, rašykite seminaro vedančiajai Nijolei Keršytei.

Lauksime apsilankant tų, kurie mėgsta tikras ir gyvas intelektualines diskusijas.

2024 m. vasario 20-21 dienomis Druskininkų „Ryto“ gimnazijoje įvyko Lietuvos ir užsienio lituanistinių mokyklų Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada. Olimpiados vertinimo komisijos pirmininkė prof. Dainora Pociūtė ir komisijos nariai, fakulteto dėstytojai (doc. Vilma Zubaitienė, doc. Regimantas Tamošaitis, doc. Vytautas Rinkevičius, Dr. Neringa Klišienė, Dr. Ernesta Kazakėnaitė, Dr. Erika Jasionytė-Mikučionienė) bei studentės (Viltė Stukaitė, Gaja Klišytė, Laura Sakalauskaitė) sykiu su mokytojais vertino atliktas užduotis (kalbos ir literatūros testus bei esė) ir paskelbė olimpiados laimėtojus. Ne vieną olimpiados dalyvį, kaip ir į komisijos darbą įsijungusią II kurso lituanistę Laurą Sakalauskaitę,  jau XIV kartą vykstanti olimpiada paskatino rinktis studijas VU Filologijos fakultete.

Vertinimo_komisija.jpg

Vasario 23 d. nuo 11 val. J. Balkevičiaus auditorijoje planuojamas Tarybos posėdis.

Numatoma tokia darbotvarkė:

Pedagoginių vardų ir daktaro diplomų įteikimai.

 1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas ir praėjusio posėdžio protokolo tvirtinimas (prof. dr. Jurgis Pakerys, 5 min.)
 2. Fakulteto 2024–2026 m. veiklos plano tolesnis svarstymas ir tvirtinimas (dekanas prof. dr. Mindaugas Kvietkauskas, 30 min.) 
 3. 2024 m. Fakulteto pajamų ir išlaidų metinės sąmatos svarstymas (dekanas prof. dr. Mindaugas Kvietkauskas, 20 min.)
 4. Dėl doc. Rachilės Aprijaskytės-Valdštein vardo suteikimo A8 auditorijai (prof. dr. Inesa Šeškauskienė, 10–15 min.)
 5. Dėl institutų atstovų Taryboje (prof. dr. Jurgis Pakerys, 10–15 min.)
 6. Akademinių darbuotojų priemokų už neakademinių pareigų atlikimą tvarkos (FLF Tarybos nutarimas Nr. (1.2 E) 180000-TP-10, 2020-09-25) papildymas (dekanas prof. dr. Mindaugas Kvietkauskas, 10–15 min.)
 7. Naujos programos Lithuanian Studies / Lituanistinės studijos teikimas Tarybai tvirtinti (studijų prodekanė doc. dr. Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė, darbo grupės vadovė prof. dr. Loreta Vilkienė, 10–15 min.)
 8. Dėl papildomųjų studijų kainos (studijų prodekanė doc. dr. Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė, 5 min.)
 9. UKI Užsienio kalbų didaktikos ir tyrimų katedros vedėjo tvirtinimas dekano teikimu (dekanas prof. dr. Mindaugas Kvietkauskas, 5 min.)
 10. Dėl studijų įmokos mažinimo (magistrantūros studijų koordinatorė Agnė Leonaitė, 5 min.)
 11. VU mokslininkų skatinimo už reikšmingus 2023 metų mokslo pasiekimus apdovanojimai – Fakulteto kandidatūrų svarstymas ir tvirtinimas (dekanas prof. dr. Mindaugas Kvietkauskas, 5 min.)

Vasario 28 d., trečiadienį 15.00 val. SP0 aud. bendruomenę maloniai kviečiame į doc. dr. Svetozar Poštič seminarą tema: The Fool and the Clown in European Culture and Literature.

Seminarą bus galima stebėti ir MS TEAMS kanale >>


Svetozar Poštič is working on a book entitled Homo Insipiens: The Fool and the Clown in Western Culture in Literature. The first part, already completed, is a historical and cultural overview of the concept and the real and fictional fools and clowns in western culture. The second will consist of an analysis of those figures in the works of three authors: William Shakespeare, Fyodor Dostoevsky, and Samuel Beckett, who are known for having them as character in almost all of their works. The author will present his work in progress.

Vasario 28 ddocx

Džiaugiamės, jog Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto socialinių partnerių ratas plečiasi – prie rėmėjų prisijungė tarptautinė integruoto klientų aptarnavimo paslaugas teikianti įmonė UAB „Teleperformance LT“. 

„Teleperformance LT“ bendradarbiaudama su Vilniaus universitetu steigia net 10 vardinių stipendijų VU Filologijos fakulteto pirmosios ir antrosios pakopos studentams, studijuojantiems Skandinavistikos (švedų kalbos) studijų programoje, Skandinavistikos (švedų ir suomių kalbų) studijų programoje ir Šiaurės Europos kalbų ir kultūrų: skandinavistikos (švedų) studijų programoje už geriausius rudens semestro studijų rezultatus bei motyvaciją studijuoti pasirinktoje studijų programoje. Reikalavimus atitinkantys kandidatai pretenduoja gauti vienkartinę 500 EUR stipendiją.


 • Pretenduoti į stipendiją gali studijų programų pirmosios pakopos studijų II-IV kursų studentai ir antrosios pakopos I-II kursų studentai, kurių rudens studijų semestro rezultatų vidurkis yra ne žemesnis nei 8 (aštuoni), bei neturintys skolų ir (ar) akademinių skolų.
 • Stipendijos skyrimo komisija paraiškas pateikusius kandidatus kvies į motyvacinį pokalbį, kurių metu bus vertinama motyvacija studijuoti pasirinktoje studijų programoje:
  1. pagrindžiamas studijuojamos studijų programos pasirinkimas;
  2. pokalbio metu demonstruojamas švedų kalbos mokėjimas;
  3. suprantamos karjeros perspektyvos po studijų pasirinktoje srityje.

Studijų programų studentai iki einamųjų metų kovo 1 d. turi pateikti elektroninį laisvos formos prašymą Universiteto Studijų informacinės sistemos (VUSIS) (is.vu.lt) e.prašymų skiltyje „Laisvos formos prašymas“.

 

53509777935_04e4b851dc_o_copy.jpg

Pradėk naują savaitę prasmingai!

Pirmasis seminarų ciklo Humanitarinių mokslų kokybė ir poveikis seminaras jau pirmadienį, vasario 26 d., pirmadienį, 15.00 val. 121 aud.

Interdisciplininiai tyrimai ir mokslo grupių kūrimas
doc. dr. Eglė Kačkutė, doc. dr. Nijolė Juchnevičienė (filologija), doc. dr. Violeta Gevorgianienė (socialinis darbas), jaun. asist. Rūta Morkūnienė (medicina)

Seminaras skirtas doktorantams, tyrėjams, dėstytojams, administracijos darbuotojams – visiems, besidomintiems tinklaveika ir tarpdisciplininiais tyrimais, galimybėmis kurti tarptautinius konsorciumus ir dalyvauti juose.

Doc. dr. Eglė Kačkutė – literatūros ir motinystės tyrinėtoja, Prancūzų filologijos katedros vedėja, motinystės tyrinėtojų tinklo MotherNet koordinatorė. Tinklui kurti suteiktas Europos komisijos Horizon2020 finansavimas. Paskaitos metu ji dalinsis patirtimi kuriant šį tinklą. Nuo ko pradėti norint sukurti tarptautinį konsorciumą? Kaip suburti kelių šalių skirtingose mokslo srityse dirbančias/ius mokslininkes/us? Paskaitoje patirtimi dalinsis ir kelios VU tinklo dalyvės – kokie dalyvavimo tokiuose tinkluose ir projektuose teigiami aspektai? Kokie iššūkiai?

NB! Doktorantams gali būti įskaityti bendrųjų gebėjimų kreditai (daugiau informacijos Gabija Strumylaitė, tel. +370 5 268 7094). 

Viso seminarų ciklo programa >

Vizualai4.png

Anglistikos, romanistikos ir klasikinių studijų institutas (ARKSI) kviečia į seminarų ciklą “Humanitarinių mokslų kokybė ir poveikis“. Į seminarus kviečiami doktorantai, tyrėjai, dėstytojai, administracijos darbuotojai – visi, besidomintys mokslo kokybės, finansavimo, sklaidos klausimais.

Pavasarinio seminarų ciklo temos ir pranešėjai:


Vasario mėn. 26 d. 15:00 val. 121 aud.

Interdisciplininiai tyrimai ir mokslo grupių kūrimas
doc. dr. Eglė Kačkutė, doc. dr. Nijolė Juchnevičienė (filologija), doc. dr. Violeta Gevorgianienė (socialinis darbas), jaun. asist. Rūta Morkūnienė (medicina)


Kovo mėn. 26 d. 17:00 val. Kanados studijų aud. (A7 aud.)

Duobės ir dilemos jaunojo mokslininko kelyje. Kaip jų išvengti?
doc. dr. Vilius Bartninkas


Balandžio mėn. 25 d. 17:00 val. Kanados studijų aud. (A7 aud.)

Kas yra mokslo kultūra ir kodėl ji svarbi? Europinės iniciatyvos ir patirtys
prof. dr. Jolanta Šinkūnienė


Gegužės mėn. 29 d. 17:00 val. Azerbaidžano aud. (107 aud.)

Gintaro kelias 2.0: sėkmingas VU bendradarbiavimas su Italijos universitetais, organizacijomis ir įmonėmis
doc. dr. Diego Ardoino


Pasižymėkite šias datas savo kalendoriuje! Daugiau informacijos artėjant seminarams!

NB! Seminare dalyvaujantiems doktorantams gali būti įskaityti bendrųjų gebėjimų kreditai (daugiau informacijos Gabija Strumylaitė, tel. +370 5 268 7094). 

 Photo_credit_Heather_Saitz_copy.jpg


Vasario 22 d. 11.00 val. VU Filologijos fakultete, Kanados auditorijoje, įvyks susitikimas su rašytoja Suzette Mayr.   


Suzette Mayr yra Kanados rašytoja, parašiusi šešis romanus, sulaukusius kritikų pripažinimo. Jos kūriniai pelnė literatūrinių apdovanojimų arba buvo jiems nominuoti. Pirmasis rašytojos romanas Moon Honey buvo išleistas 1995 m., po jo sekė The Widows (1998),  Venous Hum (2004), Monoceros (2011), Dr. Vane and the Hares of Crawley Hall Edith (2017),  The Sleeping Car Porter (2022).  

2024 m. Suzette Mayr romanas The Sleeping Car Porter pateko į Tarptautinio Dublino literatūros apdovanojimo nominantų sąrašą, 2023 m. buvo įtrauktas į Generalinio Gubernatoriaus grožinės literatūros finalistų sąrašą, 2022 m. gavo Scotiabank Giller, Kalgario W.O. Mitchell Book prizus ir George Bugnet grožinės literatūros apdovanojimą. Šis romanas taip pat buvo nominuotas Carol Shields apdovanojimui už grožinę literatūrą. 

Suzette Mayr šiuo metu dirba Kalgario universitete. Profesorės mokslinių tyrimų sritys – Kanados, Australijos literatūra, siaubo literatūra, kūrybinis rašymas. Mayr yra paskelbusi straipsnių moksliniuose žurnaluose: Horror Studies, Studies in Canadian Literature ir The Journal of the Association for the Study of Australian Literature. Ji yra pelniusi prestižinį Killam Laureates mokslinį apdovanojimą. 

Mayr domina ir tarpdisciplininė veikla – ji yra dirbusi su Kalgario teatro trupe Theatre Junction bei vizualiųjų menų kūrėjais Lisa Brawn ir Geoffu Hunteriu. Be visų kitų talentų ir pomėgių, ji netgi groja klarnetu. 


Maloniai kviečiame dalyvauti susitikime!

Vasario 23 d., 13.00 val., 313 aud. kviečiame visus, ne vien doktorantus, į kalbotyros doktorantų seminarą kartu su prof. dr. Axeliu Holvoetu ir doc. dr. Vladimir Panov.

Seminaras skirtas kalbų kontaktų problematikai. Kaip įvadą į šio semestro tematiką prašytume perskaityti Yarono Matraso tekstą (iš knygos Language Contact) "An emerging multilingual repertoire".

Tekstas >>

Prie seminarų galima prisijungti ir nuotoliniu būdu per Teams grupę >>

Visi maloniai laukiami!

VU Edukacinių kompetencijų centras kartu su Filologijos fakulteto Kalbų mokykla tęsia anglų kalbos tobulinimo kursus dėstytojams, dėstantiems anglų kalba. Mokymai organizuojami vykdant VU Kalbų politikos gairių įgyvendinimo planą 2023–2025 metams, kuris be kita ko numato pagalbą dėstytojams, norintiems patobulinti savo anglų kalbos mokėjimą iki C1 lygio pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (BEKM). Kursai apmokami iš Universiteto strategijos įgyvendinimo lėšų.


 • Kursai prasidės kovo 4-5 d. ir truks 40 akad. val. (20 paskaitų po 2 akademines valandas), vyks kontaktiniu būdu senuosiuose universiteto rūmuose ir Saulėtekyje.
 • Užsiėmimai vyks du kartus per savaitę (pirmadieniais ir trečiadieniais arba antradieniais ir ketvirtadieniais) pirmoje dienos pusėje arba nuo 18 val. (pildant registracijos anketą bus galima nurodyti tinkamiausią laiką).
 • Registracija į Anglų kalbos kursus VU dėstytojams prasideda vasario 20 d. ir ji vyks iki vasario 29 d. Registruojantis reikia užpildyti anketą ir atlikti pirminį anglų kalbos vartosenos testą. Registracija >>

Dėl detalesnės informacijos apie kursus ir jų organizavimą prašome kreiptis į Filologijos fakulteto Neformaliojo švietimo koordinatorę Ritą Vickienę, el. p. .

Kviečiame visus norinčius pasinaudoti atsiradusia nauja galimybe. 

The night before the second anniversary of the beginning of the full-scale war in Ukraine, Yelyzaveta Drach, VU Ukrainian language lecturer, under her artistic name of ummsbiaus will present an audio-visual electro-noise-folk performance which will immerse spectators into kind of a deep sleep. The event is planned for 23 February, 7 p.m at Filologijos fakultetas, Repšys's Hall (Aisčių menė). 

The places are limited, so if you are planning to come, we kindly ask you to be registered via Google Forms > 
Free entrance by registration only.

Location: Vilnius university, the Repšys's Hall (Aisčių menė).
Date: February 23 2024, 19.00. 
Duration: 1 hour. 

We asked Yelyzaveta a few questions about the performance's idea, her creative process and choice of the technique.


What is your performance „The Night Before“ about?

For many years I’ve been experiencing some kind of a foreboding, a premonition that could give a certain hint about my future choices. Many people believe that in dreams our brain processes not only impressions of what was seen over the day, but also suggests the scenarios for the future. 

„The Night Before“ will be held on the evening before the beginning of the full-scale invasion to recreate the ambience of the last peaceful evening in Kyïv, two years ago, on February 23 2022. Using audio and visual channels I will try to transfer the equivocal sensations that could be felt on that night: fear mixed with hope, anxiety mixed with calm, and daze mixed with rage. This ambiguity is the best way to shortly describe my upcoming electro-noise-folk performance, on which I was working for quite a long time, as it grew from all the musical works I released within these two turbulent years.

During this time I’ve created a lot of things to fight my own anxiety and tell stories about the ongoing war in Ukraine and share them here, in Europe, while I am so far away from home. This performance won’t be an exception. Even though it is more metaphorical and symbolic, it will contain all the emotions I’ve been experiencing since that time. Besides the remixed pieces taken from my debut album Enerhomor, a work totally based on the sounds of electricity (like electricity meters, sounds of power stations and electricity transformers), my latest work Snovyda (Sleepwalker) Suite, where I experiment with sound perception during four stages of the sleep cycle, I also plan to perform some tracks from my upcoming collaborative work created together with Ukrainian experimental musician Difference Machine


In your performances you combine audio-visual techniques. Could you tell us more about the creative process behind it? 

The night before the beginning of the full-scale invasion was one of the most anxious nights in my life. The nightmares pictured in my head were totally indescribable to the extent that I cannot even call them “visions”'. It was this thin line between a vision and a sensation. Long after that night, when I moved to Vilnius due to the full-scale war in Ukraine, I restarted sketching in my black&white style, after an almost three-year pause. Those visuals I created were my own way to transform the sensations of the ongoing war into a kind of emotional liberation, put on paper. And, not less important, I always was drawing while listening to my own music, so the visuals were totally inspired by the sounds.

For me, audio and visual components of an artwork always come together. They form a unique time-space continuum and are truly able to generate a totally new world. In this performance called „The Night Before“ I play a lot with kaleidoscopic visuals changing their form, texture and colour according to the mood of the track they accompany, as if they are some kind of cells going through the stages of meiosis to reproduce themselves but in a different way. This is how, as for me, music evolves from any existent sound taken from the real world.


In the description of the performance, you say that it will “… immerse spectators into kind of a deep sleep“. Why did you choose this almost meditative approach?
 

This approach is directly connected to my latest work released on all musical platforms, Snovyda (Sleepwalker) Suite No. 1, Op. 4, a very personal story that came from my long-term sleep issues. I chose the suite as a format because it usually consists of four movements which perfectly matches the sleep cycle. I've been experimenting with the perception of sounds while falling asleep for a long time. In fact, many of us have experienced falling asleep to music. But if you want to feel this specific distortion of sounds and remember it, you need to fully tune in. In this state, the sound floats, like on an old film, and the tonality can change. It's as if the brain is doing its own mixing of the track: the vocal parts are loud and soft, the sounds flow from one ear to the other.

In addition to the sounds, as I already mentioned above, an important component will be my drawings, which will accompany the whole performance. All of those are to some extent related to the state of hypnagogia which is a transitional state from wakefulness to sleep. This is also a certain transition between two feelings: anxiety and tranquility. The main visual attribute is the prism effect, which can be heard in the kaleidoscopic glass sounds.

I always choose a meditative approach because creating and performing music for me is some kind of my own therapy. When I am overwhelmed with anger and pain I need to process those feelings into sounds which would be able to make people feel what the war can bring in the minds of ordinary people who experienced it. We all know that people are able to believe something only once they have felt, seen and heard that. So my purpose is to immerse the spectators in this specific state of mind. 

The_night_before_event_poster_page-0001.jpg

 

Vasario 9 d., penktadienį, Filologijos fakulteto V. Krėvės auditorijoje vyko Pasaulinės graikų kalbos dienos minėjimas. Renginyje dalyvavo Fakulteto dekanas prof. dr. Mindaugas Kvietkauskas, Graikijos ambasadorius J.E. p. Grigoris Karahalios, Klasikinės filologijos katedros lektorė Kristina Svarevičiūtė, profesorė dr. Fatima Eloeva ir kiti. Renginyje buvo aptarta graikų kalbos istorija, skambėjo graikų poetų eilės ir graikiška muzika.

Užfiksuotų renginio akimirkų autorius: Arvidas Balvočius.

SKA_0829_copy.jpg

SKA_0742_copy_copy.jpg SKA_0722_copy.jpg

SKA_0778.jpg

SKA_0774_copy.jpg SKA_0737_copy.jpg

SKA_0915.jpg

SKA_0847.jpg

SKA_0826.jpg SKA_0857.jpg

SKA_0801.jpg

SKA_0805.jpg SKA_0898.jpg

SKA_0915_copy.jpg

SKA_0948.jpg

We cordially invite you to the second Literature Seminar, which will be held in English, and will take place on Tuesday, 20th of February, at 5 pm in Kazimieras Būga auditorium.

This time the guest speaker will be Dr Patrycja Bąkowska from Adam Mickiewicz University in Poznań. The topic of her presentation: Anthropological Projects of the Enlightenment – Searching for the Ways of Emergence of the Polish Modern Subjectivity.

Annotation. In the "long" 18th century, the fall of the Republic and the attempt to regain independence with Napoleon are the events of the greatest importance for the formation of modern subjectivity in the Polish variant. The members of the community, who found themselves without their country, must have had experienced uprooting which was painful for those who preserved the memory of the former splendour of the Polish-Lithuanian Commonwealth. The devaluation of the strategies of "self-rooting" (a citizen as a free person maintaining control over his own life) created in the Old Polish period and interpreted in the Enlightenment) forced the community to apply compensatory mechanisms. One of them was the attempt to create substitute communities: Legion soldiers fighting for freedom and brotherhood, "feeling" friends (implementing the ideas of sentimentalism), and enlightened people becoming citizens of the world. Due to the abundance of literature dealing with these issues, the presentation will focus on the works of three authors: Cyprian Godebski, Józef Wybicki, and Kazimierz Brodziński. The works of the above-mentioned actors of political and cultural life, especially autobiographical ones, are interesting traces of the emerging paths of Polish modernity.


About the speaker. Patrycja Bąkowska – graduate of Interdisciplinary Ph.D. studies in the field of translatology and comparative Slavic literature and language at Adam Mickiewicz University (2019), assistant professor in the Department of Old Polish and Enlightenment Literature (2020 – present). Her area of interest is the literature and culture of the Enlightenment, with particular emphasis on transformations of anthropology, identity, and aesthetics. Her Ph.D. thesis was awarded by the Polish Society for Eighteenth-Century Studies. She is also a laureate of the Foundation for Polish Science Monographs Programme: Formy ekspresji podmiotowości nowoczesnej. Tożsamość indywidualna i zbiorowa w poezji polskiej schyłku XVIII i początku XIX wieku (Toruń 2021) [The Modes of Modern Self-expression. The Individual and Collective Identity in Polish Poetry From the Late 18th to the Beginning of the 19th Century]. In 2022, she took part in the International Seminar for Early Career Eighteenth-Century Scholars organized by ISECS. She has published a number of papers in journals and chapters in books.

Vizualai2_copy.png

Šiandien, vasario 14 d., ministrų kabinetas pritarė Kultūros ir meno premijų komisijos siūlymui vyriausybines premijas skirti 12 menininkų, tarp jų – poetui ir VU Filologijos fakulteto partnerystės docentui dr. Rimantui Kmitai. Sveikiname!


Premijos taip pat atiteko dailėtyrininkei Aleksandrai Aleksandravičiūtei, menininkui Žygimantui Augustinui, renginių režisierei, choreografei Leokadijai Dabužinskaitei, teatro ir kino aktoriui, režisieriui Arvydui Dapšiui, prozininkui, dramaturgui, prozininkui, dramaturgui, eseistui Herkui Kunčiui, styginių kvartetui „Chordos“, vargonininkei Renatai Marcinkutei-Lesieur, aktorei Eglei Eutropijai Mikulionytei, muziejininkei Aldonai Snitkuvienei, menininkui Julijonui Urbonui ir kompozitoriui Antanui Laimučiui Vilkončiui.

Nuo 1997 metų šios premijos skiriamos Lietuvos, taip pat pasaulio lietuvių kultūros ir meno kūrėjams ir veikėjams už svarų indėlį į kultūrą ir meną ir ypatingus šios srities nuopelnus.

 

Paskelbus Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ Marie Skłodowskos-Curie podoktorantūros stažuočių 2023 m. kvietimo teikti paraiškas rezultatus, paaiškėjo, kad dvi MSCA PF dotacijas gavo Vilniaus universiteto (VU) pareiškėjai. Dar dviem su VU paraiškas teikusiems tyrėjams sėkmė nusišypsojo ERA Fellowships konkurse. 

Vienas iš MSCA PF dotaciją gavusių mokslininkų – VU Filologijos fakultete podoktorantūros stažuotę vykdysiantis dr. Patrykas Michałas Ryczkowskis. Jo novatoriško projekto pavadinimas – „Catholic inculturation of the Uniate Church: Basilian hagiography of the 17th and 18th centuries (BasInCult)“. Stažuotei vadovauja Klasikinės filologijos katedros docentas dr. Mintautas Čiurinskas. Sveikiname!


Finansavimas skirtas ir VU Gyvybės mokslų centre projektą „Genomic Exploration—Mapping the Spread, Evolution, and Adaptation of an Emerging bacterial pathogen—Achromobacter (GEM-SEE-Achro)“ įgyvendinsiančiai dr. Miglei Gabrielaitei. Stažuotės vadovas – dr. Gytis Dudas. 

Dar dviejų su VU paraiškas teikusių tyrėjų podoktorantūros stažuotėms finansuoti skirtos ERA Fellowships dotacijos. Šiame konkurse automatiškai dalyvauja su institucijomis iš vadinamųjų plėtros šalių (angl. widening countries) teikti ir bendro MSCA PF konkurso metu puikiai įvertinti, tačiau dėl kvietimo biudžeto apribojimų nefinansuoti projektai. 

VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute projektą „Understanding FinTech Regulatory Sandbox Development in Europe (FIRSA)“ įgyvendins dr. Alfredo Hernandezas Sanchezas. Vadovas – doc. dr. Vytautas Kuokštis. 

Dr. Giulia Lausi kompetencijas gilins VU Teisės fakultete vykdydama projektą „Investigating Gender-Based Discrimination: Unveiling the Underlying Mechanisms (UnveilGBD)“. Stažuotės vadovė – doc. dr. Ilona Michailovič. 

Iš viso Europos Komisija finansuos 1249 talentingiausių jaunųjų tyrėjų MSCA PF projektus ir 50 ERA Fellowships projektų. 

52289744204_6a829669e2_k1.jpg

Kviečiame mokytojus ar dėstytojus, dirbančius lituanistinio švietimo įstaigose užsienyje, teikti paraiškas intensyviems neformaliems dviejų savaičių kursams.

Kursai vyks gyvai 2024 m. birželio 16–30 d., dalyviams bus mokama 412,50 Eur stipendija. Kursus organizuoja Lituanistinių studijų katedra, laimėjusi Švietimo mainų paramos fondo projektą.

Kursuose dalyviai ne tik praplės žinias, kaip mokyti lietuvių kalbos kaip paveldėtosios, susipažins su naujai išleistomis mokymo priemonėmis, bet ir dalinsis savo patirtimi ir lankys parodas, edukacijas.

Paraiškos teikiamos iki 2024 m. kovo 6 d.

Daugiau informacijos rasite čia >

Vasario 9 d., penktadienį, Italijos Respublikos ambasadorius Lietuvoje Emanuele de Maigret susitiko su Filologijos fakulteto dekanu prof. dr. Mindaugu Kvietkausku. Susitikime taip pat dalyvavo ambasadoriaus pavaduotoja Alice Barberis, ambasadoriaus padėjėja Lina Limantaitė, Filologijos fakulteto studijų prodekanė doc. dr. Gintarė Judžentytė, Italų kalbotyros ir literatūros katedros nariai, prie italistikos sklaidos Filologijos fakultete prisidedantys kolegos.

0cf6a8b2-84d8-4a7c-893b-a1e5af888fce.jpg

Susitikimo metu Dekanas džiaugėsi galėdamas pradėti naują bendradarbiavimo etapą su ką tik į Lietuvą atvykusiu Ambasadoriumi ir taip toliau tęsti pradėtas Fakulteto italistų veiklas. Italų kalbotyros ir literatūros katedros vedėjas doc. dr. Diego Ardoino kartu su kolegomis pristatė džiugią italistikos studijų padėtį, įgyvendintus ir būsimus projektus, toliau besivystančius studentų bei dėstytojų mainus su Italijos universitetais, organizacijomis ir įmonėmis. Ambasadorius pasidalino ateities planais ir nuoširdžiai kvietė bendradarbiauti su Italijos Respubliko ambasada ir Italų kultūros institutu Vilniuje.

Po susitikimo Italų kalbotyros ir literatūros katedros nariai aprodė Ambasados atstovams Simono Stanevičiaus kiemą ir jame įsikūrusią italistų katedrą.

5c3f9ac6-3e3d-4de7-9931-f7b155f592c1.jpg
Ambasadorius Emanuele de Maigret, dekanas prof. Mindaugas Kvietkauskas ir
ambasadoriaus pavaduotoja Alice Barberis

The Vilnius University Stylistics Reading Group was founded in October 2023. Its members, both VU academic staff and students, meet monthly in hybrid mode to discuss published papers in stylistics and related disciplines (for example, discourse analysis, rhetoric, narratology, media linguistics) and to apply their frameworks and methods to poems, short stories, and other pieces of creative writing. The group is run on a Teams page where files are uploaded, and internal communication managed.

The overall aim of the group is to promote language- and text-based (intrinsic) approaches to literature and discourse, as well as to enhance critical thinking by evaluating published research. A related but more specific aim is that of putting to test the replicability and retrievability of stylistics, that is, to see if its methods are rigorous enough as it is usually claimed to enable different researchers to reach similar analytical and interpretive conclusions. It is hoped that new collaborations will ensue from the reading group, including the co-authoring of papers and the organisation of conferences and symposia.

If you are interested in joining the group, or in getting additional information, please contact Davide Castiglione at . Do not worry if you are a newcomer in the field of stylistics: some working knowledge in linguistics/grammar and a passion for literary works is all is required!

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos