Sidebar

Nuo 2019 m. birželio 10 d. prasideda priėmimas į doktorantūros studijas.

Moksliniai projektai pateikiami Doktorantūros komitetui nuo 2019 m. birželio 10 d. iki 21 d. 15 val. Atranka į doktorantūros studijas (mokslinio projekto ir pokalbio vertinimas) vyks 2019 m.birželio 27 d., 10 val. J. Balkevičiaus (Bendroji ir lyginamoji literatūra) ir V2 (Kalbotyra) auditorijose.

 Mokslinis projektas pateikiamas elektronine forma ir išspausdintas (pasirašytas). Elektroninė projekto forma siunčiama adresu (būtina atsiųsti .doc arba .docx formatu), o spausdinti ir autorių pasirašyti projektai (galima siųsti ir skanuotą variantą) pristatomi į Filologijos fakulteto dekanatą (I a.).

Konkurse doktorantūros studijoms dalyvaujantis asmuo nurodo konkrečią disertacijos tematiką iš Doktorantūros komiteto paskelbto tematikų sąrašo. 

Doktorantūros moksliniame projekte kandidatas turi:

 • suformuluoti būsimos disertacijos temą ir jos problematiką;
 • bendrais bruožais aptarti tos temos tyrinėjimų būklę Lietuvoje ir pasaulyje;
 • nurodyti pasirinktos temos aktualumą konkrečiai mokslo krypčiai ir šakai;
 • aptarti galimus tyrinėjimo metodus.

Priėmimas į doktorantūrą vyksta VU nustatyta tvarka.

Išsamesnė informacija >

Bakalauro studijų programų baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis

 • Anglų filologija: birželio 5 d. 9.00–16.00 val. A7 (Kanados stud. a.) ir birželio 6 d. 10.30–14.00 val. A8 aud.
 • Anglų ir kita užsienio (ispanų) kalba: birželio 4–5 d. 9.00–17.00 val. UKD, SP01 aud.
 • Anglų ir kita užsienio (prancūzų) kalba: birželio 4–6 d. 9.00–17.00 val. UKD, SP01 aud.
 • Anglų ir rusų kalbos: birželio 7 d. 9.00–10.30 val. Vokiečių kalbos kabinetas
 • Ispanų filologija: birželio 5 d. 9.00–16.00 val. 130 aud.
 • Italų filologija: birželio 10 d. 9.00–17.00 val. 114 aud. ir V. Krėvės aud.
 • Klasikinė (lotynų ir senovės graikų) filologija
 • Lenkų filologija: birželio 6 d. 10.00–11.30 val. 109 aud.
 • Lietuvių filologija ir užsienio (estų) kalba: birželio 5 d. 9.00–13.00 val. K. Būgos aud.
 • Lietuvių filologija ir užsienio (ispanų) kalba: birželio 7 d. 9.00–10.00 val. K. Būgos aud.
 • Lietuvių filologija ir užsienio (italų) kalba: birželio 3 d. 13.00–15.00 val. K. Būgos aud.
 • Lietuvių filologija ir užsienio (turkų) kalba, birželio 5 d. 11.00–12.00 val. K. Būgos aud.
 • Lietuvių filologija, birželio 3 d. 9.00–16.00 val. K. Būgos aud.
 • Prancūzų filologija: birželio 4 d. 10.00–16.00 val. 121 aud.
 • Rusų filologija, birželio 4 d. 10.00–15.00 val. 114 aud.
 • Skandinavistika
 • Vertimas, birželio 6 d. 9.30–14.30 val. J. Balkevičiaus aud.
 • Vokiečių filologija, birželio 5 d. 9.00–12.00 val. A9 aud.

Magistrantūros studijų programų baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis

 • Anglistika: birželio 4 d. 10.30–13.00 val. A7 (Kanados stud. a.)
 • Bendroji kalbotyra: birželio 4 d. 10.00–14.00 val. J. Balkevičiaus aud.
 • Dalykinė (teisės) kalba: birželio 3 d. 10.00–16.30 val. A9 aud.
 • Intermedialios literatūros studijos: birželio 4 d. 10.00–18.00 val. 115A aud.
 • Rusistika: birželio 5 d. 10.00–13.00 val. 114 aud.
 • Semiotika: birželio 6 d. 10.00–16.00 val. 111 aud.
 • Taikomoji kalbotyra: birželio 7 d. 10.00–15.00 val. SP2 aud.
 • Vertimas (raštu): birželio 3 d. 9.30–14.00 val. J. Balkevičiaus / V2 aud.
 • Vertimas (žodžiu): birželio 3 d. 9.30–14.00 val. J. Balkevičiaus / V2 aud.

2019 m. Filologijos fakulteto studentų diplomų teikimai Šv. Jonų bažnyčioje planuojami:

 • bakalauro ir Anglistikos magistro studijų studentų diplomų teikimai vyks birželio 25 d. 10.00 val.
 • magistrantūros (išskyrus Anglistiką) studijų studentų diplomų teikimai vyks birželio 20 d. 10.00 val.

Norint gauti studijas patvirtinantį diplomą ir diplomo priedėlį, privalu atsiskaityti su Universitetu. Visi absolventai, turintys įsiskolinimų, atsiskaityti su Universiteto padaliniais privalo iki birželio 14 d. Birželio 19 d. visi absolventai turi pasirašyti diplomų registracijos žurnale Dekanato Studijų skyriuje (II aukštas). Neatsiskaičiusiems su Universiteto padaliniais ir diplomų registracijos žurnale nepasirašiusiems studentams nebus išduotas diplomas ar pažymėjimas.

Primename, kad mantijos nėra mūsų Universiteto tradicija. Daug gražiau atrodytumėte pasipuošę universitetinėmis kepuraitėmis ar net tautiniais drabužiais. 

Daugiau informacijos apie studijų baigimą ir atsiskaitymą su Universitetu >

Ateinančiam rudens semestrui rinkis pasirenkamuosius dalykus ne tik iš savo, bet ir iš kitų Filologijos fakulteto studijų programų. Atvirų dalykų sąrašas yra čia:

Tai padaryti gali, susidarydamas individualų studijų planą.

Kaip susidaryti individualų studijų planą?

Norint pasirinkti pasirenkamuosius dalykus iš kitos studijų programos reikia:

 1. pasitikrinti, ar norimo pasirinkti dalyko tvarkaraštis yra suderinamas su pagrindinių studijų programos tvarkaraščiu;
 2. užpildyti individualaus studijų plano prašymą ir gauti reikiamus parašus:
  • dalyko dėstytojo parašą (visais atvejais);
  • Studijų programos komiteto (SPK) pirmininko parašą renkantis daugiau nei 2 dalykus iš šio sąrašo arba studijuojant dvigubą studijų programą (Anglų ir kita užsienio (ispanų, norvegų, prancūzų, rusų) kalbą, Klasikinę filologiją, Lietuvių filologiją ir užsienio kalbą, Skandinavistiką (suomių ir švedų), Vertimą;
 3. pasirinkus vietoj programoje numatyto PD dalyką iš šio sąrašo, išsiregistruoti iš programoje numatyto dalyko, kurio nelankysi, VU IS per pirmąsias dvi rugsėjo mėn. savaites.

Rekomenduojame norimus pasirenkamuosius dalykus rinktis, sulaukus būsimo semestro tvarkaraščio. Taip pat primename, kad per pirmąsias dvi naujo semestro savaites dar bus galima keisti savo pasirinkimus VU IS.

SVARBU: Individualaus studijų plano prašymai bus priimami rugsėjo 2–13 d. Filologijos fakulteto studijų skyriuje (II aukštas).

Jeigu turi klausimų, kreipkis į Dekanato Studijų skyrių (II aukšte).

Vilniaus universiteto Kultūros centras organizuoja Istorijų pasakojimo dirbtuves ir vakarus, kurių metu studentai tobulina savo gebėjimas išreikšti mintis sklandžiu naratyvu, kalbėti prieš įvairias auditorijas, kurti, perkurti istorijas, įnešant į jas asmeninės patirties. 

Kūrybines dirbtuves veda profesionali šiuolaikinė pasakotoja Milda Varnauskaitė, gyvenanti ir dirbanti Amsterdame. Ji reguliariai pasakoja Mezrab kultūros centre, nuolatos pasirodo daugybėje kitų vietų Lietuvoje ir Olandijoje. Milda taip pat yra VU alumnė, čia įgijusi bakalauro ir magistro laipsnius filosofijos ir literatūros srityse. Šiuo metu ji dalyvauja vienoje iš Kaunas2022 programų.

Kultūros centre istorijų pasakojimo dirbtuvės vyks balandžio 28–30 d. (lietuvių k.) ir gegužės 1–3 d. (anglų k.). Į dirbtuves būtina išankstinė registracija.

Informaciniai seminarai studentams, vykstantiems pagal Erasmus+ programą 2019–2020 m. m. rudens semestre, vyks kovo 19 d. (antradienį) ir kovo 20 d. (trečiadienį) 15 val. Centrinių rūmų Teatro salėje lietuvių kalba. 

Seminaras anglų kalba planuojamas kovo 21 d. (ketvirtadienį). 

Išsami informacija VU TPRS puslapyje.

Informuojame, kad prasidėjo paraiškų teikimas į naują Baltijos-Amerikos Laisvės fondo (BAFF) Profesinės stažuotės programos konkursą.

BAFF programa gali pasinaudoti visų specialybių studentai ir absolventai. Ši informacija ypač aktuali bakalauro programos ketvirtakursiams ir magistrantūros bei doktorantūros studentams.

Profesinių stažuočių programos dalyviai gaus pilną išlaikymą ir garantuotą praktikos vietą. Programa suteiks puikias galimybes atlikti profesinius interesus atitinkančias stažuotes įvairose JAV įmonėse, kompanijose ar organizacijose. Programos dalyviams suteikiamos iki 30,000 JAV dolerių per metus stipendijos, kurios sirtos padengti apgyvendinimo, draudimo, maisto bei transporto išlaidas stažuotės metu.

Per aštuonerius Baltijos-Amerikos Laisvės fondo veiklos metus šia unikalia galimybe jau pasinaudojo daugiau nei 100 studentų ir absolventų iš įvairiausių Lietuvos aukštųjų mokyklų. 

Paraiškos priimamos iki balandžio 2 d. Daugiau informacijos apie programą ir konkurso sąlygas rasite čia >

 

Švietimo mainų ir paramos fondas skelbia kvietimus studentams:

 • Indonezijos Respublikos vyriausybė skiria Darmasiswa stipendijas Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams. Stipendijos gavėjai yra dešimčiai mėnesių kviečiami mokytis indonezijos kalbos (Bahasa Indonesia), meno ir kultūros 71-oje Indonezijos aukštojoje mokykloje. Daugiau informacijos rasite čia >.
 • Čekijos Masaryko universiteto Filosofijos fakultetas (įsikūręs Brno mieste) kviečia studijuoti čekų kalbą. Daugiau informacijos čia >
 • Japonijos Meiji universitetas skelbia informaciją apie dvi vasaros mokymų programas, kurios vyks anglų kalba. Daugiau informacijos apie kvietimą rasite čia >.

Švietimo mainų paramos fondo tinklalapyje www.stipendijos.lt yra paskelbtas konkursas dalinėms doktorantūros studijoms tarptautinį pripažinimą pelniusiuose užsienio valstybių universitetuose 2019–2020 mokslo metais.

Dalinių studijų konkursas yra skirtas ne trumpesniam nei 3 mėnesių ir ne ilgesniam nei 10 mėnesių laikotarpiui (dviem akademiniams semestrams iš eilės). Skiriama valstybės parama:

 • 15 bazinių socialinių išmokų dydžio stipendija per mėnesį;
 • Dengiama dalis studijų kainos;
 • Kelionės išmoka.

Atkreipiame dėmesį, kad pretenduoti į paramą gali ne žemesnio kaip pirmo kurso antro studijų semestro doktorantūros studentai.

Paraiškas konkursui galima teikti iki š. m. balandžio 7 d. imtinai.

Daugiau informacijos apie reikalavimus kandidatams, atrankos kriterijus bei konkursui teikiamus dokumentus galima rasti čia >

Dėl daugiau informacijos galima kreiptis el. paštu 

Informuojame, kad jau veikia internetinė ERASMUS+ registracija studijoms 2019 / 2020 m. m. rudens semestrui (akademiniams metams). 

 • Vasario 12 d. 13.30 val. rengiamas informacinis seminaras studentams Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto (EVAF) 403 auditorijoje, o vakare 19.00 val. restorane „Grey“ vyks susitikimas su esamais ir buvusiais ERASMUS mainuose studentais, kurie pasidalins savo patirtimi. 
 • Vasario 21 d. 15.00 val. Filosofijos fakulteto 201 auditorijoje vyks informacinis seminaras VU studentams, turintiems individualiųjų poreikių.

Studentų registracija vyks iki kovo 3 d. 24.00 val.

 

Priimamos paraiškos mainams pagal dvišales sutartis 2019 m. rudens semestrui arba visiems akademiniams metams. Daugiau informacijos apie galimybes, sąlygas, turimas kvotas ir atrankos procesą rasite čia >.

Dokumentus pateikti į Tarptautinių ryšių skyrių, VU Centriniai rūmai, 242 kab. arba skenuotus siųsti el. paštu. Vėliau gautos paraiškos nebebus svarstomos. Kilus klausimams, kreipkitės į Julių Pukelį , tel. (8-5) 268 7156.

Daugiau informacijos >

Kviečiame studentus dalyvauti Utrechto tinklo stipendijų studijoms arba moksliniam darbui viename iš Utrechto tinklo universitetų konkurse. Studijų / tiriamojo darbo trukmė 1–6 mėnesiai. Stipendijos dydis fiksuotas ir nepriklauso nuo studijų trukmės – 1000€. Prioritetas teikiamas doktorantams, norintiems atlikti mokslo-tiriamąjį darbą viename iš Utrechto tinklo universitetų

Teikti paraišką studijoms gali tik tie studentai, kurie negali gauti Erasmus studento statuso (t. y., jau yra buvę Erasmus studentai arba numatoma studijų trukmė užsienyje yra trumpesnė nei 2 mėnesiai)

Paraiškos dokumentai:

 • Paraiškos forma
 • Rekomendacija
 • Partnerinės institucijos sutikimas dėl priėmimo (Letter of Acceptance)

Pasibaigus studijų periodui studentas turės pateikti ataskaitą bei priimančio universiteto patvirtinimą. 

 • Atrankos procedūra:
 • Paraiškos dokumentus pristatyti į VU tarptautiniu ryšių skyrių.
 • Paraišką galima pateikti iki vasario 11 d.
 • Paraišką vertina ir kandidatus tvirtina Utrechto tinklo atrankos komitetas.

Daugiau informacijos ir paraiškos dokumentus galima rasti VU tinklapyje arba Utrechto tinklo puslapyje.

Kontaktinis asmuo: Rita Vienažindienė, , tel. 2687150

 

Šiam pavasario semestrui galite rinktis pasirenkamuosius dalykus, kurie priklauso ne tik jūsų, bet ir kitoms Filologijos fakulteto studijų programoms. Tai padaryti galima susidarant individualų studijų planą. 

Svarbu: neskubėkite! Rekomenduojame norimus pasirenkamuosius dalykus rinktis, sulaukus galutinio semestro. Per pirmas dvi pavasario semestro savaites bus galima keisti pasirinkimus VU IS bei atnešti individualaus studijų plano prašymą.

Kaip susidaryti individualų studijų planą?

Norint pasirinkti pasirenkamuosius dalykus reikia: 

 1. patikrink ar norimo pasirinkti dalyko tvarkaraštis yra suderinamas su pagrindinių studijų programos tvarkaraščiu; 
 2. užpildyk prašymą dėl individualaus studijų plano
 3. gauk dalykų dėstytojų parašus; 
 4. gauk Studijų programos komiteto (SPK) pirmininko parašą, jeigu renkiesi daugiau nei 2 dalykus iš šio sąrašo arba jei tavo studijų programa yra dviguba: Anglų ir kita užsienio kalba, Anglų ir rusų kalbos, Klasikinė filologija, Lietuvių ir kita užsienio kalba, Vertimas.; 
 5. pristatyk prašymą į Dekanato Studijų skyrių (II aukštas) iki 2019 m. vasario 15 d. 

Jeigu turi klausimų, kreipkis į Dekanato Studijų skyrių arba rašyk Fakulteto akademinei konsultantei el. paštu 

 

Gruodžio 3–7 d. Skandinavistikos centras kviečia į RUNOLOGIJOS kursą, kurį skaitys VU garbės daktaras profesorius Jurijus Kuzmenko iš Berlyno Humboldtų ir Sankt Peterburgo universitetų. Kursas atviras visiems studentams. Jį sudaro 2 paskaitos ir 3 seminarai. Užsiregistravusieji į kursą pabaigoje laiko įskaitą (2,5 kreditų).

 • Pirmadienį, gruodžio 3 d. 17.00 val. paskaita „Germanų runų raštijos istorija I“ (92 aud.)
 • Antradienį, gruodžio 4 d. 17.00 val. paskaita „Germanų runų raštijos istorija II“ (V. Krėvės aud.)
 • Trečiadienį, gruodžio 5 d. 11.00 val. runologijos seminaras
 • Ketvirtadienį, gruodžio 6 d. 9.00 val. ir 11.00 val. runologijos seminarai
 • Penktadienį, gruodžio 7 d. 9.00 val. įskaita (užsiregistravusiems).

Seminarų ir įskaitos laikas gali keistis. Seminarai ir paskaitos bus skaitomi rusų kalba su vertimu į lietuvių kalbą. Antradienio–penktadienio seminarai vyks Skandinavistikos centro 314 A/B auditorijoje, III aukšte, įėjimas per arką tarp Sarbievijaus ir Daukanto kiemelių.

 

Vilniaus universitetas studentus kviečiame dalyvauti ISEP mainų programos atrankoje ir 2019 / 2020 mokslo metų rudens semestrą ar visus akademinius metus praleisti viename iš JAV ar kitos šalies universitete. ISEP programa garantuoja nemokamą mokslą, apgyvendinimą ir maitinimą! 

Paraiškos priimamos iki 2018 m. gruodžio 9 d. (imtinai)

Daugiau informacijos apie programą ir atrankos procesą rasite čia >

 

Kontaktinis asmuo Julius Pukelis (VU Centriniai rūmai, Tarptautinių ryšių sk., 242 kab., tel. 268 7156).

 

Skelbiame 2018 m. spalio 4 d. vykusio Filologijos fakulteto komisijos studentų atrankai dalinėms studijoms užsienyje pagal Erasmus programą posėdžio protokolą. Jame rasite, kokiais kriterijais buvo vertinamos studentų paraiškos, taip pat dalinėms studijoms atrinktų studentų sąrašą su siuntimo dalinėms studijoms vieta ir trukme.

Atrankos komisijos protokolas >

 

Kviečiame dalyvauti mainų per dvišales sutartis atrankoje ir 2019 m. pavasario semestrą praleisti vienoje iš partnerinių institucijų Pietų Korėjoje, Japonijoje, Taivane, Kinijoje, Gruzijoje, Rusijoje ir kt. Paraiškos priimamos iki 2018 m. spalio 1 d. (imtinai). Daugiau informacijos apie galimybes, sąlygas ir atrankos procesą rasite čia >>>

Kilus klausimams, kreipkitės į Julių Pukelį , VU Centriniai rūmai, Tarptautinių ryšių sk., 242 kab., tel. 8 5 268 7156.

 

Trečio ir ketvirto kurso studentus kviečiame šį semestrą rinktis naują pasirenkamąjį dalyką (PD) (galima ir pagal individualų studijų planą) – dr. Jūratės Levinos kursą „The Crisis of Representation in British and Anglo-Irish High Modernism“.

 • Dalykas dėstomas anglų kalba.
 • Registracija į pasirenkamuosius dalykus vyksta per eStudentas sistemą.
 • Dėl individualaus studijų plano kreiptis į Dekanato Studijų skyrių (2 aukštas).

Trumpas dalyko aprašas: The module covers the rise and development of the aesthetics of the crisis of representation in the literature of British and Anglo-Irish High Modernism. It introduces students to the general notion of representation, specifies what representational structures mediate literary discourse, and examines ways in which Modernist literature complicates this mediation, thereby both intensifying our aesthetic experience and expanding the range of representational structures that constitute a literary work. From this perspective, the module examines symbolic representation, narrative, subjectivity, fragmentation, and intertextuality in the works of W. B. Yeats, T. S. Eliot, Virginia Woolf, James Joyce, and Samuel Beckett. Lectures and practical seminars in this module aim to raise students’ theoretical-methodological awareness, provide them with conceptual frameworks for practical interpretative analysis, enhance their skills of practical engagement with literature, and expand their knowledge of the history of literature and culture in which it functions.

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos